Av.Cemil DENLİ


ATATÜRK DÜŞMANLIĞI ÜZERİNE

Tarihin en büyük adamı ATATÜRK, bu niteleme ile, erişilmez yüksek yerinde bir kutup yıldızı gibi duruyor. 


“Öyle bir an düşünün ki, Batı dünyamızda Rönesans, Reform, Xll.yüzyıl sonunun bilimsel ve kültürel ihtilali, Fransız İhtilali ve endüstriyel ihtilallerin hepsi bir insan hayatının içine yığılmış olsun ve bunlar kanunla zorunlu kılınsın. İşte Atatürk, 1920 ile 1930 arasında, bu kadar kısa bir süre içinde ve hiçbir ülkede uygulanmamış en ihtilalci bir programı gerçekleştirdi.”

(Prof.Arnold J.Toynbee), Kaynak: Selahattin Çiller, ATATÜRK İÇİN DIYORLAR Kİ, s.112-Varlık Yayınları, Temmuz, 1971)

“Tarihin en büyük adamı: Atatürk’ün büyük kıymetlerini gösteren hiçbir adamı tarih henüz kaydetmemiştir.” (İngiliz Basınından)(Dünya Ağlıyor, s.110, Toplayan: İskender F.Sertelli, İstanbul-1939) “Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O’nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin Dışişleri Bakanı Litvinof ile görüşürken, kendisine, onun fikrince bütün Avrupa’nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana verdiği cevapta Avrupa’nın en büyük devlet adamının bugün Avrupa’da yaşamadığını, boğazların gerisinde Ankara’da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal olduğunu söyledi.” (Franklin D.Roosevelt)

(General Sherrill-ABD Eski Ankara Büyükelçisi: Üç Adam. KEMAL ATATÜRK, ROOSEVELT, MUSSOLİNI. Türkçeye çeviren: Cemal Bükerman, İstanbul Cumhuriyet Matbaası, 1938)

“O’nda hayran olduğum iki olağanüstü nitelik var. Biri alev gibi parlayan yurt sevgisi, diğeri eserine mutlak bir mantık ve birlik sağlayan nefse güven... Bir tek adam, her şeyi tasarlamış, her şeyi gerçekleştirmiştir. O’nun kazandığı ün ve gördüğü saygının yüceliği, eşsizliği kolayca anlaşılır. O’nu tanıyanların hiçbiri O’na “büyük devlet adamı” ünvanını vermekten kendini alıkoyamaz” (Edouard Herriot-Eski Fransız Başbakanı)(Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi , 1938, s.81,82)

Yabancı yazarlar, aydınlar, askerler, siyasetçiler ve devlet adamları Atatürk’ü böyle tanımlıyorlar. Doymak bilmez emperyalist emelleri önündeki en büyük engel olarak gördükleri Atatürk’e büyük saygı duyuyorlar ve binlerce yıllık insanlık tarihi içinde hiçbir devlet adamına layık görmedikleri nitelemeleri O’nun için yapıyorlar.

10 Kasım 1938’de sonsuzluğa göçen Atatürk’ün aziz naaşı 21 Kasım 1938 günü Ankara’da Etnoğrafya Müzesinde hazırlanan geçici kabrine konulduktan sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Büyük Türk Milletine hitaben yayınladığı tarihi mesajnda şöyle diyordu:

“Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız itham gününde meydana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilan etmiştir. İlk önce ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi asla yıpranmayan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.”

“En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü, yalnız Türk milletinin haklarını, insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hak ettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir.”

