Prof. dr. Çiğdem Kağıtbaşı´nın anısına
Tarih: 13.4.2017 13:38:39 / 978okunma / 0yorum
Cezmi DOĞANER

Saygı değer hocam, meslektaşım ve ablam Prof. dr. Çiğdem Kağıtbaşı, 2 Mart 2017´de aramızdan ayrıldı. Bütün eserlerini altını çizerek okuduğum bilge insanın yokluğunun hüznü içindeyim. Kütüphanemde bulunan eserlerini her gördüğümde, yokluğuna ne “inanamıyorum” ve ne de inanmak istemiyorum…

1995 yılında Hollanda´da kaldığı günlerinde, kendisiyle sık sık görüşme ve konuşma olanağım olmuṣtu. Kendisine “hocam” dedigimde, o ısrarla bana “ablanım ben” derdi. Son derece mütevazi, yapıcı ve sevecen güzel bir insandı.  Her vedalaşmamızda da “ablanı unutma” derdi.

Açık yürekli ve bilge insandı. Diyaletik bir kavrayış ile düşünce ve konulara çok yönlü bakan ve ele alan bir kiṣilikti. Tartışarak, araştırarak, kıyaslayarak konuları açıklık getirmeyi pek önemserdi. Yeni düşüncelere de her zaman bir açıklama getirme -veya katkıda bulunmaya da değer verirdi. O, birlikte çalıştığı insanların uyanık, atak, zekaca kendilerini geliştirerek, “kalıplaṣmıṣ kliṣe” düṣünce ve algılardan uzak tutmaya özen gösterirdi. O, en yakınındakilerle ülke ve dünya meselelerini paylaṣtığı anlarda; yeni bir insan mantığından hareketle, yaratıcılık, yenilikci düşünde ısrarlı olmayı -ve önerilerin geliştirilmesine olanak ve ortam hazırlamayı bir olmazsa olmazıydı...

Kendini bir dünya vatandaṣı olarak gören; bilim insanı (Sosyo Psikolojik uzmanı) değerli hocam Prof. dr. Çiğdem Kağıtbaṣı´yı saygıla anıyoruz.

25 Aralık 1989 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısı ile veda ediyoruz.

                                     Gelişme ve İnsan Bilimi

Türkiye´de ‘´gelişme´´ uğruna insan ihmal edilmektedir! Bunun en çarpıcı belirtisi, gerek hükümet politikalarındaki, bütçe ve harcamalarındaki, gerekse basın yayın ve kamu iletişim araçlarıyla oluşan kamuoyundaki ‘´önceliklerdir´´.

Prof. dr. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI Boğaziçi Ünv.

    Türkiye´de gündemde “gelişme” vardır. Bütün çabaların ortak amacı “gelişme”nin sağlanmasıdır. Bu amaç ise açıkça teknolojik ve ekonomik gelişme olarak belirlenmektedir. Elbette bunlar son derece önemli konulardır, ancak para ve teknoloji arasında insan unsuru unutulmuş görünmektedir. Bir taraftan dünyadaki iletişim çağını yakalamaya çalışıp diğer taraftan dışarıya her şeyi satmaya uğraşırken çok önemli bir nokta göz ardı edilmektedir. Teknoloji de ticaret de insana hizmet için vardır ve gelişme temel olarak toplumun gelişmesi, yani insanın gelişmesi demektir. Bir toplumda insan teknolojinin gerisinde kalmışsa, o toplumda gelişmişlikten söz edilemez. Nitekim ,“gelişmiş” batı toplumlarından söz ederken, onlardan daha yüksek kişi başına milli geliri olan Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelere “ileri gelişmiş ülkeler” diyemiyoruz.

