Sevgili dostlar merhaba,
Tarih: 2.3.2017 13:04:27 / 8141okunma / 23yorum
TANSEL ÇÖLAŞAN

Halk seçtiği Milletvekilleri ve Meclis vasıtasıyla kullandığı egemenliğini Anayasa değişikliği ile kaybetme noktasına getirilmektedir.

Hedefte Atatürk Cumhuriyeti, Kurucu İlkeleri ve GAZİ Meclis vardır.

Hayır diyeceğiz Cumhuriyet kazanacak.

Türkiye kazanacak.

Soru 1. Sizden başlayalım, Anayasa değişikliği süreci ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği neler diyor?

Cevap 1. Derneğimiz, bu gibi halk oylamalarından önce kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini ya da yanlış bilgilendirildiğini, yönlendirilmeye çalışıldığını tespit ederek, uzun bir süredir bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bu öngörümüz, kamuoyu araştırmalarında  %78 oranında bilgi eksikliğinin olduğunun ortaya çıkmasıyla da doğrulanmıştır.

Değerlendirmelerimizin özünü çok kısa ifade etmek gerekirse; kazanacağımıza inanıyoruz. Halkımızı bu kez çok daha inanmış, kararlı ve özgüvenli görmekten mutluyuz. Hedef kitlemiz MHP deki, AKP deki ve tüm ülkemizdeki Cumhuriyete bağlı, rejimi yaşamak isteyenlerdir.

Soru 2. Anayasa değişikliği ile Rejim değiştirilmek isteniyor diyorsunuz. Önce Cumhuriyet rejiminden birkaç cümle ile bahseder misiniz?  Cumhuriyet rejimi denince genel anlamda ne anlıyoruz?

Cevap 2. 1. Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu´nda emperyalizme karşı, Mustafa Kemal önderliğinde verilen topyekun halk mücadelesi sonunda kurulan Cumhuriyet rejimi, Halkın egemenliğine dayanan, onun seçtiği meclis ve hükümetlerle yönetilen, halkı eşit ve özgür, temeli halka dayandığı için güçlü bir yapıdır. Bu temelin sarsılması felaketlerin çağrılmasıdır. Hitler halk oylamalarıyla yetkilerini artırmış, ama sonuç, kendisi için de, ülkesi için de çok acı olmuştur.

Bugün Anayasa değişikliği yoluyla son verilmek istenen bu rejim, aslında bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için, bağımsızlık ve ulusal, planlı kalkınma modelinin oturtulacağı bir zemindir.

Sanayinin yurt ölçeğinde, bölgesel dengeleri gözeterek dağıldığı, kamunun planlama ve lokomotifliğini yüklendiği, ilerlemenin, gelişmenin iklimi Cumhuriyet rejimidir.

Ekonomik kalkınma yanında, halkımızın emeğinin en yüce değer olduğu, evrensel hak olan parasız sağlık, parasız eğitim gibi sosyal devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmesinde etkili bir ortamdır.

Ülkemizi çağdaş ülkelerin seviyesine taşıyacak  çalışmaların yapılmasına imkân verecek bir temel yapıdır. “Halk egemenliği” çağdaşlaşmanın ve kalkınmanın ilk harcıdır.

Soru 3. Cumhuriyet rejimi halkın egemenliğine dayanır dediniz. Anayasa değişikliğini bu noktadan değerlendirir misiniz?

Cevap 3. En kısa ve özlü şekilde ifade etmek gerekirse, Türk milleti 100 yıla yakın bir süredir kendini yönetecekleri “seçerek” ülkenin başına getirmektedir. Bu Anayasa değişikliği ile 140 yıllık Meclis sistemi, 97 yıllık TBMM yönetimi, 93 yıllık Cumhuriyet birikimi, 70 yıllık çok partili siyasi yaşamın birikimleri yok sayılarak, Cumhuriyet rejiminin yerine, tek kişi, tek ses, tek fikir rejimi kurulmaya çalışılmaktadır.

Halk oylamasına sunulacak Anayasa değişikliği ile, tek bir kişiye ülkeyi tek başına yönetsin diye ölçüsüz ve denetimsiz yetki vermemiz isteniyor. Halk haklı olarak kaygı duyuyor. Ülkeyi 14 yıldır tek parti hükümetleri olarak yönetenlerin getirdiği yer belli; terör, her gün patlayan bombalar, şehitler, sokağa çıkmaktan korkan, hakkını alamayan, işsiz, yoksul insanlar, zengin-fakir uçurumu, halkı birbirine düşman kılan, ayrılıkçı politikalar, kısacası güvenliksiz bir ortamda, hukuki, ekonomik, siyasi krizler ve bölgemizde güvenilirliğimizin azaldığı bir noktadayız.

