ATATÜRK´ÜN İZİNDE (1)
Tarih: 19.10.2016 10:01:56 / 831okunma / 0yorum
Ahmet ERDOĞDU

/resimler/2016-10/19/1004143057741.jpgYaklaşmakta olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk´ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihlerini de kapsayan yeni bir yazı dizisine başlayan yazarımız Ahmet ERDOĞDU, Çekoslovakya´nın Karlovy Vary termal şehrinde Atatürk´ün kaldığı otel ve hatıralarını, Selanik´te Atatürk´ün doğduğu Evi, Anıtkabir ve Hatay Dörtyol´da Atatürk Evi ve İlk Kurşun Müzesini anlatacaktır.

Yazarımız yazı dizisinin 1. Bölümünde, Çekoslovakya´nın Karlovy Vary şehrinde Atatürk´ün böbrek rahatsızlığı için tedavi amaçlı kaldığı oteli ve tedavisi boyunca yazmış olduğu ve Prof. Dr. Ayşe Afetinan´ın kitaplaştırdığı anılarından bir kesiti de kapsayan yazısını 5. Sayfamızda okuyabilirsiniz

  ATATÜRK´ÜN İZİNDE  (1)

 ATATÜRK VE KARLOVY VARY

Değerli okurlar, bu yazı dizimizde Çekoslovakya´nın Karlovy Vary termal şehrinde Atatürk´ün kaldığı otel ve hatıraları, Selanik´te Atatürk´ün doğduğu ev, Anıtkabir ve Hatay Dörtyol´da Atatürk Evi ve İlk Kurşun Müzesini anlatacağız.

/resimler/2016-10/19/1004504152218.jpgBu hafta sizlere Atatürk´ün 1918 yılında kaplıca tedavisi gördüğü ve şu anda dahi dünyanın en önemli termal ve turizm şehirlerinden olan Karlovy Vary, şu an daha çok film festivalleriyle ünlenmiştir.

2013 yılının Ağustos ayında bu şehre yaptığımız seyahatte Atatürk´ün kaldığı oteli ve otelde adına özel olarak düzenlenmiş odayı da ziyaret etme fırsatımız oldu.

Bu ziyaretten çektiğimiz fotoğrafları ve Prof. Dr. Ayşe Afetinan´ın Atatürk´ün burada yazdığı anı defterlerinden derlediği hatıraların bir bölümünü okuyacaksınız.

Profesör Doktor Ayşe Afetinan´ın “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK´ÜN KARLSBAD HATIRALARI” adlı kitabından:

Atatürk´ün bu anılarının birinci sahifesi 30 Haziran - 1 Temmuz 1918 tarihi ile başlıyor. Hepsi 158 sahifedir. Eski harflerle yazılmış olmasına rağ­men yabancı isimler Lâtin harfleriyle konmuştur.

/resimler/2016-10/19/1005430871940.jpg13 Temmuz 1918 Cumartesi´den 14 Temmuz 1918 Pazar´a kadar olan kısım tamamen Fransızca yazılmıştır. Diğer sahifelerde de Fransızca cümleler vardır. 15 Pazartesi - 20 Cumartesi´ye kadar altı günlük olaylar ise yazılmamıştır.

Anıların ilgi çekici noktaları şöyledir: Tedavi kısmı, gezintiler, Türk ailelerle büyük otelde kadınlı erkekli çeşitli konular üzerinde konuşmalar. Bu arada özellikle memleket sorunlarının durumu, sosyal konular, askerlik ve savaşlar hakkında açıklamalar.

5 Temmuz 1918 Cuma günü Cemal      Bey ve arkadaşı gelerek yeni

padişahın tahta geçtiğini haber veriyorlar. Bu mesele üzerinde bazı düşün­celerini kaydeden General M. Kemal Atatürk, yeni padişahı veliahd iken Almanya gezisinde (1917) tanımış olmasını da hatırlatarak haber verenlere şöyle dediğini kaydediyor : “Teessür ve teessüf ederim.” Bu iki kelimenin anlamını da kendi kendine açıklamaya girişiyor.

