Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


FİZİKSEL BİLİMLERİN EVRİMİNDE BAŞLICA FELSEFİ VE METODİK DÜŞÜNCELER (1)

Çeyrek asırdan beri bir hobi olarak ilgilendiğim  ve zaman zaman seçmeli ders olarak fizik öğrencilerine verdiğim “Bilim Felsefesi “ dersinin ana konularından biri olan  “Fiziksel Bilimlerin Felsefesi ve Yöntemleri “konusundaki araştırmalarımı ve deneyimlerimi,bilim okuyucularıyla paylaşmak ve fiziksel bilimlerin gelişim sürecinde etkin rol oynayan felsefi ve metodik düşünceleri tanıtmak,bu konuda araştırma yapmak isteyenlere bir ışık tutmaktır..


Çeyrek asırdan beri bir hobi olarak ilgilendiğim  ve zaman zaman seçmeli ders olarak fizik öğrencilerine verdiğim “Bilim Felsefesi “ dersinin ana konularından biri olan  “Fiziksel Bilimlerin Felsefesi ve Yöntemleri “konusundaki araştırmalarımı ve deneyimlerimi,bilim okuyucularıyla paylaşmak ve fiziksel bilimlerin gelişim sürecinde etkin rol oynayan felsefi ve metodik düşünceleri tanıtmak,bu konuda araştırma yapmak isteyenlere bir ışık tutmaktır..

Bilimde En Büyük Beş Fikir “ kitabının çeviri editörü Akut Gence, “ sunuş “ yazısında diyor ki: “ülkemizde ne yazık ki bilimsel okuryazarlık düzeyi oldukça düşüktür.Bunun böyle olmasını özellikle isteyen çevreler elbette vardır.İşte bu nedenle Dünya’nın 34 ülkesini kapsayan ve sonuçları dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan Science dergisinde yayımlanan bir anket çalışmasına göre,Türk halkı bilimi ve evrimi benimseme bakımından en sonuncu olmuştur.Halkımızın büyük çoğunluğu safsatayı,bilimsel açıklamaya,dogmatik düşünceyi, bilimsel düşünceye yeğlemektedir”.( 1)

İnsanlar,özellikle bilimsel bir eğitim almamışlarsa,bilimle sözde bilimi kolaylıkla karıştırabilir ve sözde bilimi,gerçek bilime yeğlerler.Çünkü sözde bilim,gerçek bilimden daha kolaydır,fazla düşünme gerektirmez ve insanların genelde yüzlerce yıldır sahip oldukları dünce kalıplarına ters düşen açıklama getirmez.Oysa gerçek bilim sürekli sorgular,deney ve gözlemlerle sınanması gereken yeni  açıklamalarla binlerce yıllık düşüncelerimizi ve inançlarımızı sarsabilir.

Bilimde hiç bir açıklama son açıklama değildir.Bir soruya yönelik bir araştırma tamamlandığında araştırılması gereken yepyeni başka sorular ortaya çıkar.Bilimsel yöntem sürekli olarak yeni sorular üretir.Bilimin dogmadan farkı işte buradadır.Dogmayı sorgulamak mümkün değildir.Dogmada hiçbir şey araştırma konusu olamaz,dolayısıyla bilimsel yöntemle sınanamaz.Bilimsel açıklamalar yeni bulguların ışığında sürekli değişir.Her zaman bir doğa olayının daha iyi, daha tutarlı bir açıklaması olacaktır.Bunu  fizikselbilimlerin gelişim sürecinde çok iyi görüyoruz.Asıl sorun burada, halkınsafsatalardan,dogmatik düşüncelerden kurtulması için bilimdeki yeni gelişmelerin çarpıtılmadan halka nasıl iletilmesi gerektiğidir ?Bu sorun, özellikle, fiziksel bilimler açısından çok büyük bir önem arzetmektedir.

Fiziksel Bilimlerin Metodu ve Felsefesine yabancı olan geniş okuyucu kitlesine bu konuyla ilgili gelişmelerin iletilmesi sorunu, günümüzde hem büyük bir önem kazanmış hem de bu işin, çok ince bir çalışmayı gerekli kıldığı görülmüştür. Önem kazanmıştır diyoruz,çünkükamuoyu tüm genişliğiyle, fiziksel bilimlerdeki ilerlemelerin yüceliğini,bunların düşünsel değerlerini ve ulusların gelecekleriyle uygarlığın evrimi üzerinde yapabilecekleri son derece büyük yankılanmaları değerlendirmek durumundadır. Öteyandan, çok ince bir çalışmayı gerekli kılmaktadır dedik; çünkü bilimsel bilgiler günden güne durmadan artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, bu bilgileri çarpıtmaksızın başta fen öğrencileri ve fenciler olmak üzere diğer ilgili okuyucu kitlesinin bilgisine sunmak çok güçleşmektedir.O zaman genel anlamda bilimde, özel anlamda fiziksel bilimlerdeki bulguları okuyucuya iletmek doğrultusunda duyulan o çok yerinde içten dilek ile her bilim insanının vicdanına kendini dayatmış olan, hakikati çarpıtmadan ileri sürülen görüşleri, bilimsel olarak saptanmış olanların ötesine asla taşıtmama ödevi arasında bir çatışma doğmaktadır.YAZARLAR

 • Cuma 27.9 ° / 16.7 ° Açık hava
 • Cumartesi 28.7 ° / 16.4 ° Açık hava
 • Pazar 27.2 ° / 16 ° Bulutlar
 • BIST 100

  1.465%0,65
 • DOLAR

  9,6138% 1,20
 • EURO

  11,1920% 1,01
 • GRAM ALTIN

  7,52% 1,75
 • Ç. ALTIN

  12,408% 1,75