TÜRKİYE´DE CUMHURİYET´İN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE EĞİTİM
Tarih: 20.12.2015 12:14:03 / 2377okunma / 0yorum
Ahmet ERDOĞDU

MUSTAFA GAZALCI  KİMDİR

         1945´te Denizli Güney´de doğdu.

 

         1963 Isparta Gönen Öğretmen Okulu´nu, 1966 Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü´nü bitirdi.

         1966 –1977 yılları arasında çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptım.

Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) şube başkanlıkları yaptı.

         1977 ve 2002´de CHP Denizli Milletvekili seçildi.

         TBMM´de Başkanlık divan üyeliği ve Milli Eğitim Komisyonu üyeliği yaptı.

         12 Eylül 1980´de Dil İstihbarat Okulu´nda bir ay gözaltına alındı.

         1982´de Barış Derneği Davası´ndan bir yıla yakın tutuklu kaldı.

         1990´dan  2002 yılına kadar  Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) Genel Başkanlığı yaptı.

         1991-93 yılları arsında SHP Genel Sekreter Yardımcılığı, SHP ve CHP´de Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Bu görevler sırasında Parti İçi Eğitim çalışmalarını yürüttü.

         1988´de 60 demokratik kuruluştan laik ve halkçı eğitime katkılarından dolayı Eğitim Onur Ödülü´nü aldı.

         Cumhuriyet Gazetesi ve çeşitli dergilerde eğitimle ilgili birçok makalesi yayımlandı.

         Yurt Gazetesinde “Bir Öğretmenin Not Defterinden” adlı köşede 4 yıl eğitim  yazıları yazdı.

         Bugüne değin Barış Zinciri (1992), Eğitim Işığı (1993), Siyaset Penceresinden, Erdal İnönü´den Anılar (1994), Güneşli Günler İçin (1995), Çağdaş Eğitim Yolunda (1996), Aydınlanma Sürecinde 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim (1997), Aydınlık İçin Laik Eğitim (1988),  Bilimin Işığında Eğitimin Gücü (2001), Dr Hüseyin Pekinle birlikte Pestalozzi´nin İzinde (2002), Küresel Kuşatmada Tütün Sarmalı (2005), Kuşatılmış Cumhuriyet Eğitimi (2007),  Eğitime Dinci Çember (2008), Paralı Eğitim Tuzağı (2010) Kadrolaşma Kıskacında Eğitim,  2011 Öğretmenin Günlüğünden, 2014 Cumhuriyetin Eğitim Devrimi, 2014 Barış Zinciri (Türkiye Barış Derneği Davası), 2015 Köy Enstitüleri Sistemi, Mezunları Üzerine Bir Araştırma adlı çoğu eğitim alanında 18 kitabı yayımlandı.

         Yeniden İmece, abece gibi eğitim dergilerinde eğitimle ilgili yazıları çıktı.

         Yazılarından bir bölümünü  www.gazalci.net sitesinde topladı.

         Evli ve iki çocuklu.

Değerli okurlar, bu hafta Cumhuriyet´imizin eğitim serüvenini Sayın Mustafa Gazalcı Bey´le konuştuk. Kendisi de eğitimci, yazar ve çeşitli tarihlerde parlamentoda görev alan Sayın Gazalcı, siz Yeni Adana okurları için sorularımızı cevaplandırdı. Bir kez daha huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyoruz.

A E-Cumhuriyetin ve kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk´ün eğitim politikasının özü ve temel hedefi neydi? Bu bağlamda TBMM tarafından 3 Mart 1924´te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasası´nın önemi nedir?  

/resimler/2015-12/17/1158226970479.jpg

MUSTAFA GAZALCI- Atatürk ve Cumhuriyeti kuranlar eğitimi var olma yok olma sorunu olarak ele aldılar. Bu nedenle Cumhuriyetin eğitim politikası akla, bilime ve eğitbilim ilkelerine dayandırdılar.

         Bu yeni eğitim politikasıyla insanın ve ülkenin geliştirilmesi, çağdaş uygarlığın düzeyinin üzerine çıkarılması amaçlandı.

         Cumhuriyet´in ilanından 4 ay sonra getirilen 3 Mart 1924 Öğretim Birliği, laik ve bilimsel eğitimin temelidir. Bu düzenlemeyle Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasında en büyük etken olan dinsel-bilimsel eğitim ikiliğine son verildi.