    Türkiye´de “gelişme” uğruna insan ihmal edilmektedir! Bunun en çarpıcı belirtisi, gerek hükümet politikalarındaki bütçe ve harcamalarındaki, gerekse basın yayın ve kamu iletişim araçlarıyla oluşan kamuoyundaki “Öncelikler”dir. Örneğin eğitim ve sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan paylar utanılacak kadar küçük kalmakta, gazetelerde politik haber –yorum ve ekonomik yazılar büyük önem taşırken, “insan” konuları hafif magazin malzemesi sayılmaktadır. Sanki önce acil ”gelişme” sorunu çözümlenip sonra insanla uğraşılabilirmiş gibi, insana doğrudan hizmet hep geri plana atılmaktadır. İnsan unsurunun ihmal edilmesinin başka birçok somut belirtisi de vardır. Örneğin bebek ve çocuk ölümlerinin ekonomik “gelişmişlik” düzeyimizle bağdaşamayacak kadar yüksek oluşu; özellikle çocuklarda çok görülen, kadınlarda da aneminin nedeni olan kötü ya da az beslenmenin yaygınlığı; kadınlarla erkekler arasındaki okur-yazarlık oranı farkının gene bizim “gelişmişlik” düzeyimizdeki pek çok ülkeden daha fazla oluşu; genel eğitim düzeyimizin aynı kıstasa göre çok düşük oluşu; nüfus artış oranlarının ve doğurganlığın bir türlü bizim ”gelişmişlik” düzeyimizdeki ülkelerdeki düzeye indirilememesi. Bu çarpıcı örneklere başkaları da eklenebilir. Hepsi de Türkiye ve dünya istatistikleriyle saptanmış olgulardır.

Liselerde psikoloji ve sosyoloji dersleri, zeki öğrenciyi sıkan ezberlenecek kuru bilgiler dizisi şeklinde okutulur. Üniversitelerde ise “geçer akçe” olan işletme gibi konulara girmeyen öğrenciler, çaresiz bu bölümlere yönelirler. Teknolojiye büyük yatırımlar yapılırken, en değerli varlık olan insanı anlamak için hiçbir çaba harcanmamakta, parlak genç zekâlar bu tarafa yönlendirilmemektedir.

       Bugün bu eksikleri telafi edebilmek için insan bilimine önemle eğilmek gerekir. Bunu yaparken de salt batıdan aktarılan bilgilerle yetinilemez. Bilginin burada üretilmesi gerekir. Şöyle ki, fende ve teknolojide bilgi aktarımı büyük çapta geçerli olabilir. İnsan bilimlerinde ise batıdaki bulguların hangilerinin evrensel geçerliliğinin olduğu, hangilerinin ise kültüre bağımlı olduğunun ayırt edilmesi zorunludur. Bunun içinde gör gül verilere dayalı araştırmalara büyük gereksinim vardır. Basit teknoloji transferlerinde bile insan faktörü ön plana çıkabilmekte, batıda “işleyen” bir teknoloji bizde uygun olmayabilmektedir. Aynı şekilde bir kültürde başarılı bir ekonomik gelişme modeli, bir başka kültürde başarısız olabilmektedir. Örneğin bireysel rekabete ve girişimciliğe dayalı bir ekonomik gelişme modeli Hindistan ve Doğu Asya´daki gibi bazı toplulukçu (kolektivist) toplumlarda işlemediğinden yeni sentezlere gereksinim duyulmuştur.

        Böyle bir sentez, örneğin geleneksel toplumun birbirine sıkı bağlarla bağlı insan yapısıyla, gelişmenin gerektirdiği özerk insan yapısı arasında oluşabilir. Birbirinin zıttı gibi görünen bu yapıların diyalektik bir sentez içinde bağdaşabilmesi, yaratıcı bir çözüm oluşturabilir. Bizim toplumumuz için de geçerli olabilecek böyle bir sentez, sahip olduğumuz yakın insanlar arası ilişkileri (beraberlik kültürünün) muhafaza ederek özerk olabilmeyi içerir.  

       Ancak böyle bir sentez, bir topluma zorla kabul ettirilemez ve Türk-İslam sentezi gibi ideolojik bir yakıştırmayla oluşturulamaz. Yapılması gereken, olgulara yönelik bilimsel araştırmalardır. İnsanın gelişmesine hizmet edebilecek yaratıcı çözümlemeler, sentezler, yeni yaklaşımlar, ancak insan bilimlerinin bulgularına dayanabilir. Bu nedenle, “gelişme” sorununun çözümünü insan bilimlerinde de aramak gerekir.

       Türkiye´de ise böyle fonlar yok denecek kadar azdır. Örneğin; Boğaziçi Üniversitesinde fen ve insan bilimleri bölümlerinin bulunduğu fen edebiyat fakültesinde 1989 yılında öğretim üyesi başına 86.000 TL. Dış seyahat payı düşmüştür. Bu hiçbir masrafı, hatta Toplu Konut Fonunu bile karşılayamayacak gülünç bir paradır. Ayrıca hacca ve maça gidenlerden Toplu Konut Fonu almayan devlet resmen görevlendirilen bilim adamından bu fonu talep etmekte, kendisine verdiği paranın daha fazlasını Toplu Konut Fonu alarak ondan geri almaktadır!

