“YENİ MADEN KANUNU´NDA SÖZ EDİLEN MİLLİ MENFAATLER İLE AMAÇLANAN NEDİR?”
TBMM alt Komisyonunda CHP grubu adına ‘Maden Kanunu Teklifi´nin sakıncalarını ortaya koyarken CHP´li Şevkin, “Bu kanun tasarısı gösteriyor ki; kamunun elindeki kömür ruhsat sahaları “böl, parçala, sat” anlayışı hakim kılınmış ve ülkenin dışa bağımlı enerji ihtiyacını daha da arttıracak düzenlemeler “milli menfaatler” kavramı altında topluma sunulmaya çalışılmıştır” diye konuştu
Tarih: 8.1.2019 10:26:27/ 554okunma / 0yorum

Tasarının ana gerekçesinde; toplumsal yarar, ülke ihtiyacı, planlama, kaynak koruma, işçi sağlığı, çevre koruma vb. gibi hayati konuların göz ardı edildiğine vurgu yapan Dr. Şevkin, “Kanun tasarısının 4. Maddesindeki düzenlemede, ‘4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 1´inci maddesine ‘madenlerin´ ibaresinden sonra gelmek üzere “milli menfaatlere uygun olarak” ibaresi eklenmiştir´ denilmektedir. ‘Milli menfaatlere uygun olarak´ ibaresiyle amaçlanan nedir? Bu kanun tasarısı gösteriyor ki; kamunun elindeki kömür ruhsat sahaları “böl, parçala, sat” anlayışı hakim kılınmış ve ülkenin dışa bağımlı enerji ihtiyacını daha da arttıracak düzenlemeler “milli menfaatler” kavramı altında topluma sunulmaya çalışılmıştır” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, TBMM alt komisyonunda CHP grubu adına ‘Maden Kanunu Teklifi´nin sakıncalarını anlattı

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifinin sakıncaları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Maden Kanunu Ve Bazı Kanun İle Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Tasarı görüşmelerinin gerçekleştiği TBMM Alt Komisyonu´nda CHP grubu adına sözcü olarak katılan Dr. Şevkin, CHP´nin tasarıya karşı çıkışını tüm detaylarıyla ortya koydu.

Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ve sektör temsilcilerinin de katıldığı komisyon toplantısında konuşan Dr. Şevkin, “Önümüze gelen Maden Kanunu Ve Bazı Kanun İle Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Tasarı” tam anlamıyla sektöre ve madencilik dünyasına hizmet etmiyor.  Madencilik sektöründe faaliyet gösterenler  “ yüksek harç ve cezalar ile siyasi nedenlerle ruhsatlarının ellerinden alınacağı kaygısıyla” ayakta, Küçük maden işletmeciliği, yani aile işletmeciliğini yok etmesi nedeniyle “ küçük aile işletmecileri” ayakta, Getirilen düzenlemeler ile bu sektörde çalışan binlerce işçi ve memurun işsiz kalmasına neden olacağı düşüncesi ile İşçi ve memur sendikaları ve çalışanlar” ayakta, Çok sayıda jeoloji ve maden mühendisinin işsiz kalmasına ve meslek örgütlerinin denetim yetkilerinin alınması nedeniyle “Meslek örgütleri” ayakta, Vatandaşlarımızın evine, bağına, bahçesine, tarlasına, zeytinliğe haberi olmadan tapularının üzerine şerh düşerek kullanılamaz hale gelmesine neden olması sebebiyle vatandaş ayakta, Petrol kanunun da yapılan düzenlemeler nedeni ile rafinericiler ayakta” diye konuştu.

HİÇ BİR KATKISI YOK!

Yüz binlerce insanı ilgilendiren, sektördeki tüm bileşenleri rahatsız eden bu düzenlemeler kim veya kimler için getirilmek isteniyor?” şeklinde soran Dr. Şevkin, “2002 yılından günümüze kadar geçen 16 yıllık iktidarınız sürecinde Maden Kanunu dört kez köklü olmak üzere 14 defa değişikliğe  uğramıştır.  Yani her yıl en az bir değişiklik yapılmış. Maden kanunu yapılan değişikliklerle amacı ve felsefesinden uzaklaştırılmış deyim yerinde ise yamalı bohçaya çevrilmiştir.

