Meclis'teki 5 partiden İsrail'e ortak kınama

CHP HATAY'DAN ADANA DEMİRSPOR'A DESTEK

Ayhan Barut'tan şampiyonluk kutlaması

Gürer:  “Ürün fidelerinin dağıtımında sorun yaşanıyor”

Şevkin,“Şampiyon Adana Demirspor’u yürekten kutlarım”

SOYLU:  “MİLLETİMİZDEN BİR FEDAKARLIK DAHA BEKLİYOIRUZ”

  İYİP’Lİ ÇULHAOĞLU, “TURİZMCİ DESTEK BEKLİYOR”

AKP’Lİ DOĞRU,“İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR”

CHP'Lİ TORUN: “C1 VİZESİ İLE İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPILDI MI?”

Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını dinledi

Gürer: “Buğdayda tehlike çanları çalıyor”

ÖZTUNÇ: "ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI HALKI VE DEVLETİ KANDIRIYOR"

CHP'Lİ İLGEZDİ: "İŞİTME ENGELLİLER SESSİZLİĞE MAHKUM OLACAK"

Erdoğan'dan Filistin'e destek

CEYHAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI AYDAR İLE TÜM TUTUKLULARA TAHLİYE

Emek Partisi, “Yaygın 1 Mayıs kutlamaları umut verdi”

Dr. Şevkin,“Çevre Bakanı, çevreden bihaber!”

Gürer: “Yem fiyatı kontrol altına alınmalı”

“İNKÂRLA SORUN ÇÖZÜLMEZ”

Erdoğan'dan Mısır açıklaması

ENFLASYONU YÜKSEK GÖSTEREN ENAG HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

CHP'Lİ AKIN: "YEŞİL MUTABAKAT TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

CHP; Avrupa’da başlayan yeşil mutabakat dönüşümü konusunda Türkiye’nin acilen hayata geçirmesi gereken politikaları belirledi.

