ARMAGEDDON
Tarih: 24.8.2017 15:45:10 / 816okunma / 1yorum
Av.Cemil DENLİ

Armageddon, mahşer  ya da kıyamet günü, iyilik ve kötülük ordularının savaşacağı alanın adıdır.

/resimler/2017-8/24/1546476581463.jpg

 25/26 Ağustos 1922. Gece, saat 2.50.

         Yüzbinlerce piyade, topçu, süvari, istihkam, muhabere, ulaştırma; er, erbaş, astsubay, subay ve kurmaydan  oluşan Türk orduları, Gemlik  Körfezi´nden B.Menderes Nehri ağzına kadar uzanan 650 km. uzunluğunda bir cephe hattında, hücum yerinde sabahın olmasını beklemektedir. Türk ordusu; büyük ve usta savaşçıların cesur ve korkusuz dinginliği (sakinliği) içinde o gece uyumamıştır.

        O unutulmaz sıcak ağustos gecesi, gün ağarınca kopacak kıyamet öncesinin ölüm ve kalım, şehitlik ve gazilik, cesaret ve korkusuzluk düşüncesi içeren onurlu beklentisi, ağır ve derin bir sessizliğe dönüşerek, yüzlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattı boyunca uzar gider.

        Ordular, kolordular, tümenler, alaylar, taburlar, bölükler, takımlar, mangalar, Türk Orduları Başkomutanı Atatürk´ün yaptığı Büyük taarruz planı gereğince, günlerdir büyük bir gizlilik içinde  cephe hattına yaklaşmıştır.

O gece Türk ordularının yalnız süvari güçleri hareket halindedir. Süvari kolordusu mahşerin binlerce atlısı gibi, Ahırdağları´nın sarp ve karanlık geçitlerinden sessiz geçerek  düşman ordusunun yanlarına ve gerisine akmaktadır.

         Türk orduları; Başkomutanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Batı Cephesi Komutanlığı, Birinci Ordu Komutanlığı karargahları, Afyonkarahisar´ın güneyinde, Kocatepe´nin güneybatı yamaçlarında, çadırlı ordugahta, aşama sıralı yan yana bir konumdadır. Dört yüksek komutanlık karargahının savaş alanı içinde bulunması, savaş tarihlerinde benzeri olmayan bir olgudur.  Başkomutanlık karargah çadırının  savaş alanı içinde olması Başkomutanlık Meydan Savaşı´nın onur göstergesidir.

        Türk Orduları Başkomutanı Atatürk´ün karargah çadırı, düşman hatlarından  beş kilometre uzaklıktadır.  Atatürk her zaman savaşta yaptığı gibi ateş hattında savaşacaktır.  Atatürk, hem savaş alanında savaşa doğrudan komuta edecek hem de buyruğundakilerin ölüm ve kalımını, şehitlik ve gaziliklerini eşit koşullar içinde paylaşacaktır.  Bu davranış düşüncesi, Atatürk´ün savaş ve barış felsefesidir.

        On yıl boyunca; Trablus´ta, Büyük Sahra´da, Balkan dağlarında, Adriyatik Denizi kıyılarında, Sırbistan´da, Karadağ´da, Arnavutluk´ta, Bulgaristan´da, Yunanistan´da , Sarıkamış´ta, Çanakkale´de, Galiçya´da, Romanya´da, Kafkaslar´da, Baku´da, Hazar Denizi kıyılarında, Hicaz´da, Kızıldeniz kıyılarında, İran içlerinde, Irak´ta, Körfez´de, Yemen´de, Hint Denizi kıyılarında, Van´da, Bitlis´te, Sina´da, Filistin´de, Lübnan´da , Suriye´de dövüşen Türk ordusu, bu kez Anadolu´nun bağrında dövüşecek ve kesin savaş Dumlupınar´da yapılacaktır. İki bin beş yüz yıllık ‘Türk Savaş Baltası´, Türk savaşçılarının elinde bir kez daha görünecektir. 