14´üncü kez getirilen bu değişiklikler; sektörde faaliyet gösteren madencilerin işlerini kolaylaştırmamıştır, çalışan işçi ve memurların sorunlarını çözmemiştir. Madenciliğin,  GSMH içindeki payını arttırmamıştır. Meslek örgütlerinin sorununu çözmemiştir. Madencilik sektöründe yaşanan iş kazalarını veya iş cinayetlerini önleyen bir yanı yoktur. Ülkede üretilen hammaddenin uç ürüne dönüştürülerek ülke ekonomisine katkısı arttırılmamıştır. Çevrenin korunmasına hizmet etmemiştir.  Ekonomileri madenciliğe bağlı illerimizin, ilçelerimizin gelişmesine katkısı olmamıştır. Ülkemizin insan varlığı veya teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkısı olmamıştır” dedi.

Teklifin 5. Maddesinde ‘Oda Sicil Belgesi´ tanımının yürürlükten kaldırıldığını vurgulayan Dr. Şevkin, halbuki mühendislik mesleği mensuplarının disiplinleri, iş ilişkilerindeki dürüstlükleri ve meslek ahlakın sağlanması ve takibi, görevi Anayasada kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve ona bağlı olan Maden Mühendisleri Odası´na verildiğini kaydetti.

İŞ DİSİPLİNİ VE MESLEK ETİĞİ HİÇE SAYILIYOR!

Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Meslek mensuplarının iş disiplinleri ve meslek etiklerinin sağlanması ve takibi Anayasa ve meslek kanunu uyarınca Maden Mühendisleri Odasına münhasır ve vazgeçilmez bir yetki olarak tanınmıştır. Bilindiği gibi madencilik işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en riskli  mesleklerden birisidir. Özellikle son yıllarda yaşanan maden iş kazaları toplumda çok derin yaralar açmış ve tüm Türkiye´nin yüreğini kanatmıştır. Bu bakımdan benzer nitelikte iş kazalarının tekrar yaşanmaması için Maden Mühendisliği meslek mensuplarının disiplinlerinin ve meslek etiğine uygun davranıp davranmadıklarının takibinin Anayasa ile tanınmış bir yetki olarak Maden Mühendisleri Odası tarafından yapılmasının yaşamsal önemi vardır. Aksi halde söz konusu kazalarda ihmalleri bulunan meslek mensuplarının takibi çok güç olacağı gibi, 3213 sayılı Maden kanununun 10. Maddesinde öngörülen hak mahrumiyeti ve benzeri mesleki kısıtlamalarının yerine getirip getirilmediği belirlenmesi mümkün olmayacaktır. Hatta maden kazalarını önlemek amacı ile düzenlenen 5995 sayılı kanunla 2010 yılında oda sicil belgesi konusu Maden Kanununa tanımlar ile 2.maddesine eklenmiştir. Maden kanununda 07.12.2018 tarihli değişiklik teklifi ile oda sicil belgesinin maden kanunu kapsamından çıkarılması anayasanın 135. Maddesine aykırı olacağı gibi maden iş kazalarının önlenmesinde yaşamsal önemi bulunan Maden Mühendisleri odasının üyeleri üzerindeki takip ve denetiminin işlevsiz bırakacaktır. Bu nedenle 3213 sayılı Maden Kanununu 2. Maddesindeki “oda sicil belgesi” tanımının aynen korunması ve teklifin 5.maddesindeki bu değişikliğin geri çekilmesi  gerekiyor.”

“MADEN MÜHENDİSLERİ MESLEKTEN UZAKLAŞIR!”

