Ata Alp And


ATATÜRK VE HEYKEL


“Medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Bir sohbet sırasında ressam İbrahim Çallı’ya:”Aynı milletin çocuklarının hep beraber bulunarak birbirlerini tanımaları, birbirlerini sevmeleri ve bu birlik sevgisinden çıkacak yüksek duygulara aynen uymaları güzel şeydir. Eğer güzel sanatlar mensubu bir kişi olarak siz bunu gösterirseniz, bütün millete ve bütün insanlığa hizmet edersiniz demiştir. (TTK Belleten, Cilt:III, Sayı:10, 1939, Lev:XCIII... Atatürk el yazısı ve imzası ile yazmıştır)      
            Atatürk, ilerlemenin, olgunlaşmanın, uygarlığın yolunun heykelden geçtiğinin vurgularken şöyle demiştir: “Dünyada medeni oImak, iIerIemek ve oIgunIaşmak isteyen herhangi bir miIIet mutIaka heykeI yapacak ve heykeItraş yetiştirecektir AbideIerin şuraya buraya tarihi hatıraIar oIarak dikiImesinin dine aykırı oIduğunu iddia edenIer, din hükümIerini gereği gibi araştırıp inceIememiş oIanIardır ( 1923 ) (Atatürk’ün SöyIev ve DemeçIeri, CiIt:II, 1952)

            Resim ve heykel yapan, bilim ve fenden yararlanabilen ulusların uygarlığa ilerleme yolunda da net bir tavır ortaya koyduğunu belirtip; Sinan’nın heykelinin yapılmasını belirtip, sanatla uygarlık ve gelişme arasında bir bağ da kurar Atatürk:           “İnsanIar oIgunIaşmak için bazı şeyIere muhtaçtır. Bir millet ki, resim yapmaz, bir millet ki, heykeI yapmaz, bir millet ki tekniğin getirdiği şeyIeri yapmaz; itiraf etmeIi ki o milletin iIerIeme yoIunda yeri yoktur. HaIbuki bizim miIIetimiz, gerçek niteIikIeriyIe medeni ve iIeri oImaya Iâyıktır ve oIacaktır ( 1923-Atatürk’ün SöyIev ve DemeçIeri, CiIt:II, 1952) Yine Atatürk, “Sinan’ın heykeIini yapınız” (1935-TTK BeIIeten, CiIt:III, Sayı:10, 1939, Lev: XCIII Atatürk eI yazısı ve imzası iIe yazmıştır) diyen bir insandır.                                                                                                                  

Atatürk; “Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin yollarından biri olan heykeltraşlığı en son derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesi, ecdadımızın ve bundan sonra yetişecek evlâtlarımızın anılarını güzel heykellerle dünyaya ilân edecektir.” (1923-Atatürk’ün S.D. II, s. 66) dedikten sonra o “Sinan’ın heykelini yapınız..” sözüne  de açıklık getirir: “Mimar Koca Sinan’ın eserlerinin en yoğun bulunduğu İstanbul’da ve son şaheserinin yapıldığı Edirne’de, ona bir anıt dikilmelidir. Ancak, cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da da bütün Türk büyüklerinin heykelleri ve anıtlarının dikilmesi, gelecek kuşaklara örnek olmaları bakımından gereklidir. 1935 (Afet İnan, Mimar Koca Sinan, s. 67)

 YAZARLAR

 • Salı 22.1 ° / 14.7 ° kırık bulutlar
 • Çarşamba 19.9 ° / 9.1 ° Hafif yağmur
 • Perşembe 16.5 ° / 8.1 ° Açık hava
 • BIST 100

  1.811%0,10
 • DOLAR

  12,9299% 0,89
 • EURO

  14,6811% 1,47
 • GRAM ALTIN

  743,72% 1,19
 • Ç. ALTIN

  1227,138% 1,19