         Bu savaşları yapan Türk orduları, Osmanlı devletinin yönetimindeki Türk ordularıdır. Fakat, 25/26 Ağustos 1922 gecesi Batı Anadolu´da kuzeyden güneye uzanan  bir hat uzantısında, Başkomutan Atatürk´ün hücum buyruğunu bekleyen Türk orduları, Türk ulusunun yönetimindeki Türk ordularıdır. Bu ordular, Atatürk önderliğindeki Türk devrim ordularıdır. Çünkü, savaş hattının düşman tarafında; yayılmacı ve sömürgeci devletlerin temsilcileri olan Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Amerika, ulusal Türk devletini yok sayan ve tanımayan  Osmanlı devleti, Türk ordusunu lanetleyip düşman Yunan ordusunu kutsayan saltanat ve hilafet ve Çerkez Etem´in  düşman ordusu ile işbirliği yapan güçleri vardır.

         Düşman Yunan orduları; bir ucu Gemlik Körfezi, öbür ucu B.Menderes Irmağı ağzında başlayan ve öbür iki ucu Afyonkarahisar´ın  doğusunda, doksan derecelik  bir açıda birleşen  bir ‘cephe hattı konumu´ndadır.  Bu cephe hattı, derin hendekler, sayısız dikenli tel örgü engelleri, mayın tarlaları, ağır makineli tüfek yuvaları ile berkitilerek  geçilmez hale getirilmiştir.  Yabancı askeri uzmanlar, “Türkler bu hattı  beş ya da altı ayda ele geçirebilir” diye yazmışlardır.Bu berkitilmiş cephe hattının  en geçilmez yeri Afyon´un güneybatısı ve Afyon´un kuzeydoğusunda  bulunmaktadır.  Amacı, düşman Yunan ordularını çembere alıp yok etmek olan Başkomutan Atatürk, Türk ordularının taarruzunun, bu cephe hatlarından yapılmasını saptamıştır.

         1.Türk Ordusu, güneyden kuzeye doğru taarruz edecek. 2.Türk Ordusu doğudan batıya doğru taarruz edecek. Asıl taarruzu yapacak olan 1.Türk Ordusu´nun  taarruz hedefi; düşman cephe hattının yarılması ve 1.Türk Ordusu´nun düşman ordularının batıya çekilme yollarını kesmesidir.  2.Türk Ordusu´nun  taarruz hedefi;  düşman ordularını güney-kuzey doğrultusunda cephe hattında tutmak ve 1.Türk Ordusu´nun sağ yanını korumaktır. Türk Süvari Kolordusu´nun taarruz hedefi; düşman ordularının yan ve gerilerine taarruz ederek düşman güçlerini yakın savaşa zorlamaktır.

         Yunan ordusu, Anadolu´da bulunduğu üç yıl boyunca, savaş kurallarına uygun olmayan  her tür cinayeti, vahşeti, kıyıcılığı, soygunu, ırza geçmeyi, toplu öldürmeleri, soykırımı, sivil  Türk halkına uygulamıştır.  Düşman Yunan ordusu, onurlu askerler ordusu değil, caniler, katiller, cellatlar ordusudur.  

           Başkomutan Atatürk ve karargahı, öbür komutanlar ve karargahları, gece karanlığında atlarına binip Kocatepe´ye çıkarlar.  Çok uzaklarda ilk hedefler olan Kalecik sivrisi, 1 numaralı tepe, 1310 yükseltili (rakımlı) tepe, Toklutepe, Belentepe, Tınaztepe, Çiğiltepe, Poyratepe, Kılıçarslantepe karanlıklar içinde, belli belirsiz görünür.