         Yurtdışından John Dewey de içinde olmak üzere kimi ünlü eğitim uzmanları getirilip raporlar hazırlatıldı. Ardı ardına çağdaş eğitim yolunda ileri düzenlemeler yapıldı. Özellikle Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati döneminde karma eğitime geçildi, yeni abece (alfabe) devrimi yapıldı, öğretmenler toplumda saygın bir duruma getirildi.

         Cumhuriyetin ilk yıllarında yüzde 10 bile olmayan okuma yazma oranı, eğitimin her aşamasındaki gerilik yapılan seferberliklerle hızla iyileşti. İlköğretim, mesleki ve teknik eğitim seferberliği, halkevleri,  dünya klasiklerinin çevrilmesi, yurtdışına öğrenci gönderme, Köy Enstitüleri, üniversite reformuyla 1946 yılına geldiğinde Türkiye, eğitim ve kültür alanında büyük yol aldı.

A E- Bir ülkede Laik Cumhuriyet eğitimi niçin önemlidir? Eğitimin dinselleştirilmesi ve laik eğitimden uzaklaşması eğitimin kalitesini nasıl etkiledi? Ülkemizi bu durumda nasıl bir gelecek bekliyor?

/resimler/2015-12/17/1157381032227.jpg

MUSTAFA GAZALCI- Öğretim Birliği içinde verilen laik eğitim Cumhuriyet eğitiminin temelidir.

Dini kurallar değişmez. Eğitim ise bilimdir, değişir. Okulla caminin birbirinden ayrılması gerekir. Laik bir ülkede eğitimde, devlette, toplumda din kuralları değil hukuk kuralları ve bilim geçerlidir.

AKP döneminde görüldüğü gibi yeniden dinsel ve bilimsel ikili eğitim politikası eğitimde niteliği de düşürür. Nitekim son yıllarda ulusal ve uluslararası  PISA, OECD sınavlar ve ölçmeler eğitimdeki niteliğin düştüğünü gösteriyor.

Eğitimdeki durum bir ülkenin geleceğidir. Eğitimin niteliği yüksek olursa o ülkenin geleceği parlak, nitelik çökerse karanlık olur.

A E- AKP´nin, iktidarının ilk yıllarından itibaren eğitim alanına odaklanmasının ve milli eğitimdeki kadrolaşmasının temel amacını ve bugün itibarıyla ulaştığı boyutları değerlendirir misiniz?

MUSTAFA GAZALCI-AKP 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinden bu yana ülkeyi tek başına yönetiyor. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Cumhuriyet eğitim anlayışına aykırı okul öncesinden üniversiteye kadar karşı devrim niteliğinde düzenlemeler yaptı.

Kendi dünya görüşünü eğitimde ve devlette egemen kılmak için partizanca kadrolaştı. En uçtaki okul müdüründen bakanlık üst yönetimine kadar hemen her yöneticiyi yasaları, atama yönetmeliğini birçok kez değiştirerek  kendine bağlı insanlar getirdi.

Bir yandan da eğitimi programları, ders kitaplarını değiştirerek dinselleştirdi, paralı duruma getirdi.

Özellikle 2012´de getirilen 4+4+4 yasasıyla eğitimi dinselleştirdi. Zorunlu din dersleri yetmezmiş gibi Kuran-ı Kerim, Hazreti Muhammed´in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Değerler Eğitimi, Arapça, Osmanlıca gibi derslerle Öğretim Birliğini bozdu.

Okul öncesini zorunlu eğitimin dışında tutarak 4-6 yas çocuklarını Diyanet İşleri Başkanlığına bırakarak sıbyan mektepleri adı altında eğitilmelerine yol açtı. Yaz Kuran kurslarında yaş sınırı kaldırıldı. Kimi vakıf ve dini kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte çalışmaya başladı.

 Bugün Cumhuriyetin kurduğu Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanetin, dinsel vakıfların, AKP yandaşlarının yönettiği, hizmetin satın alındığı bir bakanlık durumuna geldi.

A E- 12 Eylül ürünü olan YÖK´e, karşı olduğunu her fırsatta dile getiren AKP´nin bugün artık YÖK´ten şikâyetçi olduğunu duymuyoruz. Üniversitelerimizin ve Yüksek Öğrenimin durumu konusunda neler söylemek istersiniz? 

/resimler/2015-12/17/1200535411032.jpg

MUSTAFA GAZALCI- AKP, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Erkan Mumcu döneminde YÖK´ü kaldırıp yeni bir düzenleme getirmek istedi. O günkü CHP muhalefeti ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer´le bunun güç olduğunu görerek, başka kurumlarda olduğu gibi YÖK´ü ele geçirme yoluna yöneldi.

