Anneler Günü’nde Çiçekler Tezgahta Kaldı

KÜÇÜK, “YAŞAM TARZINA MÜDAHALE EDİLDİ”

ATÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ FAALİYETLERİNE BAŞLADI

KIZILAY, ANNELERİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı'ndan 'aşıda patent' çıkışı

64 BARODAN TAŞ OCAĞI PROJESİNE ORTAK TEPKİ

BAŞKAN İMAMOĞLU’NDAN “ELLERİ ARKASINDA…” YANITI: “DEVLETİMİZİN İTİBARINI BU ŞEKİLDE AŞAĞI ÇEKMESİNLER”

‘’Kötü Muamele mi Görüntülemesi mi Suç’’ Tartışması

TKP,"AŞILAR ÜZERİNDEKİ TÜM PATENTLER KALDIRILMALIDIR"

TGF: "ÖZGÜR BASIN ONUR MESELESİDİR"

KÜÇÜK, “İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİLERİN VAZGEÇİLMEZ UNSURUDUR”

Gazeteci Örgütleri 1 Mayıs’taki Engellemeleri Yargıya Taşıyor

“Anayasanın bütün hukuksuzluklara ve girişimlere engel olması lazım.”

BAŞKAN HÜLYA ERDEM’İN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI

ÇUKUROVA KENTLERİ ULAŞIM  PLANLAMASINDA HAVZA TEMELLİ YENİ BİR YAKLAŞIM: BANLİYÖ TRENİ

Pençe Yıldırım Harekatı’ndan acı haber: 2 asker şehit

BAŞKAN ÇETİN’DEN ÇEVRECİ ÇOCUKLARA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

YURTDIŞINDAKİ SEÇİM SANDIK SAYISI SINIRLAMASI BULGARİSTAN MECLİSİNDE KALDIRILDI

Ayhan Barut'tan 1 Mayıs kutlaması

Dardağan: 1 Mayıs, Birlik Mücadele ve Dayanışma günüdür

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

TMMOB uyardı

TMMOB Adana İKK “Adana İmar Sorunları, Yayalaştırma ve Kent Dokusunun Korunması”  konusunda, “Kentimiz ve kamu adına konuların takipçisi olacağız.İmar plan revizyonları 1 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır” dediler.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) “Adana İmar Sorunları, Yayalaştırma ve Kent Dokusunun Korunması”  konusunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Adana imar plan revizyonlarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanması gerektiği; aksi takdirde planların resen Çevre şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağı, bu durumda da kentimiz için önemli sıkıntıların ortaya çıkacağı vurgulandı.

TMMOB Adana İKK adına açıklama İKK Sekreteri Ahmet Uncu tarafından okundu. Adana’nın aldığı göçler nedeniyle plansız bir büyüme yaşadığını belirten Uncu, imar düzenlemelerinin şehrin bütünselliği içinde altyapı, ulaşım, şehir içi trafikte yaratacağı etkiler beraberinde planlanmadığını, geleceği öngöremeyen, sistemli bütünsel bir anlayışla kentleşme planlarını düzenleyemeyen yerel yöneticilerin, yüksek yoğunluklu ve serbest yükseklikli (Hmax=Serbest) yapıların oluşmasının önünü açtığını ifade etti.

Bu plansız büyümenin sonucunda yeşil alanları, otoparkları ve yaşam alanları yetersiz, yan yana farklı yüksekliklerde yapıların yer aldığı bir kent dokusunun ortaya çıktığını söyleyen Uncu,  Adana’nın, estetikten uzak, altyapısı yetersiz, su ve sel baskınlarına konu olan, özellikle trafik sorunu yaşayan bir hale dönüştüğünü belirtti.

KANUNA GÖRE SON DÜZENLEME TARİHİ 1 TEMMUZ 2021’DİR  

İmar planlarında bina yüksekliğinin serbest olarak belirlenmesi ile ilgili olarak 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Uncu;  bu kanun kapsamında 3194 Sayılı İmar Kanunun 8'nci ve aynı kanunun geçici 20'nci maddesinde;  "imar planlarında bina yüksekliği serbest olarak belirlenen yerlerde, bina yüksekliklerinin emsal değerde değişiklik yapılmaksızın, çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonlarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ilgili idare meclis kararı ile revize edilmesi gerektiği, bu işlemin tamamlanmaması durumunda söz konusu planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilerek ücretinin belediyelerden tahsil edileceği” kararının yer aldığını söyledi.

