“MOZART, TÜRBAN, BİRA “… VE “İSTANBU´A İHANET ETTİK” DİYEN AKP YÖNETİCİLERİ İÇİN ATATÜRK´ÜN 3 OCAK 1920 ANKARA KONFERANSININ GÜNCELLİĞİ!
Tarih: 12.01.2019 14:15:38 / 84okunma / 0yorum
Prof. Dr. Özer OZANKAYA

  (ÖZET:

1.    “Efendiler, bir ulus varlığı ve hakları için bütün gücüyle, bütün düşünsel ve maddi güçleriyle ilgilenmezse, bir ulus kendi gücüne dayanarak varlık ve bağımsızlığını sağlamazsa, şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Ulusal yaşamımız, tarihimiz ve son dönemdeki yönetim biçimimiz bunun pek güzel kanıtıdır. Bu nedenle örgütümüzde ulusal etken ve ulusal istencin egemen olması kabul edilmiştir.”

2.    “Her halde ulus, hükümetin gözeticisi olmalıdır. Çünkü hükümetlerin işlemleri olumsuz olup da ulus ona karşı koymaz ya da onu düşürmezse, bütün yanlışlık ve kötülüklere ortak olmuş demektir. Gerçekten, şunun, bunun oyuncağı olabilen uluslar, haklarının bilincinde değiller demektir ve böyle bir ulus, denetim altında bulundurulmayı hak etmiş olur.”)

 
“Efendiler, savaşın son döneminde Amerika Cumhurbaşkanı Wilson ondört maddelik bir programla ortaya çıktı. .. Bu programın 12. Maddesi yalnız Türkiye´ye, devletimize ve ulusumuza ilişkindir. 
Wilson, bu madde ile, Türkiye´nin, ulusumuzun tam egemenliğe sahip olması gereğini belirttikten sonra bir iki not da eklemiştir. Bu notlar, aramızda yaşayan müslüman-olmayan ögelerin güvenliklerini ve gelişme özgürlüklerini sağlamak. Bir de Boğazların ulaşıma açık bulundurulmasıdır.
İşte devletimiz, ancak bu koşullar içinde silah bırakışması anlaşması yapma kararını verdi… 
Bu anlaşmanın içeriği ile uygulaması arasında hepinizin bildiği büyük farkları bir daha dikkatinize sunmak isterim.
Bağlaşık devletler iki noktada bu anlaşmaya aykırı davranıyorlar: Birincisi, Wilson´un Türkiye´ye yaşam ve gelecek güvencesi tanıyan onikinci maddesini gözden uzak tuttular. İkincisi, şeref ve namusları üzerine imzalamış oldukları bırakışma sözleşmesinin hiçbir maddesine uymadıktan başka, devletimizi koruma altına almak, dahası tümden parçalamaya dek ileri gittiler. 
Silah bırakışmasında özgür ve bağımsız yaşamaya değer bir Osmanlı halkı kabul ettikleri halde, aradan bir iki ay geçtikten sonra bu görüşlerinden sıyrıldılar. 
Bunun nedeni şöyle açıklanabilir: Yabancılar, kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını gidermek için bize karşı iki düşünce ortaya attılar: 
Birincisi, ulusumuzun müslüman olmayan ögeleri eşitlik ve adalet ilkesine göre yönetmek yeterliğinden sözde yoksun olduğu.
İkincisi de ulusumuzun sözde genellikle yeteneksiz olduğu, bahçe durumundaki yerlere girip oraları yıkıntıya çevirmiş olduğu.
Birincisiyle ulusumuz kıyıcılıkla, ikincisiyle de yeteneksizlikle nitelenip suçlanıyor. 
Eğer bu iki görüş gerçekten geçerli olsaydı, ulusumuzun bağımsız yaşamaya hakkı olduğu ileri sürülemezdi. 
Gerçekten kıyıcılık, uygarlıkla bağdaşamaz. 
Yeteneksizlik te bağışlanabilir bir şey olamaz. Çünkü uluslar, üzerinde bulundukları toprağın gerçek sahibi olmakla birlikte, insanlığın vekilleri olarak da orada bulunurlar. O toprağın zenginlik kaynaklarından hem kendileri yararlanırlar ve dolayısıyla bütün insanlığı yararlandırmakla yükümlüdürler. Bu ilkeye göre, buna yeterliği olmayan ulusların varlık ve bağımsızlığa değer olmamaları gerekir.

