"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi, kadınların eşit katılımı ve temsiliyetiyle mümkün kılacağız"

"Kadınlarımız ayrımcılıksın ve aydınlık güzel günlere erişmeli"

“OKULLARIN YARISINDA KÜTÜPHANE YOK”

Gürer: “Toprağımızı koruyalım”

KONCUK; “EMEKLİLERİN AİLE YARDIMI KESİLMESİN”

TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA "MİLLİ EGEMENLİK VE TEMSİL" KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU    

KARABIYIK: "SON YILLARDA BAŞARININ BU KADAR DÜŞMÜŞ OLMASI KAYGI VERİCİDİR"

ERDOĞAN, "5 MİLYON 200 BİN KADIN ÜYEMİZ VAR"

KILIÇDAROĞLU: "YALANCILARA, İFTİRACILARA İŞTE YANIT"

"Toprağımızı yok etmeden korumamız şarttır"

"Tarım Bakanlığı acil atama yapmalıdır"

CHP'li Şevkin,“Kadın mücadelesi her alanda sürecek”

CHP'Lİ ERBAY'DAN TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI YASA ELEŞTİRİSİ

İYİ PARTİ'Lİ TÜRKKAN, "TÜRKİYE HER ALANDA YERLERDE SÜRÜKLENİYOR"

AKP'Lİ KARAYEL, "AP'NİN KAPALI MARAŞ KARARINI REDDEDİYORUZ"    

TBMM'DE MUHALEFETİN ÜÇ ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

AĞBABA: “VATANDAŞ VİRÜSTEN DAHA ÇOK İŞSİZ KALMAKTAN KORKUYOR"

CHP'li Başarır: "Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

“ENGELLİ İSTİHDAM KOTASI % 6’YA ÇIKARILMALI VE DESTEKLİ İSTİHDAM SEÇENEKLERİ SAĞLANMALI”

 ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA: “BİZ MEHMETÇİĞİMİZİ SİZE YEDİRTMEYECEĞİZ”

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU’NA 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

