CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (8)
Tarih: 30.12.2016 15:20:06 / 559okunma / 0yorum
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe

Doksanlara gelindiğinde, ülkede siyasi rejim de yeni şeklini aldı. 1983 seçimleriyle ihtilal sahiplerinin desteklediği partiye karşılık, halkın verdiği tepkisel destekle, seçimden birinci parti olarak çıkan Anavatan Partisinin lideri olan Turgut Özal Başbakan olduğunda, ihtilal döneminin yurt içi ve yurt dışı sorunları, ekonomik ve siyasal sıkıntılar ağırlıklı olarak önünde duruyordu. Gerçi, darbe sonrası atanan Başbakan Bülent Ulusu, elindeki imkânlarla, mesleği siyaset olmamasına rağmen oldukça başarılı bir yönetim sergilemişti. Ancak, Turgut Özal Hükümetini, zorlu bir sürecin beklediği de çok açıktı.

Turgut Özal, ABD´de aldığı ihtisas eğitimiyle, ekonomi üzerinde kendini geliştirirken, 1971-1973 arası bir dönem, Dünya Bankası Sanayi Dairesinde, Danışman olarak görev yaptı. 1967´de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığına getirilmişti. Daha sonra 43´ncü Hükümet döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ve DPT Müsteşar Vekilliği görevlerini yürüterek, 24 Ocak ekonomik kararlarını hazırlayan da oydu.

Özal, 1983 seçimleriyle 46´ncı Hükümeti kurdu ve Cumhurbaşkanı seçildiği 1989´a kadar, Başbakanlık görevini yürüttü. Ülke, bir anda yılların sıkıntılarını atmış gibi görünüm kazanmaya başladı. Turgut Özal´ın uygulamaya başladığı Liberalizm ve Serbest Piyasa Ekonomisiyle, yıllarca yokluklara, grevlere, stokçuluğa, ekonomik krizlere alışmış olan halk, karşısında bir anda, istediği, arzu ettiği, gücünün yettiği her şeyi bulmaya başladı. Sanki bir anda bolluk başlamış gibi algı oluştu. Daha düne kadar yasak olan, kaçak olan tüketim malzemelerine, kolaylıkla ulaşılmaya başlanmıştı. Doğal olarak, yeni sistemle birlikte, yeni istismarcılar da türedi. Özal, partisini ve yaptıklarını, muhafazakârlık, milliyetçilik, liberallik, sosyal adaletçilik olarak açıklıyordu. Ülke dışa açılmaya başladı ve bu sayede rekabetçi, ihracata dayalı ekonomik gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde faiz serbest bırakıldı ve serbest kur, serbest fiyat uygulamasına geçildi. Halk Katma Değer Vergisi (KDV) ile tanıştı.

Terör, dönemin en önemli sorunlarından biri olarak gündemdeki yerini korudu. Liberal anlayışla olaya yaklaşan Özal, bu dönem de terör örgütüne, “birkaç baldırı çıplak”, “üç beş çapulcu” gibi tabirleri yakıştırıyordu ama bir yandan da askeri teknolojinin gelişimine yatırım yapıyordu. Skorsky helikopterlerin, TSK envanterine girmesini sağladı. Ayrıca 1987´de, Geçici Köy Koruculuğu (GKK) sistemi oluşturuldu. Bu sistemin uygulanmasıyla, bölge halkının terörden ayrılması ve bizzat mücadelesi sağlanarak, terör örgütünün kuruluş idealleri ve benimsedikleri ideoloji boşa çıkmaya başladı.

Liberal düşünceyle özgürlüklere bakış açısı da farklıydı. Turgut Özal, giderek sıkıntılı bir hal almaya başlayan türban ve üniversitelerde kılık kıyafet konusunda yaptığı açıklamalarla, özgürlükten yana olduğunu ve laik devlet gereği, herkesin özgür olduğunu belirtiyordu.