En çok milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir süreçte, böyle bir paketin gündeme getirilmesi toplumu bölmüştür. Kabul edilirse ülkenin de bölüneceği endişesini çok kuvvetli olarak hissettirmiştir. Yaratılan fiili durumlar, her yönden geriye gidiş, halkı gerginleştirerek, huzursuz etmiştir.

Halk, seçtiği milletvekilleri ve meclis vasıtasıyla kullandığı egemenliğini, Anayasa değişikliği ile kaybetme noktasına getirilmektedir. Çünkü Meclisin yetkileri elinden alınmış, milletvekilleri görev yapamaz noktaya getirilmişlerdir. Halkın seçtiği vekillerden oluşan “hükümet” ortadan kalkmıştır. Cumhurbaşkanınca atanmışlardan oluşan bir “yapı” getirilmiştir. Ülkeyi yönetenler halktan kopmuştur. Halk, sorunlarını ileteceği Milletvekillerinin yetkisiz, etkisiz olduğunu görecek, ihtiyaç ve sorunlarını çözmek için çaresiz kalınca kime derdini anlatacaktır?

Soru 4. Ama Partili Cumhurbaşkanlığı “hükümet sistemi” değişikliğidir, “Rejim değişikliği” değildir, diyorlar?

Cevap 4. Bu, millete söylenen kocaman bir yalandır. Demokrasinin temelinde iktidar gücünün sınırlanması vardır. İktidar gücü Anayasamızda da yazıldığı gibi, yasama, yürütme ve yargı organları arasında paylaşılarak kullanılır. Böylece gücün tek elde toplanması ve keyfi kullanılması önlenir. Buna kuvvetler ayrılığı denir. Demokrasi varsa kuvvetler ayrılığı ve etkin bir meclis var demektir. Kuvvetler ayrılığının yerine kuvvetler birliğini öngören, Türk Milletine ait olan egemenlik hakkının kullanılmasını doğrudan tek kişiye veren bu Anayasa değişikliği, bu hali ile bir Devlet Başkanlığı rejimi yaratmaktadır. Bütün diktatörler Devlet Başkanıdır. Siz bakmayın partili Cumhurbaşkanı vs söylemlere, onlar halkın gerçeği görmesini engellemek için bulunmuş argümanlardır. Aslında getirilmek istenen bir Rejim değişikliğidir. Bu nedenle hem Anayasamızın başlangıç bölümü ile Cumhuriyetin genel esaslarını düzenleyen hükümlerine, hem de temel hak ve ödevlerle, Cumhuriyetin temel organlarını düzenleyen hükümlerine aykırıdır.

 

Soru 5. Anayasa değişikliği ile ilgili dikkat çekmek istediğiniz başka konular var mı?

Cevap 5. Az önce söyledim. Hükümet sistemi diye getirilmek istenen değişiklikle, milletin egemenlik hakkı tek kişiye devrediliyor, kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliğine dönüşüyor, Meclis sözde var, ama işlevsiz ve yetkisiz kılınıyor. Yargı´da yürütmeye bağlanmış. Bu hali ile demokrasi yerine otoriter bir rejim getiriliyor, önemli olan bu. Anayasayı ayrıca madde madde tartışarak ona meşruiyet kazandırılmamalı diye düşünüyorum.

Soru 6. Ama Meclis yetkisiz kılınıyor diyorsunuz. Bu çok önemli. Meclisin yetkileri nasıl sınırlanıyor? Kamuoyunu bilgilendirmek gerekmez mi?

Cevap 6. Pekala, önce şunu tespit edelim: aslında az önce söyledim. Cumhuriyet Rejimi Sonlandırılıyor. Rejim değiştiriliyor. Ama hep bir hükümet şekli imiş gibi algılatılmaya çalışıldığı için, önce başkanlık dediler, şimdi de partili Cumhurbaşkanlığı diyorlar. Aslı, tekrar söylüyorum; Tüm yetkileri elinde toplamış Devlet Başkanlığı modelidir. Rejim değişikliğidir. Zaten başkanlık deseler de, Amerikan başkanlık sistemine benzemiyor. Oradaki gibi güçlü bir meclis, denge, fren mekanizmaları filan yok. Amerika´da Trump´a karşı yargının, yasamanın tepkilerini basından izliyoruz. Biz de tam tersine meclisin tüm yetkileri sınırlanmış, Meclisin “Münhasır Kanun Yetkisi” bile, Başkana devredilmiş bir model, Başkan tek başına yasama yetkisi kullanabiliyor, çıkaracağı kararnamelerle bir bakanlık kurup kaldırabilir, Devlet personel rejimini yeniden düzenleyebilir, hatta İL esası yerine, özerkliğe ve bölünmeye yol açacak Bölge esasına gidişe yol açacak kararnameler çıkarabilir.

