CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (1)
Tarih: 9.11.2016 12:32:09 / 834okunma / 0yorum
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe

Kurucu lider ve çalışma arkadaşları, Ortadoğu´da kumların çok kaygan bir yapıya sahip olduğunu, dengeli, barışa yönelik ve sorunsuz bir siyaset izlemenin, ülkenin bölgedeki etkisi ve sürekliliği için gerekli olduğunu fark etmiş, bu yönde bir politika belirleyerek, uygulamaya koymuştu.

Cumhuriyetin kurucu kadrosunda bulunanların tamamı, asker olarak, şu anda medyadan hemen her gün duyduğumuz bölge ve yerleşim yerlerinde fiilen mücadele etmiş ve oraları, o insanları, o insanları kullanmaya çalışanları çok iyi bilen kişilerdi. Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Refet Bele ve diğer Milli Mücadele komutanlarının tamamı, şu anda toprak bütünlüğünü kaybetmiş veya kaybetmekte olan, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika´da, acımasız muharebelerde komutanlık yaptı. Derin siyasetin ne olduğunu, nasıl uygulandığını, Osmanlının son döneminde kaybedilen topraklar üzerinde verdikleri mücadelelerde, müdahaleci güç odaklarının uyguladıkları siyaseti, o topraklarda yaşayan etnik kökenlerin davranış şekilleriyle bizzat yaşayarak öğrendiler. Misak-ı Milli de bu tespitlerle, gerçekçi ideal olarak ortaya çıktı.

Neydi Misak-ı Milli? Misak-ı Milli şimdilerde sadece sınırlarla tanımlanmaya çalışılsa da aslında tam karşılığı Milli Ant. Ülkenin, vatanın düştüğü zor durum karşısında edilen yemin ve sadece sınırların çizilmesini kapsamıyor. 

Milli Mücadele Kahramanları, kişisel iktidar mücadelelerinin ve mili kavramlar dışında yapılan uygulamaların, ülkeyi dışa bağımlı bir hale getirerek yıkıma götüreceğini, Abdulhamit´in son dönemlerinde yaşananlar, İttihat ve Terakki´nin uyguladığı siyaset, kişisel iktidar çekişmeleri, yanlış dış siyasetle, o kaotik ortamda yaşananları bizzat deneyimleriyle biliyor ve ellerinden geldiğince tedbir almaya çalışıyorlardı. Cehalet içerisinde, dogmalarla esen rüzgar istikametinde savrulan halkı tanıyor ve hareketlerini, imkân ve kabiliyetlerini düzenlemeye çalışıyorlardı. Eğitim sıkıntısının ve okullu-alaylı mücadelesinin ülkeyi soktuğu durumun farkındaydılar.

İttihat ve Terakki´nin ileri gelenlerinin ve özellikle de Enver Paşanın hırslarıyla hareket etmesinin sonuçlarının, ülke üzerindeki etkilerini yaşayarak gördüklerinden, mümkün olduğunca eylemlerine ve söylemlerine kendilerini bilerek, doğru analizlerle yön vermeye çalışıyorlardı. Biliyorlardı ki hesapsız atılan her adımın arkasından, değişmeyen jeostratejiyle birlikte zorlanan jeopolitik, oluşan de factolarla mücadeleyi daha da zorlaştıracaktı.

Koca imparatorluğun günden güne eriyerek bu duruma gelmesinin en büyük nedenlerini; devletin kasası boşken yönetimdekilerin hırsları, kaybedilen topraklarda yeniden hâkimiyet isteğiyle, Almanların yardımına açık hale gelinmesi; ordunun, zamanın savaş taktiklerinden uzaklaşmış ve kendi içinde mücadeleye başlamasıyla yeniden organizasyon ihtiyacı; alınan yardımların uygun kullanılmaması ve yeniden teşkilatlanmada millilikten uzaklaşarak, Alman general ve subaylarının komutada etkin hale getirilmesi; yüzyılların deneyimiyle, Türklerden oluşmayan birliklerin muharebelerdeki başarısızlıkları; muharebelerde, milli kadroların yönetimsel, ayağı yere basan isteklerinin dışına çıkılarak, müdahaleci ülkelerin istemlerine göre yönlendirilmesi; yapılan az sayıda yatırımın sadece, başta İstanbul olmak üzere birkaç ilde sınırlı kalması ve kırsalın tarıma dayalı ekonomisinin güçlendirilmemesi; eğitim politikalarının etkin ve yurt sathında yaygın hale getirilememesi gibi birçok neden sayılabilir.

