Mobil oyunlara 120 milyar dolar harcanacak

PTT'DEN  “UEFA EURO 2020TM” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

SAHİM-SEN: ""SAĞLIK ÇALIŞANLARINA COVID EK ÖDEMELERİ  ADİL DAĞITILMIYOR"

AHEF: "Aşıda hız kazanmak için aşı merkezleri kurulmalı"

AFET YÖNETİMİNDE BAŞARININ ANAHTARI KAPSAMLI İŞ BİRLİKLERİ

Takviye gıda satışları yüzde 140 arttı

"Eko tahribat sürerse gelecekte yeni pandemiler yaşanacak!"

 İş aramanın tam zamanı

JMO’dan “Çevre”uyarısı

PTT’DEN “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

"Her yıl 300 milyon yeni fidan dikiliyor"

Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı var

Anadolu’nun Kadın Gücü yarışması üçüncü kez düzenlendi

MİLLİ SPORCULARDAN LÖSEMİ HASTALARINA DESTEK!

"Sağlık çalışanının yüzde 67’si şiddete maruz kalıyor"

SABANCI VAKFI 12.SEZONUNDA “FARK YARATANLAR”I TANITTI

Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu yayınlandı

Yaşlı ve genç kesim Covid-19’dan sonra ortak noktada buluştu

2020 yılında 150 binin üzerinde ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu

Aydem Enerji'den gençlere online staj imkanı

KÜÇÜK: “ADALETİN YAŞAMA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ”

AKÇA,"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALIDIR! ÇÜNKÜ KADINI YAŞATIR"

Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği başkanı Çiğdem Akça yaptığı yazılı açıklamayla, son günlerde ciddi şekilde eleştirilere maruz kalan ve suçlanan, İstanbul Sözleşmesinin Kadının hayatta kalabilmesi için çok önemli olduğunu belirtti.

aKÇA, Türkiye genelinde tüm kadın örgütlerinin, özellikle Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü 'nün öncülüğünde Adana'da da STK lar olarak İstanbul Sözleşmesinin doğru anlaşılması için çalışmalar yürütüyoruz"dedi.

ÇKHD Başkanı Çiğdem Akça ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesini konu alan ve hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu sözleşme, tartışmalara konu olmaya devam ediyor.  İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanların konuyu algılamayanlar ya da konuyu farklı yerlere götüren insanlar olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğu ortada. Şiddete karşı şiddet uğrayanı korumak. Bu algıyı bulandırmak isteyenler oluyor, başka şekilde okumak isteyenler olabiliyor. İstanbul Sözleşmesi’nde olmayan maddeler üzerinde konuşuyorlar, karşı durdukları noktalar orada yok. Bazı çevrelerin özellikle üzerinde durdukları gibi, İstanbul Sözleşmesi Aile yapımızı bozmuyor, boşanmaya teşvik etmiyor bunlar yanlış benzetmelerdir, önyargılardır, sözleşmenin yapısı ile alakası yoktur. Evet ülkemizde ailelerimizde şiddet ve bunun devamında boşanmalar arttı. Ama bunun altında pek çok toplumsal ve ekonomik etken var. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik erkek şiddeti üzerinde çok uzun yıllardır çalışan uzmanlar tarafından hazırlanan en kapsamlı sözleşmedir." 

Sözleşmenin dört temel amacı vardır: 

"Birincisi kadına yönelik şiddeti önlemek. İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirenler önlenmesin mi diyorlar? 

İkincisi kadını şiddetten korumak. Kadın şiddetten korunmasın mı istiyorlar? Sözleşmenin diğer iki amacı ise eğer şiddet söz konusu ise kovuşturmak, yani suçlunun cezalandırılması, şiddet önlemenin caydırıcı olması. Sonuç olarak da kadına yönelik erkek şiddetini engelleyecek politikalar oluşturmak gerekiyor. Böyle bir politika da mı oluşturulmasın istiyorlar?”