O’nun ölümsüz kişiliğine çok yaraşan Anıtkabirge nakledilen aziz naaşının 10 Kasım 1953 tarihinde toprağa verilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar ise Büyük Türk Milletine hitaben yaptığı konuşmasında:

“Atatürk’ün çok kısa olarak belirtmeye çalıştığım müstesna vasıflarının ve bunların neticesi olan emsalsiz başarılarının bir teki dahi, bir faniyi milletler nazarında, tarihte ebedileştirmeye kafi gelir. Halbuki O, devlet kurmakta, devlet idare etmekte, askerlikte, inkılapçılıkta, ayrı ayrı en mümtaz vasıflara sahip olduğunu bütün cihana göstermiş, yirminci asrın, en önde bir lideri olduğunu ispat etmiştir.” Diyordu.

ATATÜRK DÜŞMANLIĞININ ANALiZi:

Türkiye’de son yıllarda iktidardakiler ve onlardan cesaret alan çevre ve kişilerce değişik vesilelerle ve sıklıkla ortaya konulan ATATÜRK KARŞITLIĞI ve ATATÜRK DÜŞMANLIĞI; AŞAĞILIK DUYGUSUNUN DIŞA VURUMUDUR.

“AŞAĞILIK” sözcüğünün ve türevlerinin anlamı için değişik sözlüklere baktım: En özlü tanımları ve bilgileri 2016 yılında aramızdan ayrılmış olan çok değerli araştırmacı yazar, dilbilimci, tarihçi PARS TUĞLACI tarafından hazırlanmış olan 6 ciltlik “20.Yüzyıl Ansiklopedik TÜRKÇE SÖZLÜK”te buldum:

“Aşağıiık”lık (Felsefe), sözcüğü sözlükte “Karakter ve kişilik bakımından düşük ahlaklılık (adilik, bayağılık, düşüklük)” olarak tanımlanıyor.

“Aşağılık duygusu” (Psikoloji),”Özellikle rekabete dayanan ilişkilerde kişisel güçsüzlük ve kendine güvenmeyiş duygusu “; (Psikoanalizde) ödipal durumlarda karşılaşılan başarısızlığın sonucu meydana gelen duygu.”olarak tanımlanıyor ve Aşağılık duygusunun çok defa aşağılık kompleksi ile karıştırıldığı ifade ediliyor.

“Aşağılık kompleksi” (Psikoloji ve sosyoloji), “Adler’in psiko-analitik kuramına göre, kökü herhangi bir organın başarısızlığında bulunan ve baskı altında tutulan bir duygu ve heyecanlar kompleksi. Çocukluk döneminde kendini sevmenin önlenmiş olmasından meydana gelen duygu Aşağılık sözcüğünün Farsça karşılığı “Pespaye”dir. (Rütbece aşağıda, ahlakça alçak, soysuz demek)

Atatürk karşıtlığı ve Atatürk düşmanlığı, kimi kişilerde görülen; “aşağılık duygusu” ve “aşağılık kompleksi”nin dışa vurumu şeklinde tezahür eden bir “karakter bozukluğu” ve bir “ruh hastalığı”dır. Son yıllarda, taklitçilik peşindeki haddini bilmez bir kesimin, bir kişiyi, onda olmayan bazı nitelik ve erişemeyeceği, kendinden menkul payeler vererek tarihin en büyük adamı ile yarıştırma ve aynı düzeye çıkartma debelenmesi içinde olduklarını görüyor ve acıyorum.

TARiHiN EN BÜYÜK ADAMI, BU NİTELEME İLE ERİŞİLMEZ YÜKSEK YERİNDE BİR KUTUP YILDIZI GİBİ DURUYOR.

AZİZ ATATÜRK! “ Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez meş’ale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.” (İsmet İnönü’nün mesajından)

Saygılarımla

Avukat Cemil Denli

YAZARLAR

 • Cumartesi 19.7 ° / 10.1 ° Güneşli
 • Pazar 17.9 ° / 8.6 ° false
 • Pazartesi 18.4 ° / 8.1 ° Güneşli
 • BIST 100

  9312,12%-0,35
 • DOLAR

  31,01% 0,31
 • EURO

  33,59% 0,39
 • GRAM ALTIN

  2018,65% 0,33
 • Ç. ALTIN

  3321,24% 0,33