Fazilet ÖZKAN POR


ATATÜRK İÇİN DÜNYADA SÖYLENENLER


Dünyada; İngilizi, Amerikalısı, Fransızı, İtalyanı, Almanı vb. döneminin ünlü devlet adamlarını,  başarılı askerlerini düşündüğümüzde, aralarından günümüzde de anımsanan kaç isim olabilir acaba?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, büyük bir devlet adamı, kahraman bir asker, olağanüstü bir kişilik… İşte, unutulmaz ATATÜRK.  

                Unesco 1981 yılında, 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle Atatürk’ün “Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri” olarak evrensel niteliklerini ortaya koymuş ve bu doğrultuda “ 1981 Atatürk Yılı” olarak ilan edilerek kutlanmıştır.

                Unesco’nun Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün 150 ülkenin oy birliği ile yapmış olduğu Atatürk tanımlaması da şöyledir: 

                UNESCO; “Atatürk kimdir? Atatürk, uluslar arası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”  

Dünyada Atatürk’e duyulan saygıya, O’ndan nasıl esin alındığına ilişkin sözlere bir bakalım:

Yabancı Devlet Adamları ve Komutanların Gözüyle ATATÜRK:

“Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki Türkiye’de giriştiği derin ve geniş devrimler kadar, bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.”John F.KENNEDY, ABD Bşk

“Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.” Franklin ROOSEVELT, ABD Başkanı

 “ Atatürk, asker-devlet adamı olarak, çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.” Mc ARTUR, General, Genel Kurmay Başkanı, ABD

 “Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri, halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.” Albert LEBRUN, Fransa Cumhurbaşkanı

“Yeni Türk Devleti ile “Ankara Antlaşması”nın imzalanması nedeniyle; ‘Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı’ diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: ‘‘Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine bir kahramanla antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. ” Aristide Briand, Fransız Başbakanı, 1921

“Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.”Winston CHURCHİLL, İngiltere Başbakanı, 1938

“Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk Milletine nasip oldu.” D.Lloyd GEORGE, İngiltere Başbakanı

“Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.”Sir Charles TOWNSHEND, İngiliz Generali, 1922

“ Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.” Vladimir İliç LENİN, Rus İhtilali Lideri, 1921

“ Atatürk düşüncesi asla yaşlanmadı. O, sadece geçmiş değil aynı zamanda gelecektir.”

Mihail GORBAÇOV, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı

                “ Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.”

Eleftherios VENİZELOS, Yunanistan Başbakanı, 1933

“Ben en çok Atatürk’ten etkilendim. Asıl devrimci Atatürk’tür. Bu kadar büyük bir devrim yaptım ama Atatürk’ün yaptıklarını başaramazdım.’’ Fidel CASTRO, Devlet Başkanı, Küba 

                “Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir  lider ve büyük bir yurtsever.” Eyüp HAN, Cumhurbaşkanı, Pakistan

                “Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. Yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir devrimci olmuştur.”

Ben GURİON, İsrail Başbakanı, 1963

                “ Atatürk, yalnız Türk Milletinin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. ” Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

                “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” Emanullah HAN, Afgan Kralı

                Yabancı Basın, Yazarlar ve Bilim İnsanlarının Gözüyle Atatürk:

                “Atatürk tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından birisidir. Hiçbir zaman yaşadığı dönemin üzerinde durmamış, yarını görerek ona göre iş yapmıştır.” Lord Kinross, Devlet Adamı, Tarihçi, Yazar, İngiltere

                “ Siz biliyor musunuz, dünyanın en büyük liderine, Atatürk’e sahipsiniz.”Albert Einstein, Fizikçi

                “Atatürk yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.”Claude Farrer, Yazar, Fransa

                “Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için örnek olmuştur.” Prof. Maurice Baumant, Fransa

                “O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.” Prof. Walter L. Wrıht Jr. Almanya

                “ Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.” KRIPPEL, Heykeltraş, Avusturya

                “ Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliği ile herkese kendini saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.” Ma Shao-cheng, Yazar, Çin

“Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını, başımı en derin saygıyla eğerek selamlarım.” Prof. MORRF, İsviçre

“ Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.” F.Perrone Di San Martino, İtalya

“ Derin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Oysa ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ile kapitülasyonlar gibi memleketten söküp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur  edilmesi mümkün olduğu kadar. ” Raymond Cartıer, Le Nouvelliste Gazetesi

“Kemal Atatürk’ün karakterinin bir yönünü göstermek itibarıyla bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birden bire durdu: ‘Görüyorsunuz ya’ dedi: ‘Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.’ Cesaret ve zekâsından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?”

George Bennes, Vu Gazetesi

“İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.” Gladys Baker, Gazeteci, ABD

“Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.” Chicago Tribüne, ABD

“ Mustafa Kemal Paşa, savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.”diyerek dergiye kapak yapar. New York Times, 1923

“ İngiltere önce cesur ve asil bir düşman sonra da bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.” Sunday Times Gazetesi, İngiltere

“O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.” The Times Gazetesi, İngiltere

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.” The Observer, İngiltere

“ Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bakılarak bugünden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.”

Berliner İllustrirte Zeitung Dergisi, Almanya (1936)

“ Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.” Volkıscher Beobachter Gazetesi, Almanya

 “Milletine bu kadar az zamanda, bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.”

La Libre Belgique Gazetesi, Belçika

 “Büyük düşüncelerin adamı… bir devlet mimarıydı.”Neue Freie Presse, Viyana

“Yüzyılımızda,’olmayacak hiçbir şey yoktur’ şeklindeki gerçeği kanıtlayan ilk insan olmuştur.” Esti Ujsag Gazetesi, Macaristan

“ O’nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.” Gazeta Polska, Polonya

“Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adam, en büyük mucizesidir.”  National Tidence Gazetesi, Danimarka

“Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.”

The Japan Times, Japonya

“Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.” The Egyptian Gazetesi Mısır

“Atatürk’ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti.” Gazeta Del Popolo, İtalya

Ey büyük ATATÜRK!

İzinden yürüyeceğimize;

Kurduğun Cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağımıza;

İlke ve devrimlerine sahip çıkacağımıza;

Akıl ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmayacağımıza ant içiyoruz.

Sonsuzluklarda rahat uyu…

Sonsuz saygıyla, sevgiyle, özlemle…Atiye Özmen
9.11.2021 17:00:13
Bütün dünyanın saygı duyduğu emsalsiz bir lidere sahip olmak ne büyük bir mutluluk.Dünya durdukça gönüllerde yaşayacak atam.

YAZARLAR

 • Pazar 35.6 ° / 22.6 ° Açık hava
 • Pazartesi 35 ° / 22.2 ° Bulutlar
 • Salı 33.5 ° / 21.2 ° Bulutlar
 • BIST 100

  2.554%0,43
 • DOLAR

  16,8806% -2,72
 • EURO

  17,8246% -2,48
 • GRAM ALTIN

  987,71% -2,77
 • Ç. ALTIN

  1629,7215% -2,77