           Saat  4.30´da  topçu ateşi ile başlayacak olan büyük taarruz, yoğun sis nedeni ile , saat tam 5.00´te, bütün cephe hattında; ağır, orta, hafif topçunun ateşi ile başlar. Ağır topçunun ateşi, berkitilmiş Yunan cephe hattının üstünde yoğunlaşır. Saat  5.30´da Türk piyadeleri karanlıkta ilerlemeye başlar. Saat  6.20´de  Türk hücum taburları, önleri aşılmaz engelli Yunan cephe hattına iki yüz metre yaklaşır.  Saat  6.30´da  topçu ateşi, berkitilmiş Yunan hattından  Yunan cephesi içine geri kaydırılır.  Saat  6.45´te Türk hücum taburları, yabancı askeri uzmanların  “Beş, altı ayda geçilmez” dediği “geçilmez Yunan cephe hattını” geçerler. Saat  6.55´te 10.Alay 1. hücum taburu 1 numaralı tepeyi, 10. alay  2. hücum taburu Poyratepe´yi, 9. alay 3. hücum taburu Kalecik Sivrisi´ni süngü hücumu ile ele geçirir.

             26,  27,  28, 29, 30 Ağustos 1922 günleri süren çok şiddetli  savaşlar sonunda Türk orduları İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Amerika, Osmanlı saltanatı ve hilafeti destekli  Yunan ordularını kesin olarak yener. Başkomutanlık Meydan Savaşı´nı; büyük bir asker olan Atatürk, Türk ulusu ve eşsiz bir savaşçı olan Türk askeri kazanmıştır.  Türk tarihlerinin “Anadolu Savaşı” Yunan tarihlerinin “Küçük Asya Felaketi” dedikleri trajedinin en kanlı bölümü bitmiştir.

            Türk ulusu;  26 Ağustos 1922 günü savaşanları, bu kıyamet ve mahşer gününün  ölümsüz şehitlerini ve gazilerini asla unutmayacaktır.

/resimler/2017-8/24/1547503145187.jpg

            Türkiye Cumhuriyeti devletini; büyük bir asker ve büyük bir devlet adamı olan  Atatürk kurmuştur.  Bu kuruluş sırasında, Atatürk´ün yanında, çoğunluğunu askerlerin oluşturduğu; asker, sivil bir kadro vardır. Kuruluş ve sonrasında hiçbir zaman asker-sivil ayırımı yapılmamıştır. Şimdi; asker toplum-sivil toplum ayırımı yapanlar provokatör-gladyatörlerdir.  Kışkırtıcı gladyatörler, dövüşmek istemeyen gladyatörleri dövüşe zorlayan  gözde  gladyatörlerdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti, beş yıldızlı otellerin  lobilerinde cicili bicili  giysiler içinde  viskiler içilerek  ya da, çağdışı giysiler içinde  Türkçeden başka bir dilde zikirler edilerek kurulmamıştır.  Türkiye Cumhuriyeti devleti, kan ve ateş içinde, bütün dünya ile meydan savaşları yapılarak, binbir zorluk ve  yoksulluk içinde kurulmuştur.

            Atatürk düşmanlığı, Türk düşmanlığıdır. Atatürk düşmanlığı yalnız Türk düşmanlığı da değildir.  Atatürk düşmanlığı “baba” düşmanlığıdır. Baba düşmanlığı; erkek çocuğun anneye bağlılığı ve babadan nefret etmesi nedeniyle, bilinçaltı oluşan ve cinsellik niteliği taşıyan bir komplekstir.

           Bazı insanlarda saklı, gizli, örtülü olarak bulunan “baba” düşmanlığı hastalığının bilinçaltı köklerini ilk bulan, tanımlayan  ve psikiyatri biliminin temeli yapan, büyük bilgin Sigmund Freud´dur.  Grek  mitolojisinin  en trajik kişisi Kral Oidipus´un  babasını öldürmesinden, Musa Peygamber´in kendi topluluğu tarafından öldürülmesinden, Dostoyevski´nin “Karamazof  Kardeşler” romanında Dimitri ve İvan Karamazof kardeşlerin babaları Fiodor Karamazof´u öldürme tutkularına kadar, sayısız “baba”  düşmanlığı üstünde araştıran ve düşünen  S.Freud, psikiyatri bilimini , yarısı “baba” düşmanlığı,  yarısı “anne” aşıklığı olan Oipidus  karmaşası (kompleksi) üstüne kurmuştur.  Atatürk düşmanlığı, Atatürk karşıtlığı ya da  büyük bir bilge olan  Atatürk´ü  yalnız sıradan bir asker olarak algılamak saplantısı; psikiyatri biliminin  sınırları içinde düşünülmesi gereken ruhsal bir hastalıktır. 

