CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (2)
Tarih: 17.11.2016 09:38:22 / 587okunma / 0yorum
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe

Halk, yeni kurulan Cumhuriyette, 1924´te Nasturi ayaklanması ile başlayan ve Şeyh Sait İsyanı, Ağrı Ayaklanmaları, Menemen Olayı, Oramar Ayaklanması, Dersim İsyanı ve Trakya Olaylarıyla 1934´e kadar oyalanmışken, tüm bunların üzerine, bir de 1939´da başlayan 2´nci Dünya Savaşı eklenince, 1945´e kadar tarafsızlık ve gerektiğinde zorunluluktan dolayı, her an müdahil olunabilecek savaş şartlarına hazır olabilmek için gereken sıkı ekonomik ve askeri tedbirler de eklenince yeterince bunalmıştı. Tüm bu isyanları ve Cumhuriyet karşıtı hareketleri ayrı ayrı inceleyip, Meclis çatışmalarını, suikast girişimlerini farklı görüş açılarından dönüm noktası olarak ele almak mümkünken, bu gelişmeleri yeni kurulmaya çalışılan bir devlette, kurulma aşamasında yaşanan sorunlar olarak değerlendirmenin, daha doğru olacağı kanaatindeyiz.     

1940´lardan 1950´ye uzanan süreçte, Dünyada önemli gelişmeler oluyordu. Bu gelişmelerden biri, 1944´de imzalanan Bretton Woods Antlaşması ile kabul edilerek, 1946´da yürürlüğe giren sabit kur esası ile tüm ülke para birimlerinin değerlerinin, ABD Doları esas alınarak saptanmasıydı. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sıcak çatışma kapsamında bitse de ortamda buz gibi bir siyasi hava oluşmaya başlamıştı ve Avrupa ülkelerinin toprak bütünlükleri, birkaç değişiklik dışında korunsa da ideolojiler ve dolayısıyla rejimler değişerek, iki kutuplu bir denge oluşuyordu. Bir diğer gelişme ise 24 Ekim 1954´de kurulan Birleşmiş Milletlerdi. Bu gelişmeler ABD´nin, giderek Dünya üzerinde tek otorite olmasına yol açabilecek düzeydeydi. Birleşmiş Milletlerin kurucu beş üyesine verilen veto hakkı ise küresel jeopolitikte yaşanan gelişmelerde, önemli değişikliklerin ve tartışmalı dengelerin habercisiydi.

14 Mayıs 1948´de bağımsızlığını ilan eden İsrail ve hemen ardından Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak ordularının müdahalesiyle başlayan savaş, Türkiye´yi etkileyecek bölgesel gelişmelerin de habercisiydi.

Bu zorlu dönemlerin ardından, lobilerin de önemli desteğiyle,1950 yılı seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti, Başbakan Adnan Menderes´le, 22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960 arasında, 19-23´üncü Hükümetlerle, 5 dönem iktidarda kaldı.

Başlangıçta, önemli görülen hamlelerle halkın sevgisi kazanıldı. Aslında halk, bir yerde tek parti yönetiminin ve milli mücadeleden beri -dönemin konjonktüründe haklı nedenlerle olduğu kabul edilebilecek- devam etmek zorunda olan ancak, hatalı bir takım sonuçlara da gidebilen yönetimden sonra, nefes aldığını da düşünmeye başlamıştı.

Bu dönemde, ilk olarak Devlette tasarruf tedbirlerine yönlenildi ve Devlete ait otomobiller, fazla masraf gerekçesiyle satıldı. Yine ilk icraatlardan biri, 6 Haziran 1950´de, darbe iddialarıyla, Genelkurmay Başkanı dâhil, 15 general ve 150 subayın res´en emekli edilmesiydi. 1951´de Kore Savaşına aktif olarak katılma kararı alındı. 1953´e gelindiğinde, otoriterleşme yolunda adımlar atılmaya başlanarak, bir döneme damgasını vuran CHP´nin malları hazineye devredildi, Halk Evleri kapatıldı, Türkiye´nin geleceğinde temel taşlardan olduğu kabul edilen Köy Enstitüleri kapatılarak, öğretmen okullarına dönüştürüldü. İmam hatip kursları, imam hatip liselerine dönüştürüldü.