Buna göre enerji alanında tüm yapı ve işleyiş mekanizmalarının dönüşüm doğrultusunda gözden geçirilmesi; enerjinin odağında yenilenebilir enerjinin yer alması; enerji verimliliği ve teknolojiye öncelik verilmesi; kömürden çıkış stratejisinin hazırlanması ve yeşil finansman için altyapı oluşturulması için düzenlemeler yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeşil dönüşümü Türkiye’nin kendi özel dinamiklerine uygun bir şekilde CHP’nin yapacağını vurgulayarak, “Bu dönüşüm Türkiye için tercih değil, bir zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm konularıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, CHP’nin yeşil mutabakat konusunda öncelikleri ve Türkiye’nin dönüşümün dışında kalmaması için yapılması gereken çalışmalar sıralandı. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle yer aldı:
TÜRKİYE DİNAMİKLERİNE ÖZGÜ YEŞİL MUTABAKAT
Türkiye’nin enerji sektöründeki yatırımların hız kesmeden, arz güvenliği krizi yaratmadan AB ve dünyadaki eğilimlerle uyumlu bir enerji politikasına ihtiyacı bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin kendi dinamiklerinin de dikkate alındığı ülkemize özgü bir yeşil mutabakata ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye’de yeşil ekonomi eksenli yeni bir büyüme modelinin oluşturulması yeni imkânları da beraberinde getirecektir. Yeni büyüme modelinin sanayi, ulaştırma, enerji, finans sektörleri başta olmak üzere sağlayacağı gelişimin nitelikli ve kalıcı istihdam yaratma potansiyeli yüksektir.
TÜRKİYE İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ
Türkiye’de Paris İklim Anlaşması ile uyumlu bir enerji modeli oluşturulmalıdır. Yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum ve üniversitelerin ortak katılımıyla dönüşüm modeli belirlenmelidir. Yeşil dönüşüm çevre ve doğanın yanı sıra tüm üretim, hizmetlerin düşük karbonlu bir şekilde nasıl yapılacağını ilgilendirmektedir. Bu kapsamda; karbon vergileri başta olmak üzere ilave maliyet ve finansa erişimde engelleri yaşamamak için yeşil mutabakat dönüşümü yapılmak zorundadır.
TÜM YAPI VE İŞLEYİŞ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
CHP; sosyal adaleti sağlamak, enerji yoksulluğunu azaltmak ve asgari enerjiye erişimi doğal hak olarak kabul etmektedir. En piyasacı haliyle bile regülasyonların büyük önem taşıdığı enerji sektöründe hukuki ve teknik olarak tüm yapı ve işleyiş mekanizması dönüşüm kapsamında gözden geçirilecektir. Bu kapsamda destekleme mekanizmaları; yerli ve yeni teknolojilerin desteklendiği ve bütün paydaşların ortak karar alacağı bir yapıya dönüştürülecek.
ENERJİNİN ODAĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ OLACAK 
Dünya ile uyumlu, düşük karbonlu, fosil yakıt kullanımının azalacağı yenilenebilir enerji yatırımları enerji politikalarının odağında yer alacak. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerinin ucuzlayan yatırım maliyetlerini fırsata çevirerek elektrik fiyatlarının da düşürülebileceği farklı modeller hayata geçirilecek. Enerji kooperatifçiliği ve hane halkına yönelik çatı uygulamalarının özendirildiği; belediyelerde güneş, çöpten enerji üretimine dayalı modeller hayata geçirilecek. CHP kendi enerjisini üreten evler, mahalleler yaratmayı hedeflemektedir.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TEKNOLOJİYE ÖNCELİK VERİLECEK
CHP; enerji verimliliğinde kaçırılan fırsatı yakalayacak. En ucuz ve en temiz enerji tasarruf edilen enerjidir. Buna göre sanayi ve binalarda enerji verimliliği ile düşük karbon hedefleri yakalanacak, enerji kaynaklı cari açık azalacaktır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde makine parkı üretimi için çalışmalar yapılacaktır. Özellikle güneş paneli üretiminde Türkiye çevre coğrafyada dikkate alınarak üst olarak konumlanacaktır. 
KÖMÜRDEN ÇIKIŞ STRATEJİSİ HAZIRLANACAK
Çevreye etkisi, verimliliği ve halk sağlığı gibi etkenlerle mevcut termik santraller gözden geçirilecektir. Yeni termik santral yatırımı yapılmayacaktır. Türkiye’yi düşük karbonlu kalkınma stratejisini hazırlarken; mevcut termik santralleri ve kömür üzerindeki istihdamı da mağdur etmeden Türkiye’nin kömürden çıkış yol haritasını CHP hazırlayacak. 
YEŞİL FİNANS İÇİN ALTYAPI OLUŞTURULACAK
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen yatırımlar yeşil finansman ile hayata geçirilebilir. Bu kapsamda, yeşil finansmana erişim sağlanması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Başta merkez bankaları olmak üzere finans sektörü dünyada büyük bir dönüşümden geçmektedir. Yeşil alanlara, yenilenebilir enerjiye, yeşil sanayi alanlarına yatırım yapmak isteyen uzun vadeli fonlar mevcuttur. Yeşil tahvil ve iklim tahvili dünyada en önemli finansman aracı olmaktadır. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’da yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma konularında düzenlemeler hayata geçirilecektir.
‘DÖNÜŞÜM TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Türkiye’nin dünyanın gittiği yoldan ayrılamayacağını belirterek, “Dünya genelinde fosil yakıtlar terk edilirken yenilenebilir enerjiye öne çıkıyor. AKP’nin yaptığı eksik, yetersiz kalkınma politikaları yerine dünya ile uyumlu olan yol haritalarını izleyeceğiz. Türkiye’nin yeşil mutabakatının mimarı CHP olacaktır” diye konuştu. Avrupa’da başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeşil dönüşümü Türkiye’nin de hayata geçirmek zorunda olduğuna işaret eden CHP’li Akın; “Türkiye ihracatının yarısından fazlasını Avrupa’ya yapıyor. Dolayısıyla bu dönüşüm bir tercih değil, zorunluluktur. Eğer ülke olarak bu konuda harekete geçmezsek; Avrupa ithal edilen ürünlere “sınırda karbon düzenlemesi” mekanizmasıyla vergi getirmeyi planlıyor. Bu dönüşüm olmazsa Türkiye’nin karşılaşacağı yıllık maliyet en az 1,8 milyar Euro olarak hesaplanıyor” diye konuştu.

(vş)