Av. İsmail Hakkı Atal


"Son balık öldüğünde, son nehir kirlendiğinde , son ağaç kesildiğinde beyaz adam parayı yiyemediğini anlayacak "

"Son balık öldüğünde, son nehir kirlendiğinde , son ağaç kesildiğinde beyaz adam parayı yiyemediğini anlayacak " ( Kızılderili Atasözü ) 


                          Amerika kıtasının  ilk sakinleri ve gerçek sahipleri  olan Kızılderililerin yaşadığı toprakları , bugünkü  ABD halkının  ataları olan İngiliz  , İrlanda , Alman ve İskandinav halkları işgal ettiğinde Kızılderililer Avrupalıların hayata bakışını anlayamamıştı. Kızılderililerin toprakla ilgili kişisel  mülkiyet kavramı yoktu. Avcı -toplayıcı düzeni içinde doğayla barışık yaşayan , doğadan ihtiyacı olduğu kadarını alan Kızılderililer  yaşayabilmek , var olabilmek için doğaya ihtiyaçlarının olduğunun farkındaydı.         

                  Tarım devrimini gerçekleştirdikten sonra yiyecek stoklayabilme imkanıyla birlikte tarım alanlarında çalışacak insana ihtiyacı olan  ve nüfusunu çoğaltan Avrupa halklarının  ise ,  binlerce yıldır din -mezhep -ulus savaşlarıyla birbirini kıyıma uğratmış olmalarına rağmen başka kıtaları işgal etmeye yetecek kadar fazla nüfusu vardı. Diğer yandan iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan zorlayıcı koşullar da göçleri arttırdı. 18. yüzyılda Avrupa'da yaşanan mini buzul çağının bitimini takip eden 1845-1852 yılları arasında İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI olarak patatase bulaşan bir hastalık İrlandalıların temel besin maddesi olan patates üretimini yok edince " büyük patates kıtlığı  " sonrasında  2 milyona yakın  İrlandalı açlıktan öldü . 2 milyona yakın İrlandalı ise yaşayabilmek için Amerika kıtasına göç etmek zorunda kaldı. 

                     Tarım devrimi ile birlikte mülkiyet hırsı alabildiğine artmış,  1760'lardan sonra    üretim araçlarının en kazançlı  şekilde çalışabilmesi için kendi halklarından çocuk işçileri ölümleri pahasına fabrikalarda çalıştırmaktan çekinmemiş   Avrupalı halklar ile  doğayla barışık yaşayan, mülkiyet duygusu gelişmemiş  Amerika Kızılderili halklarının karşılaşması böyle bir tarihsel süreçte olmuştu. Avrupalı halkların hayata bakışı Kızılderililerinkinin aksine  doğayla uyumlu yaşama üzerine değil , " doğayı fethetme anlayışı " üzerine kurgulanmıştı.   Kanada'da "first nations " ( ilk uluslar ) olarak adlandırılan Kızılderililer  10.000 yılı aşkın süredir  Amerika kıtasında doğayla uyumlu bir şekilde  yaşıyordu. 

                      1854 yılında ABD Başkanı Franklin Pierce  kızılderili şefi Seattle'a yazdığı bir mektupla Amerika’ya gelen beyaz göçmenlere toprak bulmak amacıyla Kızılderililerden toprak satın almak istediğini bildirdi.  Zaten topraklarının büyük bölümü topla , tüfekle işgal edilmiş  olan  Duwarmish Kızılderililerinin Reisi Seattle ABD başkanı Pierce'a  yazdığı doğa -insan diyalektiğini en iyi anlatan metinlerden biri olarak kabul edilen  "Seattle 'ın mektubu"nda söyle diyordu :

                    "Washington'daki Büyük Şef bize dostluk ve iyilik dilekleriyle birlikte bizden topraklarımızı satın almak istediğini bildirmiş. Onun, bizim arkadaşlığımıza çok fazla ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ama biz onun önerisini düşüneceğiz. Çünkü iyi biliyoruz ki eğer topraklarımızı satmazsak, beyaz adam silahlarla gelip onu gene elimizden alabilir. Ama biz bazı şeyleri anlamıyoruz. Gökyüzünü, toprağı, kayaların sıcaklığını, nasıl olur da alıp satabilirsiniz? Bu düşünce bize garip geliyor! Eğer biz havanın tazeliğine ve suların pırıltılarına zaten sahip değilsek, siz onları nasıl satın alabilirsiniz?..................... 

