PROF. DR. FİKRİ AKDENİZ - BİLİM DÜNYASI


Bilim İnsanı ve Mühendis Arasındaki Fark Nedir?

Prof. Dr. Fikri Akdeniz, ÇAĞ Üniversitesi


Bu yazımızın özü: Bilim insanı ve mühendis tanımlarına; bir bilim insanı ile mühendis arasındaki farka ve iş sorumluluklarına bakış.

Pek çok insan bir bilim insanı ile bir mühendis arasında hiçbir fark olmadığını düşünürken, diğerleri iki meslek dalının birbirinden tamamen ayrı olduğunu düşünür. Genel olarak, bilim: mühendisliğin bilimsel bilgi süreçlerini, yapıları ve donanımları tasarlamak için uyguladığı fiziksel dünya üzerine yapılan çalışmadır. Bilim, doğa olgusunu araştırır ve onları yöneten yasaları bulmaya çalışır. Bilim insanları kuram (teori) geliştirir ve bunları doğrulamak için çalışırlar. Bilim insanı her zaman yeni şeyler arayan ve anlamaya çalışandır. Mühendisler, bu kuramları gerçek yaşamdaki şeyleri “optimize etmek (en iyiyi elde etmek))” için araştırırlar, verimliliği, maliyeti ve çıkarların diğer yönlerini göz önünde bulundurarak bu özellikleri nasıl en iyi şekilde kullanacaklarını ararlar.

Hem bilim insanları hem de mühendisler güçlü bir bilim, matematik ve teknoloji bilgisine gereksinim duyar. Mühendisler bu bilgileri yaratıcı çözümler tasarlamak için uygulama eğilimindedir. İki meslek dalının uygulama farkı, eğitim derecesi ve gerçekleştirilen işin tanımında yatmaktadır. Bilim insanları, doğal dünyayı keşfetme,  evren ve nasıl çalıştığı hakkında yeni şeyler keşfetme eğilimindeyken, mühendisler öğrendikleri bilgileri uygulamalı problemleri çözmek için kullanırlar, genellikle maliyet, verimlilik ve diğer sınırlara odaklanırlar .

Her iki mesleği kısaca inceleyelim.

Bilim insanı: Bir bilim insanı, doğayı anlamak için deneyler yapan, matematiksel denklemler çıkaran, kuram geliştiren ve bunları yayınlayan kişidir. Bu deneyler fiziksel veya kavramsal olabilir. Astronom ve fizikçi Galileo Galilee (1564-1642), Teorik fizikçi Albert Einstein (1879-1955) ve matematiksel fizikçi Roger Penrose (1931-  ), düşünce deneyleri yapmış bilim insanlarına örnektir Bir araştırma, belirli bir teknolojiyi ilerletmeye yönelik olabilir veya akılda herhangi bir özel uygulama olmaksızın bilgi arayışı içinde olabilir. Bazı bilim insanları laboratuvarlarda çalışır ancak uzmanlık alanlarına bağlı olarak açık havada ya da ofiste çalışabilirler. Bunlar testler yapabilmeli ve ardından bulgularını başkalarına sunabilmelidirler. Bilim insanları tarafından elde edilen bulgular, ancak 'bilimsel yöntem' olarak bilinen özel bir süreçi izledikleri zaman kabul edilir.

Mühendis: Bilim insanının bulgularını kullanır ve normalde toplumdaki sorunlara çözüm getirecek olan bilim insanının bulgularının yardımıyla bir şeyler tasarlar ve yapar. Tasarımlarında maliyet, verimlilik, güvenlik ve proje şartnamelerinde tanımlanan diğer parametreler gibi faktörleri dikkate almalıdır. İyi iletişim becerilerine sahip olması gerekir çünkü tasarladığı ürün, ürün için bir dizi beklentisi olan bir şirket veya devlet kuruluşu tarafından sipariş edilebilir. Mühendisler genellikle bir organizasyon içinde çalışır, bu nedenle diğer mühendislerle işbirliği yapabilmeleri gerekir.