Buna karşılık meclisin artık Başkanı yok. Devleti temsil ve Başkana vekâlet yetkisi yok. Yine, kendi içinden seçtiği hükümeti, başbakan ve bakanları da olmadığı için bu gün var olan Meclis - hükümet ilişkisi de yok. Bu ne sonuç doğuruyor? Şöyle; Mecliste kanunların ağırlıklı çoğunluğu devlet bürokrasisi ile hükümet ilişkisine dayanan hükümet tasarıları olarak meclise gelir, görüşülür, tartışılır, ortak akılla yasalaşır. Bizde kavgalı kötü örnekleri bir yana bırakın. Bir demokraside olması gereken kanun yapma sürecinden bahsediyorum. Yeni sistemde bürokrasi - meclis ve hükümet - meclis ilişkisi yok. Meclis, Milletvekili teklifleri üzerinden sınırlı sayıda kanun çıkarabilecek. Başkanın kararnameleri ise, sekreterya olarak çalışacak ve Başkan tarafından atanıp, görevden alınacak sadece ona karşı sorumlu bakanların sunduğu teklifler üzerinden doğrudan Başkanın kabulü ile mecliste görüşülmeden, Meclisin hiç katkısı olmadan yürürlüğe girecek. Sadece adı “kanun” değil “kararname” olacak, ama kanun hükmünde olduğundan ancak AYM´de iptal davasına konu olabilecek. Aslında (ferman) dense daha doğru. II. Abdülhamit´in bile kararname yetkisi yoktu. Atatürk 1924´te Tek Parti döneminde böyle bir yetki almamıştır.

Yine bakanların meclisle hiçbir siyasi bağı olmadığı için Meclisin de bu bakanlar üzerinde siyasi denetimi yok. Değişiklikte şimdikine benzer adlar konarak meclis denetimi varmış gibi gösterilmeye çalışılsa da, hepsi “bilgi” vermekle sınırlı olup “denetim” söz konusu değil.

Başkanın ve bakanların, görevleriyle ilgili konularda cezai sorumlulukları ise, öylesine zor koşullara bağlanmıştır ki, Başkanın,  mutlak ağırlığı ile oluşacak 600 milletvekilli mecliste, 400 milletvekili bulup ta yüce divan yolunu açmak neredeyse imkânsızdır.

Tabi, Meclisin çıkaracağı kanunlar, (bugün olduğu gibi) başkanın kabulü halinde yürürlüğe giriyor. Ama başkanlık kararnameleri meclise uğramadan doğrudan yürürlüğe girmekte, ama başkan kanunları veto ederse, bugünden farklı olarak meclis ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 milletvekili) ile ısrar edebilmekte.

Yine başkan bugün ancak belli şartlarda kullanabildiği fesih yetkisini, değişiklikle, gerekçe göstermeksizin tek imza ile kullanabilecek, ama meclis bu yetkisini ancak 360 milletvekili (3/5) oyu ile kullanabilecektir. Kısacası 97 yıllık GAZİ Meclis yetkisizleştirilerek sonlandırılmaktadır. Başkan yürütme yetkisi dışında ağırlıklı olarak yasama yetkisini de kullanıyor. Bütün bunlar Meclisin sonlandığını Meclis Sisteminin ve kuvvetler ayrılığının sonlandırıldığını gösteriyor. Bu bir rejim değişikliğidir. Gerisi teferruattır.

 

Soru 7. Son olarak, söylemek istedikleriniz?

Cevap 7. Bugün OHAL amaç ve kapsamını çoktan aşan KHK uygulamaları Anayasa değişikliği ile getirilmek istenen düzenin habercileridir. Milletimiz bunu görmelidir.

Ayrıca Torba yasa tekniğiyle anayasa değiştirilmesi, herhalde dünyada ilktir ve tek başına iptal gerekçesidir.