Ne yazık ki bunu başardı. Yeni kurulan çok sayıda üniversitelerin rektörlerine kendi yandaşları getirildi. Rektör seçimlerindeki sıraya uyulmayarak, bütçelerinde kısıtlamalar yapılarak sınırlı üniversite özerkliğine son verildi.

Bugün birçok üniversite bilim üreten, özerk bir yapıda değildir. Sıradan bir yüksekokuldur. Çevreyi aydınlatma yerine kötü örnek olmaktadır.

Çok az sayıda devlet ve vakıf üniversite dışında üniversiteler suskun, dünya üniversite ve bilim ölçütlerine göre niteliği düşüktür. YÖK kıskacı altında çalışmaktadır. Öğrenciler baskı altındadır.

A E- "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmesini beklediğimiz öğretmenlerimiz bugün ne durumdalar, öncelikli ve temel sorunları nelerdir? 

MUSTAFA GAZALCI- Her yönden özgür insan yetiştirmesini beklediğimiz öğretmenlerin ne yazık ki kendileri özgür değildir.

Her şeyden önce iş güvenceleri yoktur. Yaklaşık 400 bin atanmayan öğretmen varken atananlar da iş güvencesinden, örgütlenme özgürlüğünden yoksundur. AKP döneminde “sözleşmeli öğretmenlik” getirildi. 5 Ekim 1966´da Türkiye´nin de altına imza koyduğu öğretmenlerin haklarını belirleyen ILO-UNESCO´nun kabul ettiği “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi” ilkeleri aradan bunca yıl geçmesine karşın yürürlüğe sokulmadı. Öğretmenler grevli toplu sözleşmeli ve siyasi haktan yoksunlar. İLKSAN yardımlaşma sandıklarının yönetimi elerlinden alınarak bakanlığın etkisine sokuldu. Siyasi partilerin, sendikaların malları geri verilmesine karşın 12 Eylül´de el konulan TÖB-DER malları öğretmenlere geri verilmedi.

Ne yazık ki öğretmenler de eski TÖS, TÖB-DER gibi güçlü örgütlenmelerden bugün yoksundur. Yaklaşık 900 bin öğretmen çeşitli nedenlerle örgütlenmede tek çatı altında değildir. İktidar Eğitim Bir Sen´e kayıtlı kişileri yönetici yapmaktadır. Siyasi görüşler örgütlenmede öne çıkmaktadır. Bu parçalanmada iktidarın işine gelmektedir.

Çağdaş, ileri ülkelerde olduğu gibi bir yandan öğretmenlere, tüm kamu çalışanlarına siyaset yapma yolu açılmalı, bir yandan da öğretmenlerin tek çatı altında birleşmeleri sağlanmalıdır. Örgütlenmede ölçü siyasi görüşler değil öğretmenlik ve eğitim ölçü olmalıdır.  

Özetle öğretmenlerin öncelikli sorunları örgütlenme ve temel haklarının verilmesidir. Bu haklar verildiğinde öteki haklar kendiliğinden gelecektir.

A E-Dershaneleri, yurt içi ve yurt dışı okulları ile özellikle eğitim alanında örgütlenmiş olan ve günümüz iktidarı başta olmak üzere gelmiş geçmiş tüm iktidarlar tarafından da desteklenen Gülen Cemaatinin AKP hükümeti ile ters düşmesi ve çatışması dershanelerin kapatılmasıyla sonuçlandı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de sizin bir kitabınıza  adını veren "Eğitimdeki Dinci Çember" nasıl aşılır, yeniden laik eğitime, bilim ve akıl yoluna nasıl dönülür. Bu konuda önerileriniz ve öngörünüz nedir? 

/resimler/2015-12/17/1211191204461.jpg

MUSTAFA GAZALCI- Dershaneler var olan eğitim sisteminin bir sonucudur. Sınava bağlı, ezberci eğitim sistemi değişmeden dershanelerin kalkması aldatıcıdır. Bugün de adı değişmiştir dershaneler sürmektedir. Devlet Temel Lise adı altında bir çeşit dershaneleri sürdürmektedir. Üstelik Anayasa Mahkemesi dershanelerin kaldırılmasını durdurmuştur. O karara kadar kapanmayanlar işlevlerini sürdürmektedir.

AKP cemaat çatışması olmasaydı dershaneler mantar gibi artıyordu. Nitekim AKP´nin iş başına geldiğinde 2002´de yaklaşık 2 bin olan dershane sayısı 2014 iki katına 4 bine çıkmıştır. İşi okul satmaya kadar götürmüştür.

