2021 yılı 17.121 dekar hububat sapı, 7 parti halinde, açık artırma usulü ile satılacaktır.

65 m² iş yeri ihaleyle 3 yıl süreliğine kiraya verilecektir

16 adet taşınmaz ihaleyle satılacaktır

Akü satın alınacaktır

Piliç eti ürünleri satın alınacaktır

Adana Ceyhan'da 100.000 m² tarla ihaleyle 3 yıllığına kiralanacaktır

Gıda ürünleri satın alınacaktır

Ekmek satın alınacaktır

Karbondioksit lazer sistemi satın alınacaktır

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

Ormancılık çalışmalarının takibi ve kontrolü hizmeti alınacaktır

Adana Büyükşehir Belediyesi ilçeleri muhtelif mahallelerde ızgara ve bağlantıları yağmursuyu inşaatı yaptırılacaktır

Baraj ve Hes tesisleri onarımı yaptırılacaktır

Oruçlu orman deposu depo dahili yolu yaptırılacaktır

Bardak su, taziye paketi ve karton bardak satın alınacaktır

Silvikültür işleri danışmanlık hizmeti alınacaktır

Toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alınacaktır

Muhtelif makine ve teçhizat malzemeleri satın alınaaktır

Adana Çukurova'da 140 m² 3+1 daire icradan satılıktır

Adana Karataş'ta 10.937 m² tarım arazisi icradan satılıktır

Adana Seyhan'da 147 m² dükkan icradan satılıktır

Pozantı Milli Emlak Şefliği'ne ait 158 adet taşınmaz ihale usulü satılacaktır

Basın İlan Kurumu'nun resmi sayfası ilan.gov.tr internet sitesi

İsteklilerin her taşınmaz ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 158 adet taşınmazın satış ihalesi 02/03/2021 ile 09/03/2021 tarihlerinde hizalarında gösterilen saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdür Yardımcısı odasında yapılacaktır. İan No ILN01314761 İlan gov.tr-Türkiyenin İlan