Bu değişiklik, Türkiye´nin yönetimini her yönüyle Ortaçağa götürmeyi amaçlayan çok acımasız bir Rejim değişikliğidir. Türk Milletine ait olan egemenliği, bir kişinin mutlak iradesine bırakmayı amaçlayan bu değişiklik, tarih boyunca yüksek medeniyetler yaşamış Türk milletine hakarettir. Milletinin aklı ile alay etmektir. Türk Milleti, kendilerini “sürü” olarak gören bu anlayışı şiddetle reddetmelidir.

Bugün Cumhuriyet rejimini yaşatmak, en haklı en yaşamsal ve en çok ortaklaştığımız davamızdır.

93 yıllık birikimimiz ile önümüze sürülen halk oylaması tuzağını aşmalıyız.

Bizlere miras bırakılan Cumhuriyet Rejimini, çocuklarımıza torunlarımıza aktarabilmek, tüm yurttaşların en başta gelen görevi ve sorumluluğudur.

Halk oylamasında “iş başa düşmüştür.” Halkımız kararlıdır. Bütün engellere karşın hep beraber çalışacağız ve kazanacağız.

İktidar yanlısı kimi anket firmaları daha şimdiden halkımızda “nasılsa evet çıkacak” algısı yaratarak, kaybedilmişlik ya da boş vermişlik duygusu ile sandığa katılımı azaltmaya çalışıyorlar.

Gerçekten küsüp ya da boş verip sandığa gitmemek, karşı tarafa 1 oy kazandırmak anlamına geldiği gibi, katılımın düşüklüğü daha az oyla kazanmayı sağlıyor. Halkoylamalarında katılım oranı %70´lerde dolaşıyor. Hepimiz bu oranı %95´lere çıkartmakla görevli olmalıyız.

Cumhuriyet Rejimini yaşatmak en haklı mücadelemizdir. Seçmeni ikna edeceğiz. Sandığa götüreceğiz ve Başaracağız.

Cumhuriyet kazanacak.

 