1987´de, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, erken emekli olarak yerine Orgeneral Necdet Öztorun´un geçmesini, böylece Genelkurmayda yapılan planlamanın devamını sağlamak istediğinde, Hükümet, teamüller dışına çıkarak, onun yerine Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Necip Torumtay´ı atadı. Bu durumda, 12 Eylül sonrası askeri vesayeti kaldırma yolunda önemli bir gelişme sağlandı. Ancak, her şey siyasetin istediği gibi yürümüyordu. Orgeneral Necip Torumtay, 3 Aralık 1990´da istifa etti. İstifa gerekçesi olarak bir çok spekülasyon olsa da en önemli gerekçesinin, kısa süre sonra başlayacak olan Çöl Fırtınası Harekatına, TSK´nın da katılmasını ve bu sayede Musul ve Kerkük´te söz sahibi olmayı planlayan Turgut Özal´ın aksine, TSK´nın, bu çapta bir harekata katılacak yeterli donanıma sahip olmadığının ileri sürülmesiydi. Oysa gerçek gerekçe, TSK´nın, bu harekâta katılmasının ardından, çok fazla kayıp vereceği; ABD tarafından TSK´ya, ilerleme mihveri olarak Musul ve Kerkük´ün verilmeyerek, daha batıda Suriye sınırına yakın bir ilerleme mihveriyle, istem dışı farklı maksatlı kullanılacağı; Türkiye´nin, Kapitalizm çıkarlarıyla hareket eden emperyal güçlerce kullanılmasına razı olmamasıydı. Daha sonra kaleme aldığı kitaplarında da bunu dile getirdi.

Türkiye´de siyasi gelişmeler devam ederken, yeni bir gelişmeyle, ülke bir anda göçmen sorunuyla karşı karşıya kaldı. 1988´de Saddam´ın Halepçe´ye yaptığı gaz bombalı saldırının (Halepçe Katliamı: İran ile savaş halinde olan Irak, 23 Şubat-16 Eylül 1988 arasında, İran´ın taarruzuna destek veren Iraklı Kürtlerden oluşan, Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliğine bağlı Peşmergelerin, Halepçe´ye girerek, burada isyan başlatmasının ardından, Irak lideri Saddam Hüseyin´in talimatıyla, 16 Mart 1988´de, Irak ordusuna ait sekiz adet MİG-23 uçağı tarafından, Halepçe Kasabasına düzenlenen hava taarruzunda, zehirli gaz kullanıldı.) ardından oluşan katliamdan kaçan binlerce Kürt, Türkiye´ye sığındı. Aslında, dönemin bölgesel jeopolitik hareketliliği, tedbir alınmadığı takdirde, Türkiye´yi bekleyen büyük risklerin, sorunların sinyallerini veriyordu.

1989´da yaşanan bir gelişmeyle de Bulgaristan´da bulunan binlerce Türk, Türkiye´ye göçe başladı. Bulgaristan´da yaşanan asimilasyondan kaçıyorlardı. Aynı yıllarda, Batı Trakya Türklerinin sorunları da Türkiye gündemindeki önemini koruyordu.

Hızla değişen bölgesel jeopolitikte, ABD´nin Yeni Dünya Düzeni planlamasına uygun gelişmeler yaşanmaya başladı. 1932´deki Kuveyt´le birleşme tasarısı ve 1961´deki ilhak girişiminin ardından, 2 Ağustos 1990´da, Irak´ın Kuveyt´i işgaliyle gelişen süreçte, 1991´de başlayan Birinci Körfez Harekâtında Türkiye, Irak sınırına asker kaydırarak, Irak´ın cephe oluşturmasını ve kuvvetlerinin bölünmesini sağlayarak harekâta destek verdiği gibi, ülkede bulunan üslerin, hava harekâtında kullanılmasına da izin verdi. Türkiye, 8 Ağustos 1990´dan itibaren BM kararıyla uygulanmaya başlayan, Irak´a ambargo kararını da uyguladı. Kerkük- Yumurtalık petrol boru hattı kapatıldı. Bölgeden kaçan Kürtler için sınırı kapatsa da Irak sınırları içerisinde bir güvenli bölge oluşturma fikrini ortaya koydu ve bu fikir tam da kurgulanan plana uygun olduğundan, kabul edilerek, Kuzey Irak´ta, 36´ncı paralelin kuzeyi bu maksatla koruma altına alınırken, Türkiye, ABD, İngiltere ve Fransa birliklerinden Çekiç Güç adıyla bir kuvvet oluşturuldu ve bu Çekiç Güç, 2003´e kadar tartışmalı da olsa bölgede görev yaptı. İlginç midir bilemem ama aynı yıl içerisinde, Özal´ın girişimiyle Kürt liderlere verilen Kırmızı pasaportlar, Türkiye´ye iade edildi. O yıl içerisinde, ABD ve müttefikleri ikinci harekâta başladı ve ardından bölgede özerk yönetimler oluştu.