KILIÇDAROĞLU, TBMM’NİN  ÖZEL OTURUMUNDA KONUŞTU

Kılıçdaroğlu,"Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırırsak, emin olun, yine tüm mazlum milletlere örnek olacağız" dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’nin Açılışının 100. Yıldönümü-Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Özel Oturumunda yaptığı konuşma şöyle:
"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarım ve geleceğimiz, umudumuz olan sevgili çocuklar; Cumhuriyet Halk Partisi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum.
Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri; 101 yıl önce İstanbul'dan başlayan bir büyük yolculuk 100'üncü yaşına giren Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun temelini oluşturur. Bu yolculuğun kahramanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 Nisan 1920 tarihli oturumunda bu büyük yolculuğun başlangıcını şöyle anlatır: "Millî vicdanın büyük iradesine bağlı olarak, milleti bağımsız ve vatanımızı düşmanlardan arınmış görünceye kadar çalışmak andıyla 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan ayrıldım, Samsun'da işe başladım." Atatürk'ün millî vicdanın büyük iradesine bağlı olarak, İstanbul'dan ayrılarak başlattığı yolculuğun ilk aşaması 24 Nisan 1920 Cuma günü saat 13.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla tamamlanır.
Umudumuz ve geleceğimiz olan sevgili çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının tarihsel anlamı şudur: Hâkimiyet artık bilakayduşart milletin olmuştur. Yani, bugün, Anayasa'mızda yer alan ifadesiyle: "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir."
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir; Türkiye Büyük Millet Meclisi çok partili yaşama geçişimize, demokrasiyi bu topraklara getirmemize karar veren Meclistir; Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, bombalar ve kurşunlar yağarken millî iradeye sahip çıkan Meclistir; Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin, uygar dünyanın bir parçası olduğunu bütün dünyaya duyuran Meclistir; Türkiye Büyük Millet Meclisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin eylemlerine sahip çıkarak hakkı, hukuku ve adaleti savunan Meclistir; Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu bağlamda, dünyanın tüm mazlum milletlerine örnek olan Meclistir.
Değerli milletvekilleri, ama bugün sorunlarımız var. Sorunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisine 100'üncü yılında önemli görevler düşüyor. Sorunlarımızın kaynağı, Türkiye Büyük Millet Meclisini büyük ölçüde etkisizleştiren darbecilerdir ve onların uygulamaya koydukları darbe yasaları ve bu yasaların sonucu olarak ortaya çıkan darbe hukukudur. Yaşadığımız sorunları sağduyuyla, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, birlikte aşmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz, vatanımızın ve milletimizin çıkarlarını esas almak; hedefimiz, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci yüz yıla adım atarken gelin bu anlayışla sorunları çözmeye çalışalım.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılında 16 maddelik bir çağrıyı sizlerin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin ve milletimizin bilgisine ve takdirine sunuyorum:
1) Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik Anayasa yapmalıyız. Bu Anayasa'nın temeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmalı, demokrasilerde olması gereken denge, denetim esası sağlanmalıdır.
2) Yeni Anayasa'nın omurgasını - cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması olarak nitelendirdiğimiz- yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimizde fikir, düşünce ve inanç özgürlüğüyle medya ve sendikalaşma dâhil örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller de kaldırılmış olacaktır.
3) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devletinin en önemli ayaklarından biri olan yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adalete erişim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
4) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yasamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî iradenin en geniş hâliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir. Ayrıca, siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni güçlendirmek için yeni bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır.
5) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yürütmedir. Yürütme tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Sayıştay, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulacak kesin hesap komisyonunun başkanlığı da muhalefet partilerine verilmelidir.
6) Yerel yönetimler rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalı, refah devletinin asli unsurları hâline getirilmelidir. İyi tanımlanmış bir iş birliği ve iş bölümü çerçevesinde yerel yönetimlerin işlevleri artırılmalıdır.
7) Kamu istihdamında nepotizmden uzak, liyakate dayalı bir personel politikasına ivedilikle geçilmelidir.
8) Liyakate dayalı istihdam politikaları kapsamında özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenlikte sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir. Çocuklarımızın geleceği, vatandaşlarımızın sağlığı, engellilerimizin ve yaşlılarımızın bakımı, ülkemizin iç ve dış güvenliği tartışmasız, millî bir anlayışla oluşturulmalıdır.
9) Vatandaşlarımıza asgari bir gelir güvencesi sağlanmalı; bu bağlamda aile yardımları sigortası kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Türkiye aile yardımları sigortasını çıkaracağını 1971 yılında Parlamentonun onayladığı bir yasayla topluma açıklamıştır. 1971-2020 takdirlerinize sunuyorum.
10) Demokratik standartlarda, adaletli ve denetime açık bir kamu ihale sistemine geçilmelidir.
11) Vergi politikası üretimi ve istihdamı özendirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Ücretliler üzerindeki vergi yükü makul düzeylere çekilmelidir.
12) TÜİK verilerine göre her 3 kişiden biri kayıt dışıdır. Kayıt dışı istihdamla toplumsal destek sağlanarak mücadele edilmelidir. Bu mücadelede en etkili yolun sendikalaşma olduğu artık bilinmelidir.
13) Türkiye, yeni bir planlama anlayışı çerçevesinde, katma değeri yüksek ürün üretme hedefine kilitlenmelidir. Bu ilke bağlamında tüm üretim politikaları, diğer üretim biçimleriyle birlikte tümüyle ekolojik olmalıdır.
14) Sağlık hizmetlerine ön koşulsuz erişim bir haktır ve ücretsiz olmalıdır. Koruyucu ve sağlık hizmetleri bu doğrultuda planlanmalıdır.
15) Planlamada tarım temel stratejik sektörlerden biri olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda gıdaya sağlıklı koşullarla erişim hakkına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
16) Eğitim, Türkiye'nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak yeniden ve paydaşlarıyla birlikte planlanmalıdır. Eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek olmalıdır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce, fikir özgürce tartışılmalı, her türlü bilimsel çalışma özgürce yürütülmelidir. Değerli milletvekilleri, inanıyorum ki bunları özgür irademizle ve birlikte yaptığımızda, siyaset, kısır bir çekişme alanı olmaktan çıkıp büyük ölçüde sorunları çözme konusunda düşünce üreten bir alana dönüşecektir.
Covid-19 salgını dolayısıyla siyasetçiler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşların yetkilileri diyorlar ki "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." O zaman en azından şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor: "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa gelecek nasıl olacak?" Bu konuşma biraz da bu sorunun yanıtını oluşturuyor. Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırırsak, emin olun, yine tüm mazlum milletlere örnek olacağız.
Değerli milletvekilleri, bunları yaptığımızda çocuklarımıza demokratik standartları yüksek, yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Sadece çocuklarımız için değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihine ve tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun da gereğini yerine getirmiş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tarihî görevi yerine getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.
Ve son olarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına yetişen 115 milletvekilini ve sonrasında çalışmalara katılan diğer milletvekillerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimizle birlikte, hepimizi duygulandıran ve gururlandıran ve bu salgına karşı özveriyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum."

(VŞ)


Haber Kaynak : HABER MERKEZİ