Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


İSMAİL HAKKI TONGUÇ ANISINA (7)


Sonuç

1946 yılı, Türk eğitim, bilim ve aydınlanma politikalarının önünün kesildiği ve değişikliğe uğratıldığı bir tarih olmuştur. 1946 sonrasında Yücel’in ulusal, evrensel, laik, bilimsel aydınlanmacı ve Atatürkçü nitelikteki eğitim bilim politikalarından adım adım uzaklaşılmıştır. Atatürk’ün hedefi olan çağdaş uygarlık düzeyini aşmak- ki bu şimdilerde Türkiye’nin eksenini değiştirmeden AB’ye girmek olarak düşünülebilir. Hasan Ali Yücel’in de yaptığı olağanüstü çalışmalar buydu. Bunları daha ileri taşımayı, gericiliğe, yobazlığa asla ödün vermemeyi, son 18 yıldır yaşadığımız süreç bize bir kez daha göstermektedir. Amacımız ve hedefimiz aydınlık bir Türkiye için çabalarımızı hep birlikte yılmadan sürdürmek olmalıdır.

Türk ulusunun ilerdeki büyük başarısı, Atatürk’ün eğitim ilkeleri ışığında yetiştirilecek, Atatürk’ün eğitim anlayışını geliştirecek ve pekiştirecek idealist gençlerle ve onları yetiştirecek idealist eğitimci öğretmen- öğretim üyeleriyle olacaktır. Toplumumuzu asırlardır geri bırakan çağdışı düşünceleri ve onun savunucularını kesin olarak etkisiz hale getirmeden, aklın inançtan –bilimin dinden bağımsızlığı sağlanmadan Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak hep bir hayal olarak kalacaktır.  

Bugün eğitim ve öğretimin her alanında ve yükseköğretimde ciddi bir çağdaş eğitim reformuna gereksinim vardır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında reform diyerek uygulamaya konan 4+4+4 “ kesintili eğitim sistemi” iki ayaküstüne oturuyordu: Piyasa merkezlilik ve bilim dışılık. Bu durum, esas olarak bir kamu hizmeti olan eğitimin, piyasa koşullarına terk edilmesiyle 2016-2017 eğitim öğretim döneminde yüz binlerce çocuğun eşit ve parasız eğitim hakkını ortadan kaldırıyor; sosyoekonomik olarak dezavantajlı aileler aleyhine durmadan yinelenen kısır döngüyü güçlendiriyordu. Bilim dışılık ise her eğitim öğretim döneminde artan bir ivme ile dinsel referans yatay bir genişlik ve dikey bir derinlik kazanmaya devam ediyordu. Yapılan bütün eleştiriler her ne kadar dikkate alınmamış olsa da pratikte sorunlar yaşanması sonucu programda esnemeler yaratılmıştır.

Bu ucube eğitim uygulamasıyla eğitim tamamen çökmüş bulunmaktadır. Bu yasayla öğretim birliği yok edilmiştir. İki başlı eğitim fiilen uygulanmaya başlanmıştır. Bu yasayla eğitimde bir karşı devrim gerçekleştirilmiştir. Eğitimdeki dinselleştirmenin ve piyasalaştırmanın en köklü değişikliği bu yasayla getirilmiştir. Bu yasanın en büyük sakıncalarından biri de çocuk iradesini dışlamasıdır. Çocuğun küçük yaşta eğilip bükülecek bir ağaç ya da kalıplara dökülerek kendi dünya görüşlerine göre biçimlendirilecek birer nesne olarak görülmesidir. Oysa eğitimin amacı insanı özgürleştirmektir. Çocuk belli bir yaşa geldiğinde kendisiyle ilgili kararı kendisi vermelidir. Ülke olarak 1995 yılında imzaladığımız Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuklara tanınan haklar da bu düzenleme ile yok sayılmıştır. Bunun sonuçları üniversiteye de yansımaktadır. Bunu ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlar açıkça göstermektedir. Üniversitelerin gösterdiği performans düşüklüğünden herkes şikâyetçidir.