Dönemin kaotik ortamında edinilen tecrübe ile yoğunlaşmış kurucu kadro, iyi yetişmiş kurmay heyetiyle, derin siyaseti çok iyi analiz ederek ve gelişen jeopolitikte ne zaman, nerede yer alması gerektiğini çok iyi değerlendirerek, dönemin güç odakları karşısında verdiği özgürlük mücadelesinde, başarılı oldu.

Uzun soluklu Büyük Savaş sürecinde kazanılan mevzii başarılar Milli Mücadelede önemli katkılar sağladı. Mesela: Çanakkale´yi geçilmez yapan mücadelenin etkisiyle, müttefiklerinden yeterince destek alamayan Rusya, Ekim Devrimi ile Bolşevik ihtilalini yaşadı ve yerini alan oluşumdan, sınırlı da olsa Milli Mücadelede lojistik destek elde edildi ve Doğu Cephesinin emniyeti sağlandı; Çanakkale´de başarılarıyla kahramanlaşan Mustafa Kemal, Milli Mücadelede lider olarak benimsendi.

Daha Milli Mücadele safhasında, savaşmaktansa, politik başarılarla ülkeyi refaha çıkarabileceğine inanmış bir kadro oluşmuştu. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, ömürlerini muharebe alanlarında geçirmiş komuta kadrosu için, çok önemli bir ilke olarak kabul edilerek, ülkenin dönüm noktalarına kadar, mükemmel bir siyasetle uygulandı.1938´e kadar alınan kararlar, yürürlükteki uygulamalar, tamamen, genç Cumhuriyeti kazasız belasız, emin adımlarla geleceğe taşımaya yönelik oldu.

Milli Mücadelenin ilk aşamasından başarıyla çıkılmıştı. Ancak, ülkenin durumu içler acısıydı. Tüm imkânsızlıklarına ve Osmanlı´dan kalan borçların da ödenmesine rağmen, kuruluşun ilk yıllarından itibaren tam bağımsızlık, sıfır borç, milli sanayi, bağımsız tarım politikaları ve toplumun gelişmesine yönelik her türlü girişim başlatıldı. Fabrikaların bacaları tütmeye, tarım alanları modernleşmeye, kültürel varlıklar toparlanmaya, eğitim politikaları çağdaşlaşmaya başladı.

1929 Dünya ekonomik krizine karşın, gerekli tedbirle, devletçiliğe de ağırlık verilerek, ülkenin, mümkün olan en az zararla bu krizi atlatması hedeflenmiş ve beş yıllık kalkınma planında başarılı da olunmuşken, 1939´da başlayan Dünya Savaşının getirisi ağır oldu. 1938-1945 döneminde Gayri Safi Milli Hâsılada %27´lik bir gerileme, sanayi kesiminde %23´lük, tarım kesiminde %35´lik azalma olunca halkta, tüccarlarda ve sanayicilerde panik havası başladı.

Cumhuriyetin ilk dönüm noktası, gerginleşen Mustafa Kemal-İsmet İnönü ilişkilerinde, Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümü sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yaşandı ve ucuz atlatıldı. Yeni Cumhuriyet, milli liderin ardından çekişmelerle kaosa sürüklenmek üzereyken, ordunun siyasete girmesini hiç arzu etmese de, İstanbul´da bulunan ordunun komuta kadrosunun baskısıyla Fevzi Çakmak, yaptığı yüksek komuta heyeti toplantısı sonucunda, Meclise, yeni Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü´yü desteklediklerini bildirince, Ankara kulislerinin de isteği yönünde İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi ve tehlike atlatıldı.    