                    Biz dünyanın parçasıyız ve o da bizim parçamız. Güzel kokan çiçekler bizim kız kardeşlerimizdir; geyik, at, büyük kartal, bunlarsa bizim erkek kardeşlerimiz, kayalık tepeler, çayırlardaki ıslaklık, tayın vücut ısısı ve adam, hepsi aynı aileye aittir....................... Biliyorum, beyaz adam bizim gibi düşünmez. Beyazlar için bir parça toprağın diğerinden farkı yoktur. Beyaz adam topraktan istediğini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder. Çünkü toprak beyaz adamın dostu değil, düşmanıdır. Beyaz adam topraktan istediğini alınca başka serüvenlere atılır.Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar. O'nun bu ihtirasıdır ki toprakları çölleştirecek ve her şeyi yok edecektir.Beyaz adamın kurduğu kentleri de anlayamayız biz Kızılderililer. Bu kentlerde huzur ve barış yoktur. Baharda yaprakların açılışını ya da böceklerin kanat vuruşlarını duyacak yer yoktur. Belki bir vahşi olduğum için anlayamıyorum ama benim ve halkım için önemli olan şeyler oldukça başka. İnsan bir su birikintisinin etrafına toplanmış kurbağaların, ağaçlardaki kuşların ve doğanın seslerini duymadıkça yaşamın ne değeri olur?....................................... Ancak size bu toprakları satacak olursak havanın temizliğine önem vermeyi de öğrenmeniz gerekir. Çocuklarınıza havanın kutsal olduğunu öğretmeniz gerekir. Hem nasıl kutsal olmasın ki hava? Atalarımız doğduktan gün ilk nefeslerini onun sayesinde almışlardır. Ölmeden önce son nefeslerini de gene bu havadan almazlar mı?Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleyeceğiz. Eğer önerinizi kabul edecek olursak, bizim de bir koşulumuz var; beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan bütün canlılara saygı gösterecek. Ben bir vahşiyim ve başka türlü düşünemiyorum. "Yaylalarda cesetleri kokan binlerce buffalo gördüm. Beyaz adam trenle geçerken vurup öldürüyor bu hayvanları sadece eğlenmek için. Dumanlar püskürten bu demir atın bir buffalodan daha değerli olduğuna aklım ermiyor. Biz sadece yaşayabilmek için avlarız buffaloları. Bütün hayvanları öldürecek olursanız nasıl yaşayabilirsiniz?

              Canlıların yok edildiği bir dünyada insan ruhu yalnızlık duygusundan ölmez mi? Unutmayın bugün diğer canlıların başına gelen yarın insanın başına gelir. Çünkü bütün hepsinin arasında bir bağ vardır.Şu gerçeği iyi biliyoruz: Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket insanoğlunun da başına gelmiş sayılır.Bildiğimiz bir gerçek daha var; sizin Tanrınız bizimkinden başka bir Tanrı değil. Aynı Tanrının yarattıklarıyız. Beyaz adam bir gün bu gerçeği de anlayacak ve kardeş olduğumuzu fark edecektir. Siz Tanrınızın başka olduğunu düşünmekte serbestsiniz. Ama hepimizi yaratan Tanrı için kızılderili ile beyazın farkı yoktur.Ve kızılderililer gibi Tanrı da toprağa değer verir. Bu toprağa saygısızlık, Tanrının kendisine saygısızlıktır. Beyaz adamı bu topraklara getiren ve kızılderiliyi boyunduruk altına alma gücünü veren Tanrının adaletini anlayamıyoruz. Tıpkı buffaloların öldürülüşü, ormanların yakılışı, toprağın kirletilişini anlamadığımız gibi.Bir gün bakacaksınız gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş, yabani atlar ehlileştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını devam ettirebilme mücadelesinin başlangıcı olacak.

