YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-6
Tarih: 15.10.2015 10:35:38 / 441okunma / 0yorum
Cumali KARATAŞ

/resimler/2015-10/15/1036540240537.jpg

*** BAŞKOMUTAN ENVER PAŞA***

                                                                                                                                                                                                                                                    Cumali Karataş

                                                                                                                                                         *ENVER PAŞA:                         

Sarıkamış çevirme harekâtının süreci şöyle gelişiyor…  

İlk önce Enver Paşa, 10. Kolordu Erzurum´a geliyor; Hafız Hakkı Paşa da 10. Kolordu´nun komutanlığına getiriliyor (s.80)                  

Askerleri teftiş eden, sınav yapan Enver Paşa, Ziya Yergök´e; 

 -Doğru söyle her gün böyle mi çalışıyorsunuz? Yoksa yalnız bugün benim gelmem dolayısıyla mı böyle çalışıyorsunuz? diye sorunca;        

 Ziya Yergök:                       

-Her gün çalışıyorduk. Fakat bugün daha çok çalıştık diyor. (s.80)

Bunun ardından Enver Paşa Ziya Yergök´ü onure ediyor:

-Köprüköy´deki gayretinden memnun oldum. İleride senden yine mühim işler beklerim.

Ziya Bey;      

-İnşallah. Ama asker nekahat halinde hasta gibidir. Sanmam ki iyi bir iş görelim der.                     

Bu kez Enver Paşa gayet emin ve özgüven yansıtan bir biçimde:

“Yaparsın, yapar…” deyip, uzaktan topçu taburunun siperlerine bakar:     

 -”Birbirlerine pek yakın olmuş. Her topa ayrıca birer siper daha yapın. Seyrek yerleştirin.” deyince,

Yergök Paşa:

-Baş üstüne, hemen başlarız” diyerek yanıtlar. 

Almanlarla müttefik olduğumuzda, Bronsart Paşa Genelkurmay 2. Başkanı,  Feldman Bey de Harekât Şubesi Başkanı olarak ordumuzda yer almaya başlarlar.

Bu ara Enver Paşa sıkı ve disiplinli bir komutayla birliklerin canını dişine takıyor adeta… Sarıkamış Harekâtı´nı yönetmek üzere karargâhıyla çıkıp geldiğinde, savaş seyri gereğince yerinde kalması gereken birlikler kalamıyor.

Fırka Kurmay Başkanı: 

-“Efendim alaylardan bazıları bugün 40 kilometre kadar yol yürümüştür. Karlar içinde bata çıka buraya kadar gelmeleri büyük bir başarıdır. Daha ileriye gitmenin büyük döküntüyü doğuracağını takdir buyurursunuz. Bu geceyi burada geçirmeye müsaade buyurmanızı dileriz” gibilerden bir şeyler söyleyince;              

Enver Paşa:  

-Hiç olmazsa bir alay Kızılkilise´ye kadar gitmelidir” deyip çekip gider ve ardından Ziya Bey´in 83. Alay´ı yola koyulur yine. (s.96)

83. Alay, emir geldikçe ilerleyerek Gez, Hasankale, Çermikler, Ügümü, Çermikler, Kındığı-Pulur, Sülügü, Köprüköy, Haran, Masra, Alakilise,Minevert, Karabıyık-Pırtanus, Koşa, İğnavut, Ekrek, Vekihas, Şekerli, Keğani-Kamhis, Kornes, Pitkir, Yukarı Terpenk, Bardız deyip Sarıkamış önlerine gelip, alayıyla yer tutar. Şimdi artık kuzeyde 700 mt., batıda 1.000 mt. savaş alanına yakındır. Enver Paşa da Sarıkamış önlerinde mevzilenmiştir.    