Bir Bilim insanı ve mühendis arasındaki farkı nasıl tanımlarız? 1. Bilim insanları doğayı anlamak için kuram geliştirir ve mühendisler bu bilgiyi gerçek dünya problemlerini çözmek için uygularlar 2. Mühendisler genellikle profesyonel kategoriye girerken, bilim insanları sıklıkla akademik kategoridedir. 3. Her ikisi için de matematik anahtar araç ve dil olmakla birlikte, mühendisler bilim insanlarından daha çok yaklaşım ve deneysel yöntemler kullanmaktadır. 4. Mühendisler, tasarım ve optimizasyonla (en iyileme ile)  ilgiliyken, bilim insanları araştırma ve sonuçlarla ilgileniyor. 5. Mühendisler, çalışmalarının finansal etkilerini göz önünde bulundurmak zorundadır, ancak bilim insanları bunlarla ilgilenmezler. 6. Bir bilim insanı bilinmeyene odaklanırken, bir mühendis "bilinen" konulara odaklanır.7. Bilim insanları kuramları yaratanlar, mühendisler onları uygulayanlardır. 8.Bilim insanı bulgularını bilimsel yayınlarla belgelemelidir. 9. Mesleklerin her ikisi de bir problemin analizini içerir. Mühendis probleme bir çözüm tasarlama veya yapma gözüyle yaklaşırken, bilim insanı problemden ne öğrenilebileceğine odaklanır.

Uygulamalı farklar: Bilim insanı, bilimsel eğitimi olan ve ilgili bilim dalında çalışan kişidir. Mühendis, mühendis olarak eğitilmiş kişidir. Bu nedenle, uygulamalı fark, eğitim derecesinde ve bilim insanı veya mühendis tarafından gerçekleştirilen görevin tanımında yatmaktadır.

Önemli Örtüşme: Bilim ve mühendislik arasında önemli bir örtüşme vardır, bu nedenle donanım tasarlayan ve yapan bilim insanları ve önemli bilimsel keşifler yapan mühendisler bulabilirsiniz. Hem mühendisler hem de bilim insanları verileri toplar ve analiz eder. Analizlerinin sonucu, iki meslek arasındaki temel farktır. Bir mühendis, belirli bir işlev için bir ürün tasarlamak üzere veri analizi yapar. Bilim insanı bilgi edinmek ve evrenin nasıl çalıştığına dair fikirleri gözden geçirmek için deneyden ya da gözlemden elde edilen veri analizini kullanır. Hem mühendisler hem de bilim insanları bir ofiste veya laboratuvarda çalışır ve çalışmalarını aynı sorun üzerinde çalışan diğerleriyle koordine edebilmelidirler.

 İki meslek ve sektör arasında güçlü bir örtüşme var. Donanım tasarlayan ve yapan bilim insanlarını bulmanız olasıdır ve ayrıca günlük işlerinde önemli bilimsel keşifler yapan mühendisler de bulmanız olasıdır. Örneğin, bilgi ve enformasyon kuramı, kuramsal mühendis olarak bilinen matematikçi Claude Shannon (1916-2001) tarafından kurulmuştur. Her iki mesleğin de araştırılan sorunların kapsamını daraltan çok sayıda uzmanlık dalı vardır.

 SONUÇ OLARAK: Bilim insanı ve mühendis sonuçta iki ayrı meslek dalında olsa da, el ele yürürler ve aynı çalışma ailesinin altındadırlar.

Gelecek yazımızda “Veri bilimci ve veri mühendisi”ni  tanıtacağım.YAZARLAR

 • Pazar 33.9 ° / 22 ° Bulutlar
 • Pazartesi 34.4 ° / 22.7 ° Açık hava
 • Salı 36.2 ° / 23.3 ° Bulutlar
 • BIST 100

  1.419%0,10
 • DOLAR

  8,6605% 1,58
 • EURO

  10,1884% 1,29
 • GRAM ALTIN

  487,74% 1,50
 • Ç. ALTIN

  804,771% 1,50