Kentimizde geçmiş dönemlerde ilgili idarelerce hazırlanıp onaylanan imar planlarında bina yüksekliği serbest (hmaks=serbest) olarak planlandığından söz konusu kanun değişikliği sonucunda 1 Temmuz 2021 tarihine kadar gerekli revizyonların yapılması gerektiği kanunda açıkça belirtildiğini söyleyen Uncu şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan yaklaşık 3000 hektar alana ait imar planları, Şehir Plancıları Odamızın başvurusu üzerine mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. İptal edilen imar planlarının,  mahkeme kararına uygun bir şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafından bir an önce, kısımlara ayrılmadan bir bütün halinde hazırlanarak ilçe belediyelerine iletilmesi gerekmektedir. Bu planlar ilçe belediyelerine iletilmeden ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan imara esas planlar eksik kalacaktır.

TMMOB’YE BAĞLI İLGİLİ ODALAR ÇÖZÜME DAHİL EDİLMEMİŞTİR

Bu planların yapılması aşamasında ilgili odalarımızın görüşlerinin alınması için Büyükşehir Belediyesine talepte bulunmamıza rağmen; ne yazıktır ki konuyla ilgili toplantılara müteahhit temsilcileri dahil edilmiş, TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar dahil edilmemiştir.

İmar planlarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından yapılamaması durumunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılacaktır. Bu durumda, planların hazırlanmasının çok uzun zaman alması ihtimali de vardır. Bu gecikmenin, pandemi dolayısıyla zaten zor durumda olan inşaat sektörünü ve bu sektöre bağlı birçok iş kolunu ve bu sektörlerde hizmet üreten insanlarımızı da olumsuz etkileyeceği açıktır.

BELEDİYENİN EKSTRA KÜLFET ALTINA GİRMESİ ENGELLENMELİDİR

İmar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması durumunda, kanunda belirtildiği üzere oluşacak maliyetin  %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilecektir. Bu da belediye gelirlerinden maliyetin de üzerinde bir kesinti anlamına gelir ki, belediyeleri ekstra külfet altına sokacaktır.

Planlar yapılırken kentin tarihi dokusunu ve kent hafızasını bünyesinde taşıyan tarihi yerlerin korunması göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kentin tarihi mirasını taşıyan kent merkezi ayrıca ele alınmalı, koruma altında olan bu kesim turizme kandırılmalıdır. 

Öncelikle Tepebağ gibi tarihi yerleri bünyesinde bulunduran kent merkezindeki trafik karmaşası giderilmesi için, ilk etapta toplu taşıma araçlarına ait güzergahlar kent merkezine girmeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bu kesimde belediyeye ait araçların ücretsiz ring seferleri ile yayalaştırma politikaları geliştirmelidir.

AKILDAN BİLE GEÇİRİLMEMELİDİR

Özellikle kentin simgesi olan tarihi Büyük Saatin bulunduğu cadde kesinlikle toplu taşıma trafiğine açılmamalı, bu düşünce akıldan bile geçirilmemelidir. Bu cadde belirli saatlerde tamamen trafikten ve park etmiş araçlardan arındırılarak yayalaştırılmalıdır.

İmar planlarında resmi kurum alanı olarak görülen ve geçtiğimiz günlerde satışı gerçekleştirilen Atatürk Caddesinde RTÜK’e ait taşınmazın ranta kurban edilerek beton yığınına dönüştürülmesi kentimiz için bir kayıp olacaktır. Bu taşınmazın kentimize yakışır bir şekilde değerlendirmesi kamu yararınadır.

TMMOB’ye bağlı Odaların Adana temsilcileri olarak, kentimiz ve kamu adına konuların takipçisi olacağımızı, kamu yararına olan düzenlemeleri destekleyeceğimizi; kamu yararına olmayan düzenlemeler için önerilerimizi sunmanın yanı sıra olumsuzlukları gidermek için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ümit Galip Uncu, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut ve İKK temsilcisi Erol Salman ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsilcisi İlyas Küçüktopana’nın katıldığı basın toplantısı gazetecilerin sorularına verilen cevaplarla sona erdi.

(vş)