 Bu reformlar bilimin yol göstericiliğinde çağdaş gelişmelere uygun, yaratıcılığı ve kaliteyi öne çıkartacak, sorgulayan, dogmatik ve fanatik olmayan, bağnazlıktan uzak, görüş ufku geniş, bilim ve aklı merkeze alan, demokrat- laik-ulusal kimlikte, Cumhuriyeti koruyup yükseltecek biçimde insan yetiştirecek amaçla yapılmalıdır. Bu da ancak Atatürkçülük idealini içten benimsemiş bir iktidarın, Hasan Ali Yücel gibi bir Milli Eğitim Bakanının ve İsmail Hakkı Tonguç gibi bir uygulayıcısının bulunduğu devrimci bir iktidar tarafından yapılırsa gerçekleştirilebilir. Bu bizim neslin en büyük ülküsü olarak kalacak gibi görünüyor.

KAYNAKÇALAR

1.ARAMIZDAM AYRILIŞININ 50. YILINDA HASAN-ALİ YUCEL’DEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR POLİTİKALARI SEMPOZYUMU, 25-26 Şubat 2011, İzmir. BİLDİRİLER. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Yayınları. Birinci Basım, Şubat 2011 İzmir.

2, 3 ,4, 5 Numaralı kaynakçalar, üsteki kaynakçada mevcuttur.

 2.Dr. Niyazi ALTUNYA, “Hasan Ali Yücel’i Başarılı Kılan Etmenler “ sayfa:130-135.

3.Prof.Dr. Ergun AYBARS, “ Türkiye’de Eğitim, Hasan ALİ YÜCEL ve Sonrası “, sayfa:105-109.

4.Prof.Dr. Cevat Geray, “Aydınlanmacı Eğitim, Kültür ve Devlet Adamı, Özerk Üniversitenin Mimarı ve  Köy Enstitülerinin Kurucusu Hasan-Ali YÜCEL “, sayfa:170-185 .

5.Prof.Dr. Zekeriya AYDIN, “Hasan –Ali YÜCEL ve Ankara Fen Fakültesi”,,sayfa:749-756,

6.A.M.C.Şengör, “Türk Aydınlanması ve Doğa Bilimlerinin Işığında Eğitim Kuramının Başmimarı YÜCE BİR MAARİF VEKİLİ”, mimoza.marmara.edu.tr/ avni/ders belgeliği/aliyücel/uzunsengor.htm

7.Hasan-ALİ YÜCEL, ”Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri “, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1993.

8.Prof. Dr.Süleyman BOZDEMİR,” Tonguç’tan Yana Köy Enstitüleri, İlköğretmen Okulları ve Yüksek Öğretmen Okulları” ,Aramızdan Ayrılışının 50 Yıldönümünde İsmail Hakkı TONGUÇ Sempozyum Bildirileri,20-22 Mayıs 2010 –İZMİR.

9.Mehmet BAŞARAN,” Büyük Aydınlanmacı Öğretmenim Hasan-ALİ YÜCEL, Türkiye İş Bankası Yayınları,2009-İSTANBUL.

 10.Prof.Dr.Cevat Kart, ”Hasan Ali Yücel’den Günümüze Bilim Politikaları”,anasahife.org/prof-cevat-kart-anakara-üniversite-fen-fakültesi-matematik.html  

     [ Bu makale Yeniden İmece Dergisinin Ocak 2017, 52.sayısında yayımlanmıştır].

 YAZARLAR

 • Cuma 15 ° / 7 ° Sağanak
 • Cumartesi 18 ° / 6 ° Fırtına
 • Pazar 17 ° / 5 ° Bulutlu
 • BIST 100

  1.524%-1,43
 • DOLAR

  7,4567% 1,30
 • EURO

  9,0081% 0,44
 • GRAM ALTIN

  438,06% 0,12
 • Ç. ALTIN

  722,799% 0,12