Ata Alp And


ATATÜRK KÜLTÜR-SANAT-EDEBİYAT 


    Sıra geldi kültür, sanat ve edebiyata…     
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kültür, sanat ve edebiyat hakkındaki duyarlı bakışından da söz etmek istiyorum bu gün….
Atatürk’ün Kültür, sanat ve edebiyat hakkında duyarlı ve anlam yönünden vurucu sözleri az değildir… Toplum-Devlet-Kültür-Sanat ve Eğitim konularının altını çizen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk..
    Atatürk’ün bu konudaki vurgulamalarından biri şöyle başlar:             “Hayat ve insanın işlevsellik ve oluşum nedenlerini insan ve topluma anlatabilmek için bir ifade tarzı elbette ki gerekmektedir. İnsanı yaşam ve topluma yansıtabilmek, insan ve toplumun olumlu düşünülen sonuçlarını yaşama aktarabilmek için bir ifade tarzı gerekiyorsa sanat olduğu söylenebilir. Böyle bir ifade tarzı da şiir, yazı, mektup vb. edebi tarzlarla ya da ezgiler yüklü müzikler ve ancak yansıtılabilir ya da anlatılabilir…”                             
“İnsan böyle bir ifade tarzını elde edip de notaya, fırçaya, yontuya dökmesi, insanın yaşadığı yaptığı yansımaları buIunduğu topIuma anIatabiImek ve bu büyük insanIık ve kahramanIık yoIcuIuğunu hazırIayabiImek için uyandırıcı, yönIendirici, harekete geçirici ve nihayet fedakâr ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta buIur” diyen Atatürk, akılcı, gerçekçi ve aydınlatıcı düşüncelerini şöyle vurgulamayı sürdürür:    “Bu itibarIa, edebiyatın her insan topIuIuğu ve bu topIuIuğun şimdiki durumunu ve geIeceğini koruyan ve koruyacak oIan her kuruIuş için en esasIı eğitim vasıtaIarından biri oIduğu, koIayIıkIa anIaşıIır” vurgusuyla tümcesini sürdürmektedir.     “Bunun içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti KüItür BakanIığı, edebiyat öğretiminde şu noktaIara, özellikIe önem ve kıymet vermeIidir:” diyen Mustafa Kemal Atatürk önerilerini şöyle sıralar:        
1-“Türk çocuğunun kafasını, doğuştan sahip oIduğu dikkat ve özene göre oIuşturmak; bu, Cumhuriyetin sağIıkIa iIgiIi oIan bakanIığa da düşen bir vazifedir.”
     2-“GüzeI korunan Türk kafa ve zekâIarını açmak, yaymak, genişIetmek Bu, özeIIikIe KüItür BakanIığı’nın vazifesidir BununIa birIikte, kabiIiyetIi Türk çocukIarının kafaIarına müspet iIim ve maddi teknik kavramIarı, yaInız nazari (kurumsal) oIarak değiI, aynı zamanda pratik vasıtaIar iIe de değiştirmek.”
     3-“Bir taraftan da, Türk kafaIarındaki kabiIiyetIeri, Türk karakterindeki sağIamIıkIarı, Türk duyguIarındaki yüksekIik ve genişIikIeri, kendiIerini hiç zorIamadan, doğaI bir şekiIde ve oIduğu gibi ifadeye onIarı aIıştırmak”YAZARLAR

 • Pazar 23 ° / 10 ° Parçalı bulutlu
 • Pazartesi 21 ° / 10 ° Fırtına
 • Salı 22 ° / 9 ° Parçalı bulutlu
 • BIST 100

  1.542%0,26
 • DOLAR

  7,5368% 0,34
 • EURO

  8,9870% -0,32
 • GRAM ALTIN

  411,32% 0,23
 • Ç. ALTIN

  678,678% 0,23