Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


FİZİKSEL BİLİMLERİN EVRİMİNDE BAŞLICA FELSEFİ VE METODİK DÜŞÜNCELER (16)

Sonuç:


Sonuç:

Fiziksel sistemlerin incelenmesinde kullanılan stratejinin ve araştırma yöntemlerinin tüm bu karakteristik nitelikleri, insan aklının en güçlü buluşlarından biridir. Onun meyveleri insanlığın yaşam biçimini, düşüncesini, alışkanlıklarını, felsefesini, evreni algılamasını ve bilime bakışını tamamıyla değiştirmiş bulunmaktadır.

Uzunca bir süredir, fiziksel bilimlerin yöntemlerinin ve stratejisinin kullanımı, bilimin bütün alanlarına yayıldı. Gerçekten, psikoloji, ekonomi ve sosyoloji gibi bazı alanlar bir dereceye kadar bilimsel stratejiden yararlandıkları için, “bilimsel” olarak nitelendirilmektedirler. Her şeye karşın strateji en başarılı olarak fizikte uygulanmaktadır. Zira fiziğin asıl ilgilendiği göreceli olarak basit sistemler olduğu için özellikle uygundur. Kısacası, fizik en basit sistemlerle ilgilendiği için en sade bilimdir diyebiliriz. Bu nedenle fizik, diğer bütün fen bilimlerinin temelini oluşturmaktadır.

Fizik bize dünya ve evren hakkında neler bildiğimizi, insanların bugün bildiklerini nasıl bulduklarını ve yeni buluşlar için nasıl çalıştıklarını öğretir. Fizik sayesinde bilinmeyenle uğraşmak, onu anlamak ve tahmin etme kudretini kazanırız. Fizikten öğrendiklerimizle yeni buluşlar yaparız. Her yeni buluş, yeni teknolojilerin doğması demektir. İnsana, doğayı bir fizikçi gözüyle incelemenin ve anlamanın zevkini verir. Doğa olaylarının yasalarını öğretir. Bu insana içinde yaşadığı dünyayı anlamak hususunda büyük bir güç kazandıracaktır. Zira bugünkü dünyada önemli haberlerin, yeni işler yaratan aletlerin ve bir insanın karşılaştığı günlük problemlerin gerisinde fizik vardır. Bu nedenle günümüzde fizik sadece fizikçilerin bir uğraş alanı değil, konularıyla uzaktan yakından herkesi ilgilendiren bir bilim dalıdır. Kısaca diyebiliriz ki fizik, evrenin temel özelliklerinin sistematik bir incelemesidir. Bu temel özelliklerin her birisi evrende bulunan maddelerin davranışları ve aralarındaki temel etkileşmelerle yakından ilgilidir.

Fizik, özgür düşünce ve kavramlarıyla geliştirdiği, akla, gözleme, deneye, bilimsel şüpheciliğe ve kurama dayalı bilimsel yöntemleriyle, insan aklının yarattığı en büyük eserdir. Hiç kuşku yok ki, “ Bilimin kraliçesi fiziksel bilimler”, “ fiziksel bilimlerin kraliçesi’ de fiziktir” diyebiliriz.(2,4,5, 10,).

Kaynaklar

1-Charless M.Wynn, Arthur W. Wiggins “ The Five Biggest İdeas in Science “ Çeviri Editörü: Aykut Gence, Palme Yayıncılık- 2010.

2- Bozdemir S., “Fiziğin Gizemi, Metodolojisi ve Felsefesi “ tfv Fizik Dergisi,Ağustos 2003 –Sayı:17

3-Bozdemir S, “Some Critical Points in the Methods and Philosophy of Physical Sciences “ given as conference  in Easten Mediterranean University, Gazi Magosa,May 1991.