Ziya Yergök, birkaç yüz metre ilerisindeki muharebeyi görüp, savaş konumunu inceledikten sonra, kendilerinin görevini 84. Alay´ın daha iyi yapabileceğini ve birliklerin bulundukları yerlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı yaşanan olumsuzluklarla, yorgun ve terli askerlerin daha çabuk ve kolay donacağını düşünerek, kendi alayını buraya zamansız getirten 84. Alay Komutanı Abdullah Bey´e, “…donan askerlerin günahı ve vebali senin boynunadır..” dediği gibi, sıcak yerde keyifli keyifli çaylarını içen diğer komutanların da zapartayı vermeleri (azarlamaları) gerekirdi diye düşündüğünü daha önceki bölümlerde belirtmiştik zaten.  Sabah olduğunda da siperleri dolaşan Ziya Bey bir kilometre kadar ilerideki, önü karla kaplı olan düşmanın saldırı gerçekleştirmesinin güç olduğunu görür. “Abdullah Bey´in evham ve korkaklığı yüzünden askerlerinin boş yere getirildiğini” anlar ve komutanların bu durumu değerlendirmesi gerektiğini düşünse de, herkesin yetkisinin alındığını, komutanlara komuta ettirilmediğini, maneviyatlarının kırıldığını, üstelik komuta edenlerin çoğunun da yetkilerini kendilerinin düşürdüğünü; kimsenin ne yapacağını bilemediğini ilginç bir özeleştiri olarak vurgular. (s.112)  

Ziya Yergök, savaş tablosunu okuduktan sonra, bir alay komutanı olarak savaş stratejisine ve gerçeğine aykırı olan ve savaş yangını içinde çok önemli olumsuz sonuçlar doğurabilecek başka olumsuzluklara da tanık olur….    

“…Herkesin yetkisi alınmış, komutanlara komuta ettirilmiyor, maneviyatlar kırılmıştı. Üstelik komuta edenlerin çoğu da yetkilerini kendileri düşürmüşlerdi.

Başkomutan ise karargâhını bir kayanın arkasına kurmuş, bir an önce Sarıkamış´ı ele geçirme sevdasına düşmüş, daima o tarafı gözetleyip duruyordu. Kendi birliklerimizin durumunu bir defa olsun gözden geçirmemişti. Aldığı raporlara göre emirler veriyor, kolordu ve fırka komutanlarını aracı olarak kullanıyordu. Sarıkamış işi gittikçe sarpa sardığından, Enver Paşa sinirlendikçe sinirleniyor, ne Almanlar ne de bizim komutanlar ona karşı herhangi bir görüş açıklama cesaretini gösteremiyorlardı. Böylece işler çığırından çıkıyor, görüşme imkânı olmuyor, her teşebbüs ve her taarruz olumsuz sonuç veriyordu. İşte bundan dolayıdır ki Abdullah Bey de sözünü yürütmüştü.” (s.113)    

            *SARIKAMIŞ HAREKÂTI VE ERMENİLER:  

            Burda tabii ki, demokrasiye, hümanizmaya yürekten inanan bir insan olarak içe/ dışa dönük bir ırk ve insan ayrımı yapmadığımızı, yapamayacağımızı özellikle vurgulamamız gerekir…   

            Değinilen konu, 1915 Tehcirine kadar olumsuzluklar taşıyarak uzanan doğudaki Ermeni olayı ile ilgili. Bu zaman diliminde, Fransız işgali altındaki Çukurova´da olduğu gibi, doğuda da düşmandan cesaret alarak; iletişime, ilişkiye geçilerek gerçekleştirilen bir tarihsel ihanetin olmadığını kim söyleyebilir. Bu ihanetler sonucundadır ki, etki tepkiyi doğurmuş,  o günün koşullarında çok zor bir süreç olan tehcir durumu doğmuştur. İlerleyen dizelerde görebileceğimiz gibi, Ermenilerin Türklere yaptığı ihaneti onaylamayan Ermeniler´in özeleştirileri de yer almaktadır. Ayrıca, “Uçurtmamı Vurdular” (Arif Akpınar/Ceyhan Belediyesi Yayınları /2013/sayfa:177) kitabındaki Arnik Usta örneği olan özeleştiriler kitaplarda da somut bir biçimde yer almasının yanı sıra; yine ilerleyen satırlarda Erzurumlu Ermeni asıllı yurttaşımız Tüccar Midiciyan Vahan´ın özeleştirel açıklamalarında da bulunmaktadır. Sarıkamış felaketinin olduğu o günlerde, orduda çetecilik yapan Ermenilerin de doğrudan doğruya Rus ordusuna yazıldığı görülür. (s.120) Bununla birlikte;  Çukurova´dan Erzurum´a, Sarıkamış´a kadar bu ihanetin kitlesel bir ihanet eylemine, yer yer katliama dönüştüğü gözlenir. Düşmanla işbirliği yaparak ihanet eden Ermeniler sonuçta yerlerinden uzaklaştırılma gibi bir tehcire neden olurlar ki, bu tehcir sorunu dünya gündemini hâlâ uğraştırmaktadır…                        