Teklifin 10. Maddesinde yer alan daimi nezaretçi ve teknik elemana uygulanacak olan para cezalarının 5 bin liraya yükseltildiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Zaten mevcut hükümde bir yıl hak mahrumiyeti verilerek görevini gereği gibi yerine getirmeyen daimi nezaretçi ve teknik elemana caydırıcı bir yaptırım bulunmaktadır. Teklifle öngörülen söz konusu idari para cezaları maden mühendislerinin daimi nezaretçilik görevini üstlenmelerinde caydırıcı bir rol oynayacaktır. Zaten madencilik mesleği kan kaybetmekte ve üniversitelerde birçok maden mühendisliği bölümü kapanmayla karşı karşıya kalmaktadır. Bu şekilde mesleğin başında idari para cezaları bulunan bu görevi çoğu maden mühendisi kabul etmeyecektir. Mevcut maden mühendisleri de madencilik sektörü dışında diğer iş kollarında çalışmayı tercih etmektedir. Bu durum ise madencilik sektörünü düzeltelim derken sektörün daha da küçülmesine ya da yapılamaz hale gelmesine neden olacaktır. Bu bakımdan Teklifte daimi nezaretçi ve teknik elemanlar için öngörülen idari para cezalarının çıkarılması çok önem arz etmektedir” dedi.

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN SORUNU!

Teklifte yeni bir hüküm olarak “Yetkilendirilmiş tüzel kişilere Genel Müdürlüğe vermiş oldukları her türlü bilgi, belge ve beyanın doğru olmaması halinde 31.054 TL idari para cezası uygulanır.  Bu fıkradaki ihlalin üç yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanır ve bu Kanun gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır” hükmü getirildiğini, mevcut haliyle yetkilendirilmiş tüzel kişilerin, yetki ve sorumluluğunun yeterince düzenlenmeden sadece bir hükümle idari para cezası ve hak mahrumiyeti cezası öngörülmesinin uygun bir yaptırım olmadığını dile getiren Dr. Şevkin,  “Zira yetkilendirilmiş tüzel kişilerin sunmuş oldukları bilgi, belge ve beyanların doğru olup olmadığını takip edebilmeleri için ruhsatlı sahalarda sürekli denetim yapması, ruhsat sahibinin sevk fişi, mali belgelerinin, hatta ticari belgelerini de denetleme yetkisine haiz olması gerekir. Ülkemiz gerçeğinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) yetkililerine bile söz konusu belgeleri ibraz etmediği için 3213 sayılı Kanunun 11. Maddesinde ruhsat sahibine  idari para cezası verilmesi ve hatta yeni teklifte faaliyeti durdurma yaptırımı öngörülmüşken yasada bu şekilde bir yetkisi bulunmayan yetkilendirilmiş tüzel kişilerin söz konusu denetimi hukuken ve fiilen yapmaları mümkün değildir. Dolayısıyla Maden Kanununda bu konuda herhangi bir yetki ile donatılmayan yetkilendirilmiş tüzel kişilerin söz konusu bilgi ve belgelerin doğruluğunu tahkik ve tespit etmesi beklenemez. Bu nedenle kendisine yetki verilmeyen yetkilendirilmiş tüzel kişilere öngörülen idari para cezası ve hak mahrumiyeti tekliften çıkarılmalıdır” diye konuştu.

“SEKTÖR, AYAĞA KALKAMAZ!”

Maden Kanunu´nda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısının sektör temsilcilerince de sakıncalı bulunduğuna işaret eden Dr. Şevkin, şöyle konuştu:

“Sektör temsilcileri, özel şirketlerin tasarının meclise sunulmasından sadece iki gün önce haberleri olmuştur. Söz konusu tasarı maalesef daha önceki gibi sektör ile istişare edilmeden ve görüşleri alınmadan hazırlanmıştır. Maden Kanunu´nda çok sık yapılan değişiklikler Türkiye´ de madencilik sektörünü öngörülemez hale getirmiştir.

16 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi ile belirsiz süreçler sektörün küçülmesine neden olmuştur. Dünya ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan çalkantılar, ticaret savaşları, bölgesel savaşlar ve son dönemlerde ülkemizde yaşanan derin ekonomik kriz sektörü olumsuz etkilemiştir. 2018 yılı ihracat rakamları da maalesef geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi düşmeye devam etmektedir. Ülkemiz inşaat sektöründeki yavaşlama da yurtiçi satışlarını büyük oranda düşürmüştür. Bu ortamda moral ve desteğe ihtiyaç duyan sektör, sanki ceza kanununa dönüştürülmüş bir kanun teklifi ile karşı karşıya kalmıştır.