Sonuç ve öneri

        Bu yazıda ancak çok kısaca özetleyebildiğim konulardan da görüldüğü gibi, Türkiye gibi bir toplumda temel gelişmeyi sağlayabilmek ve uluslar arası bilim dünyasında bir varlık gösterip kendimizi tanıtabilmek için insan bilimlerinin önemini kavramak zorundayız. Sahip olduğumuz en değerli kaynak insandır. Bu kaynağa yönelmek, geliştirmek ve değerlendirmek için insan bilimlerinde araştırmayı özendirmek ve desteklemek çok geç kalınmış bir zorunluluktur.

        Bunu sağlayabilmek için özerk bir sosyal bilim veya insan bilimleri araştırma konseyi oluşturulmalıdır. Gelişmiş ülkelerde, hatta bizden daha az gelişmiş Hindistan gibi bazı ülkelerde bu tür yüksek düzeyde sosyal bilim konseylerinin başarılı örnekleri vardır. Avrupa topluluğuna girmeye çalışırken böyle bir kuruluş, gerek bilimsel bir atılım olarak, gerek insana yönelik hizmetleri sağlayacak politikalara yön vermek bakımından çok yararlı olabilir.

Türkçe yayımlanan eserleri:

-Sosyal Değişmenin Psikolojik Boyutları: İzmir Lise Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

-İNSAN ve İNSANLAR -Sosyal Psikolojiye Giriş

 -Gençlerin Tutumları: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma

-Dış Ülke Yaşantısının Etkileri: Bir Uluslararası Eğitim Mübadelesi Programı Sonuçlarının Sosyal Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

 -Çocuğun Değeri: Türkiye´de Değerler ve Doğurganlık

-İnsan-Aile-Kültür

 -Başarı Ailede Başlar

-Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında Aile ve İnsan Gelişimi