            Ermenilerin tepki ve düşmanlıkları Ziya Yergök Paşa´nın tutsaklık döneminde de görülmüş:        

            ”Bizleri küçümseyerek seyre gelenler arasında Erzurumlu Ermeniler de vardı. Erzurum´daki kale topçusu ve birliklerden kaçıp Rus tarafına geçtiklerini intikam duygusuyla söylüyorlar, bizleri kızdırmak istiyorlardı. Bunların bu hakaret ve küstahlıkları yanlarına kalıyordu. Bazıları Köprüköy´de hangi Alay muharebe etti, bu Alay´dan burada kimse var mı diye sordukları zaman arkadaşlar beni göstermek ister gibi yüzüme bakıyor, ben de sessiz kalmalarını parmağımı ağzıma götürerek işaret ediyordum.” Erzurumda´“…Ermenilerden gördükleri zulüm, işkence ve katliam felâketi dolayısıyla onlardan nefret ediyor, onlara karşı kin ve intikam hislerini gizlemiyorlar. “(s.266)

            Bu tabii ki yurdumuzdaki Ermeni yurttaşlarımız adına olumsuz anlamda bir genelleme taşımıyordu. Örneğin Vahan gibi ordunun içinde savaşan askerlerimiz de vardı:“Vahan´ın yarası bacağından ve hafifti…”(s.50)          Ya da, Ziya Yergök Paşa esaretten kaçıp yurda dönerken karşılaştığı Ermeni yurttaşımız Midiciyan Vahan örneğinde olduğu gibi…          

            Sözü yine Ziya Bey´e verelim:

            Ziya Bey, “Bakû´dan yurda dönmek için ayrılırken “…Ben Midiciyan Vahan Erzurumlu hemşehriniz…” diye kendini tanıtan 9. Kolordu´nun pirinç müteahhidi Ermeni tüccara rastlar; korkup çekinir de. O, anlaşmaya uygun mal verse de Kolordu´nun Levazım bölüğünün şartnameye uygun değil diyerek almak istemediğini, en sonunda kendisinin beraberinde bir heyet kurulup, incelediklerini anımsar. Vahan, Ziya Bey´in pirinçleri uzun uzun incelediğini hatırlatarak,”İşte o pirinç müteahhidi benim” dediğinde, Ziya Bey kendisinin halini sorunca, “sorma çok perişanız…” der… Sonra da yaşadıkları olumsuzluklardan dert yanarak, Türkiye´deki Ermeniler adına tarihsel ve gerçekçi bir özeleştiride bulunur…          

            “Ben burada, çoluk çocuğum Revan´da. Azap ve işkence içinde inleyip duruyoruz.” der.  

            Vahan´ı üzüntüyle dinler  Ziya Bey;         

            “Öyle bir muharebe geçirdik ki, tarihte yapılan bütün muharebeleri toplasan, dökülen kanlar bu harptekileri karşılamaz. Bütün dünya alt üst oldu. İşte bizim halimizi görüyorsun. Merak etme azap, acı çekmekte sizden geri değiliz.” der.

