Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


 FİZİKSEL BİLİMLERİN EVRİMİNDE BAŞLICA FELSEFİ VE METODİK DÜŞÜNCELER (4)

Bilimin Sınıflandırılması:   


Bilimin Sınıflandırılması:                                                                                                                                                                   Bilim felsefecileri bilimi genelde, uygulamalı ve deneysel bilimler olarak iki sınıfa ayırıyorlar. Uygulamalı bilimler: Teknoloji üreten ve teknoloji kullanan bilimlerdir. Örneğin;  Mühendislik, Tıp, Ziraat, Havacılık ve Deniz Bilimleri gibi.  Deneysel Bilimler: Formal bilimler (Matematik-Mantık ) ve olaylara dayanan gerçek bilimler olmak üzere ikiye ayrılıyor.  

Olaylara dayanan gerçek bilimler de kendi içinde ikiye ayrılıyor: Gerçeği keşfeden, kuralcı bilimler olarak bilinen Sosyal Bilimler (Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Dil, vb.) ve Doğa Bilimleri ( Kuramcı Bilimler).Doğa bilimleri’ ni de Fiziksel Bilimler (Fizik-Kimya) ile Hayat ve Davranış Bilimleri ( Biyoloji ve Psikoloji ) olarak iki alt gruba ayırmaktadır.

Uygulamalı bilimlerin temel gayesi, hem deneysel hem de uygulamalı bilimlerin buluşlarından yararlanarak insanların gereksinim duyduğu araçları, makineleri geliştirmek ve onların hizmetine sunmaktır. Kısacası teknoloji üretmektir.

Deneysel bilimlerin birinci gayesi psikolojiktir. Gerçeklere ulaşmak için bilginin izlenmesi, aranması, araştırılmasıdır. Doğruları önceden kestirmek ve açıklamak hususunda, aklımızın gösterdiği olağanüstü yeteneklerin bize verdiği psikolojik tatmin duygusudur. Bilimcilerin aralarındaki rekabeti körüklemek, ülkelerinin ve kendilerinin prestijini yükseltmek, ödüller almak gibi artistik duygularının tatmin edilmesidir. İkinci gayesi ise, mantıksaldır; üç kavramla açıklanabir: Betimleme, Açıklama ve Tahmin Etme.

Betimleme: Matematiği kullanarak formüle etmek. Açıklama: Gözlemlerimizin hangi şartlar altında geçerli olduğunu belirtmek. Tahmin Etme: Bir olayı önceden kestirmek. Önceden önermelerde bulunabilen ve bu önermeleri deneyle doğrulanabilen kuram, iyi bir kuramdır.

Deneysel bilimler içinde kuramcı bir bilim olan Fiziksel Bilimlerin, özellikle fiziğin, bilim, felsefe, teknoloji ve diğer pek çok bilimin gelişmesinde ne kadar büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Bunlardan biri de Bilim Felsefesi’ ne yaptığı katkılardır. O halde,   ( 4,18)

Bilim Felsefesi Nedir?

19.yüzyılda ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Bu yüzyılda fiziksel bilimlerdeki gelişmeler, filozoflara çok geniş ufuklar açmıştır. Teknik buluşların bolluğu ile mantıksal çözümlemelerin çokluğu atbaşı gitmiştir. Yeni bir felsefe, yeni bilimin temeli üzerine kurulmuştur. Bu yeni felsefe, bilimsel araştırmaların bir yan ürünü gibi başlamış ve pozitivizmle (olguculukla ) birlikte gelişmiştir. Bu felsefe, düşünceye daha fazla tutarlık kazandırmak; onu elle tutulur ya da somut gerçeğe daha fazla yaklaştırmak ve aynı zamanda ona kapsayıcı bir perspektif açmak için, felsefi düşünceyi bilimsel ilerleyişe bağımlı kılmıştır. Özetle; Bilim Felsefesi’ nin ya da pozitivist felsefenin temel amacı, doğal olayların farklı alanlarına ilişkin olarak elde edilmiş bilgileri, bağdaşık bir öğreti çerçevesi içinde ele almaktır.YAZARLAR

 • Pazartesi 8.7 ° / 1.6 ° Bulutlar
 • Salı 10 ° / 3.7 ° Bulutlar
 • Çarşamba 7.5 ° / -0.3 ° kırık bulutlar
 • BIST 100

  2.095%1,05
 • DOLAR

  13,5107% -0,06
 • EURO

  15,4398% 0,08
 • GRAM ALTIN

  791,02% 0,17
 • Ç. ALTIN

  1305,183% 0,17