BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ!
Tarih: 15.12.2016 12:34:42 / 726okunma / 0yorum
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!

Demesi kolay, uygulaması zor!

Kurulu bir düzeni değiştirmek, devrimci bir ruh, inatçı ve inanmış bir kişilik ister.

Öncelikle belirtmeliyim ki insanoğlu kişilik yapısı olarak yaygın biçimde muhafazakardır. Siyasal anlamda en devrimci geçinenlerimiz bile gerçekte bir tutucu öz barındırırlar, içlerinde. (Buradaki “muhafazakar” ve “devrimci” kelimelerini ideolojik anlamda değil sosyolojik anlamda ele almanızı öneririm.)

Genelde yeni bir düşünceyi yadırgarız, başlangıçta. Yeni bir davranış tuhaf karşılanır, hepimizce. Yeni bir saç traşı, alışılmamış bir giysi ilk görüşte tepki çeker. Giysi ilk giyenlerin, saç traşı ilk yaptıranların ayıplanmasına, bazen eleştirilmesine yol açar. Bugün toplumda bayanların yaygın giyim biçimi ve aksesuarı olan pantolonun bir zamanlar, -çok ta uzak değil- 35-40 yıl önce ayıplandığını unutmayın. Ben çok iyi hatırlıyorum mesela o günleri.

Uzun saç modasının ülkemizdeki öncülerinden olan rahmetli Barış Manço´nun bu sebeple çok ayıplandığını ve toplumun bir kesimince uzun yıllar benimsenemediğini; ama ölümü ardından da en çok bu kesimlerce üzüntü beyan edildiğini, hatırlıyorum.

“- Bizim şarkılarımızı, bizim hissiyatımızla söylerdi”, denildiğini unutmuyorum.

Mustafa Kemal Atatürk gibi gerçek devrimcilerin en önemli özelliği düşündüklerini vakti gelmeden ortaya koymamaları, şartların olgunlaşmasını beklemeyi bilmeleridir. Vaktinden önce açıklanan yeniliklerin, getirilecek yenilikten olumsuz etkilenecek kişi ve/veya toplumsal gruplarca harekete geçirilecek muhafazakar çoğunluk eliyle bastırılması, devrimcilerin bir şekilde susturulması, yeniliğin hayata geçirilememesi, her zaman ihtimal dahilindedir.

……………………………………..

Bu yazı serisinde sizlere kendi yaşadığım olaylardan, anılardan örnekler vererek sizlerin bazı konularda biraz düşünmenizi; olayların gelişimi ve gidişatı hususunda yargılamalarda bulunmanızı ve her gün çevremizde bir örneğini görebileceğimiz olayları bir de arka cephesinden hayal ederek değerlendirmenizi isteyeceğim.

Özellikle kamu kurumlarında yaygın bir anlayış vardır. Her birimiz hayatımızın bir evresinde bir şekilde karşılaşmışızdır o meşhur, “mevzuat böyle” hatırlatması ile. İşini savsaklayan memur, beynini çalıştırmayan amir için suçlu hazırdır: Mevzuat hazretleri!

Oysa işin özü kavranmış olsa, mevzuat denilen şeyin sonuçta insanlara daha iyi hizmet edebilmek için geliştirilmiş “usuller” olduğu; amacın vatandaşa hizmet, memurun bu hizmeti ifa eden hizmetçi, mevzuatın hızlı iş üretimini ve kötüye kullanılmayı engellemek için geliştirilen yöntemler olduğu kavranmış olsa, inanın “mevzuat hazretleri” işsiz kalırdı.

Bu yazı serisinde neler neler var bir bilseniz.

