Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


DİN İLE BİLİM/ FİZİK BAĞDAŞIR MI?(5)


Kuantum fiziğinin sağladığı deneyimler, somut töz (cevher) kavramından vazgeçilmesi gerektiğini göstermekte ve fiziki gerçekliği anlattığımız betimleme biçiminde köklü bir değişikliğe gitme zorunluluğunu açığa vurmaktadır. Elle tutulur, somut töz kavramıyla birlikte iki değerli mantığı içeren dili bırakmak zorundayız. Mantığın temel ilkelerinin bile, insanoğlunun içinde bulunduğu çevreyle etkileşiminin bir ürünü olduğunu biliyoruz. Bilimsel felsefenin, bilimsel deneyin ve matematiksel çözümlemenin ışığında ortaya koyduğu hayal gücüne denk bir güce, spekülatif felsefede rastlamak hiçbir zaman olası değildir. Doğruluğa giden yol, olası deneyimlerin çeşitliliğine gözleri kapalı kalacak kadar dar olan bir felsefenin yanlışları ile açılmıştır. 

 

 1. Klasik fizikte fiziksel niceliklerin ölçümleri kesindir; hatalar ölçüm aletlerinden kaynaklanır. Oysa kuantum mekaniğinde bir fiziksel niceliğin ölçümünde hangi değerin çıkacağı kesin olarak bilinmez; bir ölçümde olası değerlerden herhangi biri bulunabilir; ancak, her olası değerin de hangi olasılıkla bulunacağı söylenebilir.

Klasik fiziğe göre, bir atom (örneğin hidrojen atomu) protonun etrafında belirli bir geometrik yörüngede (dairesel ya da eliptik) dönen elektron şeklinde tasvir edilir (Şekil 2.a.). oysa bu hiç doğru değildir; çünkü ivmeli olan bu elektron sürekli elektromanyetik dalga ışıyarak spiral bir yol izleyip çekirdeğin üzerine düşer. Kuantum mekaniğine göre elektron, çekirdek etrafında her yerde bulunabilir. Şekil 2.b’deki elektronların yoğunluğu, elektronların değişik yerlerde bulunma olasılığını temsil eder.

Klasik mekanikte bir parçacık kendi enerjisinden daha yüksek değerli bir potansiyel engelini asla aşamaz; oysa kuantum mekaniğinde, parçacığın dalga özelliği nedeniyle böyle bir engeli geçme olasılığı sıfırdan büyüktür. Buna tünel olayı denir (şekil 3). Bir metalden bir dış elektrik alanı yardımıyla elektron sökülmesi ve çekirdeklerin -bozunumları ancak kuantum mekaniksel tünelleme ile anlaşılabilir.

Klasik fizik ile kuantum fiziği arasındaki karşılaştırmayı aşağıdaki iki saptama ile bitirelim:

 • Klasik fizikte, fiziksel nicelikler arasında var olan bağıntılar (örneğin, Newton yasası), kuantum mekaniğinde ancak bu fiziksel niceliklerin ortalama değerleri arasında vardır.
 • Bir sistemin, klasik sistem mi yoksa kuantumlu sistem mi olduğuna nasıl karar vereceğiz? Fiziksel sistemin ölçülen büyüklüğü h = 6,626075 x 10-27 erg.sn Planck sabitinin basamağındaysa bu bir kuantumlu sistemdir diyeceğiz ve onu kuantum mekaniksel olarak incelememiz gerektiğini anlayacağız.

           SONUÇ

PROF.DR. İSMET GEDİK, GECE KİTALIĞI YAYINLARINDA  KASIM 2021 DE, ÇIKAN  YARATICININ KİTAPLARI: KUANTSAL KİTAPLAR MI? KUTSAL KİTAPLAR MI? Başlıklı son derece ilginç kitabında bu konuyu ayrıntılı olarak incelemiş bulunmaktadır. Kitabın tanıtım yazısında diyor ki:

Kutsal Kitap kavramı 5 bin yıl önce Sümerler tarafından ortaya atılır. Çünkü Sümerler toplum yaşamının gökten gelen KUTSAL KRALLIKLARCA yönetimine inanıyorlardı. Halkın bu kutsal kişiliklere biat etmelerini sağlamak için de yaratıcının, her topluma toplumsal davranış kurallarını içeren kutsal kitap gönderdiği bilgisi aşılanıyordu. Yani kutsal kitaplar halkın bir sürü gibi devlet sahiplerince yönetilmesini sağlayan davranış bilgileridir.uantsal kitaplar ise, doğa ve dünyanın milyarlarca süren bir geçmişte, atom-altı-öğelerle başlayıp, atom denilen temel kimyasal elementlerin oluşumlarıyla başlayıp, onların kombinasyonlarıyla molekül, hücre, beden gibi üst sistemlere evrimleştiği ve bu evrimleşmenin BİLGİ oluşturma potansiyeliyle sürdürüldüğü görüşüne dayanır.

Bilgiler kimyasal elementlerle yazılı olduğundan kuantsal bir alfabe kullanılmış olur. Dolayısıyla yaratıcının kitapları kuantsal dille yazılmış kuantsal kitaplar olmalıdırlar.

Kitapta bu konular bilimsel argümanlar sunularak açıklanmaktadır.

(SON)

YAZARLAR

 • Çarşamba 34.3 ° / 25.2 ° Bulutlar
 • Perşembe 33.6 ° / 24.6 ° kırık bulutlar
 • Cuma 36.1 ° / 23.9 ° kırık bulutlar
 • BIST 100

  2.785%0,00
 • DOLAR

  17,9164% 0,10
 • EURO

  18,3489% 0,39
 • GRAM ALTIN

  1.032,2% -0,13
 • Ç. ALTIN

  1703,13% -0,13