Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


ANTİK YUNAN DÖNEMİNİN BİLİMİN DOĞUŞUNDAKİ ÖNEMİ (10)


4. Sonuç

Antik Yunan dönemi, içinde bulundukları dünyayı anlamak isteyen filozoflar ile insanlık tarihinde önemli bir kilometre taşını oluşturmaktadır. Bu filozoflar için bilim adamı tanımlamasından ziyade “doğa filozofu” demek daha gerçekçi bir yaklaşım olur. O dönemde uğraştıkları problemler elbette bilimsel problemlerdi. Ancak bu problemlere yaklaşımlarında günümüzün bilimine benzer  matematik veya deneysel temeller yoktu. Vurgulanması gereken nokta, doğa alemini ilahi güçlere sığınmadan, bir mantık çerçevesi içinde açıklama çabasıydı. Yani doğanın işleyiş yasalarını anlama yönünde atılan ilk önemli adımlardı. Bu durum günümüzün bilim kültürünün de temellerini oluşturmaktadır.

Antik Yunan döneminde ortaya çıkan eserler, daha sonra İslam dünyası tarafından çok akılcı biçimde kullanılmış ve bilim tarihinde bir döneme damgasını vurmuştur. Özellikle 8. yüzyılda İslam dünyasındaki bilimsel uyanış Yunanca’dan Müslümanların ortak dili olan Arapça’ya tercüme edilen eserlerin çok etkili olduğu görülmektedir. Antik Yunan döneminin önemli bilimcilerinden Hipokrates (Aforizmalar) , Platon (Devlet ve Kanun) , Aristoteles ( Organon, Şiir Sanatı, Gök olayları) Euklides (Elementler), Batlamyus (Almagest, Optik) ve Galenos’un (İlaçların Terkibi, Organların Yararları, Ruh Hastalıkları) eserleri ile birlikte diğer ünlülere ait pek çok eser yer almaktadır.

Ne yazık ki, Müslüman dünyasına giren bu tür  eserler öyle etki yapmıştı ki, Müslümanlığın kurallarını ve sistemini etkileyip bozabileceği korkusunu yaratmış; o nedenle Batıdan çeviri yapılması ve İslamiyet kurum ve kuralları üzerinde yorum yapılması yasaklanmış, dinden çıkma sayılmıştır. Buna "İştihadın yasaklanması " denir. Ya da kutsal kitabımızı ve uygulamaları, bilimsel olarak yorumlama ve açıklama yasağı da denebilir. Bu durum, İslamiyet'in  Ortaçağ kültürü ile kalışının ana nedenidir. Bu kültürün etkileri günümüzde de sürdürülmek istenmektedir. Bilimde ,teknolojide ve çağdaşlıkta geri kalmaya devam etmemizin en büyük nedenlerinden birsi de budur.Teşekkür: Bu makaleyi, büyük bir titizlik göstererek okuyan ve gerekli düzeltmeleri yapan değerli eğitimci, şair- yazar MehmetBabacan'a çok teşekkür ederiz.

  KAYNAKÇA

1. Bynum, W. (2015)  Bilimin Öyküsü,  Çeviri: Ebru Kılıç, 1. Baskı, Nisan 2015, Aylak Kitap.                   

2. Greory, A. (2015) Bilimin Doğuşu, Evreka ! , Birinci Basım: Kasım 2015, Güncel Yayıncılık.

3. Ronan, C. A.  (2005) Bilim Tarihi, Çevirenler: Prof.Dr. Ekmelleddin İhsanoğlu, Prof.Dr. Feza Günergun, Tübitak Yayınları / Akademik Dizi, 4. Basım: Haziran 2005.

4. Yıldırım,C. (1994) Bilim Tarihi, 4. Basım: Mayıs 1994, Remzi Kitapevi,

5. Tekeli, S. Kahya, E, Dosay, M.,Demir, R.Unat, Y., Topdemir,H.G, Koç A. (2001) Bilim Tarihine Giriş, 3. Basım Kasım 2001, Nobel Yayıncılık.

6. Bruno, G. (2004) Küllerin Şöleni, Çeviren: Hüseyin Portakal, 1.Basım: Temmuz 2004, Cem Yayınevi.

7. Özakıncı, C. (2000) İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü  (827-1107), 1.Basım: Ocak  2000, Otopsi Yayınevi.

8. Hawking,S., Mlodinow, L. (2015)  Büyük Tasarım, Çeviren: Selma Öğünç, 15. Baskı, Ekim 2015. Doğan Kitap.

 

YAZARLAR

 • Cuma 36.1 ° / 23.9 ° kırık bulutlar
 • Cumartesi 34.3 ° / 25.4 ° Bulutlar
 • Pazar 34.4 ° / 24.1 ° kırık bulutlar
 • BIST 100

  2.858%-0,38
 • DOLAR

  17,9489% 0,06
 • EURO

  18,4031% -0,70
 • GRAM ALTIN

  1.034,0% 0,13
 • Ç. ALTIN

  1706,1% 0,13