Oysa bu iki düşünce bizim bakımımızdan kesinlikle yanlıştır. Her ikisi de tümden karaçalmadır. Ulusumuzun yeteneksiz olmadığını tarih de, mantık da kanıtlamaktadır. ..

Avrupa devletleri silah bırakışmasından önce ulusumuzu bilmiyorlar mıydı?..

Ulusumuz ana yurdunda büyük güçlükler içinde bir imparatorluk kurdu ve altıyüzyıl boyunca tam bir ululuk ve görkemle yaşattı. .. Böyle bir eylem, yalnız ordu örgütünün değil, bütün yönetim dallarının olağanüstü yetkinliğinin ve ulusumuzun yeteneğinin kanıtıdır.

Ulusumuzun kıyıcı olduğu savı da tümden karaçalma ve yalandır.

Efendiler, hiçbir ulus yabancı ögelerin inanç ve geleneklerine bizim ulusumuzdan daha çok saygı göstermemiştir. Bunun da ilerisinde, denilebilir ki başkalarının din ve ulusluğuna saygılı davranmış olan tek ulus, bizim ulusumuzdur.

Ülkemizde yaşayan müslüman-olmayan ögelerin başına ne gelmiş ise, kendilerinin yabancı kışkırtmalarına kapılarak ve ayrıcalıklarını kötüye kullanarak korkunç biçimde izledikleri ayrılık politikasının sonucudur. .. Şunu da kesinlikle belirtebilirim ki bu durum, Avrupa devletlerinde azınlıklara karşı nedensiz olarak işlenen onca kötü davranışlara göre çok daha küçük ölçektedir.

Bir kez daha belirteyim, bize karşı öne sürülen görüşlerin yanlış olduğu tarihçe de, mantıkça da kanıtlanmaktadır. 
BU OLGUYU YALNIZ BATIYA DEĞİL, KENDİ YURTTAŞLARIMIZA BİLE ÖNEMLE ANIMSATMAK GEREĞİNİ DUYUYORUM. Çünkü, seyrek de olsa, üzülerek duyuyoruz ki ulusun tarihini okumamış, ya da ulusal duygudan yoksun kalmış olması gereken kimi kişiler, yabancıların bize karşı öne sürdükleri suçlamalara karşı çıkmadıktan başka, yurtlarını suçlu görmekten çekinmiyorlar. Bugün bile Sultani okulunun salonlarını bize karşıt konuşma yaptırmak için açık bulunduranlar var; bu gibilere yazıklar olsun…

Ama efendiler, her halde şu evrende bir hak vardır. Ve hak, gücün üzerindedir.

Ancak, ulusun, haklarını kavrayıp korumak konusunda her türlü özveriye kararlı olduğunu dünyaya göstermek gereklidir. 
İşte düşmanlarımızın davranışı, ulusumuzu bu kavrayıştan ve bu özveri duygusundan yoksun sandıklarından ileri gelmiştir. 
ULUSUMUZUN, KENDİSİNİN BÖYLE GÖRÜLMESİNE MEYDAN VERMESİNDE PEK BİR BÜYÜK YANLIŞI VARDI: MERKEZİ HÜKÜMETİN YAPTIKLARINA VE AVRUPA´NIN NÂMUSUNA AŞIRI GÜVEN GÖSTREMİŞ OLMASI.

Ulusumuz, işte bu yanlışından dolayı, kendi değerini, niteliğini, erdemlerini unutturmak durumuna düşmüştür. …

İzmir trajedisinden sonraydı ki, ulusumuz gerçekten duyarlı oldu, uyandı. Derin uçuruma sürüklendiğini kavradı. Ve onun üzerine haklarını kendisi savunmaya karar verdi. Kuşkusuz bunu yapabilmek için bir biçim almak, örgütlenmek gerekirdi. .. Önce Erzurum ve Sivas Kongrelerinde bütün birliğimiz ortaya çıktı. Bu Kongrelerin bütün dünyaya karşı bildirgesi ve tüzüğü önemlidir. .. Amaç, yurdun bütünlüğünü ve ulusal bağımsızlığın dokunulmazlığını sağlamak üzere Ulusal Güçleri egemen kılmaktır.