Üstelik AKP dershaneleri eğitimi daha nitelikli ve kamusal yapmak için değil, cemaatin ekonomik varlığını kesmek için kapatmaya kalktı. Bir yandan da dershanelerin özel okul olması için her türlü desteği verdi. Devlet okulları dökülürken özel okulda okuyan çocuklara para verdi, dört duvarlı yapılara okul ruhsatı verdi.

Sözünü ettiğiniz “Eğitime Dinci Çember” kitabı 2008 yılında Bilgi Yayınevi´nden çıktı. Soru önergelerine verilen yanıtlardan ve somut olaylardan yola çıkarak Cumhuriyet eğitiminin nasıl dinselleştirdiğini kanıtlayan bir çalışmadır. 15.3. 2005´te 69 milletvekili arkadaşımızla birlikte Fethullah Okullarının araştırılması için TBMM önergemiz de bu kitapta yer almaktadır. O zamanki AKP bu önergeye karşı çıktı ve gündeme alınmasını engellemişti. Yıllar sonra cemaatle çatışınca Recep Tayyip Erdoğan birkaç kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da önergeye imza attı diyerek konuyu gündeme getirdi.    

Akıl ve bilim yoluna dönüş önce AKP ve benzeri sağ iktidarlardan kurtulmakla olur. Sonra da eğitimi bir bilim kabul edip işi uzmanlarla ve bu işi yapan öğretmenlerle tartışıp nasıl yapacağınızı gündeme getirmelisiniz. Öğretmenin gönülden desteklemediği hiçbir eğitim atılımı kalıcı olmaz.

A E-İlave etmek istediğiniz konular varsa onları da okurlarımızla paylaşmak isteriz.

MUSTAFA GAZALCI- Eğitim insan ve ülkenin geleceğidir. Nitelikli bir eğitimle iyi insan ve gelişmiş ülke olur, insanlığa hizmet edilir. Atatürk ve Cumhuriyeti kuranlar bunu bildiği için daha savaş sırasında bile eğitim kongreleri yapmışlar, eğitime, öğretmene önem vermişler. Öğretim Birliğini ve laikliği getirmişler.  Eğitimin her alanında seferberlik anlayışı uygulamışız. Bu anlayışla karanlıklar aşılmış, Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen eğitimle her alanda yetkin insanlar yetiştirmişiz.  

Bunun en son güzel örneği Nobel Kimya ödülünü alan Prof. Dr.  Aziz Sancar´dır. Aziz Sancar çocukluğunda iyi bir eğitim aldığını, iyi öğretmenler elinde okuduğunu, Atatürk´e, Türkiye Cumhuriyeti´ne çok şeyler borçlu olduğunu vurguladı hep. Kız çocuklarının eğitilmesi gerektiğini söyledi.

İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşları dünya eğitim tarihine, İsviçre Eğitim Ansiklopedisine geçen, UNESCO´nun örnek model diye önerdiği Köy Enstitüleri gibi bir özgün eğitim uygulaması bulmuşuz. Ne yazık ki kısa süre sonra bu kurumları geliştireceğimize kapatmışız.  

Bu yıl Köy Enstitülerinin kuruluşunun 75. yılı. Aralık ayı içerisinde Bilgi Yayınevinden 165 Köy Enstitülüye anket uygulayarak, onların anlattıklarından yola çıkarak hazırladığımız “Köy Enstitüleri Sistemi, Mezunları Üzerine Bir Araştırma” kitabımız bu kurumlarının haksız yere kapatıldığını, burada verilen eğitimin nitelikli olduğunu göstermektedir. Adana Düziçi gibi 21 yerde bir güneş gibi Türkiye´ye aydınlatan Köy Enstitüleri sürseydi bugün başka gelişmiş bir ülke olacağımız açıktır.  

Bu kurumlardan yararlanarak günümüz koşullarına uygun yeniden üretici, canlandırıcı, akla, bilime uygun bir eğitim getirebiliriz.

Türkiye´nin nüfusunun büyük bölümü çocuk ve gençtir. Bu kesim nitelikli bir eğitimden geçirilirse geleceğe güvenle bakabiliriz.

Yüzyıla yaklaşan yayın yaşamında Yeni Adana Gazetesi´ne bundan sonra da başarılar dilerim. Size ve tüm okurlara saygılar sunarım.  