Demokrat Parti Hükümetinin ilk yıllarında alınan ekonomik kararlarla, büyük bir sanayileşme ve tarımda modernleşme atağı başlamış görünüyordu. Üstelik Kıbrıs´taki gelişmelerle bütünleşen yurt içindeki olayların, kışkırtmayla birlikte, 6-7 Eylül olaylarını (6 Eylül 1955´de radyoda 13.00 haberlerinde Selanik´te bulunan Atatürk´ün evine bomba atıldığı haberi ve tirajı 20.000 olduğu halde, aynı gün, “Ata´mızın evi basıldı” manşetiyle 290.000 basılan, İstanbul Ekspres Gazetesinin, Kıbrıs Türk´tür Derneği üyelerince dağıtımının yapılarak, halkın galeyana getirilmesiyle başlayan, İstanbul´daki gayri Müslimlerin ev ve işyerlerinin basılması, yakılması, yağmalanmasıyla sonuçlanan olaylar) yaratmış olması dahi, Hükümetin devamlılığını etkileyemedi. Ancak, 1958´e gelindiğinde, daha sonra da çok eleştiri alan ve günümüze ulaşan etkileriyle halen çözümlenemeyen, dışa bağımlı politikalarla oluşan ekonomik zorluklar, etkisini ağırlaştırmaya başladı.

Birinci ve ikinci Menderes Hükümetlerinde eğitim üzerine program yapılsa da sonrakilerde, eğitim konusu, önemine rağmen yüzeysel geçildi. Ancak, Demokrat Parti döneminde başlangıçta üç olan üniversite sayısının artırılması için yapılan çalışmalarla akademiler açılırken, 1955 yılında Ege Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1956 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 1957 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi kuruldu. 

Kabul edilmiş olan Marshall yardımlarının etkisiyle, (Marshall Planı, 2. Dünya Savaşı sonrasında, 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan, ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. Aralarında Türkiye´nin de bulunduğu 16 ülke, bu plan uyarınca ABD´den ekonomik kalkınma yardımı aldı.) bağımlılık arttı. Bu yardımda ortaya konulan, bağımlılığa yönelik bazı şartları yerine getirmek için türkü dahi bestelenerek, algılarla oynandı (Zeytinyağlı yiyemem, 1954, Muzaffer Sarısözen). Ülkede gelişen tarımın önü kesilip, bazı tarım ürünlerinin ekimi yasaklandı ya da kota altına alındı ve ülke tanımadığı ithal ürünlerle tanıştırıldı. Tüten bacaların bir kısmı, ekonomik olmadığı bahanesiyle kapatıldı. Çıkarılan kanunlarla, maden arama ve üretimine yabancı ortak şartları getirildi.

1949´da, dönemin Hükümeti tarafından yapılan istekle başlatılan çalışmanın ardından, ortaya dört önemli rapor çıkmıştı. Bunlar: Neumark Raporu olarak anılan, “Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında Rapor”; 1951´de bitmesiyle ortaya çıkan ve Barker Raporu olarak anılan “Kalkınma Planı İçin Tahlil ve Tavsiyeler” isimli rapor ki bir kısım bilim insanı, bu raporla birlikte Türkiye´nin, “Yönetim Bilimi” ile tanıştığını söylese de, bu raporun etkilerini Demokrat Parti Hükümetinin sahiplenmesiyle, ülkede önemli bir yatırım kırımına yol açıldığı da iddia edilmekte ve kapatılan fabrikalar, demiryolları çalışmalarının durması gibi önemli sonuçlar, bu rapora bağlanabilmektedir. Diğer iki rapor da, “Martin ve Cush Raporu” ile “Leimgruber Raporu” olarak isimlendirilir. Bunların dışında da çeşitli konularda hazırlanmış raporlar vardır ve bu raporlarla birlikte, ülkede bir anda değişim başlamıştır.

1950´de başlayan Kore Savaşına bir tugay kuvvetiyle katılan Türkiye, yıllarca ve halen tartışılan bu gelişmeyle, 1952´de NATO´ya katıldı. Türkiye´nin NATO´ya katılması ülkenin geleceğini önemli boyutlarda etkileyecek, yeni bir dönüm noktasıydı. Bir süre sonra alınan yardımlar, teşvikler ve hazırlanan raporlarla yapılan yönlendirmelerle, ülkenin en zor dönemlerinde büyük fedakârlıklarla kurulmuş olan silah fabrikaları, uçak fabrikası, tank fabrikası, NATO standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. Bu hamlenin ne kadar hatalı olduğuna yönelik tartışmaların doğruluğu, 5 Haziran 1964´te dönemin Başbakanı İnönü´ye gönderilen, ABD Başkanı Johnson´un mektubuyla ortaya çıkacaktı.

