Büyükşehir karla mücadelede görev başında  

ARILARIN HAYRANLIK UYANDIRAN DÜNYASI

“Sağlık çalışanları pandemide fedakarca mücadele ediyor”

KAPAUM İlk Kurum İçi Protokolünü İletişim Fakültesi ile İmzaladı  

"Yerel yönetimler TMMOB’ye bağlı odalarla iş birliğinin sağlamalı"

Çukurova Üniversitesinde Dekan Devir Teslim Töreni

LÖSEV: “Saç ve Peruk Bağışı Kabul Etmiyoruz!”

Büyükşehir, kira bedeli yüksek araçları satın alıyor ve kurumun malı yapıyor

İş Dünyasında Dijital Dönüşüm

2020 şimdiye kadarki en sıcak yıl oldu

Hayvanlarla konuşmayı ne zaman öğreneceğiz?

Nesli tükenmekte olan gelinciklere COVID-19 aşısı yapıldı

7 ROTARY KULÜBÜNDEN FARKINDALIK

Sokaklar sessizliğe büründü

YENİ YILDA ALDIĞINIZ KARARLARIN ARKASINDA DURUN

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “En yan etkisiz ilaç alınmayan ilaçtır"

Evde kaldık, oyunlara daha fazla para harcadık 

İSTANBULDAKİ BARAJ HAVZALARINDAN 40 TON ATIK ÇIKTI

Adana’da asfalt çalışmaları sürüyor

POLİS ADAYLARINDAN ADANAYA HEM CAN HEM KAN

Pandemi sürecinde zaman iyi değerlendirilmeli

SABANCI VAKFI'NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYU FARKINDALIĞI ARAŞTIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sabancı Vakfı’nın“Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl beşincisini düzenlediği  Kısa Film Yarışması kapsamında, kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma tamamlandı

Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan ve bu yıl “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla duyurulan Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara iklim değişikliği konusunda sorular yönetildi.“İklim Değişikliği Farkındalığı” araştırması Türkiye’nin kentsel bölgelerinde ikamet eden 18-50 yaş aralığındaki, ABC1 sosyo-ekonomik statü gruplarını temsil eden toplam 502 kişi ile gerçekleştirildi.

 

İklim değişikliğinin neden ve sonuçları tam olarak bilinmiyor

Araştırma sonuçlarına göre,“İklim değişikliğinin nedenleri” sorulduğunda araştırmaya katılan her 10 kişiden 3’ünün"hızlı sanayileşme", "kimyasal ürün kullanımı"ve "yanlış yapılanma" konularına değinmediği görülüyor.İklim değişikliğinin olası nedenleri arasında en az bahsedilen konu ise “Gereğinden fazla et ve su tüketimi” oluyor. Kamuoyunun yüzde 90’ından fazlası iklim değişikliğinin gıdaya erişimde zorluğa, orman yangınlarına, nesli tükenen hayvanlara ve su seviyesinin yükselmesi gibi sonuçları olacağını düşünmüyor. Kamuoyu algısına göre iklim değişikliğinin en çok etkisinin görüleceği konular arasında kuraklık, temiz su kıtlığı ve mevsim değişiklikleri yer alıyor.

 

Bireyler çözümü kendilerinde değil, başkalarında arıyor

Her10 kişiden 9’ununiklim değişikliğinde bireysel sorumluluğu olduğunu düşünmesine rağmenher 5 kişiden 1’i bireysel önemlerin çözüme katkısı olmayacağınıbelirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 82’si devlet düzeyinde alınacak önlemlerin, yüzde 77’si uluslararası düzeyde alınacak önlemlerin ve yüzde 74’ü ise özel sektörün alacağı önlemlerin çözüme katkı sağlayacağını düşünüyor. Bireysel önlemlere bakıldığında;su ve enerji tasarrufu yüzde 70’ten fazla bir oranla en çok alınan önemler olarak öne çıkıyor; fakat her 10 kişiden sadece 3’ü iklim değişikliği sorunu için “kişisel araç kullanımına” dikkat ediyor.Araştırmaya göre her 5 kişiden sadece 1’i karbon ayak izini azaltmak için uçak kullanmamaya çalıştığını ifade ediyor.

 

Gençler iklim değişikliğine daha az öncelik veriyor

Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü bu konuyu öncelik verilmesi gereken bir sorun olarak görmese de konu ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor.18-34 yaş aralığındaki genç ve genç yetişkinlerin, 35-50 yaş aralığındaki bireylere oranla iklim değişikliğine öncelik verme eğilimleri daha düşük. İklim değişikliğine öncelik verme eğilimi ise İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kapsayan metropol illerde yüzde 73’lük bir oran ile diğer illerden daha yüksek.

 

Araştırma sonuçları hakkında görüşlerini bildirenSabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan,“Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkat çekiyor ve o konuda farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullanıyoruz. İklim krizi ne yazık ki etkilerini Türkiye’de de yoğun bir şekilde gördüğümüz bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bu yıl Kısa Film Yarışmamızın temasını ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ olarak belirledik ve yarışmaya başvuru süreçleri devam ederken iklim değişikliği konusunda bir kamuoyu farkındalık araştırması gerçekleştirdik. Araştırma sonuçları iklim değişikliğinin Türkiye’de öncelikli ve acil çözüm gerektiren bir sorun olarak algılanmadığını bizlere gösterdi. Bireyler sadece ‘gözle görülebilir’ olan ve günlük hayatlarında daha sık karşı karşıya kaldıkları sorunları fark edip onları iklim değişikliğinin sonuçları olarak nitelendiriyor.Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre 2020 yılında dünya çapında 30 bin canlı türü küresel ısınma ve doğal yaşam alanlarının giderek azalması gibi insan faaliyetleri sebeplerinden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Oysaki Sabancı Vakfı olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 98’i iklim değişikliğinin sonuçları arasında canlıların neslinin tükenmesini öncelikli olarak görmüyor. Araştırma aynı zamanda bireylerin iklim krizi konusunda ağırlıklı olarak devlet ve kurumlardan aksiyon alınmasını beklediklerini gösteriyor. Yaşadığımız dünya hepimizin ve dünyamızı iklim krizindenkurtarabilmek için bireysel çaba da dahil olmak üzere tüm paydaşların güç birliği yapması gerekiyor. Biz de yarışma kapsamında genç yönetmen ve sinemacılar aracılığıyla iklim değişikliği konusuna dikkat çekebileceğimize ve Türkiye’yi de derinden etkileyen iklim sorununa onların gözünden bakarak toplumda farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle genç sinemacıları, iklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri beyaz perdeye taşımaya davet ediyoruz” dedi.(CO)


Haber Kaynak : HABER MERKEZİ