Birinci Körfez Harbi sonunda Türkiye, 36´ncı paralel ve Çekiç Güç tabirleriyle kendi teklifiyle tanıştığında, bu stratejik hatanın, bir süre sonra yaşanacak bölgesel gelişmelerde ilk adım olduğunu ve doğrudan kendi bekasını tehdit ettiğini bilmemesini değerlendirmek önemli bir hata olur düşüncesiyle, bu gelişmenin de bir dönüm noktası olduğunu söylemek yerinde olur. Ayrıca, bu dönemde, terör örgütünün sıkıştığı konumlarda ABD helikopterleriyle taşındığı ve yardım atıldığı iddialarının ortaya çıkması ve 1992´de bölgesel liderler Talabani ve Barzani´ye kırmızı Türk pasaportu verilmesi de, gelişmelerin değerlendirilmesinde önemli detaylar.

Özal ile birlikte, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163´ncü maddeleri de kaldırıldı. Ancak, özgür düşünce yolunda, istenilen seviye yakalanamıyordu. Bu dönemde, 3000 civarında gazeteci ve yazarın yargılanması, binlerce ton yayının imha edilmesi ve gazeteler hakkında yapılan soruşturmalar tam bir çelişkiydi.

Turgut Özal, terör meselesinin uzlaşıyla çözülebileceği düşüncesiyle, siyasi adımlar atıyordu. Bölgesel Kürt yapılanmalarının yurt dışında hamiliğini de üstlenerek, onlara bir kimlik kazandırma yolunda da adımlar atarken, 1991´de, Talabani ve Barzani temasları sürecinde, federasyon dâhil her türlü fikrin tartışılmasını dile getiriyor, ancak, bunu savunmadığını ve tartışmalarla yıkılması gerektiğini de belirtiyordu. Zaten, ülkenin Doğu ve Güneydoğusundaki bazı illerde başlayan ve şiddetini giderek artıran teröre karşı, 19 Mayıs 1987´de,  27.10.1983´te Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe giren, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) görülen lüzum üzerine uygulamaya konuldu ve Hayri Kozakçıoğlu, OHAL Bölge Valisi olarak atandı.

Özal, hemen her fırsatta, 1989´da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sivil birini seçeceklerini vurguluyordu. Öyle de oldu ve 9 Kasım 1989´da yapılan seçimde, Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilerek, bu görevi, vefat ettiği 17 Nisan 1993´e kadar sürdürdü.

Türkiye´de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve başkanlık sistemi tartışmaları, Özal´ın politikaları ve Demirel´in de söylemleriyle bu dönemde başladı. Ancak, uygun zemin oluşturulamadığından, tartışmalarla sınırlı kaldı. (Devam edecek)