 -Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji

Anahtar Kelimeler: Prof, Çiğdem, Kağıtbaşı, anısına
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
SOSYAL DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİMLER (18 Şubat 2019 - Pazartesi)
DÜNYA´DA SEVİLEN LİDER (30 Aralık 2018 - Pazar)
AÇIK MEKTUP (17 Aralık 2018 - Pazartesi)
TÜRKİYE´NİN DIŞARDAN GÖRÜNÜŞÜ (08 Aralık 2018 - Cumartesi)
ANADOLU´DA HÜMANİZMA´NIN DOĞUŞU (29 Kasım 2018 - Perşembe)
AVRUPA´DA HÜMANİZMA´NIN DOĞUŞU (23 Kasım 2018 - Cuma)
AVRUPA´DA SOSYAL DEMOKRASİNİN BUNALIMI (24 Eylül 2018 - Pazartesi)
MAHATAMA GANDİ´DEN DERS (17 Eylül 2018 - Pazartesi)
İNSAN VE YAŞAM (10 Eylül 2018 - Pazartesi)
KİRLENEN-YOKOLAN TÜRKİYE!(2) (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
KİRLENEN TÜRKİYE!(1) (22 Ağustos 2018 - Çarşamba)
ÇEVRE FELAKETİ YAŞIYORUZ (1) (10 Ağustos 2018 - Cuma)
ANADOLU HALI VE KİLİMLERİ (29 Temmuz 2018 - Pazar)
DEMOKRASİ VE DİKTATÖRLÜK(2) (22 Haziran 2018 - Cuma)
DEMOKRASİ VE DİKTATÖRLÜK(1) (19 Haziran 2018 - Salı)
GERİCİLİK VE İÇYÜZÜ (14 Haziran 2018 - Perşembe)
TUTUCULUK (08 Haziran 2018 - Cuma)
OSMANLICILIK (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
OSMANLI HASTALIĞI (21 Mayıs 2018 - Pazartesi)
DEMOKRASİ-NASIL ENGELLENİYOR (10 Mayıs 2018 - Perşembe)
KİM-LER KURTARILIYOR (08 Mayıs 2018 - Salı)
SOSYAL DEMOKRATLAR VE AYDINLIK YARINLAR(1) (23 Nisan 2018 - Pazartesi)
BİRLİKTE YAŞAM (18 Nisan 2018 - Çarşamba)
YIKIMA KARŞI BARIŞ (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
SOSYAL DEMOKRAT SENDİKACILIK (11 Nisan 2018 - Çarşamba)
Öğretmen ve Eğitimin Hedefleri (28 Mart 2018 - Çarşamba)
OSMANLI DÖNEMİNDE EĞİTİM (3) (21 Mart 2018 - Çarşamba)
OSMANLI DÖNEMİNDE EĞİTİM (2) (14 Mart 2018 - Çarşamba)
OSMANLI DÖNEMİNDE EĞİTİM (1) (06 Mart 2018 - Salı)
GÜL (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
TÜRK -ERMENİ SORUNU (21 Şubat 2018 - Çarşamba)
DERİN YALNIZLIK... (13 Şubat 2018 - Salı)
Siyaset Seçmen(1) (05 Şubat 2018 - Pazartesi)
ARAP BASININDAN (25 Ocak 2018 - Perşembe)
SURİYE BATAĞINA SAPLANIRKEN (21 Ocak 2018 - Pazar)
UYUM-SUZ AHLAKI (18 Ocak 2018 - Perşembe)
DARÜLFÜN´A GERİ DÖNÜŞ (13 Ocak 2018 - Cumartesi)
DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRME(2) (07 Ocak 2018 - Pazar)
DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRME (1) (05 Ocak 2018 - Cuma)
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ (1) (31 Aralık 2017 - Pazar)
AVRUPA SOLU (29 Aralık 2017 - Cuma)
CUMHURİYETİN TEMEL İLKELER (22 Aralık 2017 - Cuma)
DÜŞÜNCELERİ ÖĞRENME VE GELİŞTİRME(1) (16 Aralık 2017 - Cumartesi)
TOPLUM VE BAŞARI (07 Aralık 2017 - Perşembe)
Eğitim, okuma anlama (30 Kasım 2017 - Perşembe)
GAZİ GAZETE (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
TUTSAKLIKTAN ÖZGÜRLÜK(2) (26 Kasım 2017 - Pazar)
KÜLTÜRE BAKIŞ (23 Kasım 2017 - Perşembe)
SEVGİ VE HOŞGÖRÜ (21 Kasım 2017 - Salı)
ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇEŞİTLERİ (17 Kasım 2017 - Cuma)
HİNDİSTAN-PAKİSTAN VE DEMOKRASİ (12 Kasım 2017 - Pazar)
İLKESİZLİK ÜZERİNE KONUŞMA (03 Kasım 2017 - Cuma)
CHP VE ÖRGÜTLENME (27 Ekim 2017 - Cuma)
AŞK ÜZERİNE (25 Ekim 2017 - Çarşamba)
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE KATILIM (19 Ekim 2017 - Perşembe)
EKSEN KAYMASI REJİM SORUNU (12 Ekim 2017 - Perşembe)
CHP VE SİYASET (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AŞK KİTAPLARI ÜZERİNE (28 Eylül 2017 - Perşembe)
PETROL SAVAŞI (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
SANAT YOLUNDA PİSACCO (21 Eylül 2017 - Perşembe)
AB DE TARTIŞMA (14 Eylül 2017 - Perşembe)
DİL GELİŞİMİ VE OKUMA (13 Eylül 2017 - Çarşamba)
ANAOKULUNUN YARARLARI (08 Eylül 2017 - Cuma)
MUSTAFA KEMAL VE MAHATMA GANDİ (02 Eylül 2017 - Cumartesi)
ASIL GÜZELLİK (28 Ağustos 2017 - Pazartesi)
SANATIN GÜCÜ(1) (21 Ağustos 2017 - Pazartesi)
YARATICILIK (15 Ağustos 2017 - Salı)
GÜZELLİĞE SAHİP OLMAK (10 Ağustos 2017 - Perşembe)
SANATIN GÜCÜ (03 Ağustos 2017 - Perşembe)
OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN(1) (30 Temmuz 2017 - Pazar)