Daha çok yeni olan Cumhuriyetin ayakta kalabilmesi ve tarafsızlıkla savaş dönemini atlatabilmesi için alınması gereken tedbirler gerekli ancak çok sert nitelenebilecek seviyelere ulaştı. Bu dönemde yapılanları, alınan kararları, dönemin konjonktüründe değerlendirdiğinizde, haklı olunduğu sonucuna ulaşırsınız. Ancak, başlangıçta tamamen haklı olan, çıkarcılığı, kriz döneminde aşırı ve haksız kazancı önlemeyi hedefleyen kararlar, her zaman olduğu gibi, çıkar gruplarının siyasete ve bürokrasiye müdahalesiyle, aksi yönde gelişmelere ve bir kesimin, haksız yere, bir takım uygulamalara maruz kalmasına neden oldu. Bunlardan en önemlisi, 12 Kasım 1942 tarihli, 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu. Bu kanunla mükellefler: Müslüman, Gayri Müslim, Ecnebi, Dönme olarak belirlenmiş ve büyük çiftçiler de ayrı bir grup olarak eklenmiştir. Vergi oranları ise: Müslümanlar mal varlıklarının %12,5´ini, Gayri Müslimler %50´sini, Dönmeler %25´ini, Ecnebiler %12,5´ini verecek şekilde düzenlenmişti. Vergisini ödemeyenlerin, Aşkale/Erzurum´da çalışma kampına gönderilmesi öngörülüyordu. Kadınlar, kanunun çalışma kampı kısmından muaftı. Kanunun çıkarılması, aslında daha önce çıkarılmış olan, Milli Korunma Kanunu çerçevesinde getirilen tedbirlere, özellikle büyük savaş süresince, büyük tüccarların kayıtsız kalması ve özellikle Gayri Müslimlerin, bu dönemde vurdumduymaz para kazanma çabalarıyla tepkiselleşmeden kaynaklanmış ve fırsatçılığa, vurgunculuğa, istifçiliğe karşı yapılmıştır.

Bu kanun genç Cumhuriyet için bir dönüm noktası oldu. Çünkü 16 ay süren, yapılan hatalı uygulamalarla amacını aştığından ve yaptırımlarıyla Dünya´da ilklerden olması nedeniyle de dönemin devletlerince tartışılan ve 1943´de kaldırılan bu kanunun sonuçlarından biri, CHP iktidarına karşı ülkedeki tüm azınlık grupların, lobilerin, Demokrat Partiyi destekleyerek, iktidara getirilmesindeki önemli katkısı oldu.

İsmet İnönü liderliğindeki tek parti sürecinde, özellikle, neredeyse kaçınılmaz olan Büyük Savaşa zorunlu da olsa girildiğinde, mümkün olduğunca hazırlıklı olabilmek adına alınan tedbirlerin getirdiği sıkıntılı süreçte, iletişim yetersizlikleri, gerekçelerin halka anlatılamaması, Cumhuriyet düşmanlarının karşı propagandaları gibi nedenler ve yoğun cehaletle, 1939-1945 savaş döneminde alınan ve günün konjonktüründe haklı kabul edilebilecek ekonomik ve askeri kararlarla bunalmış olan halk, Demokrat Partiyi iktidara taşıdı. (Devam edecek)