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ATATÜRK´ÜN İZİNDE (4) (09 Kasım 2016 - Çarşamba)
ATATÜRK´ÜN İZİNDE (3) (02 Kasım 2016 - Çarşamba)
ATATÜRK´ÜN İZİNDE (2) (25 Ekim 2016 - Salı)
ATATÜRK´ÜN İZİNDE (1) (19 Ekim 2016 - Çarşamba)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (8) (24 Mayıs 2016 - Salı)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (7) (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (6) (07 Mayıs 2016 - Cumartesi)
KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ (5) (02 Mayıs 2016 - Pazartesi)
“MİSAK-I MİLLİ ASGARİ PROGRAMDIR” (04 Nisan 2016 - Pazartesi)
KIBRIS NEREYE GİDİYOR? (22 Şubat 2016 - Pazartesi)
CHP NEREYE GİDİYOR? (3) (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
CHP NEREYE GİDİYOR? (2) (05 Şubat 2016 - Cuma)
CHP NEREYE GİDİYOR? (1) (05 Şubat 2016 - Cuma)
DR. SEDA BAYINDIR ULUSKAN´LA SÖYLEŞİ (25 Ocak 2016 - Pazartesi)
TÜRKİYE VE DÜNYADA ENERJİ SORUNU (01 Ocak 2016 - Cuma)
KURTULUŞ SAVAŞININ KAHRAMAN GAZETESİ (25 Aralık 2015 - Cuma)
ERİŞ ÜLGER İSTANBUL SÖYLEŞİSİ (28 Kasım 2015 - Cumartesi)
TARİHTE BU HAFTA 29 EKİM ÖZEL YAZISI (29 Ekim 2015 - Perşembe)
HEPİMİZ OSMANLICA ÖĞRENİYORUZ! (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
ÇANAKKALE CEPHESİ (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
I. DÜNYA SAVAfiININ 100. YILI (05 Ekim 2014 - Pazar)
NEDEN 29 EKİM? (05 Ekim 2013 - Cumartesi)
TARİHTE BU HAFTA (05 Ekim 2013 - Cumartesi)
ERİŞ ÜLGER İSTANBUL SÖYLEŞİSİ (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
SESSİZ SEDASIZ BİR DERBİ
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
söyleşi DERLEMECİ OZAN ZAHİDE ESKİCİ
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
TERÖRİST SUÇLAMASI
PROF. DR. FİKRİ AKDENİZ - BİLİM DÜNYASI
PROF. DR. FİKRİ AKDENİZ - BİLİM DÜNYASI
EĞİTİM VE ÖĞRETİME GÖNÜL VEREN EMEKLİ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ŞÜKRÜ AKDENİZ İLE SÖYLEŞİ
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
GELECEĞİN GÜLÜ, YILDIZI VE İKBAL IŞIKLARINA
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
OKULLARDA DAVRANIŞ DÜZELTME VE DEĞİŞTİRME
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Dost acı söyler sayın Kılıçdaroğlu
ÖNCE EĞİTİM - BURHAN YETKİL EMEKLİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
ÖNCE EĞİTİM - BURHAN YETKİL EMEKLİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
ADANA´DAKİ ÇOCUK TİYATROLARI
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Srilanka´dan Çubuk´a…
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
NEDEN DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEMEZ İNSAN KORKAR(2)
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ARTIYOR!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
LAİK DEVLET İLKESİNİN ANAYASAMIZA GİRİŞİNİN 91. YILDÖNÜMÜ
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
NOTRE DAME ‘IN GERÇEK KAMBURU KİMDİR ?
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
8 Mart Dünya emekçi kadınalar günü tüm çalışan-emekçi kadınlarımız için kutlu olsun.
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Alp And
Ata Alp And
SEVGİDEN AŞKA
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
İDLİP
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
ALTMIŞ BEŞ YAŞ ÜSTÜ YOLCULARI VE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
SRİ LANKA´DA VAHŞETİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
Celal Topkan
Celal Topkan
KİM KAYBETTİ
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
“GADASINI ALDIĞIM ŞİİRLER”
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ATATÜRK 30 AĞUSTOS´U ANLATIYOR
İlhan ALPER
İlhan ALPER
NEYDİ O GÜNLER
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Tarihten Ders Almak
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
İNTİHAR
Adil OKAY
Adil OKAY
ADİL OKAY YAZDI: “ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*
Özcan İNCEOĞLU
Özcan İNCEOĞLU
BUNUN ADI DERBİ!
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
ADANALI OLUNMAZ ADANALI DOĞULUR
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2019-4/23/1354273268150.jpg