Efendiler, bir ulus varlığı ve hakları için bütün gücüyle, bütün düşünsel ve maddi güçleriyle ilgilenmezse, bir ulus kendi gücüne dayanarak varlık ve bağımsızlığını sağlamazsa, şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Ulusal yaşamımız, tarihimiz ve son dönemdeki yönetim biçimimiz bunun pek güzel kanıtıdır. Bu nedenle örgütümüzde ulusal etken ve ulusal istencin egemen olması kabul edilmiştir.

Her halde ulus, hükümetin gözeticisi olmalıdır. Çünkü hükümetlerin işlemleri olumsuz olup da ulus ona karşı koymaz ya da onu düşürmezse, bütün yanlışlık ve kötülüklere ortak olmuş demektir. Gerçekten, şunun, bunun oyuncağı olabilen uluslar, haklarının bilincinde değiller demektir ve böyle bir ulus, denetim altında bulundurulmayı hak etmiş olur.

Efendiler, ulusal örgütümüzün bugün izlediği amaç, yurdu bölünmekten, ulusu tutsaklıktan kurtarmaya yöneliktir. .. 
Ama (bununla) görevini bitirmiş sayılacak mıdır? Bence bundan sonra da yurt ve ulusa pek önemli görevimiz vardır. Özetle iç durumumuzu düzeltip uygar uluslar arasında etkin bir öge olabileceğimizi eylemli olarak kanıtlamak gereklidir. Bu amaçta başarılı olabilmek için siyasal çalışmadan çok toplumsal çalışmaya gerek vardır.”

(Bknz. Atatürk´ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 4 – 15, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., 1959)

 

 

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ÖZELEŞTİRİ DE GEREKLİ! (03 Haziran 2018 - Pazar)
PROF. BERNARD LEWİS (22 Mayıs 2018 - Salı)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
TEMSİLCİLERİMİZ İLK YARININ SON HAFTASI SIFIR ÇEKTİ
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
BEYLİKDÜZÜ´NDEN SEFAKÖY´E İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
MİYOPLAR UZAĞI GÖREMEZ, GÖREMİYORLAR!
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ANADOLU´M, ATA YURDUM
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ATATÜRK´ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 80.YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
BİLMEKVE EĞİTİM
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Dost acı söyler sayın Kılıçdaroğlu
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
CHP, Bu Seçime Katılacak mı?
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
DÜNYA´DA SEVİLEN LİDER
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ARTIYOR!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
ABD´NİN ETNİK BÖLÜCÜLÜK KIŞKIRTMASINA KARŞI ATATÜRK´ÜN TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN LAİK, YANİ DEMOKRATİK ULUSAL BİRLİK MODELİ HAYKIRILMALIDIR!
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
HASTA VELİNİMETİMİZDİR !
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
İnsan Geçmiş Kısa Tarihi Ve Yaratığı Teknoloji İle Karşı Karşıya Gelmesi
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Alp And
Ata Alp And
İSTANBUL ROMANLARI
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
İDLİP
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
ABD, BÖLGESEL OYUNDA ŞAŞIRTMIYOR
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
SEÇİMLER ÖNCESİ TÜRK HALKINA ÇAĞRIMDIR
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
kitaplık-elş.deneme YASEMİN BÜLBÜL-“SON SALTANAT ERTUĞRUL”(*)
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ATATÜRK 30 AĞUSTOS´U ANLATIYOR
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Tarihten Ders Almak
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
AT
Adil OKAY
Adil OKAY
ADİL OKAY YAZDI: “ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*
Özcan İNCEOĞLU
Özcan İNCEOĞLU
Formanın ağırlığını hissetmek gerek
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
ADANASPOR İYİ YOLDA
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
BÜROKRASİ VE SAĞLIK ÜZERİNE
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
ADANA DEMİRSPOR´A BAŞARILAR DİLERİZ
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Volgada 11 gün-23
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-12/19/1422573915426.jpg