Anahtar Kelimeler: CUMHURİYETİN, DÖNÜM, NOKTALARI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ADI BARIŞ KONAN ŞEHİR (16 Mayıs 2018 - Çarşamba)
BÖLGESELDEN KÜRESELE YÖNELEN STRES (12 Nisan 2018 - Perşembe)
DENGELER DEĞİŞİRKEN (05 Nisan 2018 - Perşembe)
BÖLGESEL OYUN DEĞİŞİYOR MU? (31 Mart 2018 - Cumartesi)
KARARLILIK VE BAŞARIDAN FAYDALANMA (27 Mart 2018 - Salı)
BÖLGESEL DENGELERDE TÜRKİYE (23 Mart 2018 - Cuma)
AFRİN´LE DEVAM EDEN KAZANIMLAR (21 Mart 2018 - Çarşamba)
BÖLGESEL VAATLERDE GELİNEN DURUM (07 Mart 2018 - Çarşamba)
AFRİN GELİŞMELERİ ÜZERİNE (14 Şubat 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYE´DE SOLU TEMSİL ETMEK (08 Şubat 2018 - Perşembe)
ZEYTİN DALIYLA İLERLERKEN (26 Ocak 2018 - Cuma)
ZEYTİN DALININ DAĞITTIĞI SİS PERDESİ (24 Ocak 2018 - Çarşamba)
HAREKÂTTA ENFORMASYON EKSİKLİĞİ (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
HAREKÂT: ZEYTİN DALI (21 Ocak 2018 - Pazar)
AFRİN HAREKÂTINI BEKLERKEN (18 Ocak 2018 - Perşembe)
AFRİN ÜZERİNDEN (16 Ocak 2018 - Salı)
SINIR ÖTESİNDE GELİNEN DURUM (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
DÜŞÜNDÜKÇE AKLIMIZA GELENLER (09 Ocak 2018 - Salı)
İRAN İSTİKAMETİNE BAKIŞ (04 Ocak 2018 - Perşembe)
BAŞ DÖNDÜREN GÜNDEM (29 Aralık 2017 - Cuma)
BM KARARI ARDINDAN (22 Aralık 2017 - Cuma)
TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ (21 Aralık 2017 - Perşembe)
CEPHELERDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM YOK (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
KUDÜS BAŞKENT DERKEN (19 Aralık 2017 - Salı)
KUDÜS KİMİN BAŞKENTİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
GÜNDEMDEKİ KUDÜS (06 Aralık 2017 - Çarşamba)
İNGİLTERE NE YAPIYOR? (22 Kasım 2017 - Çarşamba)
NATO TATBİKATINDA SKANDAL (19 Kasım 2017 - Pazar)
KISA BİR BÖLGESEL DEĞERLENDİRME (15 Kasım 2017 - Çarşamba)
VE GÖZLER SUUDİ ARABİSTAN ÜZERİNDE (07 Kasım 2017 - Salı)
YENİ SINAV SİSTEMİ ÜZERİNE (05 Kasım 2017 - Pazar)
DENGELER DEĞİŞİRKEN (03 Kasım 2017 - Cuma)
RAKKA´DA AÇILAN POSTER (22 Ekim 2017 - Pazar)
CEPHELERDE YENİ BİR ŞEY YOK (17 Ekim 2017 - Salı)
GÜÇLÜ TÜRKİYE (13 Ekim 2017 - Cuma)
VİZE KRİZİNİN ANIMSATTIKLARI (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
TSK İDLİP İSTİKAMETİNDE (10 Ekim 2017 - Salı)
EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİDEN… (20 Eylül 2017 - Çarşamba)
DEVRİMLER KENDİ KAHRAMANLARINI YER (22 Ağustos 2017 - Salı)
KARADENİZ´DE PKK (16 Ağustos 2017 - Çarşamba)
KUZEY SURİYE ŞEKİLLENİRKEN (08 Ağustos 2017 - Salı)
BEYİNLERİN MÜCADELESİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
DÜNYA YENİDEN BLOKLARA AYRILIRKEN (02 Ağustos 2017 - Çarşamba)
PSİKOLOJİK HARBİN SINIRLARINDA (30 Temmuz 2017 - Pazar)
MUTAND YÜZÜNÜ GÖSTERDİ (25 Temmuz 2017 - Salı)
ORTADOĞU GELİŞMELERİ (21 Temmuz 2017 - Cuma)
CAZİBE MERKEZLERİ (17 Temmuz 2017 - Pazartesi)
DEMOKRASİ SINAVI (30 Haziran 2017 - Cuma)
TSK GÜVENİ HAK EDİYOR (20 Haziran 2017 - Salı)
CUMHURİYET HALK PARTİSİ YOLLARDA (18 Haziran 2017 - Pazar)
NATO ZİRVESİNİN ARDINDAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
ABD NEREYE KOŞUYOR (25 Mayıs 2017 - Perşembe)
ABD-TÜRKİYE VE BÖLGE (16 Mayıs 2017 - Salı)
ABD´NİN SİLAH YARDIMI (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
EĞİTİM DERKEN (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
DENGESİZLERİN DOĞAL DENGESİ (28 Nisan 2017 - Cuma)
DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK (27 Nisan 2017 - Perşembe)
GELİŞMELERLE REFERANDUMUN GETİRİSİ (13 Nisan 2017 - Perşembe)
SURİYE GELİŞMELERİ (09 Nisan 2017 - Pazar)
UÇLARDA DOLAŞMAK (27 Mart 2017 - Pazartesi)
RAKKA HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (01 Mart 2017 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (16) (24 Şubat 2017 - Cuma)
REFERANDUM SÖYLEMLERİ ÜZERİNE (22 Şubat 2017 - Çarşamba)
DOĞRU KARAR VEREBİLECEK MİYİZ? (19 Şubat 2017 - Pazar)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (15) (17 Şubat 2017 - Cuma)