Kendisi Karlsbad´da genellikle Fransızca konuşmayı tercih etmektedir ve bir Fransız´dan ders almaya başladıktan sonra anılarını o dilde yazıyor. Bu yazılar üzerinde düzeltmeler vardır. Bununla beraber Almancayı da ko­nuştuğunu, fakat “arzu ettiği kadar” /resimler/2016-10/19/1006223060242.jpganlayamadığını hissettiğinden Almanca da ders almağa karar verirse de, gelen kadın öğretmenine sorduğu sorular ve ders verme yöntemi kendisine uygun gelmez. Almancayı günlük hayatta karşılaştıkları ile konuşmakla yetinir. Fakat sonradan ders aldığı da anla­şılıyor. 20 Temmuz´da derse son veriyor.

6 Temmuz Cumartesi akşamı Türk ailelerle yemek yediği otelde, Emin Bey´in ve eşinin ilgisini çeken askerlik konularında şöyle konuştuğunu def­terine yazmış:

“Kumandanların en büyük cesareti sorumluluktan korkmamalarıdır. Gerçekte sorumluluğun ağırlığını ben kendi özümde denedim. Namuslu ve izzetinefis sahibi bir kumandan için ölüm hiç bir vakit hatıra gelmez, onu düşündüren, yapılanların isabet ve de isabetsizliğidir. Tersine bir ricat ma­nevrası için kumandanın da kararlarında pek büyük bir isabet ve derin görüş olması gerekmektedir. Bizim ordumuzu felâketlere sürükleyen çoğunlukla ricat manevrası için azim ve karar sahibi kumandanlarımızın yokluğu ol­muştur. Üstün düşman taarruzu karşısında çoğunlukla kumandanlar, askerin kendi kendine yerlerini bıraktıkları zamana kadar karar vermekten korkar­lar ve sonra da ricati, kabahat ve askeri kabahatli görürler”.

Buna örnek olarak da Muş Cephesindeki harekâtı açıklamaktadır.

Aynı zamanda diyor ki : “Ben askerin yetiştirilmesinde her zaman ruhsal ve mânevi duruma çok dikkat ederim. Gerçekten bu hali birçok kez ben de gördüm. Bunun çeşitli âmilleri ve nedenleri olabilir. Kumandanların ve gerçekçiliğine ve yürekliliklerine ve kendilerinin güvenlerine egemen oluş dereceleri pek büyük önem taşır.”  Bundan sonra anılarından bazı örnekler veriyor. Yine aynı toplantıda sosyal durumumuz o günkü Avrupa hayatı ile karşılaştırılmaktadır.

/resimler/2016-10/19/1007103998646.jpgBir Türk hanım, buradaki durumu göstererek diyor ki: “Bu hayatın bizde yerleşmesi ne kadar zor” ... Buna karşılık şu notu yazıyor M. Kemal: “Dedim ki ben her vakit söylerim, burada da bu vesile ile belirteyim. Benim elime büyük salâhiyet ve kudret geçerse ben sosyal yaşamımızda istenilen devrimi bir anda bir “Coup” ile uygulayabileceğimi sanıyorum. Zira ben bazıları gibi halk anlayışını bilenlerin kavrayışlarını yavaş yavaş benim anlayışımın ölçüsünde düşünme ve tasarlamaya alıştırmak suretiyle, bu işin yapılabileceğini kabul etmiyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben bu kadar yıllık bir yükseköğretim gördükten, uygar yaşamı ve toplumu inceledikten ve özgürlüğü elde etmek için hayatı ve yılları harca­dıktan sonra neden cahiller derecesine ineyim? Onları kendi dereceme çıka­rırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Bununla birlikte bu konuda incelenmesi gereken bazı noktalar var, bunları iyice değerlendirip kararlaştırmadan işe başlamak hata olur”

Bu konuda daha uzun düşünceler ve görüşlerle devam etmektedir. Kadın ve erkek ilişkileri, uygar yaşayışın gereksinimleri İncelenmektedir.

