“ENGELLERİ AŞMAK, SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI SEVGİYLE YAŞAMA GEÇİRMEKLE MÜMKÜNDÜR”
3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Engelli Hakları Komisyonu tarafından Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonununda basın açıklaması yapıldı.
Tarih: 3.12.2018 16:23:06/ 212okunma / 0yorum

Basın açıklamasında; Baro Genel Sekteri Av. Semih Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Nevzat Elçi, Av. Sinem Tansınatapan ve Baro Engelli Hakları Komisyonu Koordinatörü Av. Timur Ortatepe ile Engelli Hakları Komisyon üyeleri, Av. Yurdagül Gündoğan, Av Emine Ufuktepe , Av. Burçin Kumral, Av. Cennet Aşama, Av. Asile Betül Yayla´nın yanı sıra çok sayıda üye avukat hazır bulundular. Baro Başkanı Av. Veli Küçük, açıklama sonrasında günün anlam ve önemine değindi.

KÜÇÜK  İSTATİSTİK VERİLER SUNDU.

Engelli Hakları Komisyonuna teşekkürlerini bildiren Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ülkede ne yazık ki engelli haklarının ve engelli duyarlılığının yaşama geçmediğini, sayısal verileri ortaya koyarak ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli yurttaşımızın bulunduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı araştırmalarına göre 20 yılda eğitime erişen engelli çocuk sayısının yalnızca 289 bin olduğunu belirtti.

On milyonlardan bahsederken eğitim alan engelli çocuk sayısının çok düşük kaldığını gördüklerini vurguladı. Ülkemizde yaklaşık 23 milyon çocuğun yaklaşık 600 bine yakınının engelli olduğunu anlatan Av. Küçük, “Maalesef engelli çocukların yarısından fazlası eğitim alamıyor.  TÜİK verilerine göre 2018 yılının üç ayında iş başvurusu yapan engelli birey sayısı ise yaklaşık 32 bindir. Kamuda çalışması öngörülen engelli kişi sayısı ise yaklaşık 62 bin, ancak bu sayının da yaklaşık 51 binine istihdam sağlanabilmiştir. Geriye kalan 11 bin kişi henüz görevlendirilmemiş durumundadır,” diye konuştu.

“OLUMSUZ BAKIŞ AÇISINI YIKMALIYIZ”

Küçük şunları söyledi:

“Çağdaş, uygar toplumlarda sayısal verinin çok daha üst boyutta olması gerekiyor.

Kadınlarımızın, engelli bireylerimizin, toplumun farkındalığı çerçevesinde sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda, iş yaşamında mutlak suretle eşitlik kuralının yaşama geçirecek ölçüde sağlamak sosyal devlet anlayışının zorunluluğudur.

Bu sayısal veriler üzücü oluğu kadar ekonomik olarak büyüdüğü iddia edilen ülkemizde bu oranların azalması en büyük dileğimizdir.

İnsan zihinsel ya da bedensel engelli olarak doğabilir ya da olabilir; ancak vicdanı engelli olanlar tarafından yaşamı zorlaşır. Tüm engelleri aşmak sevgiyle, emek veren insanlar ve sosyal devlet anlayışının yaşama geçmesiyle mümkündür.

Ben güzel ülkemizde yaşanan tüm bu olumsuzlukların en kısa sürede sonlanmasını, engelli bireylerimizin de yanlış ve eksik toplumsal bakış açısıyla evin içerisinde, ailenin yanından hiç ayrılmadan toplumdan izole olarak yaşamını sürdürmesini değil, bireysel gelişimi ve yetenekleriyle, eğitim, kültür, bilim, sanat, spor gibi birçok alandaki yetenekleriyle sosyal yaşamda insanlarla birlikte toplumla kaynaşarak ve uyumlu bir şekilde yaşamasını istiyorum. Ve bazı kesimlerin olumsuz bakış açısının biran evvel sonlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz potansiyel birer engelli adayıyız. Engellerin öncelikle vicdanlarda sonlandığı, sonrasında sosyal devlet anlayışının yaşama geçtiği güzel aydınlık günlerde bir arada kardeşçe yaşamak dileğiyle Dünya Engelliler Gününü Kutluyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Engelli Hakları Komisyon Başkanı Av. Özlem Kara, açıklamasında şunları kaydetti:

“Her insanın onurlu bir yaşama sahip olma hakkı vardır. Ne var ki, engelli bireyler, insan olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmak istediklerinde çeşitli engellerle karşılaşırlar ve onurlu bir yaşama sahip olmak onlar için çoğu kez toplumsal önyargılar ve tutumlar başta olmak üzere, erişilebilirlik sorunları gibi yüzlerce nedenle imkansız duruma gelir.