EVET Mİ HAYIR MI? (16 Şubat 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (14) (10 Şubat 2017 - Cuma)
GÜÇ HALKIN ELİNDE (07 Şubat 2017 - Salı)
REFERANDUMA GİDERKEN (06 Şubat 2017 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (13) (01 Şubat 2017 - Çarşamba)
ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE (22 Ocak 2017 - Pazar)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (11) (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
MEDENİYETİN HAFIZASI MI SİLİNİYOR? (16 Ocak 2017 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (10) (12 Ocak 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (9) (05 Ocak 2017 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (8) (30 Aralık 2016 - Cuma)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (7) (21 Aralık 2016 - Çarşamba)
ANKARA´DA SUİKAST (21 Aralık 2016 - Çarşamba)
HATAY ÜZERİNDEN HALEP GELİŞMELERİ (19 Aralık 2016 - Pazartesi)
HALEP GELİŞMELERİYLE GELİNEN DURUM (15 Aralık 2016 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (6) (15 Aralık 2016 - Perşembe)
KİN, NEFRET VE DÜŞMANLIK (13 Aralık 2016 - Salı)
KAOSTAN GEÇERKEN (12 Aralık 2016 - Pazartesi)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (5) (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (4) (04 Aralık 2016 - Pazar)
ŞAHSİ MENFAATLERLE TÜRKİYE (30 Kasım 2016 - Çarşamba)
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR (25 Kasım 2016 - Cuma)
TERÖRLE MÜCADELEDE BÜTÜNLÜK (24 Kasım 2016 - Perşembe)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (3) (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTALARI (2) (17 Kasım 2016 - Perşembe)
FIRAT´IN GAZABI (07 Kasım 2016 - Pazartesi)
BÖLGESEL GELİŞMELERDE TÜRKİYE (24 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUSUL OPERASYONUYLA GELEN BÜYÜK TEHLİKE (19 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUSUL OPERASYONUNDAN YANSIYANLAR (18 Ekim 2016 - Salı)
MUSUL OPERASYONU BAŞLADI (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
DEMOKRASİ Mİ? (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
SURİYE YENİDEN ŞEKİLLENİRKEN (26 Eylül 2016 - Pazartesi)
DERİNLİKTE HAREKÂT (22 Eylül 2016 - Perşembe)
Bölgesel Dengeler (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
YENİ TERİMLER İLE YENİ HEDEFLER. (01 Eylül 2016 - Perşembe)
FIRAT KALKANI OPERASYONUNDA ENFORMASYONUN ÖNEMİ (29 Ağustos 2016 - Pazartesi)
FIRAT´IN BATISINDA GELİŞMELER (25 Ağustos 2016 - Perşembe)
FIRAT KALKANI (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
STRATEJİK DERİNLİK (17 Ağustos 2016 - Çarşamba)
YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ (14 Ağustos 2016 - Pazar)
O, YİNE HAKLI ÇIKTI (05 Ağustos 2016 - Cuma)
DEMOKRASİMİZ BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI (03 Ağustos 2016 - Çarşamba)
KORKARIM UYUYAN BİR DEVİ UYANDIRDIK (29 Temmuz 2016 - Cuma)
TÜRKİYE ÜZERİNE OYNANAN OYUN (26 Temmuz 2016 - Salı)
YENİDEN YAPILANMA ÜZERİNE (22 Temmuz 2016 - Cuma)
BÜYÜK TEHLİKENİN ARDINDAN (19 Temmuz 2016 - Salı)
GÖÇMENLER ÜZERİNDEN SİYASET (04 Temmuz 2016 - Pazartesi)
YENİDEN NORMALLEŞME SÜRECİ (03 Temmuz 2016 - Pazar)
HAK VERİLMEZ, ALINIR (31 Mayıs 2016 - Salı)
KURULAN OYUNDA SADECE PİYON OLMAK (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
TÜRKİYE ÜZERİNE KURULAN OYUN (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
OYUN KURUCU OLMAK (03 Mayıs 2016 - Salı)
KUŞATMA ALTINDAKİ TÜRKİYE (26 Nisan 2016 - Salı)
YENİ SÜREÇTE TÜRKİYE (05 Nisan 2016 - Salı)
TERÖRLE MÜCADELE (18 Mart 2016 - Cuma)
DEVREYE YENİ PLANLAR MI GİRİYOR? (15 Mart 2016 - Salı)
YİNE TERÖR VE YİNE ANKARA (14 Mart 2016 - Pazartesi)
KAHRAMANLARIN ANISINA (11 Mart 2016 - Cuma)
ANLAYAMADIĞIMIZ KAVRAMLAR (01 Mart 2016 - Salı)
ZORUNLU BEYAZ BARIŞIN ARDINDAN (21 Şubat 2016 - Pazar)
İSTİHBARAT BİR BÜTÜNDÜR (18 Şubat 2016 - Perşembe)
TÜRKİYE SURİYE´YE GİRECEK Mİ? (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
BUZLU ZEMİNDE İLERLERKEN (02 Şubat 2016 - Salı)
HAVA SAHASI İHLALLERİ (01 Şubat 2016 - Pazartesi)