             Kızılderili şef Seattle'ın 1854 yılında yazdığı mektupta "beyaz adam " için  öngördüğü tehlikeler bugün gerçekleşiyor. 1760'lı yıllarda üretilen buharlı makine ile başlayan  sanayi devrimi sonrasında ilk önce İngiltere , daha sonra da Avrupa ve Amerika ve en nihayet  sosyalist blokla süren   fosil yakıta bağımlı yaşam , onbinlerce yıl önce toprağın altında kalmış ve fosilleşmiş organik maddeleri kömür ve petrol halinde yakarak  hapsolmuş CO2'i tekrar atmosfere saldı. Ve neticede bugün geldiğimiz noktada tüm insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Kapitalizmin  ağa babaları olan fosil yakıt ( petrol -kömür ) şirketlerinin atmosfere kabonbdioksit , metan v.s.  sera gazları salarak neden olduğu iklim değişikliği,   başta BM ve NASA'nın raporları  olmak üzere birçok  bilimsel çalışmayla inkar edilemez bir gerçeklik. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Komitesi gezegenin çok kritik bir eşikte olduğu konusunda  sürekli raporlar yayınlayarak hükümetleri ve insanlığı uyarıyor.  Kömür -petrol şirketlerinin  neden olduğu iklim sistemindeki bozulmaya bağlı olarak  gezegenin her yerinde görülmemiş afetler gerçekleşiyor. Meksika'da yazın ortasında kar yağması , Japonya'da sel nedeniyle 1 milyon kişinin tahliye edilmesi sadece geçen hafta yaşadığımız iklim felaketleri. Her gün TV'de  ana haber ekranlarında gördüğümüz  ülkemizdeki kuraklık, orman yangınları , fırtınalar , hortumlar , seller , doluları saymıyorum bile .   

                           Ama halen umudumuz var. Birleşmiş Millletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Komitesinin Ekim 2018 tarihindeki raporuna göre kömür -petrol tüketimini sıfırlayarak  iklim sistemindeki kalıcı çöküşün önüne geçebilmek için  12 yılımız var.  Öyle ki ABD'de  18 süper zengin ( iklim değişikliğine inanmadığını söyleyen  Trump'tan sonra seçilecek)  2020 ABD başkanlık seçimi adaylarına açık mektup yayınlayarak " ABD'de 50 milyon dolardan fazla malvarlığı olan 75.000 aileden iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılmak üzere fazladan vergi alınmasını talep etti. ( Bkz. https://www.ntv.com.tr/dunya/abdli-zenginlerden-varlik-vergisi-cagrisi,gdZLudYVTky_uqcDsMNmYA) 

                         Önümüzdeki 12-20 yıl içinde ülkemizde ve dünyada iklim değişikliğine karşı eşi benzeri görülmemiş bir bilgilendirme -bilinçlendirme çalışması ve sera gazları tüketimini tamamen sonlandırmak için küresel bir organizasyon -andlaşma yapılması  gerekiyor. Şu bir gerçek ki şef Seattle'ın mektubunda "İşte o gün insanoğlu için varlığını devam ettirebilme mücadelesinin başlangıcı olacak " dediği günler başladı.............................  

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ( DAÇE ) gönüllü avukatı 
İsmail Hakkı Atal 

 Maes
22.12.2019 07:16:04
increase UR and DR of your domain with our quality service: https://www.monkeydigital.io/product/high-ahrefs-backlinks/

Mahoney
31.12.2019 09:47:22
https://www.monkeydigital.io/product/gov-backlinks/

Stilwell
18.04.2020 04:38:58
Hi We have large stocks in hand sanitizers and n95 masks directly from our factory in U.S.A. Order here https://screenshot.photos/n95maskshopstock Yours sincerely "Sent from my Samsung phone"

Balson
20.04.2020 13:08:09
Get Unlimited website traffic for 6 months https://www.arteseo.co/unlimited-traffic/

Sam
30.04.2020 08:04:27
How would you like to have no charge advertising for your website? Check out: http://www.submityourfreeads.xyz

Buckmaster
6.05.2020 05:39:41
Wanna submit your ad on thousands of advertising sites monthly? Pay one low monthly fee and get almost unlimited traffic to your site forever! Take a look at: http://www.adpostingrobot.xyz

Keller
16.05.2020 16:42:26
Hey Thank you for the fast delivery to my office. When I received the order. I immediately saw that something was wrong with it, and when I opened it, the product was unfortunately broken. I made a picture so that you can see what I have received. https://imgurgallery.com/6yhert4 I am a regular customer, and I regularly order from your shop. Hope we can solve this small problem in a professional way. Regards Lorrine Keller "Sent from my Huawai phone"

