PROF. DR. FİKRİ AKDENİZ - BİLİM DÜNYASI


MATEMATİĞİ NASIL SEVERİZ (2)


Üniversite giriş sınavlarının sonuçları irdelendiğinde matematik yanıtlarının çok kötü olduğu bir gerçektir. PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) verilerine göre ülkemizin matematik sıralamasında yeri iyi değildir.Buradan çıkan sonuç:Türk öğrencileri yeterli düzeyde matematik öz-yeterlik (kişinin verilen kazanımları elde etmek için istenen ders faaliyetini yapma ve organize etmede sahip olduğu kapasite hakkındaki inanışları) algısına sahip değildir. Bu konuda öncelikli olarak öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Öğretmenlere:Öğretmenlerin öğrenci üzerindeki etkilerinin anne ve babadan daha çok olduğu açıktır.Öğrencide matematik korkusunun azaltılmasında öğretmenlere ve eğitimcilere büyük görevler düşmektedir Uzun süredir öğretmenler ezbere dayalı sistemin bir ürünü oldukları için kendilerini yetiştirmeleri gerekir. Bir bireyin öğretmenlik mesleğine olan sevgisi ve yeteneği de göz önüne alınmalıdır.Öğretmenlerbilimsel çocuk gelişimi kuramına yabancı olmamalıdırlar.Matematik öğretmenliği ayrıca bir uzmanlık alanı olarak ele alınmalıdır. Matematiği gerçekten seven, işinden zevk alan araştırmacı yenilikçive yeni gelişmeleri takip eden öğretmenler ile matematik öğretimi ve eğitimi yapılmalıdır.Matematik derslerinin ezberden uzaklaştırılması ve bilimsel düşünme gücünün kazandırılması gerekir. Öğretmenler çocuklara öncelikle düşünebilmeyi öğretmelidirler.

Özellikle orta dereceli okullarda öğrenci evine gittiğinde okulda derste öğrendiklerini ve anladıklarını uygulayarak neden ve niçin sorularını sorarak başka soruları çözmeyi denemelidir.Matematik derslerinde öğretmen tarafından çocuğun olumsuz olan önyargıları kırılmalıdır Öğrencilerde matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesi için öğretmen öğrencide dikkat dağılmasını önleyecek ilginç ve farklı yöntemlerle ders işlemelidir Anlatacağı konuyu iyi bilen bir öğretmen derslerde kullandığı formüller için basit ve  mantıksal açıklamalar getirebilmelidir.Öğrencilere okulda uygun matematiksel düşünme öğretilmelidir. Yeni ve ilginç şekillerde düşünmek matematiğin özünü oluşturur.Öncelikle öğrencilere neden matematik öğrendiklerini açıklamak uygun olur.Çocuk öncelikle neden matematik öğrendiğini öğrenmelidir. Matematik yalnızca sayılardan oluşan bir ders değildir. Öğretmen, sürekli olarak öğrencileri başarabilecekleri yönünde motive etmelidir.Bir ders sevilince çalışılır ve çalışınca başarılır. Çoğu çocuk sınıf geçmek için çalışır, geçer not alırsam bana yeter der. 

Uzun ve can sıkıcı ödevlerden kaçınılmalı. Öğrenciler gelişmişlik düzeylerine uygun, kapasitelerini zorlamayan matematik etkinlikleri içine sokulmalı. Ezberden uzak, anlamaya ve akıl yürütmeye dayalı bir yöntem uygulanmalı. Etkinlikler sırasında çocuğun kendi düşüncelerini açıklamasına uygun ortamlar yaratılmalı. Matematiğin eğlendirici, dinlendirici yanı ortaya çıkarılmalı, oyunlara yer verilmeli. Bu yolla öğrenci üzerindeki matematik korkusu oluşmadan önlenebilir.Matematiğin, endüstrileşmiş bir toplumun hemen hemen her ürününde var olduğu bir gerçektir. Bireyin gündelik yaşamda ve iş yaşamında nicel durumlara etkili bir biçimde katılabilmesi için gereksinim duyduğu bilgi, sosyal ve bilimsel olaylardaki matematiksel ilişkileri görebilme, zihinsel gelişim sürecini uygulama, iletişim ve problem çözme becerilerinin toplamı eğitimciler tarafından dilimize “matematik okuryazarlığı”' olarak çevrilebilirEğitim görmüş her bireyin yeterli düzeyde bilgi ve beceri edinerek matematik okuryazarı olması önemlidir.Öncelikli olaraköğretmenlerin matematik okuryazarlığı becerilerine sahip olması gerekmektedir. Dileğim ülkemizde matematik okur yazarlığını görebilmektir.

Sonuç olarak, matematik biliminden yararlanmayan bir bilim dalı yoktur. Bu nedenle matematiği öğrenmeliyiz.

BAŞARILAR.İbrahim ortaş
15.12.2019 15:23:30
Fikri hocam teşekkür ederim Matematiği sevdirme konusundaki çabalarınız. Bende katılıyorum öğretmene çok iş düşüyor ve öğretmen yaratıcı olmalı ve öğrenciyi korkutmamalı. Tabii Ataürkün geometri kitabını yazması da hepimize yol gösterici ve sorumluk yüklüyor. Çok önemli katkı sunuyorsunuz. Yazıları öğrencilerime iletiyorum.

YAZARLAR

 • Pazartesi 33.7 ° / 21.3 ° Bulutlar
 • Salı 32.7 ° / 21.1 ° Açık hava
 • Çarşamba 31.8 ° / 21.3 ° Açık hava
 • BIST 100

  1.385%-1,20
 • DOLAR

  8,8678% 0,02
 • EURO

  10,3974% -0,35
 • GRAM ALTIN

  499,48% 1,75
 • Ç. ALTIN

  824,142% 1,75