Ülkemizdeki kırk bin muhtarın angaryadan kurtarılması; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği´nin kuruluşundan beş yıl sonra kendi ödeme evrakını kendi yöneticileri eliyle sonuçlandırır hale gelmesi; kurul ve komisyon şeklindeki birlikte karar oluşturan birimlerde oy çokluğuyla karar almanın da bir yol olduğunun gösterilmesi; bir sınır ilçesinde canlı hayvan kaçakçılığının gerçekten önlenebileceğine dair uygulama örneği; otuz yılda yapılamayan köy yolunun iki ayda yapılması; çalışmadan, Devletten yardım almaya alıştırılmış bir vatandaşın çalışır hale getirilmesi; ilçelerimizde ve 90´lı yılların Diyarbakır´ında hiç dilenci bulunmamasının nasıl sağlanacağı; ülkenin en kirli havasını soluyan bir il merkezinde hava kirliliğinin bir yıllık bir mücadele ile sonlandırılması; Başbakan´ın ricası ve desteğine rağmen 27 yılda uygulamaya konulamayan organize sanayi bölgesinin hayata geçirilmesi; valilik emrine atanan Sağlık Müdürü´nün Sağlık Bakanı´na rağmen sekiz ay süreyle göreve başlatılmayıp atamasının iptal edilmesi; kamu müteahhitlerinin birkaç günlük kurnazlıkla sene sonunda hak ediş düzenleyip fiyat farkı alarak devleti soymalarının önlenmesi; vs. vs. 

O kadar çok ki yaşanmışlar.  ……

Mesela şu Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ödemesinden başlayalım.

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİNDE İTA AMİRLİĞİ MESELESİ?

1991 yılının mayıs ayında geçici görevle, (eylül ayında asaleten) Diyarbakır´a vali yardımcısı olarak atandım. Başlangıçta Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu, il valisi Cengiz Bulut´tu. İki ay sonra valiler değişti. Bölge Valiliği´ne Necati Çetinkaya, il valiliğine Muzaffer Ecemiş atandı. Dört ay sonra valiler yeniden değişti. Bölge Valiliğine Ünal Erkan, Ecemiş´in yerine İbrahim Şahin atandı.

Toplam yedi vali yardımcısından dördü Diyarbakır Valiliği´nde, üçü Olağanüstü Hal Bölge Valiliği emrinde görevlendirilmişti. Ben ilde görev yapıyordum. Vali yardımcıları arasındaki görev dağılımı valiler değiştiğinde yenilenir, her altı ayda da yeniden düzenlenirdi. İbrahim Şahin göreve atandıktan sonra yapılan yeni görev bölümünde İl Özel İdaresi işleri benim uhdeme bırakılmıştı.

1992 yılının ilk aylarıydı. Bir gün İl Özel İdaresi evrakı arasında Olağanüstü Hal Bölge Valiliği´ne ait, bu günkü değerle tahminimce 2,4 milyon TL´lik, emniyet asayiş birimlerine toplu silah alımı ile ilgili bir ödeme evrakı gördüm. İta amiri sıfatıyla ödeme emrini imzalamamla para alacaklı firmaya ödenecekti. İmzalamadım.

Özel İdare Müdürü telaşla geldi ve: -“Valim, Bölge Valiliği evrakını imzalamayı unutmuşsunuz, Bölge Valiliği´nden gelen görevliler kapı önünde bekliyorlar. Dosyayı imzalar mısınız?” dedi. Dosyayı incelemiştim. İhale evrakı, ödeme belgeleri hepsi tamamdı. Eksik olan sadece ita amiri imzasıydı.

-“İhaleyi siz mi yaptınız? Satın almayı kim talep etti? İhale onayını kim verdi?” dedim.

-“Bilmiyorum.  Onlar (Bölge Valiliği çalışanları) kendileri her işi yapar, tamamlar; biz ödemeyi yaparız” dedi. Bakanlıktan Bölge Valiliği için gönderilen ödenekler, Diyarbakır İl Özel İdaresi´nin banka hesaplarına yatırılır, ödemeler oradan yapılırmış.

-“Biz Bölge Valiliği´nin üstünde miyiz? Onların amiri miyiz?” diye sordum.

-“Değil ama sistem böyle kurulmuş, böyle gider!” dedi. Bende: -“Böyle gelmiş ama böyle gitmez!” dedim. Israrına rağmen evrakı geri çevirdim.