Brinkman
29.05.2020 07:47:26
Want to submit your advertisement on thousands of advertising sites every month? Pay one low monthly fee and get virtually endless traffic to your site forever! To get more info take a look at: https://bit.ly/adpostingfast

Sticht
30.05.2020 21:45:40
Here is your quotation regarding the promotion of your Google Maps listing https://www.ghostdigital.co/google-maps-citations/

Duvall
31.05.2020 03:11:01
Hello, YOU NEED QUALITY DESKTOP APPLICATIONS TO AUTOMATE ANY TASK FO YOU ?? I will create a desktop application, regardless of the task you want automated, even if it is a heavy or light task. DESKTOP APPLICATIONS FOR: ✪ Fill forms ✪ Download / Upload Files ✪ Perform logins ✪ Submit data to websites ✪ Extract data from website ✪ Or any tasks as your needs... SEE HERE => https://bit.ly/3e8p2Yi Do not forget to read Review to convince you, is already being tested by many people who have trusted it !!

Coury
1.06.2020 07:31:35
Want more visitors for your website? Get thousands of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost your profits quick. Start seeing results in as little as 48 hours. For additional information Visit: https://bit.ly/traffic-for-your-site

Getz
2.06.2020 19:33:18
Hello, YOU NEED QUALITY DESKTOP APPLICATIONS TO AUTOMATE ANY TASK FO YOU ?? I will create a desktop application, regardless of the task you want automated, even if it is a heavy or light task. DESKTOP APPLICATIONS FOR: ✪ Fill forms ✪ Download / Upload Files ✪ Perform logins ✪ Submit data to websites ✪ Extract data from website ✪ Or any tasks as your needs... SEE HERE => https://bit.ly/3e8p2Yi Do not forget to read Review to convince you, is already being tested by many people who have trusted it !!

Polk
3.06.2020 19:57:01
Hello, YOU NEED QUALITY DESKTOP APPLICATIONS TO AUTOMATE ANY TASK FO YOU ?? I will create a desktop application, regardless of the task you want automated, even if it is a heavy or light task. DESKTOP APPLICATIONS FOR: ✪ Fill forms ✪ Download / Upload Files ✪ Perform logins ✪ Submit data to websites ✪ Extract data from website ✪ Or any tasks as your needs... SEE HERE => https://bit.ly/3e8p2Yi Do not forget to read Review to convince you, is already being tested by many people who have trusted it !!

Stoate
6.06.2020 00:15:41
Hello, YOU NEED QUALITY PROFESSIONAL WEBSITE FOR YOUR YOUR NEEDS ?? I will create a professional website for your your needs WORDPRESS WEBSITE ✪ Best for new startup, mall level businesses, E-commerce... ✪ Up to 10 pages site or more. ✪ Beautiful slider, social network setup and contact form. ✪ Your WP theme/template or my recommendation. ✪ Attractive color scheme. ✪ Fully secure admin panel. ✪ E-commerce shop system with Paypal module. ✪ High-End crafted design along with shopping cart system. ✪ The website will be SEO Friendly. ✪ EXTRA BONUSES SEE HERE => https://bit.ly/2XvcCD5 Do not forget to read Review to convince you, is already being tested by many people who have trusted it !!

Klem
11.06.2020 18:53:14
Zero cost advertising for your website here: https://bit.ly/freeadsubmission

Monroy
22.06.2020 19:40:21
No charge promotion for your website here: http://www.free-ad-posting.xyz

Brunson
3.07.2020 13:45:50
Get backlinks from websites which have Domain Authority above 50. Very rare and hard to get backlinks. Order today at a very low price, while the offer lasts. read more: https://www.monkeydigital.co/product/250-da-50-backlinks/ thanks and regards Monkey Digital Team support@monkeydigital.co

Hoyle
6.07.2020 18:50:48
Good morning, I was just on your website and filled out your feedback form. The contact page on your site sends you these messages via email which is the reason you're reading through my message right now correct? This is half the battle with any type of advertising, getting people to actually READ your advertisement and this is exactly what you're doing now! If you have an ad message you would like to promote to tons of websites via their contact forms in the US or to any country worldwide let me know, I can even focus on particular niches and my charges are super low. Send a message to: Benja57mik57@gmail.com