Bilindiği üzere, 3 Aralık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Engelliler günü olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Adana Barosu olarak engelli bireylerin yaşamlarını doğrudan etkileyen, ve engellilerin toplum yaşamına bütünüyle etkin katılımları önünde engel oluşturan olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacının yaşam bulması inancıyla, bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, engelli bireyler insan çeşitliliğinin doğal bir parçasıdır ve engelli olmak, temel insan hak ve özgürlüklerinden bütünüyle ve koşulsuz olarak yararlanma önünde olumsuz bir durum olarak değerlendirilemez.

Engellilerin, Temel insan hak ve özgürlüklerinden diğer bireylerle tam ve eşit şekilde yararlanabilmek yolunda, sürdürdükleri mücadeleler sonucunda, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Engelli bireylerin hakları sözleşmesi, Ülkemiz tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanarak, 3 Aralık 2008 tarihinde onaylanması ardından yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, geçen zaman içerisinde, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi konusunda, engelli bireylerin toplum yaşamına tam ve etkin katılımları önündeki yüzlerce engel, maalesef ortadan kaldırılamamış bulunuyor.

Engelli avukatların önünde bulunan sorunlar, elbette engelli bireylerin yaşamakta oldukları sorunlardan bütünüyle bağımsız değil. Bununla birlikte ifade etmek isteriz ki, bizler bugün özellikle, engelli bireylerin sorunlarından ayrı düşünemeyeceğimiz engelli meslektaşlarımızın sorunlarına da dikkat çekmek istiyoruz.

Engelli avukatların yaşamakta oldukları önemli sorunlardan ikisinin, engelli bireylere yönelik önyargılar ve tutumlar ile fiziksel çevrenin engelli bireyler için yaşanabilir ve erişilebilir olmaması olarak ifade edebiliriz.

Fiziki çevre denildiğinde öncelikle adliye binalarının iç yapısı ve çevresinden söz etmek gerekir. Maalesef, adliye binaları engelli avukatların mesleklerini diğer meslektaşlarıyla eşit koşullarda icra edebilmelerine olanak tanımamaktadır.

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak ulusal mevzuatımızda bazı düzenlemeler olmasına karşın ne yazık ki, bu düzenlemelerin yetersiz olması yanında, mevzuattaki düzenlemelere rağmen uygulamadaki tutumlar nedeniyle, sorunların çözümündeki güçlükler devam etmektedir. Aynı şekilde cezaevlerindeki iç ve dış mekanlarda da benzeri sorunlar görülmektedir. Özellikle engelli avukatların Ceza evlerindeki müvekkilleri ile verimli bir şekilde görüşememeleri engelinin ortaya çıkmasına yol açan bu olumsuzluklar aynı zamanda engelli avukatlar ile engeli olmayan avukatlar arasında mesleklerini yerine getirmede ciddi bir eşitsizlik yaratmaktadır.

Engelli avukatların karşılaştıkları temel bir sorun da onlara yönelik, küçümseyici, önyargılı davranış ve algılardır. Bu durum daha açık bir deyişle, engellilere yönelik farkındalık yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. O halde çözüm başta hakim, savcı ve avukatlar olmak üzere adliye personeline yönelik farkındalık çalışmaları yapılmasını gerektirmektedir.

Önemle vurgulanması gereken başka bir temel sorun ise, özellikle görme engelli meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve kaynaklara ulaşmasındaki güçlüklerdir. Bu alanda kütüphanelerin ve mesleki alanların engelli erişimine uygun şekilde kurulması mesleki bilgi ve kaynaklara erişimin önündeki mevcut olumsuzlukları ortadan kaldıracaktir.