“Sözün kısası sonuç: Bu kadın sorununda cesur olalım, kuşkuyu bırakalım. Açılsınlar. Onların dimağları gerçek bilgi ve sanat ile bezensin, iffeti, bilimi sağlıklı biçimde açıklayalım. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim…”

M. Kemal anılarında bunlara benzer daha pek çok görüşler ileri sürmekte ve açıklamalar yapmaktadır. Bütün bu anıları yazdığı süre içinde, kendisinin bir takım kitaplar okuduğunu da kaydediyor ve onlardan cümleler aktarıyor ve bu görüşlerinin açıklamasını yapıyor.

8 Temmuz 1918 Pazartesi günkü yazılar çok kısadır ve şu notları sıra­lıyor : “Bugün kayda ve incelemeye değer aşağıdaki konular var, fakat vaktim olmadığı için yalnız not etmekle yetineceğim.”

/resimler/2016-10/19/1008014312135.jpg1 — Cemal Paşa´nın durumu, izlediği yaşama tarzı için varlık kay­nakları.

2 — Talât Paşa´nın Cemal Paşa´ya sert ve soğuk davranışının sebebi ne olabilir?

3 — Enver Paşa bana karşı ne politika izliyor. Buna karşı ne karar vermeliyim ?

4— Yeni Padişah ne gibi davranışlarda bulunabilir?

9 Temmuz 1918 Salı Ramazan Bayramının birinci günü. Bayram teb­rikine gelen Cemal ve Hüsnü Beylerle görüşüyor.

Bu sefer notlar şunlar:

1 — Osmanlı Devleti nasıl bir siyaset izlemelidir?

2 — Türklük ülküsü.

3 — Arabistan, Türkistan hakkında ve tutsak milletler hakkında iz­lenecek görüşler ne olmalıdır?

4 — Devlet adamlarımızın memleket hakkındaki bilgileri.

5 — Aşârın toplanması yolları. Emanet, ihâle ve kesin vergilendirme (Mısır´da)

6 — İsmail Fazıl Paşa konusu.

7 — Cemal Paşa konusu.

Defterlerin Fransızca bölümü özellikle ilgi çekicidir. Burada ordumuzun son savaşlardaki durumu çok gerçekçi ve objektif olarak anlatılmaktadır.

M. Kemal Atatürk´ün bu beş anı defterinde I. Cihan Savaşı sorunlarına az değinmekle birlikte, kendisinin ruh haletini, memleket sorunları üzerindeki düşünce ve açıklamalarını, sosyal konulardaki görüşlerini okumak müm­kündür.

Türk ailelerinin de bulunduğu bu tedavi şehrinde General M. Kemal o çevreden de dostlar edinmiştir. Onlarla konuştuklarını yazarken davra­nışları hakkında da fikirler ileri sürmektedir.

Atatürk´ün bu bir aylık hayatı, bize geleceğini hazırlayan fikir hareket­lerini aksettirmesi bakımından önemlidir.

“Şimdiye kadar akşam taamları (yemekleri) için Imperial´e gittikçe ya asker elbisesi ile bulunuyor veya caket atay yahut siyah renkli bir sivil elbise giyiyordum. Halbuki mezkûr sâkinlerinin büyük tuvaletleri, erkeklerinin smokinli bulun­maları bana da sivil gittiğim zaman smokinimi giymeyi tercih ettirirdi.”

Prof. Dr. Sayın Afetinan´ın kitabından Atatürk´ün notlarına dayanarak yazdığı kitaptan alıntılarımızı burada sonlandırırken, hastalık döneminde dahi yabancı dilini ilerletmeye çalışan, ileride ülkede görev aldığında yapacaklarını kafasında bir sisteme oturtmaya çalışan ulu önderin Karlovy Vary´deki kaldığı otel odasının bugün düzenlenmiş halinden de biraz bahsedelim:

/resimler/2016-10/19/1010117127212.jpgÇekoslovakya´daki Türklerin de katkılarıyla, fotoğraflarda da göreceğiniz üzere, otelin giriş katında ki bir oda da yapılan düzenlemede; Türk bayrağı, Atatürk´ün fotoğrafları, maskı, Atatürk´le ilgili bilgileri içeren kitaplar bulunmaktadır. Ayrıca otelin giriş kapısında Atatürk´ün 1918 yılında otelde kaldığına dair bir tabela da bulunmaktadır.