Bir saat geçti ya da geçmedi. Bölge Valiliği´nden meslektaşım Vali Yardımcısı Hüseyin Avni Coş aradı. –“Yılmaz´cığım bizim bir ödeme evrakımız vardı, imzalamamışsın. Adamlar tahsilat için bekliyorlar. Evrakı imzalasan da kalabalığımız azalsa,” dedi.

Ondan da aynı uygulamayı savunan, “-Bu güne kadar böyle gelmiş, böyle gidiyor. Başımıza iş açma. İmzala gitsin!” yollu ifadeler geldi. Ona, uygulamanın yanlış olduğunu, Diyarbakır Valiliği´nin Olağanüstü Hal Bölge Valiliği üzerinde bir kurum olmadığını, Diyarbakır Vali Yardımcısı olarak Bölge Valiliği ita amiri olamayacağımı, mevcut yanlışı düzeltmeleri gerektiğini izah etmeye çalıştım. Kafası basmıyor, bir türlü beni anlamıyordu. Derken işi tehdide götürdü. Konuyu, Bölge Valisi´ne intikal ettirmesi halinde benim zor durumda kalacağımı, v.s. söyleyince ona: -“Senin anlayacağın dille söyleyeyim istersen. Sen ……sin, parasını ben ödeyeceğim. Bu nerede görülmüş?” diye takıldım.

Aradan birkaç saat geçti geçmedi, bu defa Bölge Valisi Ünal Erkan bey aradı. Ona:          -“Sayın Valim bu konuyu telefonda izahta zorlanabilirim. İzin verirseniz, gelip yüz yüze anlatayım. Hem arkadaşlara (Bölge Valiliği´ndeki vali yardımcılarına) da izah etmiş olurum,” dedim.

Belirlenen saatte Bölge Valiliği´ne gittim. Bölge Valiliği´nde görevli vali yardımcıları Hüseyin Avni Coş, Hüseyin Başkaya ve Ahmet Ertürk´le birlikte vali makamında toplandık. Onlara, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği´nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu´nun hüküm ve esaslarını gösterdim.

1050 sayılı kanunda tanımlanan “ita amiri” Bakanlık ve diğer kuruluşların en üst amiri ve genelde Bakanın kendisidir. Bakan bu yetkisini Müsteşar, Genel Müdür gibi sıralı alt amirlere; illerde valilere, ilçelerde kaymakamlara, lüzumu halinde daha alt kademe yöneticilere devreder. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği için ayrılan ödenekler İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve Bölge Valiliği emrine gönderilir. İta amiri Bölge Valisi´dir. Kendisi veya adına Vali Yardımcısı onayı ile harcanır. Mevcut uygulamada Diyarbakır Valiliği Olağanüstü Hal Bölge Valiliği üstünde bir idari birim gibi görülmektedir ve bu durum hem 2935 sayılı Kanun, hem de 285 sayılı KHK ile getirilen düzenlemelere aykırıdır.

Ünal Bey beni haklı buldu. Bölge Valiliği´nde görevli vali yardımcılarına: -“Yılmaz´ın davranışı sizin lehinize bir tavırdır. Haklıdır. Siz kendi yetkilerinize bu güne kadar niye sahip çıkmadınız? Bundan böyle bankalardaki tüm ödenekler Olağanüstü Bölge Valiliği adına açılacak hesaplara aktarılsın. İta emirlerini de işin ihalesini ve satın alımını yapan ilgili vali yardımcısı takiple sonuçlandırsın.” dedi. Kurulu düzeni değiştirdik.

Bu vesile ile öğrendim ki 1987 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde Olağanüstü Hal ilan edildiğinde Diyarbakır valisi olan Hayri Kozakçıoğlu, Bölge Valisi olarak atanır. Bölge Valiliği teşkilatı henüz kurulu olmadığından,  geçici bir uygulama olarak Bölge Valiliği için gelen ödenekleri Diyarbakır İl Özel İdaresi adına açılan hesaplardan takip ettirmiş. Ama sonradan teşkilat tamamlandığı halde harcama usulü devam etmiş.