Fusco
7.07.2020 06:15:36
Hi, Do you have a Website? Of course you do because I am looking at your website yeniadana.net now. Are you struggling for Leads and Sales? You’re not the only one. So many Website owners struggle to convert their Visitors into Leads & Sales. There’s a simple way to fix this problem. You could use a Live Chat app on your Website yeniadana.net and hire Chat Agents. But only if you’ve got deep pockets and you’re happy to fork out THOUSANDS of dollars for the quality you need. ===== But what if you could automate Live Chat so it’s HUMAN-FREE? What if you could exploit NEW “AI” Technology to engage with your Visitors INSTANTLY. And AUTOMATICALLY convert them into Leads & Sales. WITHOUT spending THOUSANDS of dollars on Live Chat Agents. And WITHOUT hiring expensive coders. In fact, all you need to do to activate this LATEST “AI” Website Tech.. ..is to COPY & PASTE a single line of “Website Code”. ==> http://www.zoomsoft.net/ConversioBot ====== Join HUGE Fortune 500 companies like: Facebook Spotify Starbucks Staples The Wall Street Journal Pizza Hut Amtrak Disney H&M & Mastercard They all use similar “AI” Chat Technology to ConversioBot - the Internet’s #1 Chatbot for Website Owners. The founders of ConversioBot have used their highly sophisticated ChatBot to: - AUTOMATICALLY build a massive Email List of 11,643 Subscribers in just 7 Days - AUTOMATICALLY add 6,386 Sales in only 6 Months - AUTOMATICALLY explode their Conversion Rate by 198% in only 6 Hours. ===== Now it’s your turn to get in on this exciting NEW Cloud-Based App. You can start using ConversioBot today by copying and pasting ONE line of “Automated Bot Code" to your Website. Watch this short video to find out how >> http://www.zoomsoft.net/ConversioBot Regards, ConversioBot Team P.S. This “AI” Technology works with: - Affiliate Review Sites - List-Building Pages - WordPress Blogs (it comes with a Plugin) - Sales Letters - eCommerce Websites - Local Business Sites - Webinar Registration Pages - Consultancy Websites - Freelance Websites Almost ANY Website you can think of.. ==> This could be happening on your Website TODAY.. http://www.zoomsoft.net/ConversioBot UNSUBSCRIBE http://www.zoomsoft.net/unsubscribe

Mcqueen
12.07.2020 03:55:02
Hi there, Read this if you haven’t made your first $100 from yeniadana.net online yet... I've heard it a million times... I'm going to quit my job, I'm going to start my own business, I'm going to live where I want, and I'm going to live the dream... Enough talk. Everyone's got a vision. Fine. What exactly have you done lately to make it come true? Not much, you say? If everyone suddenly got injected with the truth serum, you'd hear people talk a different game: I've got huge dreams. But I'm a failure, because I did nothing to make these dreams come true. I'm too afraid to start. I procrastinate about taking action. I will probably never do anything or amount to anything in my life, because I choose to stay in my comfort zone. Incidentally, the first step to changing your life is to be honest about how you feel. Are you afraid? Fine. Are you anxious? Fine. Do you procrastinate? Great. This means you have to start with a tiny step. Something that isn't as intimidating as making a million dollars in the next 12 months. How about making your first $100.00 online? Doesn't sound too far out of reach, right? Here's a great place to start ==> http://www.zoomsoft.net/12Minute If you would like to stop future emails, http://www.zoomsoft.net/12MinuteUnsubscribe

Mayer
20.07.2020 07:32:55
Interested in an advertising service that costs less than $49 every month and delivers thousands of people who are ready to buy directly to your website? Have a look at: https://bit.ly/buy-more-visitors

Cabral
21.07.2020 05:32:34
hi there Do you care about your yeniadana.net ahrefs DR rank?? We have the right service for you. read more: https://www.monkeydigital.co/product/ahrefs-seo-plan/ thanks and regards Monkey Digital Team support@monkeydigital.co

Clement
25.07.2020 20:49:41
Hi, We are wondering if you would be interested in our service, where we can provide you with a dofollow link from Amazon (DA 96) back to yeniadana.net? The price is just $87 per link, via Paypal. To explain what DA is and the benefit for your website, along with a sample of an existing link, please read here: https://pastelink.net/1nm60 If you'd be interested in learning more, reply to this email but please make sure you include the word INTERESTED in the subject line field. Kind Regards, Claudia