"Kadınlar en çok evinde öldürülüyor"

İstatistiklere göre kadınların en fazla öldürüldüğü alan evleri, bu durum erkeği daha üstün gören ataerkil toplum yapısından kaynaklanıyor maalesef. Türkiye'de kadın cinayetlerinin azaldığı tek yıl İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı 2011 yılı olduğuna dikkat çekiyoruz.

İstanbul sözleşmesi NEDEN yaşatır.

1- Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni ve Güçlü Bir Enstrüman Uluslararası İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde TBMM tarafından onanarak  yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi uygulansın Çünkü İstanbul sözleşmesi yaşatır.

2- İSTANBUL Sözleşmesini imzalamak; Kadınların şiddetten arınmış, yaşama haklarını sağlamak ve korumak üzere tedbir almak    

demektir. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

3- İstanbul sözleşmesini imzalayan taraflar, Şiddetin tekrarlanmaması ve şiddet içeren davranış modellerinin değiştirilmesi için   

programlar oluşturmak ve desteklemekle yükümlüdürler. İstanbul sözleşmesi yaşatır

4- İstanbul sözleşmesine göre; Kadın erkek eşitliği kalıplaşmamış toplumsal cinsiyet rolleri , karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatışma çözümleri gibi konulara ilişkin öğretim malzemesi, resmi müfredata ve eğitimin her seviyesine eklenmelidir. İstanbul sözleşmesi yaşatır

5- İstanbul sözleşmesine göre Kültür, örf ,adet ,gelenek, din veya sözde “namus” kadına yönelik herhangi bir şiddet eylemine mazeret oluşturmaz. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

6- İstanbul Sözleşmesini imzalamak Kadınlara yönelik ayrımcılığı gerekirse yaptırım uygulayarak yasaklamak demektir. İstanbul sözleşmesine göre taraflar Kadına şiddetin önlenmesi ve saygının arttırılması için politika hazırlanmasına medyanın da katılımını teşvik etmelidir.

İstanbul sözleşmesi yaşatır.

7- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek Mağdurun insani haklarına ve güvenliğine odaklanmak demektir. İstanbul sözleşmesini imzalamak demek 

 İkinci bir mağduriyeti önlemek demektir. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

8- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek şiddet mağduru kadınların güçlenmesini ve ekonomik bağımsızlığını hedeflemek demektir.

İstanbul sözleşmesi yaşatır.

9- İstanbul sözleşmesine göre taraflar; Her türlü şiddetin tanığı çocukların hak ve ihtiyaçlarını dikkate almak, onların yararını göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

10-İstanbul sözleşmesini imzalamak demek Mağdurlara tıbbi ve adli muayene ,travma desteği ve danışma hizmetleri sunacak uygun ve    

kolay erişilebilir; tecavüz kriz veya cinsel şiddet yönlendirme merkezleri kurmak demektir. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

11- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek, ülke çapında 7/24 hizmet verecek ücretsiz telefon yardım hattı kurmak demektir. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

12- İstanbul sözleşmesine göre taraflar; Şiddet sonrası iyileşmeyi kolaylaştıracak yasal ve psikolojik danışmanlık, mali yardım, konut, eğitim öğretim ve iş bulma desteği gibi hizmetleri sağlamakla mükelleftir. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

13- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek Bir şiddet eyleminin daha gerçekleşeceğini öngören herhangi bir kimsenin bununla ilgili kuruluşlara bildirmesini teşvik etmek demektir. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

14- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek, Tehdit korkutmak veya zorlamayla kişinin psikolojik bütünlüğüne ciddi zarar veren kasıtlı davranışları cezai suçlar olarak değerlendirmek demektir. İstanbul sözleşmesi yaşatır.

15- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek ;Yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılmasını sağlamak demektir 

İstanbul sözleşmesi yaşatır.

16- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek;  Sorumlu kolluk kuvvetlerinin mağdurlara yeterli ve hızlı koruma imkanları sunmasını sağlamak demektir 

İstanbul sözleşmesi yaşatır.

17- İstanbul sözleşmesini imzalamak demek; Her türlü şiddet olayında arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm 

süreçlerini yasaklamak demektir.  İstanbul sözleşmesi yaşatır.

(VŞ)