Özetle 1987´den 1992 yılına kadar devam eden bir çarpıklık, hiçbir vali ya da vali yardımcısının dikkatini çekmeden, “böyle gelmiş, böyle gider” mantığı içerisinde, benim itirazıma kadar, beş yıl süreyle devam etmiştir.

Bu günlük bu kadar. Daha iyi günlerde buluşmak dileğiyle.

 

Anahtar Kelimeler: BÖYLE, GELMİŞ, BÖYLE, GİTMEZ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 15 (18 Haziran 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 14 (14 Haziran 2018 - Perşembe)
İYİ´LERİN MİLLETLE SÖZLEŞMESİ (05 Haziran 2018 - Salı)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI – 12 (04 Haziran 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI – 11 (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 10 (28 Mayıs 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI – 8 (17 Mayıs 2018 - Perşembe)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 5 (05 Mayıs 2018 - Cumartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 4 (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 3 (26 Nisan 2018 - Perşembe)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 1 (12 Nisan 2018 - Perşembe)
SÜLEYMAN SİZSİNİZ (2) (30 Mart 2018 - Cuma)
SÜLEYMAN SİZSİNİZ (1) (25 Mart 2018 - Pazar)
ELVEDA ÖZALP (05 Mart 2018 - Pazartesi)
TELEFONA ÇIKMAYAN İLÇE MÜDÜRÜ (16 Ocak 2018 - Salı)
JANDARMA VE HALKLA İLİŞKİLER (2) (13 Ocak 2018 - Cumartesi)
JANDARMA VE HALKLA İLİŞKİLER (1) (03 Ocak 2018 - Çarşamba)
BİLDİN Mİ IĞDIRLI HASAN ONBAŞIYI (27 Aralık 2017 - Çarşamba)
“AMERİKA İLE SAVAŞA” HAZIR OLMAK (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
“BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ” ÜZERİNE (30 Ekim 2017 - Pazartesi)
ARJANTİN´DEN GÖNDERİLEN SİLAHLAR (16 Ekim 2017 - Pazartesi)
K A D I N (2) (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
K A D I N (03 Ekim 2017 - Salı)
ERKEKLİĞİN TAM OLMASI (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
TEOG (23 Eylül 2017 - Cumartesi)
MUHTAR GUBALAŞ (17 Eylül 2017 - Pazar)
KUŞKANADI KANIT OLURSA (07 Eylül 2017 - Perşembe)
AĞLAMA KEKO (29 Ağustos 2017 - Salı)
AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER (15 Ağustos 2017 - Salı)
ALTINMURT EĞİTİM ARAÇLARI DONATIM MERKEZİ (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
YOK DEVE ! (02 Ağustos 2017 - Çarşamba)
ASRİ HELA (25 Temmuz 2017 - Salı)
GİRİŞİMCİ İDARECİLİK (19 Temmuz 2017 - Çarşamba)
ÖZALP´TE YİRMİ AY (10 Temmuz 2017 - Pazartesi)
SOSYAL SERMAYE (06 Temmuz 2017 - Perşembe)
OLUR MU, OLUR (30 Haziran 2017 - Cuma)
ÖZEL HASTANESİ OLMAYAN ORDU (23 Haziran 2017 - Cuma)
SAHTE DİPLOMA ÇETESİ (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
TANRI MİSAFİRİ (07 Haziran 2017 - Çarşamba)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (3) (07 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÖĞRETMENEVLERİ (02 Haziran 2017 - Cuma)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (2) (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (27 Mayıs 2017 - Cumartesi)
İŞ PARAYLA YAPILIR (20 Mayıs 2017 - Cumartesi)
DENİZ BAYKAL (12 Mayıs 2017 - Cuma)
ARSA ÜRETİMİ ÖZALP BOYALDI ÖRNEĞİ (11 Mayıs 2017 - Perşembe)
K E H A N E T (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BUGÜN ÖĞRETMENLERİN MAAŞ GÜNÜ (26 Nisan 2017 - Çarşamba)
1982 ANAYASA REFERANDUMU (19 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (3) (13 Nisan 2017 - Perşembe)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (2) (12 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (1) (11 Nisan 2017 - Salı)
MİLLİYETÇİLİK ÜLKÜCÜLÜK (09 Nisan 2017 - Pazar)