Mahurin
27.07.2020 23:48:26
Hi, Do you have a Website? Of course you do because I am looking at your website yeniadana.net now. Are you struggling for Leads and Sales? You’re not the only one. So many Website owners struggle to convert their Visitors into Leads & Sales. There’s a simple way to fix this problem. You could use a Live Chat app on your Website yeniadana.net and hire Chat Agents. But only if you’ve got deep pockets and you’re happy to fork out THOUSANDS of dollars for the quality you need. ===== But what if you could automate Live Chat so it’s HUMAN-FREE? What if you could exploit NEW “AI” Technology to engage with your Visitors INSTANTLY. And AUTOMATICALLY convert them into Leads & Sales. WITHOUT spending THOUSANDS of dollars on Live Chat Agents. And WITHOUT hiring expensive coders. In fact, all you need to do to activate this LATEST “AI” Website Tech.. ..is to COPY & PASTE a single line of “Website Code”. ==> http://www.zoomsoft.net/12Minutes ====== Join HUGE Fortune 500 companies like: Facebook Spotify Starbucks Staples The Wall Street Journal Pizza Hut Amtrak Disney H&M & Mastercard They all use similar “AI” Chat Technology to ConversioBot - the Internet’s #1 Chatbot for Website Owners. The founders of ConversioBot have used their highly sophisticated ChatBot to: - AUTOMATICALLY build a massive Email List of 11,643 Subscribers in just 7 Days - AUTOMATICALLY add 6,386 Sales in only 6 Months - AUTOMATICALLY explode their Conversion Rate by 198% in only 6 Hours. ===== Now it’s your turn to get in on this exciting NEW Cloud-Based App. You can start using ConversioBot today by copying and pasting ONE line of “Automated Bot Code" to your Website. Watch this short video to find out how >> http://www.zoomsoft.net/12Minutes Regards, ConversioBot Team P.S. This “AI” Technology works with: - Affiliate Review Sites - List-Building Pages - WordPress Blogs (it comes with a Plugin) - Sales Letters - eCommerce Websites - Local Business Sites - Webinar Registration Pages - Consultancy Websites - Freelance Websites Almost ANY Website you can think of.. ==> This could be happening on your Website TODAY.. http://www.zoomsoft.net/ConversioBot UNSUBSCRIBE http://www.zoomsoft.net/12MinuteUnsubscribe

Jones
2.08.2020 22:19:59
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found yeniadana.net after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well. So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything? Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever. That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes. Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste? Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry. But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket? You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW. Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site. You know, strike when the iron’s hot! CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them. Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility. Just this alone could be a game changer to make your website even more effective. Strike when the iron’s hot! CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed. Thanks and keep up the great work! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yeniadana.net

Torrens
10.08.2020 22:41:35
Revolutionary new way to advertise your website for ZERO COST! See here: http://www.completely-free-ads.xyz

Clubbe
16.08.2020 07:33:19
Want more visitors for your website? Receive tons of keyword targeted visitors directly to your site. Boost revenues fast. Start seeing results in as little as 48 hours. To get details Check out: http://www.easy-web-traffic.xyz

Allwood
25.08.2020 01:29:46
Hi, I was just on your site and filled out your contact form. The feedback page on your site sends you these messages to your email account which is why you are reading my message right now right? This is the most important achievement with any kind of online ad, making people actually READ your message and that's exactly what I just accomplished with you! If you have something you would like to blast out to tons of websites via their contact forms in the U.S. or to any country worldwide send me a quick note now, I can even target specific niches and my pricing is very affordable. Reply here: lillianapiper31@gmail.com

Jones
26.08.2020 09:48:15
Hey, this is Eric and I ran across yeniadana.net a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy? Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Here’s an idea… How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site… You can – Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. You’ll be amazed - the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold. It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation. That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Pretty sweet – AND effective. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yeniadana.net

Peyser
9.09.2020 18:15:41
hi there here is the your quote on the Country targeted organic website traffic: https://hyperlabs.co/quote/ thanks and regards Mike Hyperlabs LTF

Sommer
26.09.2020 22:29:29
Do you want more people to visit your website? Receive hundreds of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost your profits fast. Start seeing results in as little as 48 hours. For more info Check out: http://bit.ly/buy-website-visitors