Pirinç Tüccarı Vahan “Taşnaklar´a lanet okuyarak ‘Ah o Taşnaklar, ah o Taşnaklar! Bizim ocağımızı söndürdüler. Servet bizde, refah bizde, ticaret, zanaat bizde. Asker vermiyorduk. Türkler gibi Arnavutluk´ta, Arabistan´da, Yemen´de kırılmıyorduk. Ermeni-Müslüman arasında bir iş çıksa çoğunlukla biz kazanıyorduk. Okullarımız açık, okuryazar olmayanımız pek az olmakla birlikte Türklerden daha çok Türkçe okuryazarımız vardı. İş bilen her türlü memurlarımız, yüksek makam sahiplerimiz vardı. Görünüşte Türkler hâkim gibiydilerse de gerçekte hâkimiyet hemen hemen bizdeydi. Sözün kısası dünyanın en mesut, bahtiyar milletleri sırasında yaşıyorduk. Bunları dalkavukluk için söylemiyorum. Burası ne sizin memleketiniz, ne de bizim. Ne sen ikbaldesin, ne de ben sana muhtaç durumdayım. Bu nedenle sözlerim sırf hakikattir ve kalbimin ifadesidir.” der. (s.249-250)

            Sonuç olarak…        

            Kuşkusuz ki bu istenmeyen acılar, yaşanmışlıklar, tanıklıklar şiir, türkü, ağıt,  hikâye vb. sanatsallıklarla da folklor, kültür ve edebiyatımıza da hüzünlü bir sızıntı veren boyutlardadır.     

            Her şeye rağmen bugün tarihin karanlık sayfaları arasına gömülen yaşanmış acılardan kaynaklanan bir nedenle kin ve düşmanlık gütmediğimiz Ermenilere barışcıl selamlarımızı gönderiyoruz.          

            Her şeye rağmen… İnsancıl ve barışcıl bir gözlemle tarihin gerçek ve doğrusunu savunurken, tümden bir Ermeni ulusunu, Ermenileri ırksal ve uluscul bir bütünlük taşıdıkları için suçluyor değiliz. Salt Türkiye Cumhuriyet´ine tabi Ermeni yurttaşlarımızı değil, evrensel bütünlükte olduğu üzere, tüm Ermenileri elbette ki dostlukla selamlamalıyız.                                                                           

*( 25.05.2015) 