Anahtar Kelimeler: CUMHURİYETİN, DÖNÜM, NOKTALARI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
BÖLGESEL DENGELERDE TÜRKİYE (23 Mart 2018 - Cuma)
AFRİN´LE DEVAM EDEN KAZANIMLAR (21 Mart 2018 - Çarşamba)
BÖLGESEL VAATLERDE GELİNEN DURUM (07 Mart 2018 - Çarşamba)
AFRİN GELİŞMELERİ ÜZERİNE (14 Şubat 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYE´DE SOLU TEMSİL ETMEK (08 Şubat 2018 - Perşembe)
ZEYTİN DALIYLA İLERLERKEN (26 Ocak 2018 - Cuma)
ZEYTİN DALININ DAĞITTIĞI SİS PERDESİ (24 Ocak 2018 - Çarşamba)
HAREKÂTTA ENFORMASYON EKSİKLİĞİ (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
HAREKÂT: ZEYTİN DALI (21 Ocak 2018 - Pazar)
AFRİN HAREKÂTINI BEKLERKEN (18 Ocak 2018 - Perşembe)
AFRİN ÜZERİNDEN (16 Ocak 2018 - Salı)
SINIR ÖTESİNDE GELİNEN DURUM (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
DÜŞÜNDÜKÇE AKLIMIZA GELENLER (09 Ocak 2018 - Salı)
İRAN İSTİKAMETİNE BAKIŞ (04 Ocak 2018 - Perşembe)
BAŞ DÖNDÜREN GÜNDEM (29 Aralık 2017 - Cuma)
BM KARARI ARDINDAN (22 Aralık 2017 - Cuma)
TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ (21 Aralık 2017 - Perşembe)
CEPHELERDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM YOK (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
KUDÜS BAŞKENT DERKEN (19 Aralık 2017 - Salı)
KUDÜS KİMİN BAŞKENTİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
GÜNDEMDEKİ KUDÜS (06 Aralık 2017 - Çarşamba)
İNGİLTERE NE YAPIYOR? (22 Kasım 2017 - Çarşamba)
NATO TATBİKATINDA SKANDAL (19 Kasım 2017 - Pazar)
KISA BİR BÖLGESEL DEĞERLENDİRME (15 Kasım 2017 - Çarşamba)
VE GÖZLER SUUDİ ARABİSTAN ÜZERİNDE (07 Kasım 2017 - Salı)
YENİ SINAV SİSTEMİ ÜZERİNE (05 Kasım 2017 - Pazar)
DENGELER DEĞİŞİRKEN (03 Kasım 2017 - Cuma)
RAKKA´DA AÇILAN POSTER (22 Ekim 2017 - Pazar)
CEPHELERDE YENİ BİR ŞEY YOK (17 Ekim 2017 - Salı)
GÜÇLÜ TÜRKİYE (13 Ekim 2017 - Cuma)
VİZE KRİZİNİN ANIMSATTIKLARI (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
TSK İDLİP İSTİKAMETİNDE (10 Ekim 2017 - Salı)
EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİDEN… (20 Eylül 2017 - Çarşamba)
DEVRİMLER KENDİ KAHRAMANLARINI YER (22 Ağustos 2017 - Salı)
KARADENİZ´DE PKK (16 Ağustos 2017 - Çarşamba)
KUZEY SURİYE ŞEKİLLENİRKEN (08 Ağustos 2017 - Salı)
BEYİNLERİN MÜCADELESİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
DÜNYA YENİDEN BLOKLARA AYRILIRKEN (02 Ağustos 2017 - Çarşamba)
PSİKOLOJİK HARBİN SINIRLARINDA (30 Temmuz 2017 - Pazar)
MUTAND YÜZÜNÜ GÖSTERDİ (25 Temmuz 2017 - Salı)
ORTADOĞU GELİŞMELERİ (21 Temmuz 2017 - Cuma)
CAZİBE MERKEZLERİ (17 Temmuz 2017 - Pazartesi)
DEMOKRASİ SINAVI (30 Haziran 2017 - Cuma)
TSK GÜVENİ HAK EDİYOR (20 Haziran 2017 - Salı)
CUMHURİYET HALK PARTİSİ YOLLARDA (18 Haziran 2017 - Pazar)
NATO ZİRVESİNİN ARDINDAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
ABD NEREYE KOŞUYOR (25 Mayıs 2017 - Perşembe)
ABD-TÜRKİYE VE BÖLGE (16 Mayıs 2017 - Salı)
ABD´NİN SİLAH YARDIMI (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
EĞİTİM DERKEN (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
DENGESİZLERİN DOĞAL DENGESİ (28 Nisan 2017 - Cuma)
DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK (27 Nisan 2017 - Perşembe)
GELİŞMELERLE REFERANDUMUN GETİRİSİ (13 Nisan 2017 - Perşembe)
SURİYE GELİŞMELERİ (09 Nisan 2017 - Pazar)
UÇLARDA DOLAŞMAK (27 Mart 2017 - Pazartesi)
RAKKA HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (01 Mart 2017 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (16) (24 Şubat 2017 - Cuma)
REFERANDUM SÖYLEMLERİ ÜZERİNE (22 Şubat 2017 - Çarşamba)
DOĞRU KARAR VEREBİLECEK MİYİZ? (19 Şubat 2017 - Pazar)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (15) (17 Şubat 2017 - Cuma)
EVET Mİ HAYIR MI? (16 Şubat 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (14) (10 Şubat 2017 - Cuma)
GÜÇ HALKIN ELİNDE (07 Şubat 2017 - Salı)
REFERANDUMA GİDERKEN (06 Şubat 2017 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (13) (01 Şubat 2017 - Çarşamba)
ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE (22 Ocak 2017 - Pazar)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (11) (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
MEDENİYETİN HAFIZASI MI SİLİNİYOR? (16 Ocak 2017 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (10) (12 Ocak 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (9) (05 Ocak 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (7) (21 Aralık 2016 - Çarşamba)
ANKARA´DA SUİKAST (21 Aralık 2016 - Çarşamba)
HATAY ÜZERİNDEN HALEP GELİŞMELERİ (19 Aralık 2016 - Pazartesi)
HALEP GELİŞMELERİYLE GELİNEN DURUM (15 Aralık 2016 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (6) (15 Aralık 2016 - Perşembe)
KİN, NEFRET VE DÜŞMANLIK (13 Aralık 2016 - Salı)
KAOSTAN GEÇERKEN (12 Aralık 2016 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (5) (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (4) (04 Aralık 2016 - Pazar)
ŞAHSİ MENFAATLERLE TÜRKİYE (30 Kasım 2016 - Çarşamba)
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR (25 Kasım 2016 - Cuma)
TERÖRLE MÜCADELEDE BÜTÜNLÜK (24 Kasım 2016 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (3) (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (2) (17 Kasım 2016 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (1) (09 Kasım 2016 - Çarşamba)
FIRAT´IN GAZABI (07 Kasım 2016 - Pazartesi)
BÖLGESEL GELİŞMELERDE TÜRKİYE (24 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUSUL OPERASYONUYLA GELEN BÜYÜK TEHLİKE (19 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUSUL OPERASYONUNDAN YANSIYANLAR (18 Ekim 2016 - Salı)
MUSUL OPERASYONU BAŞLADI (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
DEMOKRASİ Mİ? (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
SURİYE YENİDEN ŞEKİLLENİRKEN (26 Eylül 2016 - Pazartesi)
DERİNLİKTE HAREKÂT (22 Eylül 2016 - Perşembe)
Bölgesel Dengeler (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
YENİ TERİMLER İLE YENİ HEDEFLER. (01 Eylül 2016 - Perşembe)
FIRAT KALKANI OPERASYONUNDA ENFORMASYONUN ÖNEMİ (29 Ağustos 2016 - Pazartesi)
FIRAT´IN BATISINDA GELİŞMELER (25 Ağustos 2016 - Perşembe)
FIRAT KALKANI (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
STRATEJİK DERİNLİK (17 Ağustos 2016 - Çarşamba)
YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ (14 Ağustos 2016 - Pazar)
O, YİNE HAKLI ÇIKTI (05 Ağustos 2016 - Cuma)
DEMOKRASİMİZ BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI (03 Ağustos 2016 - Çarşamba)
KORKARIM UYUYAN BİR DEVİ UYANDIRDIK (29 Temmuz 2016 - Cuma)
TÜRKİYE ÜZERİNE OYNANAN OYUN (26 Temmuz 2016 - Salı)
YENİDEN YAPILANMA ÜZERİNE (22 Temmuz 2016 - Cuma)
BÜYÜK TEHLİKENİN ARDINDAN (19 Temmuz 2016 - Salı)
GÖÇMENLER ÜZERİNDEN SİYASET (04 Temmuz 2016 - Pazartesi)
YENİDEN NORMALLEŞME SÜRECİ (03 Temmuz 2016 - Pazar)
HAK VERİLMEZ, ALINIR (31 Mayıs 2016 - Salı)
KURULAN OYUNDA SADECE PİYON OLMAK (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
TÜRKİYE ÜZERİNE KURULAN OYUN (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
OYUN KURUCU OLMAK (03 Mayıs 2016 - Salı)
KUŞATMA ALTINDAKİ TÜRKİYE (26 Nisan 2016 - Salı)
YENİ SÜREÇTE TÜRKİYE (05 Nisan 2016 - Salı)
TERÖRLE MÜCADELE (18 Mart 2016 - Cuma)
DEVREYE YENİ PLANLAR MI GİRİYOR? (15 Mart 2016 - Salı)
YİNE TERÖR VE YİNE ANKARA (14 Mart 2016 - Pazartesi)
KAHRAMANLARIN ANISINA (11 Mart 2016 - Cuma)
ANLAYAMADIĞIMIZ KAVRAMLAR (01 Mart 2016 - Salı)
ZORUNLU BEYAZ BARIŞIN ARDINDAN (21 Şubat 2016 - Pazar)
İSTİHBARAT BİR BÜTÜNDÜR (18 Şubat 2016 - Perşembe)
TÜRKİYE SURİYE´YE GİRECEK Mİ? (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
BUZLU ZEMİNDE İLERLERKEN (02 Şubat 2016 - Salı)
HAVA SAHASI İHLALLERİ (01 Şubat 2016 - Pazartesi)
CENEVRE´DEN SONUÇ ÇIKACAK MI? (28 Ocak 2016 - Perşembe)
CHP NEREYE KOŞUYOR (18 Ocak 2016 - Pazartesi)
BÖLGESEL DEĞERLENDİRME (08 Ocak 2016 - Cuma)
