ADANA’DA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI BULUŞTU

Mobil oyunlara 120 milyar dolar harcanacak

PTT'DEN  “UEFA EURO 2020TM” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

SAHİM-SEN: ""SAĞLIK ÇALIŞANLARINA COVID EK ÖDEMELERİ  ADİL DAĞITILMIYOR"

AHEF: "Aşıda hız kazanmak için aşı merkezleri kurulmalı"

AFET YÖNETİMİNDE BAŞARININ ANAHTARI KAPSAMLI İŞ BİRLİKLERİ

Takviye gıda satışları yüzde 140 arttı

"Eko tahribat sürerse gelecekte yeni pandemiler yaşanacak!"

 İş aramanın tam zamanı

JMO’dan “Çevre”uyarısı

PTT’DEN “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

"Her yıl 300 milyon yeni fidan dikiliyor"

Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı var

Anadolu’nun Kadın Gücü yarışması üçüncü kez düzenlendi

MİLLİ SPORCULARDAN LÖSEMİ HASTALARINA DESTEK!

"Sağlık çalışanının yüzde 67’si şiddete maruz kalıyor"

SABANCI VAKFI 12.SEZONUNDA “FARK YARATANLAR”I TANITTI

Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu yayınlandı

Yaşlı ve genç kesim Covid-19’dan sonra ortak noktada buluştu

2020 yılında 150 binin üzerinde ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu

Aydem Enerji'den gençlere online staj imkanı

Kızılay'dan 1kişi 1000 kişi Projesi

8 Mayıs 2021 Talasemi Günü odağında Nobel İlaç, Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği iş birliği ile ‘1 kişi kan verir, 1000’lerce kişiye umut olur’ sloganı kullanılarak hayata geçirildi

1kişi1000kişi projesi ile COVID-19 pandemisi nedeniyle kan bağışı sayılarındaki azalmaya dikkat çekilerek kan bağışında bulunmak isteyen bireyleri Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri’ne davet etmek ve kan bağış sayılarında artış sağlamak amaçlanıyor.

Hastanedeki her 10 hastadan birinin kan nakline ihtiyacı oluyor. Kaza, anemi, kanser ve kalıtsal kan hastalığı olan hastaların tedavisi için sürekli kan ürünlerine gereksinim duyuluyor. Ülkemizde binlerce kalıtsal kan hastalığına sahip birey ve kanser hastasının sürekli kan nakline ihtiyacı bulunuyor. Örneğin talasemi hastalığı dünyada ve ülkemizde en sık görülen kalıtsal kan hastalığıdır. Talasemi hastaları hastalık tipi ve şiddetine göre3-4 haftada 1 kan transfüzyonuna ihtiyaç duyabiliyor. Bu hastalarda kan naklinin tedavinin ana öğesi olması sebebiyle kan bağışı hayati bir öneme sahiptir. (1)Pandemi döneminde azalan kan bağışları, kan nakli olmadan hayatlarını devam ettiremeyecek bu hastaların zor günler geçirmesine sebep olmaktadır. 1kişi1000kişi projesi ile pandemi koşullarında azalan kan bağışı sayılarının artırılması için teşvikte bulunmak ve kronik kan hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 1kisi1000kisi.com web sitesinde yaşam kaynağı ve tedavi aracı olarak kan, kronik hastalıkların tedavisinde kan bağışının önemi ve kan bağışı hakkında sık sorulan sorular gibi içerikler yer alıyor. Ayrıca; sosyal medyada yayınlanan farkındalık filmleri, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kan Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karakaş ile çekilen uzman bilgi videolarıyla düzenli kan bağışı, kan bağışı sonrası beslenme, talasemi ve orak hücreli anemi gibi kronik kan hastalıkları hakkında farkındalık oluşturularak kan bağışı sayılarının artırılması amaçlanıyor.

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: ‘’İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, ülkemizde kan bağışı sayılarının azalması, kan nakli olmadan hayatını devam ettiremeyecek hastalarımızın zor günler geçirmesine neden olmaktadır. Düzenli kan bağışı sayesinde kan ürünlerinin kesintisiz olarak temini kanser ve kalıtsal kan hastalıklarına sahip erişkin ve çocuk hastalar için hayati önem taşımaktadır.

Bu kampanyayı, diğer kan bağışı kampanyalarından ayıran en önemli nokta, kanser ve kalıtsal kan hastalıklarına sahip kişiler için sıklıkla kan nakline ihtiyaç duyulduğunun vurgulanması ve bu konuda bir farkındalık yaratması olmuştur. Ayrıca bağışların azaldığı dönemde yapılan kampanyanın, hastalar ve hasta yakınlarının umudunu artırması amaçlanmıştır. Özellikle koronavirüs nedeniyle kan bağışının azaldığı bugünlerde, hijyenik koşullara sahip Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri’nin yeni bağışçılarını beklediğini tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü 1 kişi kan verir, 1000’lerce kişiye umut olur.’’

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. G. Hayri Özsan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu noktaları vurguladı: “Pandemide vaka sayılarının arttığı dönemlerde kan bağışındaki azalmanın getirdiği sıkıntıları kan hastalıkları ile uğraşan biz hematologlar başta olmak üzere tüm hekimler, hasta ve hasta yakınları beraberce yaşıyoruz. Kan transfüzyonunun hayati öneme sahip olduğu hastaların ve ailelerinin durumları ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan 1kişi1000kişi projesini destekliyoruz. Bağışçılarımız hem hastalarımızın hem de bizlerin umudu olan adsız kahramanlardır.”

Bağışçıları kan vermeye davet eden Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Bağışçısı Kazanımı Müdürü Dr. Metin Kalender ise şu bilgileri verdi: “Türk Kızılay Kan Hizmetleri, Faaliyetlerini ülke genelinde18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağışı Merkezi, onlara bağlı kan alma birim ve ekipleriyle sürdürmektedir. Kan bağışını gönüllü bağışlarla elde eden Kızılay; kanları bileşenlere ayırmakta, laboratuvar testlerine tabi tutmakta, uygun koşullarda saklamakta ve hastanelere belirli bir plan dâhilinde nakil etmektedir. Kan, yalnızca insanda bulunan bir ilaç olması sebebiyle bağışların sürekliliği önem arz etmektedir. Tüm hastanelerin kan ihtiyaçları ancak bu şekilde karşılanabilmektedir.

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde önemi bir kat daha artmış olan kan ihtiyacı için vatandaşlarımızın duyarlılığına güvenimiz sonsuzdur. İyilik yapmak ve hiç tanımadığı birden fazla kişiye fayda sağlayabilmek duygusuyla bağışlarını yapan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte özellikle kısıtlamaların olduğu günler başta olmak üzere herkesi kan bağışı noktalarımıza davet ediyoruz.”(CO)