Yine görme engelli avukatlar yalnız başına dosya inceleme ve evrak takibinde ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu durum, onların gerekli belgelere ulaşmasını engelleyici bir olumsuzluk yaratmaktadır. Engelli avukatlarla, diğer meslektaşları arasında önemli bir eşitsizlik yaratan bu sorunun aşılması için Adalet Bakanlığı´nca gerekli düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Diğer yandan, kamu ve özel kurum ve kuruluşların da engelli avukatlarla hizmet sözleşmesi yapmaları onlara olan ön yargılar nedeniyle çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Ayrıca devlet memurları kanununun 53. maddesinin değiştirilmesi ile de engellilerin kariyer mesleklerde ve özellikle avukatlık mesleğinde çalışmalarının önü büyük ölçüde kapatılarak bu konudaki kazanımlar geri alınmıştır.

Oysa, mesleki kariyerlerine onca olanak yoksunluğuna rağmen başarılı bir biçimde başlayıp sürdüren engelli meslektaşlarımıza yapılan bu muamele onur kırıcı ve ayrımcı bir muameledir.

Yukarıda ifade edilen sorunların ortadan kaldırılabilmesi şüphesiz öncelikle, engelli bireylere yönelik olumsuz tutum ve önyargıların ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, Anaokullarından başlamak üzere, eğitim süreçlerinde ve toplumda engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması, zorunludur.

Diğer taraftan, Medyanın engelli bireylere yönelik olumsuz algı ve tutumlar yaratan dili değişmelidir.

Engelli bireylerin fiziksel ve sosyal çevreye erişim sorunlarının ortadan kaldırılması, engelli avukatların da mesleklerini, diğer meslektaşlarıyla eşit koşullarda yapabilmelerine olanak tanıyacaktır.

Bizler biliyoruz ki, engelli bireylerin, toplum yaşamına tam ve etkin olarak katılma mücadeleleri, sistemin, “mükemmel” ve “kusursuz” insan arayışlarına inat, farklılıklarıyla görünür olma ve kendilerini eşit yurttaşlar olarak, var etme çabaları güçlenerek sürecek.

Unutmamak gerekir ki, Engelli bireylerin insan onuruna yaraşır, özgür ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi, hepimiz için onurlu ve özgür bir yaşam anlamı taşımaktadır.”
Kaynak: HABER MERKEZİ