Böylece küresel ve bölgesel jeopolitikte ülkenin yeri belirlendi. NATO uğruna girilen Kore Savaşıyla, ülke yeni küresel dengede Batı yanlısı yerini alarak, Osmanlıdan kalan alışkanlıkla, yine uç beyliğine başlayıp, SSCB´nin 1991´de dağılmasına kadar olan süreçte yaşanan soğuk savaşta, NATO adına, Sovyetler Birliğinin karşısında durdu.

Bu süreç devam ederken, Avrupa´da, yanı başımızdaki Macaristan´da, 23 Ekim-10 Kasım 1956´da, Sovyet güdümündeki rejime karşı başlayan halk ayaklanması, SSCB´nin sert müdahalesi ve Budapeşte´yi işgali ile sonuçlandı. Ancak, Avrupa´da gelişen akımların bloklaşmaya etkisi ve soğuk savaşın boyutlarıyla, bu ayaklanma, siyasi tarihte önemli bir yer edindi.

1938 sonrası yapılan hatalar ve tek parti döneminin ardından iktidara gelen Demokrat Partinin izlediği politikayla, yeniden dışa bağımlı ve dış müdahalelere açık hale gelen ülkede yaşananlar da başka bir dönüm noktasına götürdü. Bu dönemde gelişen konjonktürde ülke bir darbe yaşadı. Bu darbeyle ilgili birçok şey konuşuldu, yazıldı. Şimdi, özellikle iç siyasette yaşanan algı savaşlarında oldukça fazla kullanılan bu darbeyi getiren nedenler, olumlu veya olumsuz, öyle ya da böyle, gerçek nedenleri bilinse de sonraki süreçte, iç siyaset enstrümanı haline getirildi. Kendilerine sağcı diyenler de solcu olarak niteleyenlerde, darbeden en çok kendilerinin etkilendiğini ve kendi ideolojilerine zarar verildiğini iddia etti.

Yönetimsel hatalar ve otoriterleşmeye giden süreçte artan huzursuzluk, öğrenci olaylarının artması, muhalefetin baskı altına alınması, medyanın kontrol altına alınmaya çalışılması, Milli Mücadele sonrasında, tüm zorluklara rağmen tam bağımsızlık yolunda ilerlerken, dışa bağımlılığın giderek artması, yanlış politikalar v.b arka arkaya gelince, 27 Mayıs 1960´da ülkede bir ilk gerçekleşerek, demokratik açıdan olmaması gereken oldu ve bir dönüm noktası daha yaşandı. Yapılan askeri müdahale ile yönetimden alınan Hükümetin Başbakanı, Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı idam edildi.(Devam edecek)

Can UĞURATEŞ

 