                                                                       -sürecek        

Anahtar Kelimeler: YÜZYILIN, AĞIDI, SARIKAMIŞ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ADANA´DAN BİR BİLGE ÖZGEN GEÇTİ (31 Ocak 2017 - Salı)
*** AHMET REMZİ DESTANI *** (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
“SEVENLER ANLAR” NEYZEN BESTEKÂRI (19 Aralık 2016 - Pazartesi)
ADANA´DA BİR MESAM GÜNÜ (05 Aralık 2016 - Pazartesi)
ŞARKININ “OKYANUS”UNDA BİR TALAT ER (24 Ekim 2016 - Pazartesi)
BİR TÜRKÜ USTASI ALİ LİMONCU… (26 Eylül 2016 - Pazartesi)
ABDURRAHMAN KESKİNER İLE RÖPORTAJ (12 Eylül 2016 - Pazartesi)
YAPI MESLEK LİSELİLER BULUŞTU (11 Temmuz 2016 - Pazartesi)
ÇUKUROVA´DA BİR ORHAN PAMUK (26 Haziran 2016 - Pazar)
***DERGİCİ LİSELİLER*** (09 Mayıs 2016 - Pazartesi)
BİR GURBET ÖYKÜSÜ (03 Mayıs 2016 - Salı)
***ERDAL YALÇIN İLE RÖPORTAJ *** (18 Nisan 2016 - Pazartesi)
“RESMİN GÖZYAŞLARI …” (11 Nisan 2016 - Pazartesi)
MESAM´DA BAŞKANLAR DÖNEMİ (28 Mart 2016 - Pazartesi)
DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ KUTLANDI (22 Şubat 2016 - Pazartesi)
ÇOCUKLARA İMZA GÜNÜ (17 Şubat 2016 - Çarşamba)
ÇİÇEKLERİN DİLİYLE BİR BİTKİ SOHBETİ (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
PORTRELERİN FOTOĞRAFÇISI ALİŞER AVCI (01 Şubat 2016 - Pazartesi)
ZEKÂYİ GÖKKAYA İLE RÖPORTAJ (26 Ocak 2016 - Salı)
ARİF KESKİNER´İN YAŞAR KEMAL´I (18 Ocak 2016 - Pazartesi)
“ŞİİR HAYATIN BURASINDA” (18 Ocak 2016 - Pazartesi)
ADANA´NIN KURTULUŞU ŞARKIYLA KUTLANDI (11 Ocak 2016 - Pazartesi)
TOROSLAR´DA BOZLAK TEŞEKKÜRÜ (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
RESSAM SUAVİ NUMANOĞLU İLE GÖRÜŞME (02 Kasım 2015 - Pazartesi)
ÖDÜLLERLE ADINI DUYURAN BESTEKÂR (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-10 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-9 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-8 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-7 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-5 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-4 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-3 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-2 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-1 (15 Ekim 2015 - Perşembe)
OZAN BİLDİK´LE GÖRÜŞTÜK… (15 Ekim 2015 - Perşembe)
KIBRIS DENİNCE… (07 Ekim 2015 - Çarşamba)
TED´İN SANAT ÇOCUKLARI (07 Ağustos 2015 - Cuma)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
ESNAF ŞAKALARI
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
MÜZİSYEN BİR AİLENİN TEMSİLCİSİ ALİ CANBOLAT
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
“…NOW GIVE ME THE WORD AYAS, AYAS, AYAS.”
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
21.12.2015 DEN 23.11.2016 YAZI VE RÖPORTAJLAR-5
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
İNANMAK BU OLSA GEREK.
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Celal TOPKAN- CUMHURİYETİN 93. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK´Ü ANLAMAK VE KAVRAMAK
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
ŞIMARIK VE ŞAŞKIN AVRUPA
Ahmet  DUMAN
Ahmet DUMAN
Evlilik Programları ve Riyakârlık Üzerine…
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
YOL AYRIMINDA, DÜŞÜNME ZAMANI…
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cihat OVALI-SPOR YORUM
Cihat OVALI-SPOR YORUM
OLMADI MI OLMUYOR
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİMİZ VE 16 NİSAN REFERANDUMU
İlhan ALPER
İlhan ALPER
ŞİİR
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
İnsanlığın Derinleşen Sosyal Sorunlarını Çözecek Olan İnsan Beyni mi? Yapay Zeka mı?
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
HUKUK DEVLETİ
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
“ARTIK MECLİS VAR !”
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Celal Topkan
Celal Topkan
GELECEK SENİN DÜŞÜN VE ÖYLE KARAR VER
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
BAĞDAŞTIRMACILIK VE EĞİTİM
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
İNTİHAR BELGESİNİ YIRTAN MECLİSTEN ARDINDA İNTİHAR MEKTUBU BIRAKAN MECLİSE
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
İSMET İNÖNÜ: BIRAKIN ÇOCUKLAR OYNASIN!
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
UÇLARDA DOLAŞMAK
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Takdir Senin Türkiye!
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
YAZIK ÇOK YAZIK
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
BÖYLE Mİ OLMALIYDI ?
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
KİM DOĞRULARI SÖYLEMİYOR?
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
İHTİYARLAR PERİŞAN EDİLMESİN
BASRİ GÖK EMEKLİ NÜFUS MÜDÜRÜ
BASRİ GÖK EMEKLİ NÜFUS MÜDÜRÜ
REFERANDUM
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
13 °C
Cumartesi
12 °C
Pazar
11 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2017-3/20/1347519475780.jpg