4-Bozdemir S., “Felsefe, Bilim, Fizik ,tfv Fizik Dergisi, Ekim 2001-Sayı:16

5- Bozdemir  S., “Fiziksel Bilimlerin Metodolojisi ve Stratejisi  “ tfv  Fizik Dergisi Temmuz 1999-Syı:13

6- Ünal B.C., “19. Yüzyılda Fizik ve Felsefe ilişkileri “tfv Fizik Dergisi , Aralık 1995-Sayı:8

7- Ünal B. C., “Newton Sentezinin Felsefi Sonuçları” tfv Fizik Dergisi ,Mart 1995-Sayı:7

8- Ünal B. C., “ Maxwell Sentezinin Felsefi Sonuçları “ tfv Fizik Dergisi ,Ocak 1997-Sayı: 9

9-.Bozdemir S.,Ufuktepe Y., “ Fiziksel Bilimlerin Araştıma Yöntemleri “Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim 1994-Sayı:323

10-Bozdemir S.,Çavuş M.S., “ Fiziğin Evrimine Kısa Bir Bakış “,Bilim ve Teknik Dergisi,Şubat 1995-Sayı:327; Bilim ve Ütopya Dergisi, Haziran 2005-Sayı:132

11- Bozdemir S., Çavuş M.S., “ Klasik fiziğin Kuramı ve Felsefesi “ Türk Fizik Derneği 23.Uluslararası Fizik Kongresi,13-16 Eylül 2005,Muğla; e-Çağdaş Fizik Dergisi, Nisan 2005-Sayı:26 ;.Bozdemir S., 8 Aralık 2004 ,Çukurova Üniversitesi, F.E.F. Fizik Bölümünde Seminer olarak sunuldu.

12- Bozdemir S., Çavuş M.S., “kuantum Kuramı ve Felsefesi” T.F.D.23.Uluslararası Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla; e- Çağdaş Fizik Dergisi ,Nisan 2005-Sayı:26;. Bozdemir S., 15 Aralık 2004 ,Çukurova Üniversitesi, Mithat Özsan Anfisinde Konferans olarak sunuldu.

13- Bozdemir S., Ozan N., “ Klasik  Fiziğin Temel İlkelerine, Metodolojisine  ve Felsefesine Kısa Bir Bakış “ T.F.D. 28.ci Uluslararası Fizik  Kongresinde Poster olarak sunuldu.

14-.Richard S. Wesfall, “Modern Bilimin Oluşumu “Tübitak yayınları,1994.

15-.Bozdemir S.,Eker S., “ Kuantum Kuramının Fiziksel Yorumları “Bilim ve Ütopya Dergisi, Şubat 2008-Sayı:163.

16- Bozdemir S., Çavuş M.S., “Einstein’in Rölativite Kuramlarına Bir Bakış “ Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, Mart 2005-Sayı :937

17-Ziman J., “What is Scince?”In:Klemke E.D,Holloger R.,Kline A.David,editors. Introductory Readings in the Philosophy of Science. Prometheus Books;1980. 

18-Chalmers A.F., “What is this Things Called Science ? “ 3 th. edition .Hackett Publishing Company;1999.

19-Feyerabend P.K.,”Science, History of the Philosophy “ In:Honderich T. ,editor.Oxfort Companion to Philosophy. Oxford Press;2005.

20-Obradovic S., “Emprical Evidence in the Structure of Physical Theory”.Springer Science;2012.

21-McCabe G., “Structure and interpretation of the Standard Model “ (Philosophy and Foundation of Physics,1871-1774 V.2)Elsevier Science Limited;2007

22-Dirac P.A.M., “Methods in Theoretical Physics “,In:From a life of Physics.P.O.Box 128,Farrer Road,Singapore 9128;Wold Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.1989

23-Kuhlmann M. And Pietsch W.,” What is and Why Do Need Philosophy of physics ? “J Gen Philos Sci (2012)43:209-214 DOI 10,1007/s 10838-012-9204-2

24-Dirac P.AM.,”The Early Years of Relativity “,In:Holton G,Elkana Y.editors.Albert Einstein.Princeton University Press;1982.

25-Butterfield J., Erman J., “Philosophy of Physics “, Elsevier Science Limited,Hanbook of philosophy of science,2007

26-Bozdemir S.,Eker S., “Kuantum Kuramının Evrimi ve Klasik Kuantum Kuramı “,Bilim ve Ütopya Dergisi,Kasım 2007-Sayı:16YAZARLAR

 • Salı 10 ° / 3.7 ° Bulutlar
 • Çarşamba 7.5 ° / -0.3 ° kırık bulutlar
 • Perşembe 7.1 ° / 0.4 ° Bulutlar
 • BIST 100

  2.073%-0,61
 • DOLAR

  13,5443% 0,79
 • EURO

  15,4382% 0,68
 • GRAM ALTIN

  787,87% 0,22
 • Ç. ALTIN

  1299,9855% 0,22