Anahtar Kelimeler: CUMHURİYETİN, DÖNÜM, NOKTALARI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
BÖLGESEL DENGELERDE TÜRKİYE (23 Mart 2018 - Cuma)
AFRİN´LE DEVAM EDEN KAZANIMLAR (21 Mart 2018 - Çarşamba)
BÖLGESEL VAATLERDE GELİNEN DURUM (07 Mart 2018 - Çarşamba)
AFRİN GELİŞMELERİ ÜZERİNE (14 Şubat 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYE´DE SOLU TEMSİL ETMEK (08 Şubat 2018 - Perşembe)
ZEYTİN DALIYLA İLERLERKEN (26 Ocak 2018 - Cuma)
ZEYTİN DALININ DAĞITTIĞI SİS PERDESİ (24 Ocak 2018 - Çarşamba)
HAREKÂTTA ENFORMASYON EKSİKLİĞİ (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
HAREKÂT: ZEYTİN DALI (21 Ocak 2018 - Pazar)
AFRİN HAREKÂTINI BEKLERKEN (18 Ocak 2018 - Perşembe)
AFRİN ÜZERİNDEN (16 Ocak 2018 - Salı)
SINIR ÖTESİNDE GELİNEN DURUM (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
DÜŞÜNDÜKÇE AKLIMIZA GELENLER (09 Ocak 2018 - Salı)
İRAN İSTİKAMETİNE BAKIŞ (04 Ocak 2018 - Perşembe)
BAŞ DÖNDÜREN GÜNDEM (29 Aralık 2017 - Cuma)
BM KARARI ARDINDAN (22 Aralık 2017 - Cuma)
TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ (21 Aralık 2017 - Perşembe)
CEPHELERDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM YOK (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
KUDÜS BAŞKENT DERKEN (19 Aralık 2017 - Salı)
KUDÜS KİMİN BAŞKENTİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
GÜNDEMDEKİ KUDÜS (06 Aralık 2017 - Çarşamba)
İNGİLTERE NE YAPIYOR? (22 Kasım 2017 - Çarşamba)
NATO TATBİKATINDA SKANDAL (19 Kasım 2017 - Pazar)
KISA BİR BÖLGESEL DEĞERLENDİRME (15 Kasım 2017 - Çarşamba)
VE GÖZLER SUUDİ ARABİSTAN ÜZERİNDE (07 Kasım 2017 - Salı)
YENİ SINAV SİSTEMİ ÜZERİNE (05 Kasım 2017 - Pazar)
DENGELER DEĞİŞİRKEN (03 Kasım 2017 - Cuma)
RAKKA´DA AÇILAN POSTER (22 Ekim 2017 - Pazar)
CEPHELERDE YENİ BİR ŞEY YOK (17 Ekim 2017 - Salı)
GÜÇLÜ TÜRKİYE (13 Ekim 2017 - Cuma)
VİZE KRİZİNİN ANIMSATTIKLARI (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
TSK İDLİP İSTİKAMETİNDE (10 Ekim 2017 - Salı)
EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİDEN… (20 Eylül 2017 - Çarşamba)
DEVRİMLER KENDİ KAHRAMANLARINI YER (22 Ağustos 2017 - Salı)
KARADENİZ´DE PKK (16 Ağustos 2017 - Çarşamba)
KUZEY SURİYE ŞEKİLLENİRKEN (08 Ağustos 2017 - Salı)
BEYİNLERİN MÜCADELESİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
DÜNYA YENİDEN BLOKLARA AYRILIRKEN (02 Ağustos 2017 - Çarşamba)
PSİKOLOJİK HARBİN SINIRLARINDA (30 Temmuz 2017 - Pazar)
MUTAND YÜZÜNÜ GÖSTERDİ (25 Temmuz 2017 - Salı)
ORTADOĞU GELİŞMELERİ (21 Temmuz 2017 - Cuma)
CAZİBE MERKEZLERİ (17 Temmuz 2017 - Pazartesi)
DEMOKRASİ SINAVI (30 Haziran 2017 - Cuma)
TSK GÜVENİ HAK EDİYOR (20 Haziran 2017 - Salı)
CUMHURİYET HALK PARTİSİ YOLLARDA (18 Haziran 2017 - Pazar)
NATO ZİRVESİNİN ARDINDAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
ABD NEREYE KOŞUYOR (25 Mayıs 2017 - Perşembe)
ABD-TÜRKİYE VE BÖLGE (16 Mayıs 2017 - Salı)
ABD´NİN SİLAH YARDIMI (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
EĞİTİM DERKEN (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
DENGESİZLERİN DOĞAL DENGESİ (28 Nisan 2017 - Cuma)
DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK (27 Nisan 2017 - Perşembe)
GELİŞMELERLE REFERANDUMUN GETİRİSİ (13 Nisan 2017 - Perşembe)
SURİYE GELİŞMELERİ (09 Nisan 2017 - Pazar)
UÇLARDA DOLAŞMAK (27 Mart 2017 - Pazartesi)
RAKKA HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (01 Mart 2017 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (16) (24 Şubat 2017 - Cuma)
REFERANDUM SÖYLEMLERİ ÜZERİNE (22 Şubat 2017 - Çarşamba)
DOĞRU KARAR VEREBİLECEK MİYİZ? (19 Şubat 2017 - Pazar)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (15) (17 Şubat 2017 - Cuma)
EVET Mİ HAYIR MI? (16 Şubat 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (14) (10 Şubat 2017 - Cuma)
GÜÇ HALKIN ELİNDE (07 Şubat 2017 - Salı)
REFERANDUMA GİDERKEN (06 Şubat 2017 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (13) (01 Şubat 2017 - Çarşamba)
ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE (22 Ocak 2017 - Pazar)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (11) (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
MEDENİYETİN HAFIZASI MI SİLİNİYOR? (16 Ocak 2017 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (10) (12 Ocak 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (9) (05 Ocak 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (8) (30 Aralık 2016 - Cuma)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (7) (21 Aralık 2016 - Çarşamba)
ANKARA´DA SUİKAST (21 Aralık 2016 - Çarşamba)
HATAY ÜZERİNDEN HALEP GELİŞMELERİ (19 Aralık 2016 - Pazartesi)
HALEP GELİŞMELERİYLE GELİNEN DURUM (15 Aralık 2016 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (6) (15 Aralık 2016 - Perşembe)
KİN, NEFRET VE DÜŞMANLIK (13 Aralık 2016 - Salı)
KAOSTAN GEÇERKEN (12 Aralık 2016 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (5) (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (4) (04 Aralık 2016 - Pazar)
ŞAHSİ MENFAATLERLE TÜRKİYE (30 Kasım 2016 - Çarşamba)
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR (25 Kasım 2016 - Cuma)
TERÖRLE MÜCADELEDE BÜTÜNLÜK (24 Kasım 2016 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (3) (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (1) (09 Kasım 2016 - Çarşamba)
FIRAT´IN GAZABI (07 Kasım 2016 - Pazartesi)
BÖLGESEL GELİŞMELERDE TÜRKİYE (24 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUSUL OPERASYONUYLA GELEN BÜYÜK TEHLİKE (19 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUSUL OPERASYONUNDAN YANSIYANLAR (18 Ekim 2016 - Salı)
MUSUL OPERASYONU BAŞLADI (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
DEMOKRASİ Mİ? (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
SURİYE YENİDEN ŞEKİLLENİRKEN (26 Eylül 2016 - Pazartesi)
DERİNLİKTE HAREKÂT (22 Eylül 2016 - Perşembe)
Bölgesel Dengeler (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
YENİ TERİMLER İLE YENİ HEDEFLER. (01 Eylül 2016 - Perşembe)
FIRAT KALKANI OPERASYONUNDA ENFORMASYONUN ÖNEMİ (29 Ağustos 2016 - Pazartesi)
FIRAT´IN BATISINDA GELİŞMELER (25 Ağustos 2016 - Perşembe)
FIRAT KALKANI (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
STRATEJİK DERİNLİK (17 Ağustos 2016 - Çarşamba)
YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ (14 Ağustos 2016 - Pazar)
O, YİNE HAKLI ÇIKTI (05 Ağustos 2016 - Cuma)
DEMOKRASİMİZ BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI (03 Ağustos 2016 - Çarşamba)
KORKARIM UYUYAN BİR DEVİ UYANDIRDIK (29 Temmuz 2016 - Cuma)
TÜRKİYE ÜZERİNE OYNANAN OYUN (26 Temmuz 2016 - Salı)
YENİDEN YAPILANMA ÜZERİNE (22 Temmuz 2016 - Cuma)
BÜYÜK TEHLİKENİN ARDINDAN (19 Temmuz 2016 - Salı)
GÖÇMENLER ÜZERİNDEN SİYASET (04 Temmuz 2016 - Pazartesi)
YENİDEN NORMALLEŞME SÜRECİ (03 Temmuz 2016 - Pazar)
HAK VERİLMEZ, ALINIR (31 Mayıs 2016 - Salı)
KURULAN OYUNDA SADECE PİYON OLMAK (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
TÜRKİYE ÜZERİNE KURULAN OYUN (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
OYUN KURUCU OLMAK (03 Mayıs 2016 - Salı)
KUŞATMA ALTINDAKİ TÜRKİYE (26 Nisan 2016 - Salı)
YENİ SÜREÇTE TÜRKİYE (05 Nisan 2016 - Salı)
TERÖRLE MÜCADELE (18 Mart 2016 - Cuma)
DEVREYE YENİ PLANLAR MI GİRİYOR? (15 Mart 2016 - Salı)
YİNE TERÖR VE YİNE ANKARA (14 Mart 2016 - Pazartesi)
KAHRAMANLARIN ANISINA (11 Mart 2016 - Cuma)
ANLAYAMADIĞIMIZ KAVRAMLAR (01 Mart 2016 - Salı)
ZORUNLU BEYAZ BARIŞIN ARDINDAN (21 Şubat 2016 - Pazar)
İSTİHBARAT BİR BÜTÜNDÜR (18 Şubat 2016 - Perşembe)
TÜRKİYE SURİYE´YE GİRECEK Mİ? (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
BUZLU ZEMİNDE İLERLERKEN (02 Şubat 2016 - Salı)
HAVA SAHASI İHLALLERİ (01 Şubat 2016 - Pazartesi)
CENEVRE´DEN SONUÇ ÇIKACAK MI? (28 Ocak 2016 - Perşembe)
CHP NEREYE KOŞUYOR (18 Ocak 2016 - Pazartesi)
BÖLGESEL DEĞERLENDİRME (08 Ocak 2016 - Cuma)