900 BİN KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENECEK!

Kanun Teklifi bu haliyle kabul edilirse sektör küçülmeye devam edecek ve ayağa kalkamayacak hale gelecektir. Yanı sıra, sektörün yüzde 98´ ini oluşturan işyerleri Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) niteliğinde olup, 150 bin çalışanı doğrudan olmak üzere yaklaşık 900 bin kişiyi olumsuz yönde etkileyecek, işsizlik oranlarında artışa sebep olacaktır. Bu durum aynı zamanda sektörün hammadde sağladığı diğer sanayi kollarını, fabrika ve tesisleri, maden makine üreticilerini, nakliye ve lojistik sektörü başta olmak üzere yerelde birçok işletmeciyi olumsuz etkileyecektir. Sektörün ayağa kalkması ve yatırımların büyüyerek devam etmesi için sektörün şeffaf uygulamalarla öngörülebilir hale getirilmesi, ruhsat güvencesinin arttırılması ve sektörün önünün açılması Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında beklenmektedir. Bu bağlamda Kanun Teklifinin geri çekilerek sektör ile birlikte istişare edilmesi birçok sıkıntının önüne geçeceği gibi sektörü de büyütecektir.”

MİLLİ MENFAATLER İLE AMAÇLANAN NEDİR?

Tasarının ana gerekçesinde; toplumsal yarar, ülke ihtiyacı, planlama, kaynak koruma, işçi sağlığı, çevre koruma vb. gibi hayati konuların göz ardı edildiğine vurgu yapan Dr. Şevkin, “Kanun tasarısının 4. Maddesindeki düzenlemede, ‘4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 1´inci maddesine ‘madenlerin´ ibaresinden sonra gelmek üzere “milli menfaatlere uygun olarak” ibaresi eklenmiştir´ denilmektedir. ‘Milli menfaatlere uygun olarak´ ibaresiyle amaçlanan nedir? Bu kanun tasarısı gösteriyor ki; kamunun elindeki kömür ruhsat sahaları “böl, parçala, sat” anlayışı hakim kılınmış ve ülkenin dışa bağımlı enerji ihtiyacını daha da arttıracak düzenlemeler “milli menfaatler” kavramı altında topluma sunulmaya çalışılmıştır” diye konuştu.