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Adana Barosu Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu´ndan ‘İnsan Hakları Günü´ mesajı
Adana Barosu Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu´ndan ‘İnsan Hakları Günü´ mesajı
Adana Barosu Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu tarafından, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi´nin 70. yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasında, OHAL ve KHK süreçlerinden, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarına, iş kazalarından, basın özgürlüğüne, çevre hakkı ihlallerinden Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi cinayetinin üzerinden üç yıl geçmiş olmasına karşın hala aydınlatılmamış olmasına ve birçok konuya değinildi.
   AVUKATLARA ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
AVUKATLARA ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
İstanbul Barosu Başkanlığı 01/01/2019 tarihinden itibaren, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğunun getirilmesi konusunda açıklama yaptı
   KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİ´NİN İPTALİNE ADANA BARO BAŞKANINDAN TEPKİ
KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİ´NİN İPTALİNE ADANA BARO BAŞKANINDAN TEPKİ
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Festivalin iptal edilmesi çok basit bir uygulamadır. Bu uygulama yerine güvenlik önlemlerini alarak sağlıklı ve keyifli bir festival ortamı sağlanmalı. Bu kararı esefle kınıyorum,” dedi
ADANA´DA KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİNE YASAK UYGULANDI
ADANA´DA KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİNE YASAK UYGULANDI
Adana Valiliğinin kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle yasakladığı Şalgam ve Kebap Festivali için polis önlem aldı
ADANA VALİLİĞİ KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİNİ KAMU GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE İPTAL ETTi
ADANA VALİLİĞİ KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİNİ KAMU GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE İPTAL ETTi
8-9 Aralık günleri yapılması planlanan Festivalin Adana Valiliği tarafından iptal edildiği bir basın bülteni ile duyuruldu
   “MODERN İNSAN 200 BİN YIL ÖNCE TEK BİR ÇİFTTEN TÜREDİ” İDDİASI
“MODERN İNSAN 200 BİN YIL ÖNCE TEK BİR ÇİFTTEN TÜREDİ” İDDİASI
New York´taki Rockefeller Üniversitesi´nden Mark Stoeckle ile İsviçre´deki Basel Üniversitesi´nden David Thaler´in İnsan Evrimi (Human Evolution) dergisinde yayımlanmış ortak araştırması, modern insanın tek bir çiftten türediği iddiasıyla gündem oldu.
 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI´NDA YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI´NDA YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin bir toplantı yapıldı- Yeni sistemde ´tek tip askerliğe´ geçilmesi ve ´kalıcı bedelli´ gelmesi öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANDI
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANDI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında başladı.
Cezaevleri dolup taşıyor!
Cezaevleri dolup taşıyor!
Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı 2017´de yüzde 15,7 arttı.
DANIŞTAY SAVCILIĞI  DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ TERMİK SANTRALLERİN  LİSANSLARININ İPTALİNİ İSTEDİ
DANIŞTAY SAVCILIĞI DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ TERMİK SANTRALLERİN LİSANSLARININ İPTALİNİ İSTEDİ
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN 3. KEZ “KÜMÜLATİF ETKİ “ İÇTİHATLARI ÜZERİNE DANIŞTAY SAVCILIĞI İSKENDERUN ATLAS ENERJİ –ERZİN EGEMER –YUMURTALIK AYAS TERMİK SANTRALLERİNİN LİSANSLARININ İPTALİ YÖNÜNDE MÜTALAA VERDİ.
EVREN´İN ‘ÇORBA HALİ´ ARAŞTIRILIYOR
EVREN´İN ‘ÇORBA HALİ´ ARAŞTIRILIYOR
Tanecik hızlandırıcısı Relativistik Ağır İyon Çarpıştırıcısı (RHIC) kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar, evrenin Büyük Patlama sonraki halinin neredeyse ideal sıvı olma niteliği taşıyan ve ‘kuark-gluon plazması´ olarak adlandırılan bir nevi ‘çorba´ olduğunu ortaya koydu.
"Çağdaş ve ilerici Cumhuriyetimiz  ilelebet payidar kalacaktır"
"Çağdaş ve ilerici Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır"
Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Tekke ve zaviyelerin kapatılması” devriminin 93. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu
KUZEY MARMARA OTOYOL İNŞAATINDA BETON BLOK ÇÖKTÜ: 3 İŞÇİ ÖLDÜ
KUZEY MARMARA OTOYOL İNŞAATINDA BETON BLOK ÇÖKTÜ: 3 İŞÇİ ÖLDÜ
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü.
Kentsel dönüşüm Adana´ya yeni bir bulvar kazandırdı
Kentsel dönüşüm Adana´ya yeni bir bulvar kazandırdı
Adana Büyükşehir Belediyesi, deprem riski yüksek gecekonduların ve çarpık yapıların bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi´ndeki 250 dönüm alanda uygulamaya koyduğu kentsel dönüşüm projesinde 42 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödeyerek 230 binanın yıkımını tamamladı.
"Aladağlı aileler iki yıldır adalet bekliyor"
"Aladağlı aileler iki yıldır adalet bekliyor"
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, denetimlerdeki usulsüzlük, ihmal ve tedbirsizliğin neden olduğuAladağ faciasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala adaletin sağlanamadığını kaydetti.