VALİLİK LOGOSU (06 Nisan 2017 - Perşembe)
BÖYLE Mİ OLMALIYDI ? (30 Mart 2017 - Perşembe)
PUTLAR VE İNSANLAR (29 Mart 2017 - Çarşamba)
KÖMÜR TAŞIMA VE DAĞITIM İHALESİ (23 Mart 2017 - Perşembe)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
EĞRİYE EĞRİ DİYEBİLMEK (15 Mart 2017 - Çarşamba)
ATAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA OLMALIDIR (11 Mart 2017 - Cumartesi)
TURAN KÖY (05 Mart 2017 - Pazar)
HAKİM HASAN BEY (22 Şubat 2017 - Çarşamba)
İFTİRA ATIYOR, HAKARET EDİYORSUNUZ! (20 Şubat 2017 - Pazartesi)
APAÇİLERİN YOLU (19 Şubat 2017 - Pazar)
SÜRGÜN (05 Şubat 2017 - Pazar)
KARLA MÜCADELE (15 Ocak 2017 - Pazar)
ALMAN FÜHRERİ HİTLER (03 Ocak 2017 - Salı)
Ç İ N Ç İ N (26 Aralık 2016 - Pazartesi)
ALADAĞ KKKKK (02 Aralık 2016 - Cuma)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (2) (24 Kasım 2016 - Perşembe)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (1) (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
KIZILDAĞ 1986 (11 Kasım 2016 - Cuma)
MEYVELİ AĞAÇ (04 Kasım 2016 - Cuma)
TEBRİZLİ GENÇ (18 Ekim 2016 - Salı)
BİZ ONU GÜDEMEK, ARKASINDAN GİDEMEK (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
KARAİSALI´DA BİR MODEL DENEMESİ (29 Temmuz 2016 - Cuma)
YÜZÜNÜ DAHİ GÖRMEK İSTEMİYORUM (12 Temmuz 2016 - Salı)
TİN TİN GİDİP, TIN TIN DÖNMEK (28 Haziran 2016 - Salı)
ANGARYA YASAKTIR (27 Mayıs 2016 - Cuma)
DİLENCİSİ OLMAYAN İLÇELER (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
İZİN
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
KAPİTALSİZ KAPİTALSİSTLER
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
PLAK FABRİKATÖRÜ ALİ UĞURLU PLAK FABRİKATÖRÜ ALİ UĞURLU
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 15
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
DEĞERLER ÜZERİNE
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ATATÜRK´ÜN ÖZGÜRLÜK BİLDİRİSİ AMASYA GENELGESİ´NİN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
BENCİL ÖĞRENCİLERLE BAŞA ÇIKMAK
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
YENİ ADANA GAZETESİ VE BASIN BAYRAMI..
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Örselenmiş bir toplum…
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
DEMOKRASİ VE DİKTATÖRLÜK(2)
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
DEĞİŞİM ZAMANI
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
AMASYA GENELGESİ´NİN 99. YILDÖNÜMÜ! MUSTAFA KEMAL´İN ÖRGÜTLEDİĞİ "MİLLET İTTİFAKI"NIN İLK ADIMLARI!
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”E SAYGI DUYMAK !
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Üniversite Mezunları Türkiye´nin Nitelikli İş Gücünü Karşılayacak Düzeyde Eğitimli mi?
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Ali Alp
Ata Ali Alp
EDEBİYAT… EDEB/İYAT
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
ADI BARIŞ KONAN ŞEHİR
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
19 MAYIS 1919
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
YASEMİN BÜLBÜL - “BEN ŞEMS”
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
UĞUR MUMCU
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Bereketli Hilal
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
TEŞEKKÜRLER TOROS KAPLANLARI
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
İYİ Kİ TARLADAYIM
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
CUMHURİYET TARİHİNDE İLK
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
24 °C
Salı
23 °C
Çarşamba
21 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-5/3/1300599925334.jpg