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti
CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kitaplarda ve dergilerde KDV´yi sıfırlayan kanun teklifi kabul edildi
Kitaplarda ve dergilerde KDV´yi sıfırlayan kanun teklifi kabul edildi
Kitaplarda ve dergilerde KDV´yi sıfıra indiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Sarıbal: “Sebze sorununun nedeni Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesidir”
Sarıbal: “Sebze sorununun nedeni Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesidir”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, gıda fiyatlarında yaşanan artışın nedeninin Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesi olduğunu söyledi. Sarıbal, "Suriye ile sorunlar başladığı andan itibaren Türkiye´de tarımdaki ihracat meselesi alt üst olmuştur" dedi.
“VENEZUELA KONUSUNDA TÜRKİYE KUTUPLAŞTIRICI DEĞİL UZLAŞTIRICI BİR SİYASİ DİL KULLANMALI”
“VENEZUELA KONUSUNDA TÜRKİYE KUTUPLAŞTIRICI DEĞİL UZLAŞTIRICI BİR SİYASİ DİL KULLANMALI”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Venezuela´da yaşanan gelişmelerle ilgili basın açıklamasında Maduro karşıtlığı ya da taraftarlığı üzerinden ilerleyen bir yaklaşım yerine, Venezuela´nın sorunlarını kendi içinde demokratik yollarla çözmesine imkan tanıyacak bir yol haritası üzerinde çalışılmasının gerektiğini söyledi
DENİZ BAYKAL MECLİS´TE YEMİN ETTİ
DENİZ BAYKAL MECLİS´TE YEMİN ETTİ
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu´nda yemin etti.
“Kadının siyasette daha çok olması Demokrasiyi güçlendirir”
“Kadının siyasette daha çok olması Demokrasiyi güçlendirir”
CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, Mahallelerde halkla buluşmalarının yanı sıra STK temsilcileriyla görüş alış-verişlerde bulunduğu toplantıları sürdürüyor. Akay bu çerçevede Kadın Adayları Destekleme Derneği´ni (KADER) ziyaret ederek Başkan Elife Müftüoğlu ve üyelerle görüş alış-verişinde bulundu.
Gürer: “Ayçiçeği ithalatında kimler vurgun vuruyor?”
Gürer: “Ayçiçeği ithalatında kimler vurgun vuruyor?”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çin´den ithal edilen ayçiçeğinin, yerli üreticiyi perişan ettiğini söyledi. Yerli üreticinin desteklenmesi gerekirken, ithalatın önünün açıldığını vurgulayan Gürer, Çin´den getirilerek yerli ürünün iki katı fiyatla satılan ayçiçeği ithalatının, “Türk tarımının nasıl bitirildiğinin” somut bir örneği olduğunu kaydetti.
Kocamaz, Demokrat Parti´nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
Kocamaz, Demokrat Parti´nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Kadızade, Burhanettin Kocamaz´ın partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının kesinleştiğini söyledi
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Seçer´den Kocamaz paylaşımı
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçer´den Kocamaz paylaşımı
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evrakı YSK´ya geç verildiği için aday olamayan Burhanettin Kocamaz´ın yaşadığı olayın üzüntü verici olduğunu kaydetti. Seçer, “Seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum” açıklamasını yaptı.
Meral Akşener´den ´Burhanettin Kocamaz´ açıklaması
Meral Akşener´den ´Burhanettin Kocamaz´ açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz´ın Mersin´den aday gösterilememesine ilişkin, "Bu, İYİ Parti´ye yönelik dahili bir operasyondur" dedi.
"İneğin  adı “Holstein”, Buğdayın adı “Glosan”"
"İneğin adı “Holstein”, Buğdayın adı “Glosan”"
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu´nda yaptığı konuşmada, ithalata dayalı tarım politikası izleyen AKP iktidarını eleştirdi. Gürer, iktidarın “milli ve yerli ” iddiasıyla yürüttüğü tarım politikasının, ülkeyi tohum, gübre ve ilaçta ithalata mahkûm ettiğini söyledi.
"Devlet esnafa rakip oldu"
"Devlet esnafa rakip oldu"
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, esnafın yerel seçimler öncesi iktidar tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.
   KOCAMAZ: “SEÇİMİ AÇIK ARA ALACAK İKEN PARTİ İÇİNDEN VURULDUK”
KOCAMAZ: “SEÇİMİ AÇIK ARA ALACAK İKEN PARTİ İÇİNDEN VURULDUK”
İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz´ın adaylık başvurusunun aday listesinin yarım saat geç bildirilmesi nedeniyle YSK tarafından kabul edilmediği duyuruldu Mersin İl Başkanlığı heyetinin aday listelerini YSK´ya zamanında teslim etmemesi üzerine YSK, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz´ın adaylığını kabul etmedi.
Kılıçdaroğlu: "Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız?"
Kılıçdaroğlu: "Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız?"
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerine Zeytin Dalı Harekatı´ndan hayatını kaybeden askere başsağlığı dileyerek başladı.
İşte CHP Adana Seyhan Meclis Üye aday listesi
İşte CHP Adana Seyhan Meclis Üye aday listesi
CHP Adana Seyhan´da yarışacak Meclis Üyesi aday listesini sundu.
CHP Adana Çukurova ve Yüreğir´in meclis aday listesi açıklandı
CHP Adana Çukurova ve Yüreğir´in meclis aday listesi açıklandı
CHP Adana Çukurova ve Yüreğir İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu´na Meclis Üyesi aday listesini verdi.
Gürer: “Koalisyon korkusu pompalayanlar şimdi ittifak yapmadan seçime giremiyor”