Jones
8.10.2020 22:33:53
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - yeniadana.net - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool. But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across yeniadana.net, what usually happens? Is your site generating leads for your business? I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace. Not good. Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.” You can – Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better! That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation. Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Wouldn’t that be cool? CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yeniadana.net

Jones
12.10.2020 04:39:21
My name’s Eric and I just came across your website - yeniadana.net - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least. Your content’s pretty good, wouldn’t change a thing. BUT… Eyeballs don’t pay the bills. CUSTOMERS do. And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like yeniadana.net will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else. It’s like they never were even there. You can fix this. You can make it super-simple for them to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket… thanks to Talk With Web Visitor. Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately – so you can talk to that lead immediately… without delay… BEFORE they head for those hills. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Now it’s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful… you’ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them… so even if they don’t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you. This could change everything for you and your business. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money. Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Paying customers are out there waiting. Starting connecting today by CLICKING HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yeniadana.net

Carmona
13.10.2020 18:19:37
YOU NEED FAST PROXY SERVERS ? Check it out this Anonymous and Private Proxy Servers. HTTP & SOCKS5 Proxy supported. IP Authentication or Password Authentication available. HERE: https://bit.ly/3ifZkmL

Jones
22.10.2020 03:34:01
My name’s Eric and I just came across your website - yeniadana.net - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least. Your content’s pretty good, wouldn’t change a thing. BUT… Eyeballs don’t pay the bills. CUSTOMERS do. And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like yeniadana.net will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else. It’s like they never were even there. You can fix this. You can make it super-simple for them to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket… thanks to Talk With Web Traffic. Talk With Web Traffic is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately – so you can talk to that lead immediately… without delay… BEFORE they head for those hills. ==> https://www.talkwithwebtraffic.com to try out a Live Demo with Talk With Web Traffic now to see exactly how it works. Now it’s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful… you’ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them… so even if they don’t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you. This could change everything for you and your business. ==> https://www.talkwithwebtraffic.com to learn more about everything Talk With Web Traffic can do and start turing eyeballs into money. Eric PS: Talk With Web Traffic offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Paying customers are out there waiting. Starting connecting today by ==> https://www.talkwithwebtraffic.com to try Talk With Web Traffic now. If you'd like to unsubscribe click here https://talkwithwebtraffic.com/unsubscribe.aspx?d=yeniadana.net

Taggart
24.10.2020 03:20:30
ATT: yeniadana.net / Yeni Adana Gazetesi INTERNET SITE SERVICES This notice ENDS ON: Oct 23, 2020 We have actually not obtained a settlement from you. We have actually attempted to contact you but were unable to contact you. Kindly Visit: https://bit.ly/34m8lX6 . For details and also to process a optional settlement for solutions. 10232020201612.

Monroy
28.10.2020 06:43:57
I can show you how you can promote your site absolutely free! Check out this comprehensive list consisting of the best website directories now >http://bit.ly/list-of-free-ad-websites

Courtney
30.10.2020 01:51:35
Ever wanted to push some competition site`s ranks down for not playing the game fair? Now you can: blackhat.to

Traill
8.11.2020 10:58:50
Good afternoon, I was just taking a look at your website and submitted this message via your "contact us" form. The feedback page on your site sends you messages like this via email which is why you are reading my message right now right? That's the holy grail with any type of online ad, getting people to actually READ your advertisement and this is exactly what you're doing now! If you have an advertisement you would like to blast out to tons of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world let me know, I can even focus on particular niches and my prices are very low. Send a message to: erwanleroux9138@gmail.com no further messages https://bit.ly/2xN75Pz

Jones
11.11.2020 20:45:22
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found yeniadana.net after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well. So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything? Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever. That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes. Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste? Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry. But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket? You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW. Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site. You know, strike when the iron’s hot! CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them. Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility. Just this alone could be a game changer to make your website even more effective. Strike when the iron’s hot! CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed. Thanks and keep up the great work! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yeniadana.net

YAZARLAR

 • Salı 33 ° / 17 ° Güneşli
 • Çarşamba 31 ° / 15 ° Güneşli
 • Perşembe 32 ° / 15 ° Güneşli
 • BIST 100

  1.461%0,00
 • DOLAR

  8,2797% 0,09
 • EURO

  10,0844% 0,46
 • GRAM ALTIN

  488,61% 0,79
 • Ç. ALTIN

  806,2065% 0,79