EKİP OYUNU (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
KÖŞE KAPMACA (10 Aralık 2015 - Perşembe)
GÜÇ GEREKTİRİYORMUŞ DIŞ SİYASET (07 Aralık 2015 - Pazartesi)
BÖLGESEL GELİŞMELER (02 Aralık 2015 - Çarşamba)
NEDEN TÜRKMENLER (24 Kasım 2015 - Salı)
RADİKALLEŞME VE HASSASİYET (18 Kasım 2015 - Çarşamba)
YENİ BİR MİLAT (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
DEĞİŞEN BOYUTUYLA TERÖR (15 Kasım 2015 - Pazar)
İDEOLOJİYE UYGUN YENİDEN YAPILANMA (13 Kasım 2015 - Cuma)
KÜRESELLEŞME YOLUNDA (13 Kasım 2015 - Cuma)
BÖLGESEL GELİŞMELER (11 Kasım 2015 - Çarşamba)
GÜNDEMİN SÖYLETTİKLERİ (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
NEDİR BAŞARMAK (05 Kasım 2015 - Perşembe)
SEÇİM SÜRECİNİN ARDINDAN (02 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALK EMANETİNİ SAHİPLENDİ (30 Ekim 2015 - Cuma)
HASTA ADAM (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
DEMOKRASİ Mİ BARIŞ MI? (16 Ekim 2015 - Cuma)
SAĞDUYULU OLMA ZAMANI (13 Ekim 2015 - Salı)
DERİN SULAR SESSİZ AKAR (08 Ekim 2015 - Perşembe)
GÜNDEMDEN KISA BİR DEĞERLENDİRME (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
DEMOKRASİLERDE İNANÇ (01 Ekim 2015 - Perşembe)
KARŞIDAKİNİ ANLAMAK (21 Eylül 2015 - Pazartesi)
GERÇEK DEMOKRASİ ZAMANI (09 Eylül 2015 - Çarşamba)
KORKTUKLARI OLDU (24 Ağustos 2015 - Pazartesi)
TERÖR SORUNU (12 Ağustos 2015 - Çarşamba)
BÜYÜK BİR HAYAL Mİ? (04 Ağustos 2015 - Salı)
MÜCADELE SÜREKLİ VE KARARLI OLMALIDIR (29 Temmuz 2015 - Çarşamba)
FALCI OLMAYA GEREK YOK (27 Temmuz 2015 - Pazartesi)
KRİTİK GÜNLER (2) (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
KRİTİK GÜNLER (1) (23 Haziran 2015 - Salı)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
BİLEMEDİK Mİİİ BEREMEDİK Mİ?
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
YENİ HAYAT
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
ALİM İNTERNET ÇAĞINDA
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
ELVEDA ÖZALP
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
FARK YARATAN ERKEKLER
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ŞEHİTLERİ ANMA VE ÇANAKKALE ZAFERİ´NİN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI TÜRK TARİHİNDE İMAN GÜCÜNÜN,MANAVİYATIN VE MORAL GÜCÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ NEDİR ?
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
AÇILIMLI İLETİŞİM
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
YENİ ADANA GAZETESİ VE BASIN BAYRAMI..
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Çift Meclisten Diktaya…
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
YENİDEN LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
OSMANLI DÖNEMİNDE EĞİTİM (1)
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
NÜKLEER SAVAŞA İKİ DAKİKA KALDI!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Türkiye Cumhuriyeti´nin Saygıdeğer Yurttaşları,
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
57. ALAYIN KAYIP SANCAĞI NEREDE?
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Hayvanların Döğüşünden Beslenmek ve Hayvanlardan Öğreneceklerimiz
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
BÖLGESEL DENGELERDE TÜRKİYE
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
ŞEKER FABRİKALARININ ÖNEMİ
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
UĞUR MUMCU
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
NEYDİ O GÜNLER
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Benden Bu Kadar!
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
İLLA Kİ ALT YAPI
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
ELVEDA LEYLA
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
ÇİZGİSEL RESİMLERLE ADANA
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
HER MAÇ BÖYLE OLMALI
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Pazartesi
11 °C
Salı
11 °C
Çarşamba
13 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-3/20/1456575522121.jpg