Tansel ÇÖLAŞAN

Genel Başkan

Atatürkçü Düşünce Derneği

Anahtar Kelimeler: Sevgili, dostlar, merhaba
Okuyucu Yorumları (23 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Joyce
7.3.2017 21:08:34
PROJENİZ İÇİN KREDİ TEKLİFİ Küçük kredi sorunlarına, başvuru miktarına bağlı olarak% 2 faizle 1.000 $ ila 100.000.000 $ arasında değişen kredilere ihtiyaç duyan bireylere kredi öneriyorum Bunun sonucunda dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara yerel kredi ve kredi sağladım: Başvurularınızı aşağıdaki alanlarda da yönetebiliriz: * Fon, sermaye * Gayrimenkul kredileri Yatırım kredileri * Oto kredisi * Borç konsolidasyonu * Kredi sınırı * İkinci ipotek * İndirim kredisi * Kişisel krediler Teklifim birçok belge gerektirmiyor, ancak adil, dürüst ve güvenilir. Bugün bana ulaşın ve ödünç vermek istediğiniz miktarı bildirin, 72 saat içinde ihtiyaçlarınız için sizi memnun etmek için yakınım Isteğinizin alınmasını takiben. İlginizi çekiyorsa lütfen aşağıdaki adresten bana ulaşın. E-posta: joycerolandloancompany@gmail.com Saygılarımla
Murat Acar
15.6.2017 21:14:05
Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen her çeşit kredi başvurusunda bulunun Ve acilen paranı al! Bize e-posta: (muratacarfinancialservice@gmail.com) 5,000 dolardan 5,000,000,00 dolara * Randevu kredisinin tutarı * Faiz oranı% 2 * 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği. * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın. * Kredi esneklik şart ve koşulları. Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: (muratacarfinancialservice@gmail.com) içtenlikle, yönetim
Tiffany Perio
6.12.2017 03:28:42
Herhangi bir finansal problemin var mi? Borcunuzu temizlemek ve isinize geri dönmek için hizli bir krediye ihtiyaciniz var mi? Eger öyleyse kredi basvurusu hakkinda daha fazla ayrinti için bize tekrar ulasin. sadece bu e-postada bize ulasin ===> tiffanyperioloancompany@gmail.com
David Kabarry
25.1.2018 01:09:47
Yatırım yapmakla, faturaları ödemekle ya da iş kurmakla ilgileniyor musun? Güvenilir bir Kredi Kredisi ile bugün% 3 kredi için başvurun, Bay David Kabarry ve kredinizi 24 saat içinde onaylatmak. (GENEL VE ​​LİSANSLI ŞİRKET) Daha fazla bilgi için Şirkete cevap E-posta: loansservices.a2017@yandex.com
Bayan Dorothy kredi teklif.
25.1.2018 01:47:00
Ben Texas´tan Bayan Dorothy. Ben sizi bilgilendirmek için buradayım, tavsiye edin sizin için gerçek kalıcı çözümü bulmak için eşlik ediyorsunuz sorun. Kişisel bir krediniz mi var yoksa yasakla reddedildiğinizi mi ks? Firmamız geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunmaktadır. ticari krediler, ipotekler, kişisel krediler e.t.c. Sizi her zaman desteklemek ve uzman olarak yetki vermek için orada bulunmaktayız ve  profesyonel. Ekibimizi aramaktan çekinmeyin, size yardımcı olmaktan memnun olacaklardır! şimdi e-posta yoluyla bize ulaşın; dorothy.loan2018@gmail.com Tel: 17609739286.
Inthupa Mammam
24.2.2018 09:40:12
Merhaba millet, Ismim Mrs Inthupa Mammam, bugün bütün dünyadaki en mutlu insan olarak konustum ve aileme fakir durumumdan kurtarilan herhangi bir borç verenin, tüm genis dünyaya ismini söyleyecegimden bahsettim. ve ben ailem iyi döndü diyerek çok mutluyum, çünkü 3 çocuga sahip tek bir anneyim, hayatimi baslamak için 200,000 dolarlik bir kredi verdim ve tüm dünya bunun gibi görünüyordu. Bu tanri ile tanisana kadar asili duran Tanri, ailemle birlikte hayatimi degistiren kredi vereni gönderdi. Borç verenlerden korkan bir Tanri, Bayan SUSAN JAMESLOAN FIRML COMPANY, ailemi kurtarmak için gönderilen Kurtarici Tanri idi ve ilk basta 5 / Subat / 2018´de 200,000 ABD dolari tutarinda kredi alana kadar bunun mümkün olamayacagini düsündüm, Onu reddetmedigim aileme hazirlik partisine davet ettim ve Bayan SUSAN JAMESLOAN FIRML COMPANY ile temasa geçmek için gerçek bir krediye ihtiyaci olan herkese bilgi verecegim. Email:susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.comor Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer
Inthupa Mammam
24.2.2018 09:40:14
