"Çiftçiler emek ve alın teriyle çalışarak toprağa hayat katıyor"

"Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta "

“En çok tercih edilen üniversiteler arasına gireceğiz”

"Hastalıktan korunmanın ilk kuralı hijyen"

Öğretmenlerimizden kan bağışı 

Tarsus'da 1 polisimiz şehit oldu

Adana’nın Gastronomi Yol Haritası Hazırlanıyor

GECE KOMBİ KAPATMAK TASARRUF SAĞLAMAZ

ADANA BAROSU DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI AV. TAHİR ELÇİ'Yİ ANDI

Seyhan Belediyesi’nden amatörlere destek

Lösev'den Adana'da ki ailelere et ve kıyafet yardımları 

Akay “Daha yaşanabilir Seyhan için üretmeye devam”

Başkan Çetin'den öğretmenine ziyaret 

Ç.Ü.'de Türkiye-Azerbaycan Arasındaki Dostluk ve Dayanışmayı Temsilen Anma Konseri

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET BİR İNSAN HAKKI İHLALİDİR.”

Kar amacı gütmeyen kuruluş: Bir İlmek Bin Yürek

“DEMOKRASİ VE YARGI REFORMU SÖZDE DEĞİL, ÖZDE OLMALIDIR”

Akay “Aydın ve çağdaş nesiller yetiştiren öğretmenleri kutluyorum”

Avukatlık ücret tarifesi yüzde 20 artırıldı

ÇYDD Mentorlük Projesi 9. yılında

DİSK Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Bunsuz; " YILGINLIK YOK!"  

Bir kişinin işsiz kalması 3.5 kişiyi etkiliyor

Koronavirüsü salgının sona ermesiyle yoksullar daha da fakirleşirken, en zenginlerin toplam gelirden aldığı pay artacak.

Türkiye'de zaten adaletsiz bir tabloya sahip olan gelir dağılımındaki eşitsizlik, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik darboğazla daha da derinleşiyor. Yaşanan şok, istihdama bağlı tüm gelir türlerini olumsuz etkilerden öncelikle düşük gelir grubunun istihdam edildiği sektörleri vurduğu belirtiliyor.

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü'nde İktisat Doçenti Ayşe Aylin Bayar ile İktisat Profesörü Öner Günçavdı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Profesör Haluk Levent, Covid-19 salgınının Türkiye'de gelir dağılımına etkisini ölçen bir rapor yayınladı.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün yayınladığı rapora göre, zenginler oransal olarak daha az gelir kaybına uğrarken yoksulların gelir kaybının daha büyük olduğu ortaya çıkıyor.

Çalışmada, Covid-19 salgınının hane halklarının gelirleri üzerindeki etkisi iki senaryo üzerinden analiz edildi. Her iki senaryoda da gelir azalması gelir gruplarına göre farklı seviyelerde gerçekleşiyor.

En yoksul yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı payın salgın öncesindeki değeri yüzde 6.5'ten her iki senaryo çerçevesinde de yaklaşık yüzde 1'lik düşüş ile yüzde 5.6'ya kadar geriliyor. Bu durum gelir payında yaklaşık yüzde 13.8'lik bir azalma anlamına geliyor.

En zengin yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı pay ise neredeyse toplam gelirin yarısına denk düşecek şekilde yüzde 47.5'ten, birinci senaryoda yüzde 48, ikinci senaryoda yüzde 48.2'ye kadar yükseliyor. Yani zenginlerin gelirden aldığı pay yaklaşık olarak yüzde 1.5 artıyor.

EŞİTSİZLİKTE İKİNCİYİZ

 

Avrupa ülkeleri arasında gelir dağılımı eşitsizliğinde Sırbistan'dan sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'de ‘son yüzde 20' olarak adlandırılan en zengin kesim, gelirin yüzde 47.5'ini alıyor.

 

En yoksul yüzde 20'nin ise toplam gelirden aldığı pay yüzde 6.5 ile sınırlı kalıyor.

Hesaplamalara göre en zengin yüzde 20'lik grup en yoksul yüzde 20'lik grubun 7.3 katı daha fazla pay elde ederken bu oranın raporda belirlenen iki senaryoda da yükseldiği ve iki grup arasındaki farkın daha da derinleşerek 8.6 kata kadar ulaştığı görülüyor.

'BİR KİŞİNİN İŞSİZ KALMASI 3.5 KİŞİYİ ETKİLİYOR'

Raporda, 18 farklı sektörün salgından nasıl etkilenebileceği de belirlendi. Buna göre en olumsuz senaryoda istihdam kayıpları 3.2 milyon kişiye kadar çıkabiliyor.

Gelir kayıpları ise en kötü etkilenen sektörlerde yüzde 75'e ulaşıyor. Raporda, istihdam oranı yüzde 40 olduğunda, çalışan bir kişinin ortalama olarak ne kadar nüfusa baktığını ifade eden bağımlılık oranı ise yüzde 30'a düşüyor.

Bu da kabaca 1 istihdam kaybından ortalama yaklaşık 3.5 kişinin etkilendiğini gösteriyor. Yani istihdam edilenlerin ortalama olarak bakmakla yükümlü oldukları nüfus bir hayli yükseliyor.(CO)


Haber Kaynak : HABER MERKEZİ