Gürer: “Koalisyon korkusu pompalayanlar şimdi ittifak yapmadan seçime giremiyor”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, merkeze bağlı Aktaş beldesini ziyaret etti. Belediye Başkan Adayı Yaşar Çamur´a destek isteyen Gürer; iktidarın tarım politikasını eleştirdi, tek adam rejiminin getirdiği olumsuzlukları anlattı.
Alparslan Türkeş Üniversitesi torbadan çıkarıldı
Alparslan Türkeş Üniversitesi torbadan çıkarıldı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi´ne Alparslan Türkeş´in adının verilmesine ilişkin teklif, torba yasadan çıkarıldı. İsim değişikliği AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı´nın imzasıyla ayrı bir teklif olarak TBMM Başkanlığı´na sunuldu.
Binali Yıldırım´dan istifa açıklaması
Binali Yıldırım´dan istifa açıklaması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan´a devretti.
"İşsizliğin en ağır yükünü gençler çekiyor"
"İşsizliğin en ağır yükünü gençler çekiyor"
TBMM KİT Komisyonu, CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer´in sağlık alanında kadro bekleyen üniversite mezunlarıyla ilgili soruları yanıtsız kaldı.
 “BİRİLERİ 15 TEMMUZ´U ALLAH´IN LÜTFU SAYIP 20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNİ YAPTI”
“BİRİLERİ 15 TEMMUZ´U ALLAH´IN LÜTFU SAYIP 20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNİ YAPTI”
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak ilçesinde yaptığı ´15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı´ açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz halkın 15 Temmuz´una ´evet´, sarayın 15 Temmuz´una ´hayır´ diyoruz, " ifadelerini kullandı.
 ERDOĞAN´DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI
ERDOĞAN´DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik uygulamasını Balıkesir´de açıklayarak, "Lise ve altı mezunlar için 6+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarına ise 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lisans ve lisans üstü için belirlenecek sayıda yedek subaylık devam edecek” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu´dan ittifak cevabı
Kemal Kılıçdaroğlu´dan ittifak cevabı
Partisinin İzmir´deki belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, kırsal kesimle kent arası ilişkiyi güzel yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu´ndan ders alacaksınız” derken, yerel seçimlerle ilgili de, “Bizi eleştiriyorlar, ‘İttifak yaptınız´ diye. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz” dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım´dan ´veda yemeği´
TBMM Başkanı Yıldırım´dan ´veda yemeği´
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Mecliste eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Yıldırım´ın yarın istifa etmesi bekleniyor.
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
22.HAFTADA BİRER PUANLA YETİNDİK
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
BEYLİKDÜZÜ´NDEN SEFAKÖY´E İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
‘ŞİRK DİNİ´ VE BU DİNİN İLAHLARI
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ADANA RESMİNE BAK
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
ATATÜRK İLKELERİNİN VE DEVRİMLERİNİN ÖLÜMSÜZ VE SADIK BEKÇİSİ UĞUR MUMCUNUN ŞEHADETİNİN 26.YIL DÖNÜMÜ
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
TOPLUMSAL AYRIŞMA VE EĞİTİM
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Dost acı söyler sayın Kılıçdaroğlu
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Yılmaz Özdil´in “Mustafa Kemal´i”
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
SOSYAL DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİMLER
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ARTIYOR!
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
FRANSA´DA SARI-YELEKLİLER, YENİ BİR UYGARLIK TASARIMI ARIYORLAR - ARADIKLARI, ATATÜRK´ÜN UYGARLIK TASARIMI OLMASIN?! -
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Nasıl Bir Eğitim Sitemimiz Olsaydı Ar-Gör Ceren Şenel Öğrencisi Tarafından Öldürülmezdi
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Alp And
Ata Alp And
DOSTLAR HATIRLANDIKÇA-2
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
1923 YENİDEN - Ercan AKARPINAR
İDLİP
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
EĞİTİMCİNİN KALEMİNDEN-Kemal Çelikkaya
Gözlemler…İzlenimler…
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
BÖLGEYE PANORAMİK BAKIŞ
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
Dünya için Atatürk´ün anlamı ne
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
“DOSTLAR BİZİ HATIRLASIN”
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ATATÜRK 30 AĞUSTOS´U ANLATIYOR
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Tarihten Ders Almak
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
AL BAŞINA BELAYI
Adil OKAY
Adil OKAY
ADİL OKAY YAZDI: “ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*
Özcan İNCEOĞLU
Özcan İNCEOĞLU
DEMİRSPOR´DA ÜMİTLER TÜKENİYOR
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
ADANALI OLUNMAZ ADANALI DOĞULUR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
DÜNYA FAZİLET SAHİPLERİ İLE ŞEREFLİ VE MUTLUDUR
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
ADANA DEMİRSPOR´A BAŞARILAR DİLERİZ
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Volgada 11 gün-23
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2019-2/18/1521222535101.jpg