Merhaba millet, Ismim Mrs Inthupa Mammam, bugün bütün dünyadaki en mutlu insan olarak konustum ve aileme fakir durumumdan kurtarilan herhangi bir borç verenin, tüm genis dünyaya ismini söyleyecegimden bahsettim. ve ben ailem iyi döndü diyerek çok mutluyum, çünkü 3 çocuga sahip tek bir anneyim, hayatimi baslamak için 200,000 dolarlik bir kredi verdim ve tüm dünya bunun gibi görünüyordu. Bu tanri ile tanisana kadar asili duran Tanri, ailemle birlikte hayatimi degistiren kredi vereni gönderdi. Borç verenlerden korkan bir Tanri, Bayan SUSAN JAMESLOAN FIRML COMPANY, ailemi kurtarmak için gönderilen Kurtarici Tanri idi ve ilk basta 5 / Subat / 2018´de 200,000 ABD dolari tutarinda kredi alana kadar bunun mümkün olamayacagini düsündüm, Onu reddetmedigim aileme hazirlik partisine davet ettim ve Bayan SUSAN JAMESLOAN FIRML COMPANY ile temasa geçmek için gerçek bir krediye ihtiyaci olan herkese bilgi verecegim. Email:susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.comor Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer
Inthupa Mammam
24.2.2018 09:40:16
Merhaba millet, Ismim Mrs Inthupa Mammam, bugün bütün dünyadaki en mutlu insan olarak konustum ve aileme fakir durumumdan kurtarilan herhangi bir borç verenin, tüm genis dünyaya ismini söyleyecegimden bahsettim. ve ben ailem iyi döndü diyerek çok mutluyum, çünkü 3 çocuga sahip tek bir anneyim, hayatimi baslamak için 200,000 dolarlik bir kredi verdim ve tüm dünya bunun gibi görünüyordu. Bu tanri ile tanisana kadar asili duran Tanri, ailemle birlikte hayatimi degistiren kredi vereni gönderdi. Borç verenlerden korkan bir Tanri, Bayan SUSAN JAMESLOAN FIRML COMPANY, ailemi kurtarmak için gönderilen Kurtarici Tanri idi ve ilk basta 5 / Subat / 2018´de 200,000 ABD dolari tutarinda kredi alana kadar bunun mümkün olamayacagini düsündüm, Onu reddetmedigim aileme hazirlik partisine davet ettim ve Bayan SUSAN JAMESLOAN FIRML COMPANY ile temasa geçmek için gerçek bir krediye ihtiyaci olan herkese bilgi verecegim. Email:susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.comor Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer
Bill Johnson
13.3.2018 17:04:06
Meşru bir kredi almak her zaman büyük bir sorun olmuştur. Finansal sorun yaşayan ve buna çözüm bulunması gereken müşteriler için. Kredi ve teminat konusu Müvekkillerin her zaman meşru bir borç verenden bir kredi ararken endişe duydukları bir şey. Fakat .. borç verme sektöründe bu farkı yarattık. Yapabiliriz 5.000,00 TL - 500.000.000,00 TL aralığında% 3 faiz oranına kadar kredinin düzenlenmesi. Bu e-postayı hemen yanıtlayın: billjohnson.loanfirm011@gmail.com
Bill Johnson
13.3.2018 17:04:44
Meşru bir kredi almak her zaman büyük bir sorun olmuştur. Finansal sorun yaşayan ve buna çözüm bulunması gereken müşteriler için. Kredi ve teminat konusu Müvekkillerin her zaman meşru bir borç verenden bir kredi ararken endişe duydukları bir şey. Fakat .. borç verme sektöründe bu farkı yarattık. Yapabiliriz 5.000,00 TL - 500.000.000,00 TL aralığında% 3 faiz oranına kadar kredinin düzenlenmesi. Bu e-postayı hemen yanıtlayın: billjohnson.loanfirm011@gmail.com
Sofia Darius
6.4.2018 08:58:00
Bu tanıklığı yazıyorum çünkü SUSAN JAMES LOAN COMPANY´nin benim için ve ailem için ne yaptığını umduğumda çok mutluyum çünkü geldiği umudunu biliyordum ve ailemi tekrar% 3´lük çok düşük bir faiz oranıyla ödünç vererek borçluyum. . Son iki ay boyunca borçlarımı ve faturalarımı ödünç almak için bir borç arayışım var. Tüm tanıştığım insanlar dolandırıldı ve paramı toplam olarak 7,300 dolar kazandım. İnternette hala gerçek borç verenler olduğunu hiç düşünmemiştim ama benim en büyük sürprizim için bu büyük şirketi çok zaman kaybetmeden bu harika şirketime aldım, eğer dışarıda iseniz iş ya da başka amaçlar için herhangi bir kredi arıyorlarsa SUSAN JAMES LOAN COMPANY firmasına şu adresten e-posta göndermenizi tavsiye ederiz:( susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.com ) Or Whats-app Number:+1(587)206-1157 Also there Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer ve internet dolandırıcılığından özgür ol. Teşekkürler.
demetrios
8.4.2018 03:27:39
Herhangi bir maddi sıkıntınız var mı? Borçlarınızı temizlemek için bir krediye ihtiyacınız var mı? Maliyenizi artıracak mısınız? Şirketini genişletmek isteyen bir iş insansın. Gerçek kahraman, güvenilir ve etkili borç verme şirketi kredi kredileriyle iletişime geçmeniz isteniyor. Yüksek verimliliğimiz için hem bireyleri hem de hükümeti öğrendim. Hizmetler şunları içerir: * Kişisel Krediler (Güvenli ve teminatsız) * İşletme Kredileri (Güvenli ve teminatsız) * Ev Geliştirme * Mucit Kredileri * Otomatik Krediler vb. .. Eğer ilgileniyorsanız lütfen bize geri dönün gkfinance01@gmail.com İçtenlikle, Demetrios Daniel gkfinance01@gmail.com % 3 kredi teklifi