"Aladağ yangınını unutmadık, unutturmayacağız"
"Aladağ yangınını unutmadık, unutturmayacağız"
29 Kasım 2016 yılında yaşanan acı olayın yıldönümünde Baro Başkanı Av. Veli Küçük, olayda kusuru ve suçu olan kişi ve kurumların cezalandırılmamalarını sert bir dille eleştirdi.
   SİVAS´TA YÜK TRENİ İLE YOLCU TRENİ ÇARPIŞTI: 14 YARALI
SİVAS´TA YÜK TRENİ İLE YOLCU TRENİ ÇARPIŞTI: 14 YARALI
Sivas´ın Ulaş ilçesinde sis nedeniyle sinyalizasyon hatası yapan yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
   İSTANBUL SANCAKTEPE´DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT
İSTANBUL SANCAKTEPE´DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT
Sancaktepe´de askeri bir helikopter mahalle arasına düştü; 4 askerin şehit oldu, bir asker yaralı
TBB´den AİHM kararlarıyla ilgili değerlendirme
TBB´den AİHM kararlarıyla ilgili değerlendirme
Türkiye Barolar Birliği,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nin kararları konusundaki tepkilere dair değerlendirmelerde bulundu
HAKKARİ´DEKİ MÜHİMMAT PATLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR AÇIKLANDI
HAKKARİ´DEKİ MÜHİMMAT PATLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı´nın açıklamasında Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi´nde, 9 Kasım´da meydana gelen kazaya, M107 K/M topunun ateşlenmesi sonrasında olağandışı kopan kamanın barutları tutuşturması üzerine ortaya çıkan zincirleme patlamaların neden olduğu kaydedildi
Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul´da
Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul´da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul´a geldi.
Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı
Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin ´www.turkiye.gov.tr´ adresinden ilan edildiği belirtildi.
"Torba yasa garipliklerine son verilmelidir"
"Torba yasa garipliklerine son verilmelidir"
TBMM Sağlık Komisyonu´nda ihraç edilen doktorlara çalışma sınırı getiren değişiklikle ilgili olarak Baro Başkanı Av. Veli Küçük; “Bu düzenleme devletin güvenliğini tehlikeye düşüren terör örgütleri ile irtibatlı olduğu düşünülen sağlık mensuplarıyla ilgili yapılmak istenen düzenlemeydi. Yap boz tahtasına dönen yasalaşma çalışmaları barolardan ve meslek örgütlerinden gelen yoğun tepkiler üzerine, çok değişik hale getirildi.
 “Şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen yasayı kabul etmiyoruz!”
“Şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen yasayı kabul etmiyoruz!”
Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası, SES ve ADANAHED üyeleri, meclise sunulan ‘Sağlıkta Şiddet Yasası´nın şiddeti değil, hekimlerin çalışma hakkını engellediği gerekçesiyle tepkilerini dile getirerek yasanın geri çekilmesini istediler.
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
BÖYLE PUANLARA CAN KURBAN
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
BARIŞ SERGİSİ NOTLARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
EMPERYALİZMİN MAŞALARI-2
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
BİR GÜNÜN MANZARASI
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ATATÜRK´ÜN EDEBİYETE İNTİKALİNİN 80.YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
AMAÇ ÇATIŞMALARI VE ÖĞRETMENLER
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Dost acı söyler sayın Kılıçdaroğlu
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Çarşamba´nın Gelişi.
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
TÜRKİYE´NİN DIŞARDAN GÖRÜNÜŞÜ
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ARTIYOR!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
TARİKAT-CEMAAT ÖRGÜTLENMESİ DEMOKRASİDE MEŞRU MUDUR?
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
HASTA VELİNİMETİMİZDİR !
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
ABD´yi Yerli Malı ile Protesto Etmek Yerine Beyin Göçünü Engellemek ve Bilimin Öngörüsü ile Geleceği Kurmak Gerekir
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Alp And
Ata Alp And
SANAT VE BARIŞ
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
İDLİP
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİRKEN
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
ATATÜRK CHP VE CUMHURİYET YÖNETİMİ
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
kitaplık-elş.deneme YASEMİN BÜLBÜL-“SON SALTANAT ERTUĞRUL”(*)
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ATATÜRK 30 AĞUSTOS´U ANLATIYOR
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Tarihten Ders Almak
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
VEYSEL GARANİ
Adil OKAY
Adil OKAY
ADİL OKAY YAZDI: “ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*
Özcan İNCEOĞLU
Özcan İNCEOĞLU
Beraberliğe razı olduk
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
ADANASPOR İYİ YOLDA
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
BELEDİYE BAŞKANLARI
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
ADANA DEMİRSPOR´A BAŞARILAR DİLERİZ
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Volgada 11 gün-23
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
10 °C
Çarşamba
6 °C
Perşembe
7 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-12/6/1516488376145.jpg