DEMOKRASİ SORUNU (27 Temmuz 2017 - Perşembe)
ÜNİVERSİTE VE ELİF HOCA (19 Temmuz 2017 - Çarşamba)
Geleceği Görmek (12 Temmuz 2017 - Çarşamba)
SAVAŞA KARŞI BARIŞ (07 Temmuz 2017 - Cuma)
HUZUR İÇİN ADALET (04 Temmuz 2017 - Salı)
DEĞİŞEN CHP NASIL OLMALI?(2) (29 Haziran 2017 - Perşembe)
DEĞİŞEN CHP NASIL OLMALI?(1) (15 Haziran 2017 - Perşembe)
TÜRKÇE SEVDALISI (08 Haziran 2017 - Perşembe)
DOĞA VE İNSANIN ÖLÜMÜ (26 Mayıs 2017 - Cuma)
EĞİTİM VE EDEBİYAT (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
YENİ NESİL GENÇLİK (12 Mayıs 2017 - Cuma)
DOSTLUK İÇİN BARIŞ (05 Mayıs 2017 - Cuma)
SOSYAL DEMOKRASİ VE EKONOMİ (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
DÜŞÜNMEK (20 Nisan 2017 - Perşembe)
TOPLUM VE HUKUKSAL BARIŞ (07 Nisan 2017 - Cuma)
HUKUK DEVLETİ (30 Mart 2017 - Perşembe)
DEMOKRASİ VE YURTSEVERLİK (23 Mart 2017 - Perşembe)
DEMOKRATİK EĞİTİM (16 Mart 2017 - Perşembe)
EVET-HAYIR (03 Mart 2017 - Cuma)
GÜVENSİZLİK VE KEYFİLİK (24 Şubat 2017 - Cuma)
VURGUN YEMİŞ ÜNİVERSİTELER! (09 Şubat 2017 - Perşembe)
KORKU VE DİKTAYA DAİR (26 Ocak 2017 - Perşembe)
BAĞIMSIZLIK FENERİ (23 Aralık 2016 - Cuma)
Yılanlı köy gecelerinde (16 Aralık 2016 - Cuma)
REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞIYIZ (13 Aralık 2016 - Salı)
AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (20 Kasım 2016 - Pazar)
CHP SOLDA (MI?) (27 Aralık 2015 - Pazar)
Çöken Eğitim (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
22.HAFTADA BİRER PUANLA YETİNDİK
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
BEYLİKDÜZÜ´NDEN SEFAKÖY´E İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
‘ŞİRK DİNİ´ VE BU DİNİN İLAHLARI
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ADANA RESMİNE BAK
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ATATÜRK İLKELERİNİN VE DEVRİMLERİNİN ÖLÜMSÜZ VE SADIK BEKÇİSİ UĞUR MUMCUNUN ŞEHADETİNİN 26.YIL DÖNÜMÜ
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
TOPLUMSAL AYRIŞMA VE EĞİTİM
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Dost acı söyler sayın Kılıçdaroğlu
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Yılmaz Özdil´in “Mustafa Kemal´i”
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
SOSYAL DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİMLER
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ARTIYOR!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
FRANSA´DA SARI-YELEKLİLER, YENİ BİR UYGARLIK TASARIMI ARIYORLAR - ARADIKLARI, ATATÜRK´ÜN UYGARLIK TASARIMI OLMASIN?! -
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Nasıl Bir Eğitim Sitemimiz Olsaydı Ar-Gör Ceren Şenel Öğrencisi Tarafından Öldürülmezdi
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Alp And
Ata Alp And
DOSTLAR HATIRLANDIKÇA-2
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
İDLİP
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
Gözlemler…İzlenimler…
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
BÖLGEYE PANORAMİK BAKIŞ
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
TÜRKİYE´NİN GELDİĞİ NOKTANIN VE İKİ YÜZLÜLÜĞÜN RESMİ
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
“DOSTLAR BİZİ HATIRLASIN”
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ATATÜRK 30 AĞUSTOS´U ANLATIYOR
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Tarihten Ders Almak
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
AL BAŞINA BELAYI
Adil OKAY
Adil OKAY
ADİL OKAY YAZDI: “ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*
Özcan İNCEOĞLU
Özcan İNCEOĞLU
DEMİRSPOR´DA ÜMİTLER TÜKENİYOR
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
ADANALI OLUNMAZ ADANALI DOĞULUR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
DÜNYA FAZİLET SAHİPLERİ İLE ŞEREFLİ VE MUTLUDUR
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
ADANA DEMİRSPOR´A BAŞARILAR DİLERİZ
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Volgada 11 gün-23
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2019-2/18/1521222535101.jpg