loan offer
18.4.2018 04:29:45
Her türlü maddi sıkıntınız var mı? Borçlarınızı ödemek için kredi mi istiyorsunuz? Finansal krizde misin? Her türlü krediyi tedavi etmek için bize güvenin, aşağıya bakın. Biz kayıtlı ve asgari 6 ay ve azami 30 yıllık bir süre için% 2 oranında bir kredi vermek üzere yetkili şirket. 2000 yılında en az 50 milyona kadar kredi veriyoruz. farklı hizmetler sunuyoruz Bireysel Krediler (Güvenli ve teminatsız) * İşletme Kredileri (Güvenli ve teminatsız) * Ev geliştirme * Mucit Kredileri * Otomatik Krediler * Evlilik İpoteği * Kredi sağlık, vb Yani .. eğer ilgilenirseniz, lütfen bize e-posta ile gönderiniz credithome007@gmail.com Tanrı ile her şey mümkün
queenranialoanleader@hotmail.com
19.4.2018 01:00:35
Herkese merhaba; benim adım Kuveyt´ten Sara Ekber. Al Abdullah Queen Rania firmasından bir kredi almış olan kişilerin yorumlarını gördüm ve ondan başvurmaya karar verdim ve sadece birkaç saat içinde 670.000.000 dinar talebinde bulundum. Ben tam bir kredi ihtiyacı olan herkes gibi ben onu istiyorum (queenranialoanleader@hotmail.com) veya whatsapp +2348122022637 Ben istediğim krediyi elde ettim şimdi mutluyum.
queenranialoanleader@hotmail.com
19.4.2018 01:01:29
Herkese merhaba; benim adım Kuveyt´ten Sara Ekber. Al Abdullah Queen Rania firmasından bir kredi almış olan kişilerin yorumlarını gördüm ve ondan başvurmaya karar verdim ve sadece birkaç saat içinde 670.000.000 dinar talebinde bulundum. Ben tam bir kredi ihtiyacı olan herkes gibi ben onu istiyorum (queenranialoanleader@hotmail.com) veya whatsapp +2348122022637 Ben istediğim krediyi elde ettim şimdi mutluyum.
bullsindia
21.5.2018 10:51:43
Do you need a financial help? Are you in any financial crisis or do you need funds to start up your own business? Do you need funds to settle your debt or pay off your bills or start a good business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital services from local banks and other financial institutes? Here is your chance to obtain a financial services from our company. We offer the following finance to individuals- *Commercial finance *Personal finance *Business finance *Construction finance *Business finance And many More: and many more at 2% interest rate; Contact Us Via Email:bullsindia187@gmail.com
Raymond Doison
6.8.2018 21:56:53
We are project funder as well as financial lender,We have BG/SBLC, specifically for BUY/LEASE at a leasing price value Issuance by HSBC London and other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing, please let me know if you are interested in any of our services, by providing you with yearly renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+1% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+1% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact : Mr. Raymond Doison Contact Email: crusaderbroker.bgassurance@gmail.com skype:crusaderbroker.bgassurance@gmail.com
luiscarlosfinance
13.8.2018 18:21:27
ŞİMDİ GEÇERLİ OLDUĞUNDA BİR KREDİ İHTİYACINIZ VAR. Her türlü kredi ve finansal hizmetler sunuyoruz. Kredimiz, işletmeden kişisel kredilere ya da uzun vadeli ya da kısa vadeli koşullara ve uygun faiz oranlarına (% 2) sahiptir. Kredi sürecimiz garantilerle çok hızlı ve güvenilirdir. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, ( luiscarlosfinance@outlook.com ) lütfen bize ihtiyacınız olan kredi miktarını bildirin ve kredinin süresini isteyin. Sizden duymayı umuyoruz. Aşağıdaki e-posta adresine bir mesaj gönderebilirsiniz. luiscarlosfinance@outlook.com
luiscarlosfinance
13.8.2018 18:28:16
ŞİMDİ GEÇERLİ OLDUĞUNDA BİR KREDİ İHTİYACINIZ VAR. Her türlü kredi ve finansal hizmetler sunuyoruz. Kredimiz, işletmeden kişisel kredilere ya da uzun vadeli ya da kısa vadeli koşullara ve uygun faiz oranlarına (% 2) sahiptir. Kredi sürecimiz garantilerle çok hızlı ve güvenilirdir. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, ( luiscarlosfinance@outlook.com ) lütfen bize ihtiyacınız olan kredi miktarını bildirin ve kredinin süresini isteyin. Sizden duymayı umuyoruz. Aşağıdaki e-posta adresine bir mesaj gönderebilirsiniz. luiscarlosfinance@outlook.com
John Ahmed
19.10.2018 06:43:09