            Sevgili okuyucular; yukarıdaki anlatımlar  yakın bir geçmişte yitirdiğimiz değerli sinema ustası Metin Erksan´a aittir ve 25 Ağustos 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 2.Sayfasında “ARMAGEDDON” başlığı ile yayınlanmıştır.  Çok beğendiğim ve etkilendiğim, her sözcüğüne aynen katıldığım ve altına imzamı atacağımı beyan etmekten onur duyduğum bu değerli yazıyı keserek mütevazi arşivimde saklıyordum. Yeni Adana Gazetesinde yayınlanmış olan bazı yazılarımda bu yazıdan alıntılar yapmıştım. Şimdi ise; Son zamanlarda azgınlaşan Atatürk düşmanlarına ve haddini bilmeyenlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin “Kurucusu”nun ve Türk Ordularının ebedi “Başkomutanı”nın Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olduğunu unutmamalarını hatırlatmak amacıyla virgülüne dokunmadan yayınlanmasını Yeni Adana Gazetesi´nin İmtiyaz Sahibi Sayın Çetin Remzi Yüregir´den rica ettim. Ricamı kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.  

          Türk Ulusu; 26 Ağustos  1922 günü  savaşanları, bu kıyamet ve mahşer gününün ölümsüz  şehitlerini ve gazilerini asla unutmayacaktır. Metin Erksan ustaya saygıyla.  

Anahtar Kelimeler: ARMAGEDDON
Okuyucu Yorumları (1 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Vahap Kokulu
25.9.2017 07:18:43
Merhaba sevgili Cemil, Uzun bir öykü.Seni hep izledim. Başarılarınla gurur duydum. Sevgi ile Görüşürüz dilerim. Mersin Mezitli Liparis 1 Abdülvahap Kokulu (71)Bir kızı 2 torunu var.
Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
TEMSİLCİLERİMİZDEN 16.HAFTADA TOPLAM 3 PUAN
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
BARIŞ SERGİSİ NOTLARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
EMPERYALİZMİN MAŞALARI-2
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ANLATILMAZ YAŞANIR
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ATATÜRK´ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 80.YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
AMAÇ ÇATIŞMALARI VE ÖĞRETMENLER
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Dost acı söyler sayın Kılıçdaroğlu
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Belediye Kazanmak mı? Seçim Kazanmak mı?
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
AÇIK MEKTUP
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ARTIYOR!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
TARİKAT-CEMAAT ÖRGÜTLENMESİ DEMOKRASİDE MEŞRU MUDUR?
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
HASTA VELİNİMETİMİZDİR !
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
ABD´yi Yerli Malı ile Protesto Etmek Yerine Beyin Göçünü Engellemek ve Bilimin Öngörüsü ile Geleceği Kurmak Gerekir
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Alp And
Ata Alp And
SEVGİ ÜSTÜNE
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
İDLİP
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
FIRAT DOĞUSUNA HAREKÂT AÇIKLAMASI
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
BU NASIL BİR MÜSLÜMANLIK ANLAYIŞI?
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
kitaplık-elş.deneme YASEMİN BÜLBÜL-“SON SALTANAT ERTUĞRUL”(*)
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ATATÜRK 30 AĞUSTOS´U ANLATIYOR
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Tarihten Ders Almak
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
KEDİ KAZASI
Adil OKAY
Adil OKAY
ADİL OKAY YAZDI: “ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*
Özcan İNCEOĞLU
Özcan İNCEOĞLU
Beraberliğe razı olduk
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
ADANASPOR İYİ YOLDA
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
BEKA MESELESİ
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
ADANA DEMİRSPOR´A BAŞARILAR DİLERİZ
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Volgada 11 gün-23
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
9 °C
Perşembe
6 °C
Cuma
8 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-12/17/1228165080794.jpg