CENEVRE´DEN SONUÇ ÇIKACAK MI? (28 Ocak 2016 - Perşembe)
CHP NEREYE KOŞUYOR (18 Ocak 2016 - Pazartesi)
BÖLGESEL DEĞERLENDİRME (08 Ocak 2016 - Cuma)
EKİP OYUNU (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
KÖŞE KAPMACA (10 Aralık 2015 - Perşembe)
GÜÇ GEREKTİRİYORMUŞ DIŞ SİYASET (07 Aralık 2015 - Pazartesi)
BÖLGESEL GELİŞMELER (02 Aralık 2015 - Çarşamba)
NEDEN TÜRKMENLER (24 Kasım 2015 - Salı)
RADİKALLEŞME VE HASSASİYET (18 Kasım 2015 - Çarşamba)
YENİ BİR MİLAT (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
DEĞİŞEN BOYUTUYLA TERÖR (15 Kasım 2015 - Pazar)
İDEOLOJİYE UYGUN YENİDEN YAPILANMA (13 Kasım 2015 - Cuma)
KÜRESELLEŞME YOLUNDA (13 Kasım 2015 - Cuma)
BÖLGESEL GELİŞMELER (11 Kasım 2015 - Çarşamba)
GÜNDEMİN SÖYLETTİKLERİ (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
NEDİR BAŞARMAK (05 Kasım 2015 - Perşembe)
SEÇİM SÜRECİNİN ARDINDAN (02 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALK EMANETİNİ SAHİPLENDİ (30 Ekim 2015 - Cuma)
HASTA ADAM (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
DEMOKRASİ Mİ BARIŞ MI? (16 Ekim 2015 - Cuma)
SAĞDUYULU OLMA ZAMANI (13 Ekim 2015 - Salı)
DERİN SULAR SESSİZ AKAR (08 Ekim 2015 - Perşembe)
GÜNDEMDEN KISA BİR DEĞERLENDİRME (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
DEMOKRASİLERDE İNANÇ (01 Ekim 2015 - Perşembe)
KARŞIDAKİNİ ANLAMAK (21 Eylül 2015 - Pazartesi)
GERÇEK DEMOKRASİ ZAMANI (09 Eylül 2015 - Çarşamba)
KORKTUKLARI OLDU (24 Ağustos 2015 - Pazartesi)
TERÖR SORUNU (12 Ağustos 2015 - Çarşamba)
BÜYÜK BİR HAYAL Mİ? (04 Ağustos 2015 - Salı)
MÜCADELE SÜREKLİ VE KARARLI OLMALIDIR (29 Temmuz 2015 - Çarşamba)
FALCI OLMAYA GEREK YOK (27 Temmuz 2015 - Pazartesi)
KRİTİK GÜNLER (2) (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
KRİTİK GÜNLER (1) (23 Haziran 2015 - Salı)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
“TUTUM–SEÇİM” BAYRAMI GELDİ
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
“NE YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR.” (1)
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
Bir Gezginin Güncesi- İSTANBUL´DAN YALOVA´YA HAZİRAN GEZİSİ NOTLARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 14
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ÇOK BAYRAMLAR GÖRESİNİZ
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
GAZİ MECLİSİN DOĞUŞ VE VAROLUŞ NEDENLERİ
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
ZEKA VE ÖĞRENCİ
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
YENİ ADANA GAZETESİ VE BASIN BAYRAMI..
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Bir Takvim Yaprağından…
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
GERİCİLİK VE İÇYÜZÜ
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
YAŞASIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
“ÖZGÜRLÜKÇÜ” SANAT VE DÜŞÜN İNSANI KİMDİR?!?--Yine Aydın Özeleştirisi Üzerine-
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
İSMET İNÖNÜ: KÖY ENSTİTÜLERİ İÇİMDE HİCRANDIR!
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Üniversite Mezunları Türkiye´nin Nitelikli İş Gücünü Karşılayacak Düzeyde Eğitimli mi?
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Ali Alp
Ata Ali Alp
MUSTAFA CANAN´I ANARKEN
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
ADI BARIŞ KONAN ŞEHİR
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
19 MAYIS 1919
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
“PERİŞAN BABA TAHER VE ÇİFT BEYİTLERİ”(*)
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
UĞUR MUMCU
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Bereketli Hilal
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
TEŞEKKÜRLER TOROS KAPLANLARI
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
EMEVİ SİYASET
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
SİYASİ HAKARET DAVALARI
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
22 °C
Salı
21 °C
Çarşamba
21 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-5/3/1300599925334.jpg