EKİP OYUNU (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
KÖŞE KAPMACA (10 Aralık 2015 - Perşembe)
GÜÇ GEREKTİRİYORMUŞ DIŞ SİYASET (07 Aralık 2015 - Pazartesi)
BÖLGESEL GELİŞMELER (02 Aralık 2015 - Çarşamba)
NEDEN TÜRKMENLER (24 Kasım 2015 - Salı)
RADİKALLEŞME VE HASSASİYET (18 Kasım 2015 - Çarşamba)
YENİ BİR MİLAT (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
DEĞİŞEN BOYUTUYLA TERÖR (15 Kasım 2015 - Pazar)
İDEOLOJİYE UYGUN YENİDEN YAPILANMA (13 Kasım 2015 - Cuma)
KÜRESELLEŞME YOLUNDA (13 Kasım 2015 - Cuma)
BÖLGESEL GELİŞMELER (11 Kasım 2015 - Çarşamba)
GÜNDEMİN SÖYLETTİKLERİ (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
NEDİR BAŞARMAK (05 Kasım 2015 - Perşembe)
SEÇİM SÜRECİNİN ARDINDAN (02 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALK EMANETİNİ SAHİPLENDİ (30 Ekim 2015 - Cuma)
HASTA ADAM (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
DEMOKRASİ Mİ BARIŞ MI? (16 Ekim 2015 - Cuma)
SAĞDUYULU OLMA ZAMANI (13 Ekim 2015 - Salı)
DERİN SULAR SESSİZ AKAR (08 Ekim 2015 - Perşembe)
GÜNDEMDEN KISA BİR DEĞERLENDİRME (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
DEMOKRASİLERDE İNANÇ (01 Ekim 2015 - Perşembe)
KARŞIDAKİNİ ANLAMAK (21 Eylül 2015 - Pazartesi)
GERÇEK DEMOKRASİ ZAMANI (09 Eylül 2015 - Çarşamba)
KORKTUKLARI OLDU (24 Ağustos 2015 - Pazartesi)
TERÖR SORUNU (12 Ağustos 2015 - Çarşamba)
BÜYÜK BİR HAYAL Mİ? (04 Ağustos 2015 - Salı)
MÜCADELE SÜREKLİ VE KARARLI OLMALIDIR (29 Temmuz 2015 - Çarşamba)
FALCI OLMAYA GEREK YOK (27 Temmuz 2015 - Pazartesi)
KRİTİK GÜNLER (2) (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
KRİTİK GÜNLER (1) (23 Haziran 2015 - Salı)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
BİLEMEDİK Mİİİ BEREMEDİK Mİ?
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
YENİ HAYAT
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
ALİM İNTERNET ÇAĞINDA
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
ELVEDA ÖZALP
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
FARK YARATAN ERKEKLER
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ŞEHİTLERİ ANMA VE ÇANAKKALE ZAFERİ´NİN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI TÜRK TARİHİNDE İMAN GÜCÜNÜN,MANAVİYATIN VE MORAL GÜCÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ NEDİR ?
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
AÇILIMLI İLETİŞİM
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
YENİ ADANA GAZETESİ VE BASIN BAYRAMI..
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Çift Meclisten Diktaya…
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
YENİDEN LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
OSMANLI DÖNEMİNDE EĞİTİM (1)
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
NÜKLEER SAVAŞA İKİ DAKİKA KALDI!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Türkiye Cumhuriyeti´nin Saygıdeğer Yurttaşları,
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
57. ALAYIN KAYIP SANCAĞI NEREDE?
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Hayvanların Döğüşünden Beslenmek ve Hayvanlardan Öğreneceklerimiz
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
BÖLGESEL DENGELERDE TÜRKİYE
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
ŞEKER FABRİKALARININ ÖNEMİ
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
UĞUR MUMCU
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
NEYDİ O GÜNLER
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Benden Bu Kadar!
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
İLLA Kİ ALT YAPI
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
ELVEDA LEYLA
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
ÇİZGİSEL RESİMLERLE ADANA
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
HER MAÇ BÖYLE OLMALI
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Pazartesi
11 °C
Salı
11 °C
Çarşamba
13 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-3/20/1456575522121.jpg