Acil bir krediye ihtiyacınız var mı? Borçlarınızı, iş genişlemenizi, kişisel nedenlerinizi temizlemek istiyor musunuz? Hızlı ve güvenilir krediniz için 3%´lük düşük faiz oranıyla ve iyi kredi koşullarına sahip uygun fiyatlı geri ödeme planıyla lütfen bizimle iletişime geçin. Email: russell.credit40@gmail.com
Matthew Ryan
15.1.2019 10:58:01
Merhaba, Kredi mi arıyorsunuz? Mali yardıma veya herhangi bir krediye ihtiyacınız var mı? daha fazla bilgi için geri dönün,% 2 faiz oranıyla kredi sunuyoruz. Bizi arayın veya +1 (406) 224-4793 numaralı telefondan arayın Whatsapp Us at: +1 309 240 6182 Kredi teklifimizle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle E-Mail ID: matthewryan12122@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçin: Ad: Telefon: Kredi Miktarı: Süre: Ülke: Matthew Ryan Genel müdür
ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY
11.2.2019 08:33:58
Aşağıdakileri içeren çok çeşitli finansal hizmetler sunuyoruz: İş Planlaması, Ticari ve Gelişme Finansmanı, Mülkler ve İpotekler, Borç Konsolidasyon Kredileri, Ticari Krediler, Özel krediler, Bireyler, şirketler ve kurumsal kurumlar için düşük faizli Ev Yeniden Finansman Kredileri. Aileniz için en iyisini alın ve Genel Kredi programımızla hayalinizdeki evin sahibi olun. İlgilenen başvuru sahipleri BBM INVITE yoluyla bize ulaşmalıdır: {D8980E0B} Yalnızca WhatsApp :: {+ 33753893351} Email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY
11.2.2019 08:35:02
Aşağıdakileri içeren çok çeşitli finansal hizmetler sunuyoruz: İş Planlaması, Ticari ve Gelişme Finansmanı, Mülkler ve İpotekler, Borç Konsolidasyon Kredileri, Ticari Krediler, Özel krediler, Bireyler, şirketler ve kurumsal kurumlar için düşük faizli Ev Yeniden Finansman Kredileri. Aileniz için en iyisini alın ve Genel Kredi programımızla hayalinizdeki evin sahibi olun. İlgilenen başvuru sahipleri BBM INVITE yoluyla bize ulaşmalıdır: {D8980E0B} Yalnızca WhatsApp :: {+ 33753893351} Email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)d
Yazarın Diğer Yazıları
OHAL, TEZKERE, FIRAT KALKANI… (15 Kasım 2016 - Salı)
OHAL (29 Ağustos 2016 - Pazartesi)
CUMHURİYETİ YAŞATACAĞIZ. (09 Mayıs 2016 - Pazartesi)
ANAYASA TUZAĞI (07 Mart 2016 - Pazartesi)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
ŞİMŞEK ÇIKIŞA, KAPLAN DÜŞÜŞE DEVAM
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
sanat gündemi - KİTAPLAR VE FUARLAR
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
BEKA SORUNU VAR MI, YOK MU?
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ÇANAKKALE RUHU
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
OKUL YÖNETİCİLİĞİNDE EĞİTİM ESASTIR
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Dost acı söyler sayın Kılıçdaroğlu
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Hem Okudum Hem de Yazdım…
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
İHTİLALLER
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ARTIYOR!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
CEYHUN ATUF KANSU: GERÇEK BİR TÜRK DEVRİMİ OZANI
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
TÜRKİYE ‘DE MİLLİ İLAÇ SANAYİSİNİN KURULMAMASI KAPİTÜLASYONUN DANİSKASIDIR !
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
8 Mart Dünya emekçi kadınalar günü tüm çalışan-emekçi kadınlarımız için kutlu olsun.
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Alp And
Ata Alp And
aktüalite ve edebiyat - KİTAP VE YAZAR OLMAK
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
İDLİP
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
ALTMIŞ BEŞ YAŞ ÜSTÜ YOLCULARI VE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Celal Topkan
Celal Topkan
MİLLET OLMAK VE TARİKATLAR
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
Kitaplık “ÇAVLANLARIN ÇIĞLIĞI”(*)
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ATATÜRK 30 AĞUSTOS´U ANLATIYOR
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Tarihten Ders Almak
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
MÜZİK VE BEN-2
Adil OKAY
Adil OKAY
ADİL OKAY YAZDI: “ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*
Özcan İNCEOĞLU
Özcan İNCEOĞLU
FAVORİSİ OLMAYAN MAÇ
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
ADANALI OLUNMAZ ADANALI DOĞULUR
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2019-3/19/1611549723586.jpg