Değerli okurlar ulu önder Atatürk´ün sağlığı nedeniyle kaldığı Karlovy Vary termal şehriyle ilgili yazacaklarımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta sizlerle Selanik Atatürk Eviyle ilgili yazımızda yeniden buluşmak üzere sağlıcakla kalın.

Anahtar Kelimeler: ATATÜRK, İZİNDE
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ATATÜRK´ÜN İZİNDE (4) (09 Kasım 2016 - Çarşamba)
ATATÜRK´ÜN İZİNDE (3) (02 Kasım 2016 - Çarşamba)
ATATÜRK´ÜN İZİNDE (2) (25 Ekim 2016 - Salı)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (8) (24 Mayıs 2016 - Salı)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (7) (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (6) (07 Mayıs 2016 - Cumartesi)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (5) (02 Mayıs 2016 - Pazartesi)
“MİSAK-I MİLLİ ASGARİ PROGRAMDIR” (04 Nisan 2016 - Pazartesi)
KIBRIS NEREYE GİDİYOR? (22 Şubat 2016 - Pazartesi)
CHP NEREYE GİDİYOR? (3) (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
CHP NEREYE GİDİYOR? (2) (05 Şubat 2016 - Cuma)
CHP NEREYE GİDİYOR? (1) (05 Şubat 2016 - Cuma)
DR. SEDA BAYINDIR ULUSKAN´LA SÖYLEŞİ (25 Ocak 2016 - Pazartesi)
TÜRKİYE VE DÜNYADA ENERJİ SORUNU (01 Ocak 2016 - Cuma)
KURTULUŞ SAVAŞININ KAHRAMAN GAZETESİ (25 Aralık 2015 - Cuma)
ERİŞ ÜLGER İSTANBUL SÖYLEŞİSİ (28 Kasım 2015 - Cumartesi)
TARİHTE BU HAFTA 29 EKİM ÖZEL YAZISI (29 Ekim 2015 - Perşembe)
HEPİMİZ OSMANLICA ÖĞRENİYORUZ! (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
ÇANAKKALE CEPHESİ (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
NEDEN 29 EKİM? (05 Ekim 2013 - Cumartesi)
TARİHTE BU HAFTA (05 Ekim 2013 - Cumartesi)
ERİŞ ÜLGER İSTANBUL SÖYLEŞİSİ (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
TAŞKENT İNSANI YAKIYORMUŞ – 1
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
KURULTAYLAR PARTİSİ: CHP
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
ALİM KAZA GEÇİRDİ
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİMİZİN BEKA SORUNU -7-
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ÖZLEMİNİ DUYDUKLARIMIZLA
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ULU ÖNDER ATATÜRK´ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 79. YILDÖNÜMÜNDE ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYOR VE ARIYORUZ.
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
BASKI GRUPLARI VE OKULLAR
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
YENİ ADANA GAZETESİ VE BASIN BAYRAMI..
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Peki, Nasıl Olacak Bu İş?
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
YENİDEN LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
TÜRK -ERMENİ SORUNU
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
GÜÇLÜ ÜLKE NASIL OLUNUR?
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
İZMİR İKTİSAT KONGRESİ´NİN 95. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK´ÜN EKONOMİ MODELİNİN DE İNSANLIK İÇİN KURTARICI OLAN DEĞERİ!
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
NEYZEN TEVFİK´İN ASABİLİĞİ!
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Küçük Hatice ile Kardeşliğim
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
AFRİN GELİŞMELERİ ÜZERİNE
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
NEOLİBRAL DÜZENİN YARATTIĞI MAĞDURİYET VE SOSYAL DEMOKRASİYE SUNDUĞU İKTİDAR FIRSATI
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
UĞUR MUMCU
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
ÇOCUK DERKEN…
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Benden Bu Kadar!
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
KİTAP´IN HİKÂYESİ-2 YILDIZ ELMASI
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
CİNSEL HADIM
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
ÜÇÜNCÜ TAŞNAK TAARRUZU
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
HER MAÇ BÖYLE OLMALI
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
İNSAN ÖMRÜ KAÇ YILDIR?
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
8 °C
Cumartesi
10 °C
Pazar
10 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-2/19/1510444145264.jpg